Sunteți pe pagina 1din 49

Drept financiar si fiscal 2021

GRILE DREPT FINANCIAR SI FISCAL (2021) - SEMINAR 1

1. Dreptul financiar este definit ca fiind:


a) Acea ramura a dreptului public ca fiind ansamblul normelor juridice care
reglementeaza constituirea, repartizarea si utilizarea fondurilor banesti ale statului
b) Acea ramura a dreptului privat ca fiind ansamblul normelor juridice care
reglementeaza relatiile referitoare la intocmirea, aprobarea si exercitarea bugetului
de stat
c) Totalitatea resurselor financiare de care dispune statul

2. Ansamblul relatiilor sociale de natura economica ce apar in procesul constituirii,


administrarii si utilizarii fondurilor publice reprezinta:
a) Bugetul de stat
b) Bugetul general consolidat
c) Finantele publice

3. Functiile finantelor publice sunt:


a) Functia de repartitie si control
b) Functia interna si externa
c) Functia de independenta si extindere a teritoriilor

4. Care este rolul statului in conceptia finantelor publice moderne:


a) Stat neinterventionist
b) Stat interventionist
c) Stat providenta

5. Trasaturile finantelor publice:


a) Sunt relatii cu caracter economic
b) Sunt relatii fara echivalent
c) Sunt relatii cu titlu rambursabil

6. Izvoare ale dreptului financiar sunt:


a) Comune si altor ramuri de drept
b) Specifice dreptului financiar
c) Numai comune cu alte ramuri de drept

7. Finantele publice din punct de vedere juridic sunt:


a) Raporturi juridice
b) Operatiuni si acte de natura financiara
c) Drepturi si obligatii de natura financiara ale statului
1|Page
Drept financiar si fiscal 2021

8. Raporturile juridice de drept financiar public:


a) Au la baza acordul de vointa al partilor
b) Au la baza manifestarea unilaterala de vointa a statului
c) Iau nastere ca urmare a neachitarii sumelor banesti cuvenite bugetului de stat

9. Norma de drept financiar este alcatuita din:


a) Ipoteza
b) Dispozitie
c) Sanctiune

10. Elementele constitutive ale raporturilor juridice financiare sunt:


a) Controlul financiar
b) Stabilirea veniturilor publice
c) Subiectii raporturilor juridice financiare publice

11. De cine este reprezentat statul, in calitate de subiect al raporturilor juridice de


drept financiar public:
a) Parlament
b) Presedintele Romaniei
c) Guvern
d) Ministerul Finantelor Publice

12. Daca veniturile depasesc cheltuielile atunci bugetul este:


a) deficitar
b) excedentar

13. Daca cheltuielile depasesc veniturile atunci bugetul este:


a) deficitar
b) excedentar

14. Aparatul financiar al statului cuprinde:


a) Totalitatea organelor statului care contribuie sau inlesnesc infaptuirea activitatii
financiare
b) Organismele de specialitate ale statului cu atributii in domeniul financiar
c) Toate institutiile de stat

2|Page
Drept financiar si fiscal 2021

SEMINAR 2 - GRILE DREPT FINANCIAR SI FISCAL (2021)

1. Intre disciplinele apartinand dreptului public se regasesc si:


a. Dreptul de procedura civila, dreptul constitutional, dreptul muncii
b. Dreptul international public, dreptul comercial, dreptul financiar si fiscal
c. Dreptul administrativ, dreptul financiar si fiscal, dreptul penal

2. Legea nr. 500/2002 reglementeaza cadrul general al:


a. Finantelor publice centrale
b. Finantelor publice locale (L273/2006)
c. Finantelor publice centrale si locale

3. In ce situatie strainii pot avea calitatea de subiect al unui raport juridic financiar:
a. Daca sunt inregistrati pe teritoriul Romaniei
b. Daca sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei
c. Daca realizeaza venituri impozabile sau detin bunuri impozabile pe teritoriul Romaniei

4. Dreptul fiscal e definit ca fiind:

a) acea ramura a dreptului privat care studiaza raporturile juridice care se sting in procesul
realizarii veniturilor de natura fiscala ale bugetelor private

b) acea ramura a dreptului public care studiaza raporturilor administrative care iau nastere in
procesul realizarii veniturilor de natura fiscala ale bugetelor publice

c) acea ramura a dreptului public, care reglementeaza raporturile juridice fiscale care se nasc,
se modifica si se sting in procesul colectarii impozitelor si taxelor de la persoanele fizice sau
juridice care obtin venituri sau detin bunuri impozabile sau taxabile

5. Actele administrative fiscale:

a) pot fi contestate

b) nu pot fi contestate

c) pot fi contestate numai daca apreciaza organul fiscal, acesta putand trimite contestatia la
instanta de judecata
1
Drept financiar si fiscal 2021

6. Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind:


a) Obiectul impozitului (impozabil) (bunurile si veniturile considerate de legiutor ca fiind
impozabile sau taxabile)
b) Persoana fizica sau juridica obligata de lege la plata impozitului (orice persoana fizica
sau juridica care realizeaza venituri ori detine bunuri impozabile ori taxabile)
c) Sursa impozitului (veniturile din care se platesc impozitele)

7. Care sunt principii ale fiscalitatii (dreptului fiscal) expres prevazute in Codul Fiscal?
(art. 3)
1. Principiul anualitatii
2. Certitudinea impunerii (prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la
interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis
stabilite pentru fiecare platitor, pentru ca acestia sa poata urmari si intelege sarcina
fiscala ce le revine)
3. Echitatea fiscala (sau justetea impunerii, prin impunerea diferita a veniturilor
persoanelor fizice in functie de marimea acestora)
4. Caracterul de ordine publica al legislatiei fiscale
A) 1+2+3
B) 1
C) 2+3+4
D) 2+3

8. Echitatea fiscala, la nivelul persoanelor fizice, are loc:


a. prin aceeasi impunere a veniturilor
b. prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de cetatenia investitorului (in functie de
venit, nu in functie de cetatenie)
c. prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora (ex: venit mare -
impozit mare, venit mic – impozit mic)

9. Neutralitatea masurilor fiscale este acel principiu fiscal conform caruia:


a. impozitele si taxele vor fi diferentiate in functie de venitul lunar al contribuabilului (echitatea
fiscala)
b. impozitele si taxele nu vor fi diferentiate in functie de cetatenia investitorului sau,
originea capitalului (roman sau strain) si nici în functie de forma de proprietate
c. impozitele si taxele nu vor fi diferentiate in functie de venitul lunar al
contribuabilului

2
Drept financiar si fiscal 2021

10. Principiul eficientei impunerii este strans legat de cel al :


a. echitatii fiscale
b. certitudinii impunerii (elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca lainterpretari
arbitrare si stabilirea precisa a termenelor, modalitatilor si sumelor de plataasigura niveluri
smilare ale veniturilor bugetare de la un exercitiu bugetar la altul)
c. neutralitatii (cetatenia)

11. Eficienta impunerii poate fi realizata prin asigurarea stabilitatii:


a. pe termen lung a prevederilor Codului fiscal
b. pe termen lung a prevederilor Codului de procedura fiscala
c. pe termen scurt a prevederilor Codului fiscal
d. pe termen scurt a prevederilor Codului de procedura fiscala

12. Precizati care este criteriul care se aplica in legislatia fiscala romana in ceea ce
priveste asezarea impozitelor si taxelor:

a) natura impozitului sau taxei

b) teritorialitatea (contribuabilul este impozitat intotdeauna pe baza principiului


teritorialitatii, statul exercita suveranitate fiscala pe teritoriul sau)

c) obiectul impozitelor si taxelor

13. Daca prevederile Codului Fiscal contravin prevederilor unei conventii de evitare a
dublei impuneri incheiate de Romania, se vor aplica:

a) prevederile Codului Fiscal

b) prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania (art. 1 alin 3 Cod
Fiscal prevede “daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui
tratat la care Romania este parte, se plica prevederea acelui tratat”)

c) prevederile normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal

14. Codul Fiscal stabileste cadrul legal pentru:

a) impozite, taxe si contributii sociale obligatorii (Art 1 alin 1 din Codul Fiscal)
b) impozite si taxe
c) impozite, taxe si orice alte venituri ale bugetului general consolidat

3
Drept financiar si fiscal 2021

15. Subiectele raporturilor juridice privind finantele publice cuprind:

a) numai organele financiare de stat

b) atat organele financiare de stat, cat si persoanele fizice si juridice cu drepturile si obligatiile
acestora (pe de o parte statul prin organele fiscale investite cu atributii specifice realizarii
veniturilor fiscale, iar pe de alta parte, persoanele juridice sau persoanele fizice obligate sa
plateasca impozitele, taxele si celelalte contributii la bugetul general consolidat)

c) numai persoanele juridice

16. Obiectul dreptului fiscal il constituie:

a) realizarea veniturilor contribuabililor

b) realizarea veniturilor fiscale ale bugetelor publice (sumele de bani ce reprezinta impozite,
taxe si alte venituri)

c) impozitarea veniturilor contribuabililor

17. Care sunt persoanele carora le poate fi comunicat actul administrativ fiscal:

a) contribuabilul caruia ii este destinat, imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz (art.
47 Comunicarea actulului administrativ fiscal alin 1 din Codul de Procedura Fiscala)

b) oricarei persoane care il solicita

c) persoanelor care au acelasi domiciliu cu contribuabilul

d) numai reprezentantului fiscal

4
Drept financiar si fiscal 2021

18. Curatorul fiscal este prevazut de lege pentru


a. persoana fizica imputernicita prin act autentic (imputernicit)
b. orice persoana fizica si juridica (contribuabil)
c. contribuabilul cu domiciliul fiscal necunoscut (art. 19 Numirea curatorului fiscal din Codul
de Procedura Fiscala)

19. Care sunt izvoare ale dreptului fiscal:


a) Constitutia Romaniei (art. 56 alin 2 Obligatia cetatenilor de a contribui, prin taxe si
impozite, la cheltuielile publice, intre indatorairile fundamentale cetatenesti)

b) Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala (Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si Legea
nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala)

c) Codul Vamal

d) Legea privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale (Legea 241/2005)

e) Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europeene (art 11 alin 11 din Codul Fiscal, in
domeniul taxei pe valoarea adaugata si al accizelor)

- Deciziile Comisiei Fiscale Centrale

20. La ce efect conduce in final fiscalitatea excesiva?


a. la restructurarea economiei romanesti
b. la realizarea obiectivelor politice si sociale
c. la decapitalizarea agentilor economici
d. la saracirea populatiei

