Sunteți pe pagina 1din 25

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele:
Neculeanu Liliana
Unitatea de învăţământ:
Scoala Gimnaziala V.Cristoforeanu
RmSarat ,Buzau
Mentor:
prof.Inv Primar Marin Marcela
Clasa: a IV a

Anul II
Semestrul I
Anul universitar 2020-2021
Disciplina: Practică pedagogică 1 observativă - învățământ primar

Elementele componente ale portofoliului de practică pedagogică

Structură Elemente componente Punctaj


I. Practica pedagogică 1. Grile de observare pentru cel puţin 3 3 p. 3
observativă lecţii puncte
II. Predare 2. Proiecte didactice pentru cel puțin 2 6 p. 6
lecții predate puncte
Documente justificative - Declaraţie pentru studenţii fără 1 p.
specializare care efectuează practica
pedagogică în alte instituţii de învăţământ
decât Școala Gimnazială Letea-Veche
Bacău
Nota finală
I. PRACTICA PEDAGOGICĂ OBSERVATIVĂ

Graficul lecţiilor observate

Instituţia şcolară: Scoala Gimnaziala Vasile Cristoforeanu

Mentor: Marin Marcela.

Nr. Data Aria curriculară, Tema lecţiei Semnătura


Disciplina mentorului
1 5.12.2020 Muzica si Subiectul lecţiei
miscare ”Iarna veselă” Gr. Teodosiu

2 12.10.2020 Limba si Vrăjitorul din Oz”,după


comunicare Lyman Frank Baum
limba si
literatura
romana
3 15.10.2020 Arte si Crizantema
Tehnologii Arte
vizuale si
abilitati practice
4

10

11

12
Grilă de observare a lecției

Data: 5.12.2021
Disciplina: Muzica si miscare
Tema lecției:,, Iarna vesela,, de Gr Teodosiu

Etapele lecției Desfăşurarea activităţii

1. Captarea atenţiei
Se spune elevilor niște ghicitori despre iarnă. Răspunde cel care
își deschide mai repede microfonul. (Anexa 1)

2. Enunţarea scopului
şi a obiectivelor Se prezintă elevilor obiectivele lecţiei: menţinerea unei poziţii
corecte în timpul cântatului, interpretarea cântecului ”Iarna
veselă” Gr. Teodosiu, cu întreaga clasă şi individual, cu și fără
acompaniament, participând activ la lecţie; (interacțiune profesor-
elev). https://www.youtube.com/watch?v=URMkw DPhFoE

3. Reactualizarea
cunoştinţelor Se prezinta elevilor un material cu imagini care înfățișează
diferite activități în anotimpul toamna.. Se face asocierea fiecărei
imagini câte un cuvânt sugestiv. Pornind de la aceste două indicia,
elevii trebuie sa completeze un ”diamant”. Prin intermediul
metodei interactive, „Diamantul”, (Anexa 2)
https://issuu.com/ladybird.design/docs/bucur iile_iernii

4. Prezentarea
conţinutului
Se prezintă elevilor obiectivele lecţiei: menţinerea unei poziţii
corecte în timpul cântatului, interpretarea cântecului ”Iarna
veselă” Gr. Teodosiu, cu întreaga clasă şi individual, cu și fără
acompaniament, participând activ la lecţie; (interacțiune profesor-
elev). https://www.youtube.com/watch?v=URMkw DPhFoE

Se vor realiza exerciţii de încălzire şi omogenizare a vocii (fără ca


elevii să deschidă microfonul în cadrul întâlnirii Meet)
Exerciţii de respiraţie (pentru realizarea unei respiraţii ample,
lungi şi bine dozate):
,,Spatele de scaun rezemăm, Pieptul înainte îl îndreptăm,
Trandafirul cu drag mirosim Şi rostim: Ce frumos miroase
floarea!” ,,Balonul mare acum îl umflăm, Deci cu toţii în el să
suflăm! Ptu! Pfu! Pfu! Pfu!” .
Exerciţii de dicţie: „Rici, rici, măi arici, scoate-ţi ţepii de aici”,
„Buş-buş, cărăbuş ieşi afară din culcuş.”
. Exerciţii de cultură vocală: ,,Trenul pleacă de la gară Şi străbate-
ntreaga ţară. Tu, tu! Tu, tu! Tu, tu! Tu, tu!” ,,Toba bate: Bum!
Bum! Bum! Hai copii cu toţi la drum!”
Vocalize pe sunetele arpegiului gamei DO, cu ajutorul vocalelor:
a, e, i, o, u, corectânduse, după caz, modul de deschidere a
cavităţii bucale. https://www.youtube.com/watch?v=sv6TjhL
rx1o

