Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA RISCURILOR

COD DENUMIRE
R1 Căderea la acelaşi nivel;
R2 Căderea de la înălţime;
R3 Cădere, prăbuşire de materiale sau obiecte;
R4 Contact cu materiale sau obiecte proiectate;
R5 Prinderea, lovirea sau strivirea de maşini, utilaje, accesorii sau scule, acţionate
mecanic, în funcţiune;
R6 Prinderea, lovirea sau strivirea cu dispozitive, accesorii sau scule, acţionate manual;
R7 Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport în incinta unităţii;
R8 Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport în afara unităţii;
R9 Prinderea, lovirea sau strivirea cu obiecte sau materiale, manipulate sau transportate
manual;
R10 Prinderea, lovirea sau strivirea cu obiecte sau materiale, manipulate sau transportate
mecanic;
R11 Contact cu curent electric;
R12 Contact cu substanţe cu temperatură ridicată (solide, fluide, gazoase sau flacără);
R13 Contact cu substanţe cu temperatură scăzută (solide, fluide sau gazoase);
R14 Contact cu microorganisme nocive (bacterii, viruşi, richeţi, spirocheţi, ciuperci şi
protozoare);
R15 Contact cu vietăţi periculoase;
R16 Contact cu substanţe nocive sau periculoase (toxice, caustice, corozive);
R17 Expunere la radiaţii (termice, luminoase, electromagnetice, ionizante);
R18 Expunere la vibraţii;
R19 Expunere la zgomot;
R20 Expunere la microclimat necorespunzător (pulberi, temperaturi ridicate, scăzute,
aerosoli, umiditate, curenţi de aer, etc.);
R21 Vătămări prin poziţii vicioase, inclusiv în spaţiii înguste (conducte, cazane,
recipienţi, canale subterane, puţuri, etc);
R22 Suprasolicitări prin manipulare de materiale sau obiecte grele;
R23 Explozii;
R24 Incendii;
R25 Scufundare (înec, depresiune, etc);
R26 Asfixiere;
R27 Alte riscuri (calamităţi naturale, stres, agresiune, relaţii neprincipiale, etc).
 Riscul de accidentare în muncă şi îmbolnăvire profesională este determinat de natura
riscului care se evidenţiază cu ajutorul prezentelor codificări.
ÎNTOCMIT
SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
Ing.

Radu-Florinel DUMITRESCU