21. Ce greutati creeaza frecventele modificari si completari ale legislatiei fiscale?


a. in cunoasterea corecta si aplicarea unitara a legislatiei fiscale
b. numai nesiguranta pentru agentii economici
c. numai stare de neincredere pentru investitorii interni

22. Care dintre dispozitiile normelor dreptului fiscal sunt cele mai numeroase

a) Onerative (care prevad in mod expres obligatia constand in savarsirea unei


actiuni, impunand, asadar, o anumita conduita)
b) Permisive (care permit o anumita conduita, fara, insa, a o impune)
c) Prohibitive (care interzic o anumita conduita, adica savarsirea unui anumit act sau
fapt)

5
Drept financiar si fiscal 2021

GRILE DREPT FINANCIAR SI FISCAL (2021)

SEMINAR 3 (PROCEDURA BUGETARA)

1. Etapele activitatii bugetare:


a) Realizarea veniturilor
b) Elaborarea proiectelor de buget
c) Executia bugetara

Activitatea bugetara trece prin mai multe etape:


- Elaborarea proiectelor bugetare si a proiectelor legilor bugetare anuale care cuprinde
activitatea de determinare a veniturilor si cheltuielilor sistemului bugetar
- Aprobarea bugetelor si adoptarea legilor bugetare anuale acre presupune dezbaterea
si votarea de catre Parlament a legilor bugetare anuale
- Executia bugetara consta in realizarea veniturilor la termenele si cuantumul prevazut si
efectuarea cheltuielilor conform destinatiei prevazute
- Incheierea exercitiului bugetar care presupune, in baza datelor furnizate de evidenta
executiei bugetare, o dare de seama completa privind modul de realizare a veniturilor
bugetare si de efectuare a cheltuielilor pentru anul bugetar expirat

2. Principiul universalitatii:
a) Consta in includerea in buget a tuturor veniturilor si cheltuielilor, in sume brute (art. 8 din
Legea 500/2002 privind finantele publice)
b) Consta in folosirea sumelor din buget pentru orice cheltuiala publica (etapa 3 executia
bugetara)
c) Consta prin aprobarea prin acelasi act a tuturor veniturilor statului (etapa 2 aprobarea
bugetelor)

3. Principiul echilibrului: (sistemul bugetar ar trebui sa se prezinte echilibrat, adica


veniturile sale sa acopere integral cheltuielile)
a) Nu permite bugetele cu deficit (nu interzice deficitul)
b) Nu exclude bugetele cu deficit, acesta fiind acoperit prin imprumut public (cand
veniturile ordinare-impozite, taxe, contributii- nu acopera cheltuielile, deficitul
bugetar urmeaza sa fie acoperit din venituri extraordinare-imprumuturi (titluri de
stat, FMI, banci), emisiune monetara (BNR) si vanzare din rezervele nationale)
c) Permite doar bugetele cu excedent (daca veniturile ordinare depasesc cheltuielile,
atunci apare excedentul bugetar; cu excedentele definitive rezultate dupa
incheierea exercitiului bugetar se deminueaza deficitele anilor precedenti)

1|Page
Drept financiar si fiscal 2021

4. Principiul realitatii:
a) Presupune ca bugetul sa fie intocmit numai pe baza veniturilor (si a cheltuielilor) cu
privire la care exista certitudinea ca se vor realiza
b) Presupune cuprinderea in buget si a veniturilor obtinute prin imprumut public
(veniturile din imprumut public se utilizeaza doar in cazul in care bugetul este
deficitar, nu si in cazul unui buget excedentar)
c) Priveste modul de determinare a veniturilor si cheltuielilor care se inscriu in buget
(la elaborarea legilor bugetare si a bugetelor trebuie sa fie luate in calcul
previziunile cele mai realiste si avute in vedere variantele cele mai prudente in
realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor bugetare)

5. Unicitatea (unitatea bugetara) bugetului permite: (art. 10 din Legea 500/2002 privind
finantele publice – toate veniturile si cheltuielile bugetare trebuiesc inscrise intr-un singur
document – legea bugetara anuala – pentru a exista o imagine clara si cuprinzatoare
asupra situatiei financiare a statului)
a) Prezentarea starii financiare a statului, cunoasterea exacta a veniturilor si cheltuielilor,
raportului dintre acestea si, in final, cunoasterea starii de echilibru sau dezechibru a
finantelor statului
b) Incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor (executia bugetara)
c) Aprobarea bugetelor de catre ordonatorii principali de credite = Ministrii, conducatorii
celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor
autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome

6. Principiul unitatii monetare presupune: (art.13 din Legea 500/2002 privind


finantele publice)
a) Toate operatiunile se exprima in moneda nationala – art 137 alin 2 din
Constitutia Romaniei „moneda nationala este leul, iar subdiviziunea este banul”
b) Dezbatere publica a proiectelor de buget (principiul publicitatii art. 9 din Legea
500/2002 privind finantele publice – sistem bugetar deschis si transparent)
c) Intinderea exercitiului bugetar pe o perioada de un an (principiul anualitatii
bugetare art. 11 din Legea 500/2002 – bugetul trebuie sa fie aprobat in fiecare
an de catre Parlament)

7. Clasificatia economica: (principiul specializarii bugetare)


a) Consta in gruparea, numerotarea si denumirea legala a veniturilor si cheltuielilor
b) Consta in gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor (clasificatia functionala –
cheltuieli militare, sociale, pentru invatamant, pentru sanatate)
c) Consta in gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic (cheltuieli
salariale, sociale, de investitii)
2|Page
Drept financiar si fiscal 2021

8. Bugetul general consolidat: - este o notiune in domeniul contabilitatii


a) Este bugetul in care veniturile sunt egale cu cheltuielile (principiul echilibrului)
b) Este bugetul care cuprinde bugetul de stat (impozit salarii, impozit profit, TVA),
bugetul asigurarilor sociale de stat (contributii pensii, asigurari sanatate) si bugetele
locale (impozit teren, cladiri, masini) =bugetul public national
c) Este ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, supuse operatiunii
de consolidare (operatiunile de consolidare = operatiuni de eliminare a
transferurilor de sume dintre bugete, in vederea eliminarii dublei evidentieri a
acestora)

9. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat: (Ministerele)


a) Transmit proiectele de buget la M.F.P. (pana la data de 15 septembrie a fiecarui an,
pana la data de 1 septembrie a fiecarui an depun la MFP propunerile pentru proiect
pentru anul bugetar urmator cu estimari pentru urmatorii 3 ani)
b) Transmit proiectele de buget la Guvern (MFP intocmeste proiectele pana la 30
septembrie a fiecarui an si MFP definitiveaza proiectele si le depune la Guvern pana
la 1 noiembrie)
c) Transmit proiectele de buget la Parlament spre adoptare (dupa insusirea de catre
Guvern a proiectelor acesta le depune spre adoptare Parlamentului, cel mai tarziu
pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an)

10. Ordonatorii principali de credite depun la Ministerul Finantelor Publice propunerile


pentru proiectul de buget pana la data de:
a) 1 septembrie – a fiecarui an
b) 1 noiembrie
c) 15 noiembrie

11. Aprobarea bugetului asigurarilor sociale de stat se face de catre: - este distinct de
bugetul de stat
a) Ministerul Muncii (ordonator principal de credite)
b) Parlamentul Romaniei (aproba bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si
bugetele anexe sub forma legilor bugetare anuale si care vor fi promulgate de
catre Presedintele Romaniei)
c) Guvernul Romaniei (depune bugetele spre adoptare Parlamentului pana la data
de 15 noiembrie)

3|Page
Drept financiar si fiscal 2021

12. Bugetele locale sau judetene se aproba de catre:

a) Consiliul Local (aproba doar bugetul local al sectoarelor capitalei, municipiilor,


oraselor si comunelor)
b) Primar sau Consiliul Judetean (Primar – ordonator principal de credite)
c) Consiliul Local sau Consiliul Judetean (aproba bugetul judetului)

Ordonatorii principali de credite elaboreaza si depun la Directiile Generale ale


Finantelor Publice Judetene, pana la data de 1 iulie, proiectele bugetelor locale echilibrate
si anexele la acestea, pentru anul bugetar urmator, precum si estimarile pentru urmatorii 3
ani, urmand ca acestea sa transmita proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului si
Municipiului Bucuresti la MFP, pana la data de 15 iulie a fiecarui an.

13. Executia de casa a bugetului de stat si a celorlalte bugete care alcatuiesc sistemul
unitar de bugete se face:
a) Prin casieriile institutiilor publice (aceste incasari nu fac parte din bugetul de stat sau
bugetul asigurarilor sociale, ci sunt venituri proprii ale institutiilor publice, ex Casa
Judeteana de Pensii)
b) Asigurandu-se echilibrul bugetar
c) Prin Trezoreria statului pe baza normelor metodologice elaborate de M.F.P. (Contul
curent general al Trezoreriei statului functioneaza la BNR si este deschis in numele
MFP)

14. Contul general anual de executie al bugetului de stat se aproba de catre: (ultima
etapa a procedurii bugetare)
a) Guvernul Romaniei
b) Parlamentul Romaniei (Guvernul analizeaza si prezinta contul general anual de
executie a bugetului de stat si respectiv contul anual de executie a bugetului
asigurarilor sociale de stat, spre aprobare Parlamentului pana la data de 1 iulie
a anului urmator celui de executie. Contul general anual de executie se aproba
prin lege, dupa verificarea de catre Curtea de Conturi)
c) Ministerul Finantelor Publice

15. Controlul politic se efectueaza de catre:


a) Curtea de Conturi (care exercita un control administrativ specializat asupra
constituirii, repartizarii si utilizarii fondurilor bugetare ale statului, prezinta un
anual Parlamentului un raport asupra conturilor din exercitiul bugetar expirat,
cuprinzand si neregulile constatate)
b) Parlamentul Romaniei (Exercita un control politic pe baza documentatiei
prezentate de Guvern. Controlul se exercita la cerere sau din oficiu si urmareste
evolutia executiei bugetare, atat la realizarea veniturilor, cat si cu privire la
efectuarea cheltuielilor bugetare)
4|Page
Drept financiar si fiscal 2021

c) Ministerul Finantelor Publice (exercita un control administrativ specializat prin


organele sale specializate: corpul de control al Guvernului/Primului Ministru,
organele de control teritoriale si Directia Generala Antifrauda Fiscala – aceasta
a fos infiintata prin HG nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea ANAF)

5|Page
Drept fiscal si financiar 2021

SEMINAR 4 - GRILE DREPT FISCAL SI FINANCIAR 4


(2021)

VENITURI PUBLICE ORDINARE SI EXTRAORDINARE

1. Veniturile publice extraordinare sunt:

a) Impozite
b) Taxe
c) Imprumuturi

Veniturile publice sunt ordinare si extraordinare.