5. Dirijarea învăţării
Interpretarea model a cântecului „Iarna veselă” Gr. Teodosiu
(Anexa 3) se va face prin intermediul unui video. de către un grup
de copii (se vor purta discuţii despre tipul grupului pe care l-au
ascultat: dacă acesta este un grup format din adulţi sau unul
alcătuit din copii, dacă acesta este un cântec vesel sau trist). Elevii
îşi vor însuşi cântecul pe traseul: Se sublinează anumite aspecte
legate de înțelegerea cântecului: strofele, refrenul, elemente de
nuanță (cântăm mai tare la refren)ș le voi cere unor elevi să
exemplifice și ei, cântând solo

6. Obţinerea
performanţei
Se ofera și o altă variantă a piesei. După ce o ascultă, vor fi
incurajati să identifice câteva diferențe între cele două variante;
(interacțiune elev-conținut)

7. Feedbackul Se vor realiza jocuri de sesizare a nuanţelor: cântarea cu voce tare


însoţită de bătăi ritmice din palme, urmată de cântarea cu voce
joasă însoţită de mersul pe vârfuri; (interacțiune elev-elev)

8. Evaluarea Se va aborda, ca şi procedeu, audiţia interioară – un vers cântat


performanţei cu vocea, urmat de un vers cântat în gând, însoţite de dirijat
intuitiv

9. Retenţia (Fixarea Elevii primesc sarcina de a învăța cântecul, a-l înterpreta și apoi, a
cunoştinţelor) realiza un video. Se pot adăuga jucării muzicale pentru a time
ritmul

10. Transferul
Materialele realizate de către elevi se postează în Classroom și,
ulterior pe YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Isc44Kb
Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a lecţiei, ulterior
elevii fiind şi recompensaţi

Semnătura mentorului:
Grilă de observare a lecției

Data: 12.10.2020
Disciplina: Limba si literatura romana
Tema lecției:,, Vrăjitorul din Oz”,după Lyman Frank Baum
Etapele lecției Desfăşurarea activităţii

1. Captarea atenţiei
Prezentarea cărții magice„Personajele ne învaţă!”(Anexa 1)
2. Enunţarea scopului Se anunţă subiectul lecţiei si se prezintă obiectivele propuse, pe
şi a obiectivelor înţelesul elevilor.

3. Reactualizarea Se va purta o discuție pe baza textului citit ,,Vrăjitorul din


cunoştinţelor Oz’’,după L.F.Baum.
- Ce text din manual ați citit ultima dată?

- Care este autorul textului?

- Când se petrece acțiunea din text?

- Unde se petrece acțiunea din text?

- Care sunt personajele din text?

4. Prezentarea
conţinutului
Se scriu data, titlul ,,Vrăjitorul din Oz’’,apoi subtitlul,,Acordul în
gen şi număr’’la tablă si pe caiete

5. Dirijarea învăţării
Se explică elevilor că, în întreaga activitate vom fi ghidaţi de
personajele din textul studiat, prietenii noştri de azi, care ne-au
adus nişte surprize pe care le vom descoperi împreună.
„Personajele ne învaţă!”- exerciţii gramaticale :
● Dorothy:
Găsiţi câte trei însusiri pentru fiecare cuvânt:
-fată: ………………………
- copac: ……………………
Toto:
Transcrie enunţurile următoare, punând cuvintele din
paranteză la forma potrivită:
„Acoperiţi cu zăpadă (alb), copacii (supărat) stăteau cu crengile
(aplecat) spre pământ. Când ninsoarea s-a oprit, s-a auzit un glas
(puternică).

Sperie- Ciori:
Elevii vor citi câteva propoziții, cu exprimare corectă sau nu.
Acestia vor corecta acolo unde este cazul.

6. Obţinerea
performanţei Elevii vor primi câte o fişă de lucru.(Anexa 2).
7. Feedbackul
8. Evaluarea Se va aborda, ca şi procedeu, audiţia interioară – un vers cântat
performanţei cu vocea, urmat de un vers cântat în gând, însoţite de dirijat
intuitiv

9. Retenţia (Fixarea Se realizează prin rezolvarea exercițiului 5 din manual..


cunoştinţelor)

10. Transferul
Se transnite tema pentru acasa.
Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a lecţiei, ulterior
elevii fiind şi recompensaţi

Grilă de observare a lecției

Data: 15.10.2020
Disciplina: Arte si Tehnologii
Tema lecției: Crizantema

Etapele lecției Desfăşurarea activităţii

1. Captarea atenţiei Se prezintă florile.


Când mergeam grăbită pe stradă de dimineaţă ca să vin la şcoală,
m-am trezit cu aceste flori în fața mea. Am vrut să le îndepărtez,
dar mi-au spus cu un glas rugător:
- Nu ai vrea să afli povestea noastră?
Am răspuns:
- Cum de puteţi vorbi? Nu-mi vine să cred! E doar în imaginaţia
mea!
- Nu, nu e imaginaţia ta! Vrei să auzi povestea noastră?
- Dragele mele, eu mă grăbesc foarte tare! Mă aşteaptă nişte elevi
cuminţi ca să înveţe lucruri noi!
- Atunci, nu vrei să ne prezinţi elevilor tăi? Poate vor ei ca să
asculte povestea!
Şi iată-mă aici cu aceste flori vorbitoare. Ce spuneţi, copii,
voi doriţi să le ascultaţi povestea?
Se vor prezenta elevilor imagini ppt despre crizantemă. Ce
spuneţi, copii, voi doriţi să le ascultaţi povestea?

2. Enunţarea Astăzi vom realiza împreună o vază cu crizanteme. Se va


scopului şi a prezenta elevilor lucrarea model şi se va discuta modul de
obiectivelor realizare.
Va trebui să lucraţi cu atenţie pentru a obţine lucrarea
propusă.

3. Reactualizarea
cunoştinţelor
4. Prezentarea
conţinutului
- Se cere elevilor să observe materialele cu care vor lucra .
Prezintă lucrarea model .
Se explică modul de lucru.
Demonstrează operaţiile de efectuat :
1. Se taie benzile
2. Se marchează centrul florii și se rulează(cât să intre un pătrat
de plută)
3. Se pliază hârtia verde. Se taie forme ovale lungi ( frunze pentru
susținerea florii)
4. Se taie o bucată de plută (un dreptunghi mic)
5. Se înfinge sârma care se va răsuci
6. Se îmbracă sârma cu bandă adezivă
7. Se maschează cu banda colorată și se mai adaugă și câte o
frunză
Dacă petalele rămân închise vom avea un boboc de crizantemă.

5. Dirijarea Fiecare elev are pe bancă materialele necesare realizării lucrării.


învăţării

6. Obţinerea Se discuta despre realizarea acestora si tehnicile folosite,se


performanţei enumera materialele si instrumenetle de lucru necesare in
pregatirea lucrarii

7. Feedbackul Se fac aprecieri asupra modului de lucru al tuturor elevilor

8. Evaluarea Lucrarile vor fi expuse in fata clasei,se face turul galeriei


performanţei
9. Retenţia (Fixarea Se supraveghează modul de execuţie corectând eventualele
cunoştinţelor) greşeli sau dând unele indicaţii.

10. Transferul Lucrările elevilor vor fi autoevaluate dupa următoarele criterii:


-aspectul îngrijit al lucrării;
-finalitatea lucrării.
-corectitudinea lucrării
Se va face o apreciere generală a activităţii.