Veniturie ordinare sunt reprezentate de: impozite, taxe, contributii si alte sume datorate
le bugetul general consolidat. Tot din categoria veniturilor ordinare fac parte si veniturile
statului din:
- Dividende (incasate de catre stat pentru actiunile detinute la diverse societati)
- Dobanzi (incasate de la persoane fizice si juridice ca si penalitate pentru neplata la
termen a impozitelor)
- Vanzare de actiuni sau active (cladiri) din patrimoniul privat al statului
- Redevente provenite din cesionarea unor bunuri apartinand domeniului public (platite
pentru exploatarea resurselor naturale – OMV pentru gaz natural)
- Inchirieri (active inchiriate de catre stat – Antena 3)
- Donatii (teren)
- Sponsorizari (a unei scoli)

Veniturile extraordinare sunt reprezentate de: imprumuturi externe si interne (de la


populatie: bonuri de tezaur si certificate de trezorerie si obligatiunile de stat , emisiune de
masa monetara – BNR si vanzarea unei parti din rezervele de aur ale statului)

2. Elementele specifice notiunii de impozit:


a) Caracter bilateral (este unilateral – impozitele sunt instituite de stat prin intermediul organelor
centrale)
b) Caracter rambursabil (este nerestituibil – nici unul dintre contribuabilil nu poate pretinde o
plata directa din partea statului, pe baza impozitelor suportate; impozitele se deosebesc de
imprumuturie publice care sunt purtatoare de dobanzi si sunt rambursabile)
c) Caracter obligatoriu (se efectueaza in numele suveranitatii statului)

Definitie impozit = prelevare la dispozitia statului a unei parti din veniturile sau averea
persoanelor fizice sau juridice, in vederea acoperirii cheltuielilor publice.
Drept fiscal si financiar 2021

Elementele impozitului:

3. Suportatorul impozitului este:

a) persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata impozitului (subiectul impozitului sau
contribuabilul, este cel care suporta in mod efectiv impozitul)

b) persoana fizica sau juridica din ale carei venituri se suporta in mod efectiv impozitul
(Suportatorul este important in legatura cu distinctia fundamentala dintre impozitele directe
si indirecte. Astfel, in cazul impozitelor directe (reale si personale) suportatorul coincide cu
subiectul impozitului, pe cand in cazul impozitelor indirecte (TVA, taxe vamale, accize)
subiectului impozitului ii revine doar o indatorire formala de a plati impozitul, caci suportarea
efectiva se realizeaza de catre persoana care cumpara produsele sau serviciile)

c) bunul, venitul sau activitatea pentru care se datoreaza impozitele (obiectul impozitului sau
masa impozabila)

4. Unitatea de impunere este :


a) unitatea de masura a subiectului (persoana fizica sau juridica)
b) unitatea de masura a obiectului impozabil (fie expresie monetara in cazul impozitului pe
venit, fie diverse expresii fizice naturale – metru patrat, hectar, kilogram)
c) unitatea de masura a obligatiei fiscale (decizia de impunere)

5. Indicati deosebirea intre impozite si taxe:


a) Sursa din care se face plata (este aceeasi pentru ambele)
b) Termenele de plata – la taxa, termenul de plata este “ momentul solicitarii prestarii
serviciului” , iar la impozit este “in prealabil”. Termenele prevazute de Codul Fiscal si Codul de
procedura fiscala se calculeaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Ele au un
caracter imperativ, iar in cazul nerespectarii sale sunt percepute dobanzi si penalitati de
intarziere. Nivelul dobanzii (art. 174-176 din Codul de procedura fiscala) este de 0,02% pentru
fiecare zi intarziere, iar nivelul penalitatilor 0,01% pentru fiecare zi de intarziere. Penalitatea
de nedeclarare este de 0,08%.
c) Caracterul rambursabil (nerambursabil), obligatoriu

Definitie taxa = plata efectuata de persoana fizica sau juridica pentru serviciile prestate
acestora de catre o institutie publica sau servicii publice.
Drept fiscal si financiar 2021

6. Organele fiscale centrale (ANAF) pot acorda la cererea debitorilor esalonari de plata pe o
perioada de: - art. 184 alin (1) din Codul de Procedura Fiscala si art. 185 alin (2) din Codul de
Procedura Fiscala
a. 3 ani
b. 5 ani – daca sunt indeplinite conditiile: garantie (ipoteca, bani, scrisoare de garantie), sa nu se
afle in procedura insolventei, sa nu se afle in dizolvare si sa fie depuse toate declaratiile fiscale
– certificat de atestare fiscala
c. 6 luni – fara garantie

7. Dupa forma in care se percep se disting:


a) Impozite in natura si impozite in bani ( impozite in natura, caracteristice oranduirilor trecute ,
imbracau forma prestatiilor sau darilor in natura. In prezent, impozitele se platesc in bani.)
b) Impozite personale si reale = impozite directe
c) Taxe de consumatie si taxele vamale si monopolurile fiscale = impozite indirecte

8. Dupa obiectul impunerii, impozitele se pot grupa in:


a) Impozite financiare si impozite de ordine ( dupa scopul urmarit)
b) Impozite pe avere, impozite pe venit si pe cheltuieli
c) Impozite permanente si impozite incidentale ( dupa frecventa cu care se realizeaza)
d) Impozite ale statului si impozite locale ( dupa institutia care le administreaza), in cazul statelor
cu structura unitara , respectiv federale, ale statelor membre ale federatiei si locale, in cazul
statelor federale

9. Impozitele directe sunt:


a) Taxe vamale de import ( impozit indirect
b) Taxe vamale de export ( impozit indirect)
c) Cele reale si cele personale
- Impozitele reale au fost larg utilizate in perioada capitalismului ascendent. In primele
statii de dezvoltate a capitalismului , cand pamantul reprezenta principalul mijloc de
productie, in anumite tari europene a fost introdus impozitul funciar.Un pas important
in stabilirea mai aproape de realitate a impozitului funciar l a reprezentat introducerea
cadastrului. In afara de pamant , impozitul real s a calculat si pentru cladiri . Datorita
fabricilor, comertului si a altor activitati libere , a fost instituit impozitul pe activitatile
industriale, comerciale, si profesii libere . ( exemple: impozitul pe cladiri , taxa asupra
mijloacelor de transport, impozitul funciar, impozitul pe activitati industriale,
comerciale si profesii libere.
- In a doua jumatate a secolului XIX si primele decenii ale secolului XX s a trecut de la
impozitul de tip real, la cel personal.
- Impozitele personale se intalnesc sub forma impozitelor pe venit ( profit, dividende,
salariu, pensie, sume provenite din chirii, dobanzi) si a impozitelor pe avere ( pe
averea propriu-zisa –proprietati imobiliare, teren, cladiri ; pe circulatia averii –
Drept fiscal si financiar 2021

succesiuni, donatii, ctr de vanzare- cumparare, impozitul pe titlurile de valoare,


impozitul pe circulatia capitalurilor ; impozitul pe sporul de avere sau pe cresterea
valorii averii – impozitul pe plusul de valoare imobiliara si impozitul pe sporul de avere
dobandit in timp de razboi)

10. Care sunt impozitele pe avere:


a) Impozitele asupra productiei ( impozit pe venit)
b) Impozite pe circulatia capitalurilor ( impozite pe circulatia averii)
c) Impozite pe dividende ( impozit pe venit)

11. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite directe: ( reale si personale)

a. Impozitul pe venit

b. Taxa pe valoare adaugata (impozit indirect)

c. Impozitul pe avere

d. Accizele ( impozit indirect)

12. Impozitele indirecte sunt:


a) Taxele de consumatie= taxele generale pe vanzari , care se percep la vanzarea tuturor
marfurilor ( TVA ) si taxele speciale de consumatie , care se aplica numai asupra unor categorii
de marfuri sau servicii ( accizele)
b) Impozitul pe avere, venit si donatii
c) Monopolurile fiscale ( sunt instituite asupra productiei si/sau vanzarii unor marfuri ca: tutun ,
sare, alcool si alte produse ) , taxele vamale ( pot fi percepute de catre stat asupra importului
, exportului sau tranzitului de marfuri)
- Impozitele indirecte se percep de la toti cei care consuma bunuri din categoria celor
impuse sau beneficiaza de anumite servicii

13. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite indirecte:

a. Impozitul pe venit

b. Taxa pe valoare adaugata

c. Impozitul pe profit

d. Accizele
Drept fiscal si financiar 2021

14. Ce sunt monopolurile fiscale:


a) Taxe de consumatie care se percep la vanzarea tuturor marfurilor ( TVA – ul)
b) Taxe care se percep de catre stat asupra importului, exportului sau tranzitului de marfuri
( taxe vamale)
c) Taxe percepute asupra productiei si/sau vanzarii unor marfuri ca: tutun, sare, alcool si
alte produse

15. Alegeti varianta corecta:


a) Impozitul este o plata definitiva catre buget in schimbul careia contribuabilul nu primeste
nicio prestatie
b) In schimbul impozitului platit, contribuabilul primeste o contraprestatie
c) Impozitul este o plata definitiva catre buget in schimbul careia contribuabilului i se presteaza un
serviciu legalmente datorat

16. La stabilirea si aplicarea taxelor se au in vedere urmatoarele principii: ( taxa se


percepe numai de la cetatenii care solicita organelor publice respective indeplinirea
unor prestatii sau servicii- exemple- taxele pt eliberarea unor documente sau
autorizatii, taxele notariale)
a) Unicitatea taxarii ( in sensul ca pe unul si acelasi serviciu prestat unei persoane ,
acesta nu datoreaza taxa decat o singura data)
b) Taxele sunt anticipative ( ele se datoreaza si se achita in momentul solicitarii serviciilor
sau lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate de organele sau institutiile de stat )
c) Sunt nerambursabile
- Legalitatea taxarii
- Raspunderea pt neindeplinirea obligatiei de plata revine functionarului sau
persoanei incadrate la institutia sau organul de stat respectiv, si nu debitorului
- nulitatea

17. Ce reprezinta contributiile:


a) Plati facute de persoane fizice si juridice pentru serviciile de asistenta sociala
acordate de stat asiguratilor si pentru pensiile de care acestia vor beneficia ( art.2
alin 2 din Codul Fiscal – Contributiile sociale obligatorii sunt: contributiile de
asigurari sociale , datorate bugetului asigurarilor sociale de stat ; contributia de
asigurari sociale de sanatate , datorata bugetului Fondului National unic de
asigurari sociale de sanatate ; contributia asiguratorie ptr munca , datorata
bugetului general consolidat )
b) Plata efectuata de persoane fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de
catre o institutie publica sau serviciu public (taxa)
Drept fiscal si financiar 2021

c) O prelevare la dispozitia statului a unei parti din veniturile sau averea persoanelor
fizice sau juridice, in vederea acoperirii cheltuielilor publice ( impozitul)

18. Cine aproba imprumuturile publice: ( venituri extraordinare – imprumut public e sinonim cu
credit public)- Imprumuturile publice sunt contractate de la persoane fizice si de la institutii de
credit interne , de la alte state sau organizatii financiare si bancare internationale pentru
realizarea echilibrului bugetar la nivel guvernamental sau local)
a) Guvernul , prin intermediul MFP , este cel care are initiativa contractarii imprumuturilor care
se dezbat si de aproba de Parlament; guvernele nu pot acorda imprumuturi de la sine putere
b) Ministerul Finantelor Publice ( Guvernul prin MFP va realiza toate operatiunile de
contractare , incasare, repartizaresi restituire a imprumutului )
c) Parlamentul , fie odata cu legea bugetara anuala, fie in cursul exercitiului bugetar atunci
cand apar cheltuieli neprevazute. Acordul Parlamentului este o garantie politica a
creditarii statului .