Semnătura mentorului:
Indicatori de observare a etapelor activităţii/ lecţiei

Etapele activităţii/
Indicatori de observare
lecţiei
trezirea interesului pentru tema activităţii/ lecţiei
introducerea elementelor de noutate, surpriză
1. Captarea prezentarea unor imagini sugestive
atenţiei realizarea de jocuri introductive
motivarea copiilor să descopere tema nouă
captivarea atenţiei copiilor la începutul fiecărei etape
introducerea unor surprize în activitate/ lecţie
modul de comunicare atractiv
expresivitatea realizată prin gestică, mimică, expresia feţei
enunţarea scopului activităţii
2. Enunţarea
prezentarea obiectivelor operaţionale
scopului şi a
obiectivelor implicarea copiilor/ elevilor în descoperirea obiectivelor activităţii/
lecţiei cu ajutorul
anunţarea treptată a obiectivelor urmărite
asigurarea legăturii, succesiunii dintre obiectivele activităţii/ lecţiei
evidenţierea trecerii la noile obiective prin diverse tehnici (marcatori,
ton, afişare)
realizarea legăturii dintre cunoştinţele/ deprinderile învăţate şi cele noi
3. Reactualizarea recapitularea cunoştinţelor/ deprinderilor din activităţile/ lecţiile
cunoştinţelor anterioare
accesarea noţiunilor/ deprinderilor anterioare care sunt necesare pentru
înţelegerea celor actuale
realizarea unor jocuri, exerciţii pentru reactualizarea cunoştinţelor
integrarea cunoştinţelor/ deprinderilor învăţate în categoriile generale,
alături de cele noi
explicarea noţiunilor/ deprinderilor cheie ale activităţii
4. Prezentarea demonstrarea noţiunilor/ deprinderilor cheie
conţinutului exemplificarea noţiunilor/ deprinderilor noi
prezentarea succesivă a conţinuturilor
utilizarea unui limbaj accesibil copiilor/ elevilor
reprezentarea grafică a informaţiilor esenţiale
oferirea de explicaţii pe înţelesul copiilor la solicitarea acestora
folosirea unor metode active care să implice copiii/ elevii în predarea
conţinuturilor/ deprinderilor noi
utilizarea de mijloace didactice ilustrative
explicarea sarcinilor de lucru
asigurarea învăţării logice, graduale a noilor cunoştinţe/ deprinderi
folosirea unor metode interactive bazate pe învăţarea în echipă
5. Dirijarea integrarea metodelor creative pentru descoperirea soluţiilor în
învăţării activitatea de învăţare
utilizarea de auxiliare curriculare diverse pentru exersarea noilor
cunoştinţe/ deprinderi
folosirea fişelor de lucru diferenţiate
coordonarea activităţilor de învăţare în mod individual, pe grupe, cu
toată clasa

Etapele activităţii/
Indicatori de observare
lecţiei
introducerea unor cerinţe cu grad de dificultate mai mare
6. Obţinerea
realizarea sarcinilor de învăţare de către copii/ elevi în mod
performanţei
independent, creativ, automat
rezolvarea unor fişe de lucru sau activităţi individuale, pe grupe cu
grad ridicat de complexitate
introducerea unor reguli, variante noi în realizarea sarcinilor de
învăţare
aprecierea răspunsurilor copiilor/ elevilor
întarirea imediată a rezultatelor pozitive
7. Feedbackul corectarea răspunsurilor greşite pe parcursul activităţii/ lecţiei
realizarea feedbackului individual – adresat unui elev
facilitarea feedbackului colectiv – adresat întregii clase
oferirea de informaţii necesare clarificării copiilor / elevilor
oferirea de feedback pozitiv cu ajutorul indicilor comunicării verbale
(încurajare, laudă, aprobare), nonverbale (zâmbet, mimică expresivă)
şi paraverbale (ton, intonaţie, accent)
utilizarea fişelor de evaluare curentă
8. Evaluarea acordarea de stimulente, calificative
performanţei realizarea evaluării în strânsă legătură cu obiectivele formulate,
existenţa criteriilor de evaluare
implicarea copiilor/ elevilor în evaluarea colegilor
implicarea copiilor/ elevilor în autoevaluarea rezultatelor
utilizarea probelor de evaluare orale, scrise, practice
integrarea metodelor alternative de evaluare (observarea activităţii
copiilor/ elevilor, proiectul, investigaţia, portofoliul, autoevaluarea)
elaborarea unor probe de evaluare sumative
formularea unor întrebări referitoare la subiectul activităţii/ lecţiei
9. Retenţia fixarea principalelor obiective ale activităţii/ lecţiei
(Fixarea recapitularea aspectelor principale ale activităţii
cunoştinţelor) realizarea unor exerciţii de memorare, de fixare a cunoştinţelor/
deprinderilor noi
stabilirea sarcinilor de lucru pentru acasă
evidenţierea celor mai importante noţiuni/ deprinderi din cadrul
activităţii/ lecţiei
realizarea transferului intern – conexiunile dintre cunoştinţele/
10. Transferul deprinderile/ atitudinile din cadrul disciplinei
facilitarea transferului extern – conexiunile dintre cunoştinţele/
deprinderile/ atitudinile activităţii/ lecţiei cu altele din domenii variate
formularea unor întrebări referitoare la utilitatea cunoştinţelor/
deprinderilor învăţate pentru viaţa cotidană şi cea personală
folosirea de exemple, materiale sugestive din viaţa reală