19. Procedee utilizate pentru acoperirea cheltuielilor pe termen scurt de catre stat:
a) Emisiunea de titluri de stat: bonuri de tezaur , certificate de trezorerie, obligatiuni
puse in vanzare pentru persoane fizice si juridice
b) Imprumuturi la B.N.R., imprumuturi din contul curent al Trezoreriei , imprumuturi de
la banci
c) Anuitati ( obligatiuni pe termen lung)

20. Datoria publica flotanta poate fi:


a) Pe termen scurt ( pana la un an rambursarea)
b) Mediu ( intre un an si 5 ani)
c) Lung ( pe o perioada mai mare de 5 ani )
Drept financiar si fiscal 2021

GRILE DREPT FINANCIAR SI FISCAL (2021)


SEMINAR 5

1. Cheltuielile publice:
a. Reprezinta modalitati de repartizare si utilizare a veniturilor bugetare, in
vederea satisfacerii necestatilor generale ale societatii
b. Sunt reprezentate de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate la bugetul
general consolidat ( venituri ordinare)
c. Sunt reprezentate de imprumuturi interne si externe ( venituri extraordinare)

2. Creditul de angajament reprezinta:


a) Limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar,
in limitele aprobate
b) Suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot
ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar ( creditul bugetar)
c) Suma transferata fiecarui ordonator principal de credite bugetare pe parcursul
unui an bugetar ( se pot realiza transferuri catre bugetele locale de la bugetul de
stat si de la alte bugete)

3. Creditele bugetare anuale arata:


a. Limita maxima posibila pana la care se pot ordonanta si efectua plati din buget
b. Limita minima pana la care se pot efectua cheltuieli bugetare ( limita maxima)
c. Credite acordate prin intermediul bugetului ( prin legea bugetara anuala)

4. Cheltuielile publice contin:


a) Cheltuieli pentru cercetare si dezvoltare ( domeniul cercetatii )
b) Cheltuieli militare ( directe: intretinerea armatei, achizitionare de armament ,
echipament militar si indirecte: despagubiri de razboi, pensii invalizi)
c) Taxe si impozite

5. Ce cheltuieli fac parte din categoria cheltuielilor publice din domeniul social:
a) Cheltuieli facute de stat pentru invatamant sau investitiile in capital uman –
finantarea acestei activitati se asigura nu numai pe seama resurselor bugetare ,
ci si a resurselor care provin din taxe scolare, donatii , venituri obtinute prin
exploatarea proprietatilor apartinand scolilor
b) Cheltuieli publice pentru sanatate sau cheltuieli facute cu asistenta medicala-
cheltuieli efectuate in perioada copilariei, adolescentei, cheltuieli efectuate pt
ingrijirea medicala a persoanelor in varsta,
c) Constituirea rezervelor de stat

6. Care dintre urmatorii factori nu influenteza marimea cheltuielilor publice:


a. Gradul de ocupare a fortei de munca
b. Marimea veniturilor populatiei
c. Urbanizarea ( concentrare a populatiei unei tari in orase)

1|Page
Drept financiar si fiscal 2021

7. Din punct de vedere al intinderii in timp a autorizarii bugetare, cheltuielile aprobate


prin legea bugetara anuala se impart in:
a. Cheltuieli anuale
b. Cheltuieli multianuale
c. Cheltuieli pentru funtionarea apartului de stat

8. Sistemul fiscal sau fiscalitatea reprezinta:


a) Indicatorul care exprima partea din produsul intern brut care este prelevata la
dispozitia statului pe calea impunerii ( Rata fiscalitatii –Rf se calculeaza ca un
raport intre totalul veniturilor fiscale – Vf si produsul intern brut- PIB )
b) sistem de percepere al impozitelor, taxelor si contributiilor de catre autoritatile
publice in scopul realizarii functiilor social economice ale statului
c) totalitatea taxelor si impozitelor provenite de la persoane fizice si juridice,
venituri care alimenteaza bugetele publice

9. Prin politica fiscala statul urmareste:


a) tratarea diferentiata a subiectilor economici care indeplinesc functii economice
similare, intr-un orizont de timp stabilit
b) realizarea unor obiective strategice de dezvoltare a tarii, incasarea impozitelor
si taxelor
c) stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale

10. Politica fiscala este componenta a: ( politica fiscala reprezinta ansamblul masurilor
luate de stat privind nivelul si structura fiscalitatii in functie de obiectivele de atins
intr o anumita perioada )
a. Politicii economice ( a unui stat se bazeaza , in mare masura, pe politica
financiara , promovata prin ministerul finantelor , precum si pe politica monetara
si valutara promovata de banca centrala a statului )
b. Politicii financiare ( are doua componente: politica fiscala si politica bugatara
.Politica fiscala a statului e sinonima cu puterea de a percepe impozite si taxe ,
iar politica bugetara se exprima prin puterea de a cheltui banii colectati in
folosul comunitatii.)
c. Politicii monetare ( presupune stabilirea marimii masei monetare si a ratei
dobanzii care influenteaza investitiile care se fac in mijloacale de productie ,
precum si alte cheltuieli a caror marime depinde de rata dobanzii. Banca centrala
stabileste politica monetara)

11. Interventionismul fiscal poate avea ca obiective - teoriile interventioniste afirma ca


politica fiscala, in ansamblul ei , poate fi utilizata pt reactivarea cresterii economice ,
iar cele neinterventioniste sustin ca sistemul fiscal trebuie astfel modelat incat sa nu
influenteze in nici un caz activitatea economica , investitiile, schimburile comerciale.
a. Stimularea exportului
b. Cresterea calitatii si a competitivitatii produselor
c. Capacitatea de munca

2|Page
Drept financiar si fiscal 2021

SEMINAR 6 - GRILE DREPT FINANCIAR SI FISCAL 6 (2021)

1. Potrivit Principiului politicii economice, statul urmareste :


a) Randament fiscal ridicat - Principiul politicii financiare- pentru ca un impozit sa
fie considerat ca avand randament fiscal ridicat este necasar ca acesta sa fie
universal,adica sa fie platit de catre toate persoanele care realizeaza venituri din
aceeasi sursa sau care poseda acelasi gen de avere si sa cuprinda intreaga
materie impozabila, sa nu fie susceptibil de evaziune fiscala si sa nu reclame
cheltuieli mari de percepere )
b) Dezvoltarea sau restrangerea unor ramuri economice – statul utilizeaza
impozitele nu numai ca mijloc de procurare a veniturilor fiscale , ci si pt a
influenta dezvoltarea sau restrangerea unor ramuri economice , pt a stimula
sporirea productiei sau consumul unui anumit produs
c) Sa se faca distinctie intre egalitatea in fata impozitului si egalitatea prin impozit -
Principiul impunerii echitabile – egalitatea in fata impozitului presupune ca
impunerea sa se faca in acelasi mod pt toate persoanele fizice si juridice ,
indiferent de locul unde domiciliaza sau isi au sediul ; impunerea trebuie sa se
faca in acelasi mod pt toate activitatile economice indiferent de forma juridica in
care sunt organizate sau functioneaza

2. Impunerea in cote procentuale la stabilirea impozitului poate fi:


a) proportionala – cuprinde un singur procent cu ajutorul caruia se calculeaza
impozitul ( ex. 10% impozit pe venitul din salarii)
b) progresiva – este alcatuita din mai multe procente aranjate in crestere
progresiva , pe transe de valori sau venit impozabil ( ex. 6% pt venituri intre
6000-7000 lei anual , 10% intre 7001-10000 lei si 15% ce depaseste 10001 lei)
c) in cote fixe – realizata sub forma unei sume fixe pe locuitor, nu tine seama nici
de venitul , nici de averea si nici de situatia personala a subiectului impozabil (ex.
Accize , impozit pe teren , impozit pe cladiri)

Profitul reprezinta o forma de venit obtinut prin derularea unei activitati


economice , ca urmare a investirii unui capital. Pentru acest venit se datoreaza
impozit pe profit.

1|Page
Drept financiar si fiscal 2021

3. Care dintre urmatoarele categorii de persoane ( contribuabili) sunt


contribuabili pentru impozitul pe profit: ( art. 13 alin. 1 Cod fiscal)

a) Persoanele juridice straine, fara sediu permanent in Romania ( persoanele juridice


straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent / mai
multor sedii permanente in Romania – lit. b)
b) Persoanele juridice romane ( cu exceptiile prevazute la alin. (2) – lit.a)
c) Asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice ( si asociatiile de locatari
recunoscute ca asociatii de proprietari, cu exceptia celor care obtin venituri din
exploatarea proprietatii comune , potrivit legii – alin.2 lit.k )

4. Categorii exceptate de la plata impozitului pe profit sunt: ( art. 13 alin. 2 Cod


fiscal)
a) Banca Nationala a Romaniei ( lit.d)
b) Trezoreria Statului ( lit. a)
c) Persoane juridice straine care realizeaza venituri din transferul proprietatilor
imobiliare situate in Romania ( alin 1 lit.d)

5. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit:


a) Veniturile obtinute de catre cultele religioase din producerea si
valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult ( art.15
alin.1 lit.a Cod fiscal)
b) Veniturile realizate de catre organizatiile nonprofit ce depasesc echivalentul
in lei a 15000 euro, intr un an fiscal ( pana la 15000 euro/an – art.15 alin.3 )
c) Veniturile din dividende , dobanzi obtinute de catre organizatiile nonprofit (
art.15 alin.2 lit.f )

6. Cum se determina impozitul pe profit? ( art. 19 alin.1 Cod fiscal)

a) Ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, din


care se scad veniturile neimpozabile
b) Ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la
care se adauga cheltuielile nedeductibile
c) Ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate intr-un
an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care se
adauga cheltuielile nedeductibile
Concluzie: rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ
este pierdere fiscala.

2|Page
Drept financiar si fiscal 2021

Venituri neimpozabile= sunt reglementate la art. 23 si 24 din Codul fiscal ( ex.


Dividende primite de la o persoana juridica romana; despagubiri primite in baza
hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului)
Cheltuieli nedeductibile= sunt reglementate la art.25 alin.4 Cod fiscal ( ex. Amenzi,
penalitati, cheltuieli care nu fac obiectul activitatii)
Pierderea anuala se poate recupera in urmatorii 7 ani consecutivi . ( art. 31 alin.1
Cod fiscal)

7. Cota impozitului pe profit e in prezent:


a) 10% ( impozit venit)
b) 16% ( art. 17 Cod fiscal)
c) 19% ( taxa pe valoare adaugata)

8. O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant desfasoara si


activitate de bar de noapte. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din
activitatea de bar de noapte? ( baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci,
cazinouri – art. 18 Cod fiscal)

a) Cu cota de 40%
b) Cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate
sa nu fie mai mica de 5% din venitul realizat din activitatea de bar de noapte
c) Cu cota de 25%
d) Cu cota de 16%

9. Impozitul pe profit se calculeaza:


a) anual
b) trimestrial ( art. 41 alin. 1 Cod fiscal , pana la data de 25 inclusiv a primei luni
urmatoare incheierii trimestrelor I-III)
c) semestrial
d) lunar

10. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit:


a) Anual ( art.41 alin.5 Cod fiscal , pana la 25 februarie inclusiv a anului urmator
celui pt care se datoreaza impozit)
b) trimestrial
c) semestrial
d) lunar
Sumele prelevate cu titlu de impozit pe profit se fac venituri la bugetul de stat.
3|Page
Drept financiar si fiscal 2021

11. La calculul profitului impozabil sunt deductibile integral:


d) Cheltuielile cu salariile personalului angajat ( art. 25 alin. 1-2 Cod fiscal)
e) Cheltuielile cu amenzile datorate catre autoritatile romane ( nedeductibile)
f) Cheltuielile care nu au fost efectuate in scopul obtinerii de venituri impozabile

12. Efectele fiscalitatii excesive sunt:


a. Evaziunea fiscala
b. Deflatia ( riscul de inflatie prin fiscalitate= cresterea preturilor)
c. Deteriorarea competitivitatii internationale

13. Metode evazioniste sunt:


a. Venituri nedeclarate
b. Sustragerea de la plata contributiilor datorate – cu cat presiunea fiscala e mai
mare, cu atat creste interesul angajatorului de a recurge la” munca la negru”
c. Evaziunea internationala (paradisurile fiscale) – consta in delocalizarea
productiei anumitor intreprinderi spre acele tari in care presiunea fiscala este
mai mica

Evaziunea fiscala la scara internationala este favorizata si de existenta unor


state si teritorii cu regimuri fiscale foarte blande si cu reglementari juridice care
protejeaza secretele financiar- bancare de autoritatile publice a altor state.
Transferul beneficiului din statele cu fiscalitate mai mare in statele cu
fiscalitate redusa , infaptuit intre doua sau mai multe intreprinderi asociate ,
reprezinta scenariul clasic al unei evaziuni fiscale internationale ce are ca
rezultat prejudicierea statului ale carui venituri fiscale au fost artificial reduse.

4|Page
GRILE DREPT FINANCIAR SI FISCAL (2021)
SEMINAR 7

1. Affectio societatis reprezinta:


a) Cota - parte din profit ce se va plati fiecarui asociat ( definitie dividend – Legea 31/1990
privind societatile comerciale)
b) Intentia asociatilor de a colabora la desfasurarea activitatii comerciale in vederea
realizarii si impartirii beneficiilor- ( Societatile comerciale se constituie in scopul
desfasurarii unor activitati cu titlu profesional , in scopul obtinerii si impartirii
profitului. Aceasta caracteristica, affectio societatis , face distinctia intre societatile
comerciale, cu scop lucrativ, si asocierile care urmaresc scopuri culturale,sportive ,
umanitare, nonprofit)
c) O distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant, drept
consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica ( definitie dividend
– art.7 Cod fiscal)
d) Impozit direct stabilit asupra dividendelor cuvenite asociatilor persoane fizice sau juridice
(definitie impozit pe dividende)

- Titluri de participare – art. 7 pct. 40 Cod fiscal “ orice actiune sau alta parte sociala intr
o societate in nume colectiv , societate in comandita simpla, societate pe actiuni,
societate in comandita pe actiuni , societate cu raspundere limitata sau intr o alta
persoana juridica ori la un fond deschis de investitii”
- Profitul reprezinta o forma de venit obtinut prin derularea unei activitati economice ,
ca urmare a investirii unui capital
- Potrivit Legii 31/1990 privind societatile comerciale, nu se vor putea distribui
dividende decat din profituri determinate potrivit legii. Potrivit art. 2721 din Legea
31/1990 distribuirea dividendelor din profituri fictive constituie infractiune si se
pedepseste cu inchisoare de la 2-8 ani

2. Impozitul pe dividende se calculeaza:


a) Prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege
b) Prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut
c) Prin aplicarea unei cote de impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut ( art. 43
alin. 2 Cod fiscal – impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de
impozit de 5% asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane. Conform
art. 43 alin.4 din Codul fiscal sunt neimpozabile dividendele platite de o persoana
juridica romana unei alte persoane juridice romane , daca persoana juridica romana
care primeste dividendele detine, la data platii dividendelor , minimum 10% din titlurile
de participare ale celeilalte persoane juridice , pe o perioada de un an implinit pana la
data platii acestora,inclusiv
- Dividendele se distribuie din profitul net

3. Debitorii impozitului pe dividende sunt:


a) Persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute
din dividende, in Romania, cat si in afara Romaniei
b) Persoanele fizice nerezidente, pentru veniturile din dividende obtinute in Romania
c) Persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania
d) Persoanele juridice romane ( platitorul) care platesc dividende catre persoane juridice
(debitorii) romane si catre persoane fizice rezidende ori nerezidende( debitorii) ( platitorii
impozitului pe dividende)

1
- Debitorii impozitului pe dividende sunt asociatii , persoane fizice si juridice , carora le
au fost distribuite dividende din beneficiul net al unei societati comerciale , de obicei
conform cotei de participare la capitalul social al societatii respective.

4. Plata impozitului pe dividende se face:


a) semestrial
b) anual
c) trimestrial
d) pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare, celei in care se plateste dividendul ( art.
43 alin 2 Cod fiscal )

5. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului, impozitul pe
dividende:
a) Nu se plateste
b) Se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv
c) Se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv
d) Se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator ( art.43 alin.3 Cod fiscal)

- In cazul dividendelor distribuite , dar care nu au fost platite actionarilor/ asociatilor


pana la sfarsitul anului in care s au aprobat situatiile financiare anuale , impozitul pe
dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator. Impozitul
datorat se vireaza integral la bugetul de stat

6. Cine poate infiinta in Romania reprezentante comerciale: ( potrivit Decretului –lege


nr.122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor
societatilor comerciale si organizatiilor economice straine , pe baza autorizatiei eliberate
de Ministerul Economiei , Comertului si Relatiilor cu Mediul de afaceri.)
a) Persoane juridice romane
b) Persoane juridice straine
c) Persoane fizice rezidente

-Reprezentantele nu au personalitate juridica , societatile comerciale care le au


constituit raspund pt actele si activitatea lor
- termenul de valabilitate al autorizatiei corespunde durate de functionare

7. Impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiinate in Romania, este stabilit:

a) Pe baza comisioanelor incasate de reprezentanta


b) Pe baza normei de venit stabilita pe tipuri de reprezentante ( norma de venit= sistem de
impozitare aplicat pers fizice care desfasoara activitati independente , intr un anumit domeniu
economic si care achita impozitul la o valoare fixa)
c) In suma de 18.000 lei pentru un an fiscal ( art. 236 Cod fiscal)
d) Ca echivalent in lei a sumei de 4.000 EURO

2
8. Orice persoana straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta din Romania:
a) E obligata sa depuna o declaratie fiscala anuala la autoritatea fiscala competenta ( si sa
plateasca impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat pana in ultima zi a lunii februarie
inclusiv a anului de impunere – art. 237 alin.1 Cod fiscal)
b) E obligata sa depuna o declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la care reprezentanta a fost
infiintata sau desfiintata ( art. 237 alin. 2 si 3 Cod fiscal)
c) E obligata sa depuna o declaratie fiscala trimestriala la autoritatea fiscala competenta
(declaratie anuala)
d) Nu e obligata sa depuna o declaratie fiscala

9. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, se aplica: ( art. 47 alin 1 Cod fiscal – o


microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii , la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a realizat
venituri care nu depasesc echivalentul in lei a 1.000.000. euro ; capitalul social al acesteia
este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrative-teritoriale; nu se
afla in dizolvare, urmata de lichidare , inregistrata in registrul comertului sau la
instantele judecatoresti, potrivit legii)

a) Asupra veniturilor din orice sursa, in limitele Codului Fiscal


b) Asupra dividendelor distribuite de catre microintreprinderi ( sunt deja impozitate)
c) Asupra profiturilor brute obtinute de catre microintreprinderi ( impozitul se calculeaza la
venit, si nu la profit)

- Persoanele juridice romane care indeplinesc conditiile prevazute la art. 47 Cod fiscal
sunt obligate la plata impozitului pe venitul microintreprinderilor.Ele nu pot opta
intre impozitul pe venitul microintreprinderilor si impozitul pe profit

10. Cota de impozitare a veniturilor microintreprinderilor este de:

a) 3%
b) 1%, 2% sau 3%
c) 1% sau 3% ( art. 51 alin. 1 lit. a) 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai
multi salariati si lit. c) 3% pentru intreprinderile care nu au salariati )

- Art.53 Cod fiscal – Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o


constituie veniturile din orice sursa . Codul fiscal reglementeaza modul de calcul a
bazei impozabile , respectiv categoriile de venituri care se scad din veniturile totale
(venituri neimpozabile ) , precum si cheltuielile care se deduc

11. Plafonul maxim al veniturilor anuale pana la care contribuabilul este considerat
microintreprindere este echivalentul in lei a sumei de:

a) 65.000 EUR ( vechiul cod din 2003)


b) 500.000 EUR ( vechiul plafon- noul cod )
c) 1.000.000 EUR ( art.47 alin.1 lit. c Cod fiscal)

3
12. Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se face:
a) Lunar
b) Trimestrial ( art. 56 alin. 1 Cod fiscal – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
trimestrului pt care se efectueaza impozitul)
c) Semestrial
d) Anual

- Impozitul pe venitul microintreprinderilor reprezinta venit la bugetul de stat

13. Ce impozit platesc microintreprinderile daca nu mai indeplinesc conditiile prevazute de art.47
din Codul Fiscal?
a) Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
b) Impozitul pe profit
c) 1% din cifra de afaceri pana la limita de 1.000.000 EUR si 16% din ce depaseste aceasta limita

14. Care este acceptiunea notiunii de salariat in lumina dispozitiilor art. 51 alin 4, Codul Fiscal:
a) Persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga potrivit Codului
Muncii ( Legea 53/2003)
b) O persoana angajata cu contract individual de munca cu timp partial potrivit Codului Muncii
( daca fractiunile de norma insumate reprezinta echivalentul unei norme intregi)
c) Persoana care are incheiat contract de administrare sau mandat, in cazul in care
remuneratia este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in
plata ( art. 51 alin.4 lit.b Cod fiscal)

4
GRILE DREPT FINANCIAR SI FISCAL 8 (2021)

Obligatii fiscale directe ale persoanelor fizice.

Impozitul pe venit.

1. Impozitul pe venit se aplica contribuabililor pentru urmatoarele surse si natura de


venituri, conform art 58 si 59 din Codul Fiscal:
a) persoanelor fizice nerezidente care desfasoara o activitate dependenta in Romania,
venitului salarial net din aceasta activitate dependenta
b) persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute
din orice sursa, atat din tara noastra, cat si din afara Romaniei
c) persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, datoreazã impozitul numai
pe veniturile obtinute din orice sursã în România ( cat si din afara Romaniei)
d) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin
intermediul unui sediu permanent in Romania, venitului net atribuibil sediului
permanent

- persoanele fizice care dovedesc ca sunt rezidenti ai unor state cu care Romania a
incheiat conventii de evitare a dublei impuneri le sunt aplicabile prevederile acelor
conventii

2. Categorii de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 61 din Codul
Fiscal, sunt urmatoarele:
a) Venituri din activitati independente ( definite conform art. 67)
b) Sumele primte drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor
naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii ( venituri
neimpozabile art.62 lit.j)
c) Venituri din salarii si asimilate salariilor ( definite conform art. 76)- remuneratia
administratorilor
d) Ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, primite de la
buget ( venituri neimpozabile art.62 lit. a )
e) Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura ( definite conform art. 103)

- Venituri din cedarea folosintei de bunuri , definite conform art. 83


- Venituri din investitii , conform art. 91
- Venituri din pensii , definite conform art. 99
- Venituri din premii si din jocuri de noroc , definite conform art. 108
- Venituri din transferul proprietatilor imobiliare , definite conform art.111
- Venituri din alte surse , definite conform art. 114 si 117

1
3. Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit (art 62 Cod Fiscal):
a. toate veniturile din agricultura si silvicultura ( sunt impozabile ; exceptii art. 105 Cod
fiscal)
b. toate premiile obtinute de sportivii medaliati ( sunt neimpozabile art. 110 alin.4 lit.a
premii sub valoarea de 600 lei inclusiv ; art. 62 lit.w locurile de la 1-6 la campionatele
europene, mondiale, olimpice sunt neimpozabile; art. 108 alin.1-3 sunt venituri din
premii si jocuri de noroc impozabile, altele decat cele de la art.62)
c. drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen ( art. 62 lit.n )
d. toate categoriile de pensii ( art. 100 alin.1 – venitul impozabil lunar din pensii se
stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2000 lei)

4. In principiu, cota unica de impozitare a impozitului pe venit este:


a) 16%
b) 5% ( ptr dividende)
c) 10% ( art.64 Cod fiscal) si perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului
calendaristic.

Exceptii : 5 % pt dividende art.43 alin.2


- Jocuri de noroc : impozit progresiv cf art. 110 alin.2
- 1% si 3% in cazul transferului proprietatilor imobiliare: 0 , daca succesiunea
este dezbatuta pana la 2 ani de la data decesului autorului succesiunii; 1% daca
succesiunea nu este dezbatuta si finalizata in termen de doi ani de la deces (
art.111 alin.3) si 3% pentru orice alta tranzactie ce depaseste suma de 450.000lei
( art. 111 alin.1)]

5. Care sunt categorii de venituri din activitati independente asupra carora se aplica
impozitul pe venit? ( cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de
srvicii si veniturile din profesii liberale – art.67 alin.1 Cod fiscal)
a. venituri din drepturi de proprietate intelectuala ( art.70 Cod fiscal- dr. de autor, brevete
de inventie , marci)
b. venituri din profesii liberale ( art.67 alin.2 Cod fiscal- exemple –avocat, notar,
consultant fiscal, executori judecatoresti, auditori financiari, arhitecti)
c. venituri din inchirieri de bunuri ( cedarea folosintei de bunuri – art.83 Cod fiscal)
d. venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta ( venituri din investitii cu scop
speculativ – art.91 Cod fiscal)

6. Sunt considerate venituri din activitati de productie, comert si prestari servicii (venituri
comerciale) asupra carora se aplica impozitul pe veniturile din activitati independente: (
art.67 alin.1 Cod fiscal)
a. veniturile din practicarea unei meserii
b. venituri din fapte de comert ale contribuabililor
c. venituri din drepturi conexe de autor ( nu sunt venituri comerciale)

2
7. În scopul aplicãrii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor: ( art.76 lin.2 Cod fiscal)
a) indemnizatia asociatului unic sau administratorului
b) indemnizatiile functiilor de demnitate publica
c) cadourile oferite salariatilor cu ocazia sarbatorilor ( nu sunt impozabile pana la valoarea
de 150 lei art.76 alin.4 lit.a )
d) remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri, potrivit legii
e) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii ( sindicatele si
patronatele)

- art.159 alin.1 din Codul muncii: “ salariul reprezinta contraprestatia muncii


depuse de salariat in baza contractului individual de munca”

8. Persoanele care obtin venituri salariale au dreptul, la deducerea din venitul lunar net
din salarii a unei sume sub forma de deducere personala pana la suma maxima de:
a) 1.950 lei
b) 2.300 lei ( salariul minim pe economie)
c) 3.600 lei ( intre 1951-3600 lei, deducerile personale sunt degresive)

- Determinarea impozitului pe venitul din salarii:


Venit brut-contributii-deducerea personala ( art.77 Cod fiscal) x10%
- Sumele reprezentand deducerea personala care se acorda sunt cf art.77 alin.2
Cod fiscal
- Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste
3600 lei nu se acorda deducerea personala.
- Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si a
retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor
venituri, precum si de a l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei pt care se platesc aceste venituri.

9. Sunt considerate venituri impozabile din cedarea folosintei bunurilor: ( art.83 Cod
fiscal)
a) Venituri din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile
b) Venituri din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal
c) Venituri din investitii

3
10. Care este baza de calcul a impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor: (
art.84 alin.3 Cod fiscal)
a. diferenta intre veniturile brute si cheltuielile deductibile ( pentru activitatile
independente)
b. diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii ( pentru veniturile din salarii)
c. diferenta intre venitul brut si aplicarea unei cote de 40% din venitul brut

11. Potrivit art 91 Cod Fiscal veniturile din investitii cuprind:


a. venituri din dividende
b. castiguri din transferurile titlurilor de valoare ( actiunile emise de societatile
comerciale,obligatiunile emise de stat)
c. castiguri din transferul aurului de investitii ( aur de investitii si aur monetar)
d. veniturile din lichidarea unei persoane juridice ( in Romania insolventa este
reglementata de Legea nr.85/2014)
e. venituri din dobanzi ( depozite bancare)

12. Exceptii de la aplicarea cotei de 10% la impozitul pe venit sunt:


a. veniturile din dobânzi
b. venituri din transferul proprietãtilor imobiliare din patrimoniul personal
c. venituri din dividende
d. unele venituri din jocurile de noroc

13. Obligatiile plãtitorilor de venituri cu retinere la sursã sunt:


a. sã calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile
b. numai sã depunã declaratie fiscalã privind veniturile plãtite
c. sã retina si sa vireze impozitul retinut la organele fiscale
d. sã informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la
organele fiscale

14. Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a
sumei neimpozabile lunare de:
a) 2.000 lei ( art.100 alin,1 Cod fiscal)
b) 2.300 lei
c) 1.050 lei

- Impozitul pe veniturile din pensii se retine si se vireaza integral la bugetul de stat

4
15. Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute din: ( art.103 Cod fiscal)
a) Cultivarea produselor agricole vegetale
b) Exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si alte asemenea
c) Venituri din silvicultura, piscicultura

- Impozitul pe venitul din activitatile agricole se calculeaza prin aplicarea unei cote
de 10 % asupra venitului annual din activitati agricole stabilit pe baza normei
anuale de venit, impozitul fiind final

16. Veniturile neimpozabile din premii si jocuri de noroc sunt:


a) Toate veniturile din premii
b) Toate veniturile din jocurile de noroc
c) Veniturile obtinute din premii sub valoarea de 600 lei

- Obligatia calcularii , retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.

17. Nu se datoreaza impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din


patrimonial personal in urmatoarele cazuri:
a) La dobandirea dreptului de proprietate cu titlu de donatie intre rude si afini pana la
gradul al III-lea, inclusiv, precum si intre soti
b) In cazul actelor de desfiintare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al
dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare
c) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate cu titlu de mostenire daca succesiunea este
dezbatuta in termen de 3 ani de la data decesului autorului succesiunii

5
Seminar 9 Drept financiar si fiscal rezolvat (2021)

1. Indicati care sunt caracteristici ale T.V.A.?


a. unicitatea si transparenta – Unicitatea TVA= nivelul cotei este acelasi
indiferent cate verigi strabate produsul; Transparenta TVA= asigura fiecarui
subiect impozabil posibilitatea de a cunoaste exact marimea impozitului si deci
obligatia de plata ce I revine
b. egalitate in fata impozitului – pune in valoare principiul egalitatii in fata
impozitului pt ca impunerea se realizeaza fara a se tine seama de situatia
personala a contribuabilului
c. impozit indirect – cu plata fractionata , avand o cota fixa care se aplica asupra
valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic
d. obiect de impunere singular, serviciile ( se aplica si bunurilor vandute , nu doar
prestarii de servicii)

-este neutru, se suporta intotdeauna de catre consumatorul final si e cea mai


moderna forma de impunere , fiind aplicata in toate statele membre ale Uniunii
Europene , dar si in numeroase state de pe intreg mapamondul

- Taxa pe valoarea adaugata a fost introdusa prin Ordonanta Guvernului


nr. 3/1992, aprobata prin Legea nr. 130/1992, incepand cu data 1 iulie 1993.
- La 1 februarie 1993 , Romania semneaza Acordul de asociere la Comunitatile
Europene , asumandu si obligatia de a armoniza legislatia interna , inclusiv
cea fiscala , cu normele europene in vederea dobandirii calitatii de membru
cu drepturi depline

2) Taxa pe valoarea adaugata intra in categoria :


a) impozite directe
b) impozite indirecte
c) impozite si taxe locale

1
3) Sunt operatiuni impozabile din punct de vedere al TVA:

a) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor realizata de o persoana impozabila


( art. 268 alin.1 din Cod fiscal defineste conditiile care trebuiesc indeplinite pt ca
operatiunile efectuate in Romania sa fie cuprinse in sfera de aplicare TVA)

b) livrarea de bunuri acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare interne
sau externe ( art. 270 alin.8 Cod fiscal defineste operatiunile care nu constituie
livrare de bunuri si ptr acestea nu se datoreaza TVA)

c) acordarea de bunuri de mica valoare in mod gratuit in cadrul actiunilor de


sponsorizare si in conditiile stabilite prin norme

4) Sunt achizitii intracomunitare:

a) achizitii de bunuri din Italia – (se considera achizitie intracomunitara de


bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar de bunuri mobile
corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de
catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul
furnizorului sau al cumparatorului , catre un stat membru, altul decat cel de
plecare a transportului sau de expediere a bunurilor – art.273 alin.1 Cod fiscal)

b) achizitii de bunuri din Insulele Canare – art. 267 alin.2 defineste teritoriile care
nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene si se exclud din teritoriul
Uniunii Europene dpdv al TVA)

c) achizitii de bunuri din Turcia = import de bunuri = intrarea pe teritoriul UE de


bunuri care nu se afla in libera circulatie in intelesul art. 29 din Tratatul privind
functionarea UE – art.274 lit.a Cod fiscal

5) Subiectele impozabile privind T.V.A. sunt:


a. persoanele fizice care efectueaza livrari de bunuri imobile ( art. 269 alin.3 Cod
fiscal – Norme metodologice)
b. orice persoana care efectueaza ocazional o livrare intracomunitara de mijloace de
transport noi ( art.269 alin.8 Cod fiscal)

2
c. institutiile publice pentru toate activitatile desfasurate ( art.269 alin.5 Cod fiscal prevede
ca institutiile publice si organismele internationale de drept public nu sunt persoane
impozabile ptr activitatile care sunt desfasurate in calitate de autoritati publice chiar
daca pt desfasurarea acestor activitati se percep cotizatii, onorarii , redevente , taxe sau
alte plati , cu exceptia acelor activitati care ar produce distorsiuni concurentiale daca
institutiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile. La art.269 alin.7 sunt definite
activitatile pt care institutiile publice sunt persoane impozabile: telecomunicatii,
transport de bunuri si persoane,,,)

6) Documentul care atesta vanzarea unor bunuri sau prestarea unor servicii este:
a. factura ( trebuie sa cuprinda mentiunile prevazute de Codul fiscal , in
principal vanzatorul, cantitatea si tipul bunurilor vandute sau serviciilor
prestate, valoarea acestora, TVA ul aferent, pretul final , cumparatorul sau
beneficiarul
b. documentului de transport (CMR)
c. documentului de insotire a marfii ( Avizul de insotire a marfii)

7) Locul prestarii de servicii in cazul T.V.A. este:


a. locul unde s-a contractat prestarea de servicii;
b. tara in care prestatorul are sediul permanent, unde sunt efectuate serviciile
( TVA este guvernata de principiul teritorialitatii impunerii potrivit caruia
operatiunea impozabila este supusa regimului legal al TVA din statul pe al carui
teritoriu este considerata a fi fost efectuata)
d. tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.

8) Baza de impozitare a TVA pt operatiuni interne se constituie din:


a) Contravaloarea bunurilor incasata de furnizor de la cumparator
b) Dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii pentru plati cu intarziere ( element
exclus din baza de impozitare – art.286 alin.4 Cod fiscal)
c) Valoarea in vama a bunurilor la care se adauga orice taxe , impozite, comisioane si alte
taxe datorate in afara Roamniei ( art.289 alin.1 Cod fiscal- baza de impozitare ptr
import)

3
9) Daca TVA colectata este mai mare decat TVA deductibila, persoana impozabila va
avea:
a. TVA de plata ( reprezinta diferenta dintre TVA colectata si TVA deductibila)
b. TVA de recuperat
c. TVA neexigibila ( TVA la care nu a intervenit exigibilitatea)

- TVA colectata este TVA aferenta livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii
taxabile, efectuata de persoana impozabila , precum si taxa aferenta
operatiunilor pt care beneficiarul este obligat la plata taxei
- TVA deductibila este TVA aferenta cumpararilor de bunuri sau receptionarii
de servicii

10) Termenul de plata a T.V.A ului este .:


a. anual
b. lunar ( pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei ptr care s a calculat
TVA de plata , odata cu depunerea decontului lunar de TVA – art.326 alin.1 Cod
fiscal)
c. trimestrial ( prin exceptie , perioada fiscala este trimestrul calendaristic pt
persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o
cifra de afaceri care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia situatiei in
care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una
sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri )

11) Cotele de impozitare a T.V.A. sunt:


a. cota standard de 20% si cota redusa de 9%;
b. cota standard de 19% si cota redusa de 5%; ( si cota redusa de 9 % )
c. cota standard de 20% si cota redusa de 5%;

- Cota redusa de 9 % se aplica asupra bazei de impozitare pt urmatoarele


prestari de servicii si/sau livrari de bunuri cf art. 291 alin.2 din Codul fiscal :
a) Livrarea de proteze si accesorii ale acestora definite prin normele
metodologice cf legislatiei specifice
b) Livrarea de produse ortopedice

4
c) Livrarea de medicamente de uz uman si veterinar
d) Livrarea de: alimente, inclusiv bauturi cu exceptia bauturilor alcoolice
destinate consumului uman si animal …
e) Livrarea apei potabile si a apei ptr irigatii in agricultura….
……
- Cota redusa de 5 % se aplica asupra bazei de impozitare pt urmatoarele
livrari de bunuri si prestari de servicii cf art. 291 alin.3 Cod fiscal:
a) Manuale scolare , carti , ziare si reviste , cu exceptia celor destinate
exclusiv sau in principal publicitatii
b) Serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case
memoriale, monumente istorice , de arhitectura si arheologice …
c) Livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale , inclusiv a terenului pe
care sunt construite
……
( A se vedea art.291 Cod fiscal privind cotele de TVA)

12) Cota redusa de TVA aplicabila livrarilor de manuale scolare, carti, ziare si reviste este
de:
a. 0
b. 5% ( art.291 alin.3 Cod fiscal)
c. 9%

13) Sunt operatiuni scutite de TVA:


a. operatiuni bancare si de asigurari ( art.292 alin.2 Cod fiscal)
b. importul de bunuri ( operatiune taxabila – art.268 alin. 2 Cod fiscal )
c. vanzarea de terenuri construite si constructii noi ( art.292 alin.2 lit.f Cod fiscal –
livrarea de constructii sau parti de constructii si a terenurilor pe care sunt
construite este operatiune scutita de TVA cu exceptia livrarii de constructii noi,
de parti de constructii noi sau de terenuri construibile)

5
GRILE DREPT FINANCIAR SI FISCAL 10 (2021) rezolvat

1. Accizele intra in categoria:


a. Impozitelor directe;
b. Impozitelor indirecte ( Accizele sunt taxe de consumatie splicate asupra
producerii , comercializarii si importului anumitor produse. Accizele fac
parte din categoria impozitelor indirecte alaturi de TVA, taxe vamale si
monopoluri fiscale. In sfera de aplicare a accizelor intra urmatoarele categorii
de taxe desemnate de legiuitor: accize armonizate si accize nearmonizate –
Vezi Anexele 1 si 2 . Dispozitiile Codului fiscal roman sunt in acord cu
normele europene privitoare la accize , respectiv cu prevederile Directivei
2008/118/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind regimul general al
accizelor)
c. Impozitelor si taxelor locale

2. Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate:


a. produse energetice si electricitate ( din aceasta categorie fac parte: produse
energetice , gazul natural, carbunele, coxul si lignitul , energia electrica)
b. numai vinurile
c. numai bauturile fermentate, altele decat vinurile;
d. Tutunul continut in produse din tutun incalzit ( accize nearmonizate)

3. In notiunea de “tutun prelucrat” accizat armonizat intra urmatoarele produse sau


categorii de produse:
a. numai tigaretele si tigari de foi;
b. numai tutun de fumat;
c. tigarete, tigari si tigari de foi, tutun de fumat. ( art.354 Cod fiscal)

1
4. Subiectele impunerii pentru accizele armonizate sunt:
a. Antrepozitarul autorizat ( art.336 alin.2 Cod fiscal “ este persoana fizica sau
juridica autorizata de autoritatea competenta, in cadrul activitatii sale , sa
produca, sa transforme , sa detina , sa primeasca sau sa expedieze produse
accizabile in regim suspensiv de accize intr un antrepozit fiscal “ ; regim
suspensiv de accize inseamna un regim fiscal aplicat producerii ,
transformarii , detinerii sau deplasarii de produse accizabile care nu fac
obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind
suspendate)
b. Antrepozitul fiscal ( art.336 alin.3 Cod fiscal “ este locul in care produsele
accizabile sunt produse , transformate , detinute , primite sau expediate in
regim suspensiv de accize de catre un antrepozitar autorizat in cadrul
activitatii sale “ )
c. Produsele accizabile ( art. 336 alin.20 Cod fiscal “ sunt produsele prevazute la
art.335 alin.2 si art.439 alin. 2 Cod fiscal)

5) Potrivit art.340 Cod fiscal eliberarea ptr consum reprezinta :


a) iesirea produselor accizabile , inclusiv neregulamentara , dintr un regim
suspensiv de accize ( art.340 alin.1 lit.a Cod fiscal)
b) utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal altfel
decat ca materie prima ( art. 340 alin.1 lit.e Cod fiscal)
c) miscarea produselor accizabile catre un destinatar inregistrat in alt stat din UE
( produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize pe teritoriul
UE
de la un antrepozit fiscal la un alt antrepozit fiscal pe baza unui document
administrativ electronic )

6) In ce situatii se poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal?


a) daca in legatura cu persoana juridica a fost deschisa o procedura de
faliment , dizolvare sau lichidare ( in cazul unui antrepozitar autorizat care
este persoana juridica – art.369 alin.2 lit.b pct.1 Cod fiscal)
b) daca au fost oferite informatii inexacte sau incomplete in legatura cu autorizarea
antrepozitului fiscal ( in acest caz, autoritatea competenta poate anula
autorizatia pentru un antrepozit fiscal – art.369 alin.1 Cod fiscal)

2
c) daca s a constatat savarsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag
suspendarea autorizatiei ( in acest caz, autoritatea competenta poate suspenda
autorizatia pantru un antrepozit fiscal pe o perioada de 1-6 luni - art. 369
alin.3 lit.a Cod fiscal)

7) Sunt scutite de la plata accizelor:


a. Produsele accizabile daca sunt destinate utilizarii in contextul relatiilor
diplomatice sau consulare ( scutiri generale – art.395 Cod fiscal)
b. Produsele accizabile furnizate de catre magazinele duty-free ( scutiri speciale
– art.396 Cod fiscal)
c. Alcoolul etilic si alte produse alcoolice utilizate pentru producerea de
medicamente ( art. 397 alin.1 lit.d Cod fiscal)
d. Tutunul prelucrat destinat in exclusivitate testelor stiintifice ( art.398 alin. 1
Cod fiscal)

8) Care este momentul exigibilitatii accizelor?


a. momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal ( un produs
accizabil fabricat sau depozitat intr un antrepozit fiscal , ori deplasat intre
doua antrepozite fiscale , nu este supus accizelor)
b. momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum in
Romania ( art. 339 alin. 1 Cod fiscal „ accizele devin exigibile in momentul
eliberarii pt consum si in statul membru in care se face eliberarea ptr
consum „ .Per a contrario , produsul nu e supus accizelor atata timp cat
nu este eliberat pentru consum)
c. data intocmirii documentului administrativ electronic

9) Termenul de plata al accizelor aste:


a) Pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza
devine exigibila ( art.345 alin.1 Cod fiscal )
b) In momentul inregistrarii declaratiei vamale de import ( in cazul
importului unui produs accizabil , care nu este plasat intr un regim
suspensiv – art.345 alin.2 lit.b Cod fiscal)

3
c) 15 zile de la data expirarii termenului de primire a documentului
administrativ de insotire (persoana care expediaza produsele accizabile
plasate sub regim suspensiv, este obligata sa achite acciza in termen de 7
zile de la data expirarii termenului de primire a documentului administrativ
de insotire)

10) Care este scopul instituirii regimului antrepozitarii fiscale in regim suspensiv
de accize?
a. Utilizarea antrepozitului fiscal pentru vanzarea cu amanuntul a produselor
accizabile ( antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pt vanzarea cu amanuntul a
produselor accizabile , cu exceptiile prevazute de Codul fiscal – art.362 alin.6 )
b. Intarirea capacitatii de control a administratiei fiscale
c. Folosirea locului antrepozitului pentru ambalarea produselor accizabile

4
GRILE DREPT FINANCIAR SI FISCAL 11 rezolvat

1. Dupa continutul lor economic, impozitele si taxele locale sunt:

a. O prevelare cu caracter obligatoriu

b. O resursa a bugetului local

c. Venituri ordinare (curente)

2. Autoritatile administratie publice locale sunt:

a. Guvernul

b. Consiile Locale

c. Presedintele

3. In ce consta autonomia financiara a unitatilor administrativ teritoriale:

a. isi adopta bugetele proprii

b. isi adopta regulamentele interne

c. isi desfasoara activitatea cu respectarea legii

d. consta in consultarea cetatenilor prin referendum.

1
4. Care dintre urmatoarele obligatii fiscale sunt impozite sau taxe locale conform art.
454 Cod Fiscal?
a. impozitul pe veniturile microintreprinderilor
b. impozitul pe cladiri;
c. impozitul pe profit;
d. impozitul pe venit.

5. Care este cota de impozit aplicata cladirilor rezidentiale aflate in proprietatea


persoanele fizice

a. 0,08% – 0,2%
b. 0,2% - 1,3%

c. 0,4%

6. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice este influentata de:


a. valoarea de piata a cladirii;
b. suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde
aceasta este amplasata;
c. numai de suprafata construita a cladirii.

7. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe


cladiri?
a. numai persoana care demoleaza o cladire;
b. numai persoana care extinde sau modifica o cladire;
c. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori
demoleaza o cladire.

2
8. Care este termenul de plata a impozitului pe cladiri si pe teren:

a. Lunar, la data de 25

b. Anual, in 4 rate egale

c. Anual, in 2 rate egale

9. In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, taxa pe


cladiri se plateste:

a. Anual

b. Lunar

c. Trimestrial

10. Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste:


a. in raport de categoria de folosinta a terenului;
b. in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren;
c. in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului, rangul localitatilor si
zona din cadrul localitatii.

11. Impozitul pe mijlocul de transport se plateste:


a. trimestrial;
b. lunar;
c. semestrial;
d. anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie)

3
12. Care este momentul platii taxei privind eliberarea, prelungirea, avizarea
certificatului de urbanism?

a. Inainte de 25 ale lunii

b. Inainte de a se i se elibera certificatul

c. Pana la 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator

13. Cum se calculeaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:

a. Intre 1 si 3% din valoarea serviciilor de reclama si publicitate

b. Prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metro patrat a


suprafetei afisajului cu suma stabilita de Consiliul Local

c. Suma fixa stabilita de catre Consiliul Local

14. Impozitul pe spectacole se plateste de persoanele care organizeaza:


a. numai activitati distractive in videoteci si discoteci;
b. o manifestare artistica, o competitie sportiva sau orice activitate
distractiva,inclusiv in videoteci si discoteci.

15. Plata impozitului pe spectacole se face:


a. anual;
b. trimestrial;
c. semestrial;
d. lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut
locspectacolul;

4
GRILE DREPT FINANCIAR SI FISCAL 12 (2021)

1. Dubla impunere juridica internationala reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii


impozabile si pentru perioade de timp diferite de catre doua autoritati fiscale din tari
diferite. (adevarat/fals) (…pentru aceeasi perioada de timp…)

2. Instrumentul intern de evitare a dublei impuneri internationale il reprezinta:


a. Prevederile legislatiei fiscale (se aplica criteriile teritorialitatii, cetateniei si
rezidentei in ceea ce priveste asezarea impozitelor si taxelor)
b. Conventiile internationale (in raporturile dintre state instrumentul juridic cel mai
frecvent utilizat pentru evitarea sau eliminarea dublei impuneri internationale.
Acestea pot fi generale/speciale, bilaterale/multilaterale)
c. Cutuma (in relatiile dintre state apar situatii pentru rezolvarea carora nici
reglementarile nationale si nici cele internationale nu cuprind solutii. In astfel de
situatii, statele pot apela la cutuma)

3. Conventia model de eliminare a dublei impuneri a OECD a fost publicata in anul:


a. 1979
b. 1992
c. 1966

4. Conventiile privind evitarea dublei impuneri au drept scopuri:


a. Stabilirea corecta a sarcinii fiscale a contribuabilului (in ceea ce priveste
contribuabilul, conventiile fiscale asigura un ghid general si o garantie pentru
investitor asupra tratamentului fiscal pe care il va gasi in teritoriul strain)
b. Combaterea evaziunii fiscale (conventiile fiscale asigura schimb de informatii la nivel
institutional pentru combaterea evaziunii fiscale si pentru ase putea intreprinde masuri
de modificare a conventiei in caz ca legislatia interna sufera schimbari importante)
c. Ambele variante

1
5. Metoda scutirii totale in evitarea dublei impuneri presupune:
a. Statul de rezidenta al beneficiarului venitului nu va lua in considerare venitul
impozabil al acestuia in statul de sursa si nici venitul aferent unui sediu
permanent ori al unei baze fixe din celalalt stat contractant
b. Permite deducerea de catre statul de rezidenta din impozitul aferent totalului
veniturilor impozabile ale contribuabilului a sumei totale a impozitului platit in
celalat stat
c. Permite deducerea din impozitul calculat pe baza venitului total, a impozitului platit
in strainatate, dar numai pana la o valoare corespunzatoare cu valoarea impozitului
care ar fi aplicabil in statul de rezidenta pentru venitul realizat in strainatate

6. In conventiile bilaterale incheiate de Romania, care este metoda de evitare a dublei cea
mai folosita (frecventa)?
a. Metoda scutirii totale
b. Metoda scutirii progresive
c. Metoda creditarii totale
d. Metoda creditarii ordinare (obisnuita)

7. Definiti evaziunea fiscala “legala”


a. Consta in disimularea obiectului impozabil, in subevaluarea cuantumului materiei
impozabile sau folosirea altor cai sau modalitati de sustragere de la plata impozitului
datorat
b. Modalitatea prin care contribuabilul incearca sa se plaseze intr-o pozitie cat mai
favorabila, pentru a putea beneficia intr-o cat mai mare masura de avantajele
oferite de reglementarile fiscale in vigoare
c. Supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pentru aceeasi perioada de timp
de catre doua autoritati fiscale din tari diferite

2
8. Definiti cazierul fiscal:
a. Fisa de evidenta in care sunt consemnate datele privind antecedentele penale ale unei
persoane
b. Mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor in care
se tine evidenta persoanelor fizice si juridice care au savarsit fapte sanctionate
de normele juridice fiscale, financiare si vamale
c. Document care apare in discutie in contextul anumitor tranzactii cu parteneri din
diferite tari ale lumii

9. Formele agravante ale infractiunii de evaziune fiscala:


a. In cazul unui prejudiciu de pana la echivalentul in lei a 100.000 EUR, limitele
pedepsei inchisorii sunt de la 2 la 8 ani (art. 9, alin 1)
b. In cazul unui prejudiciu mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 EUR,
limitele pedepsei inchisorii se majoreaza cu 5 ani (art. 9 alin. 2)
c. In cazul unui prejudiciu mai mare decat echivalentul in lei a 500.000 EUR,
limitele pedepsei inchisorii se majoreaza cu 7 ani (art. 9 alin. 3)

S-ar putea să vă placă și