II. PREDARE

Graficul lecţiilor predate

Instituţia şcolară: .Scoala Gimnaziala Vasile Cristoforeanu

Responsabilul comisiei metodice: prof.inv.primar Marin Marcela

Semnătura
Nr. Data Aria curriculară, Tema lecţiei mentorului
Disciplina
1 23.11.2020 Limba si Pronumele personal. Persoana
comunicare pronumelui personal”
Limba si
literatura
romana
2 09.12.2020 Matematică și
științe ale naturii ,,Planetele din sistemul nostru
Stiinte ale solar,,
naturii
Structura proiectului de lecţie

Data: 23.11.2020
Şcoala: ,,Vasile Cristoforeanu ,,Rm Sarat,,
Clasa: a IVa
Disciplina: Limba si literatura romana
Tema lecţiei:Pronumele personal
Scopul lecţiei:dobandire de noi cunostinte

Obiective operaţionale:

Cognitive:

OC1: Să recunoască pronumele personale pe baza cunoștințelor acumulate.

OC2-Să integreze formele pronumelui personal în enunțuri proprii;

OC3--Să opereze cu informațiile insușite despre pronumele personal, identificându-i


categoriile gramaticale in diferite exerciții.

OC4-sa recunoascain texte forma pronumelui personal

OC5-sa formuleze propozitii folosind aceste pronume

Afective:
OA1:Vor participa cu interes

OA2:Vor persevera in rezolvarea sarcinilor


Psihomotrice:
OPM1:Sa adopte o pozitie corecta la lectie

OPM2:Sa si orienteze efortul ocumulator spre centrul de inetres vizat

Strategia didactică:
• Metode şi procedee didactice: conversatia ,explicatia,exercitiul
• Mijloace didactice: rebus, caiete, manuale, manual digital, aplicații on-line(Learningapps
• Forme de organizare: frontala .individuala

Tipul lecţiei: acumulare de noi cunostinte

Bibliografie: ANEXA1: https://learningapps.org/display?v=pan7thx3n20


ANEXA2: : https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-
a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
Scenariul didactic

Strategia didactică
Obiective
Etapele lecţiei Conţinuturi Metode Mijloace Forme de Evaluare
operaţionale
didactice didactice organizare
1. Captarea atenţiei -se realizează cu ajutorul unui dispozitiv
rebus(virtual)-ANEXA1. digital
-rezultatul rebusului este
„PERSOANA”.

2. Reactualizarea Verifica tema cantitativ ,calitativ conversatia dispozitiv frontala Aprecieri verbale
cunoştinţelor digital

3. Enunţarea scopului şi a O1 -anunță elevii că astăzi vor discuta conversatia tabla , frontala
obiectivelor lecţiei despre „Persoana pronumelui” caiete
-se scrie titlul textului pe tablă și în
caiete: „Pronumele personal. Persoana
pronumelui personal”
-obiectivele lecției vor fi anunțate într-o
manieră accesibilă elevilor.

4. Prezentarea conţinutului -notează pe tablă 3 enunțuri în care să explicatia tabla Observare dirijata
şi dirijarea învăţării identifice pronumele personale.
-prezintă elevilor noile informații cu
ajutorul prezentării și a manualului
digital. ANEXA2.
-se adaugă explicațiile necesare;
-se notează pe tablă schița lecției.

„Persoana I-persoana care vorbește


sau persoanele care vorbesc(eu,noi);

Persoana aII-a-persoana sau


persoanele cu care se vorbește(tu,voi);

Persoana aIII-a-persoana sau


persoanele despre care se
vorbește(el,ea,ei,ele).

Persoana I

eu/noi

Persoana a II-a

tu/voi

Persoana a III-a

el,ea/ei,ele”-ANEXA3
5. Obţinerea performanţei O2 solicită copiilor să alcătuiască oral exercitiul Google frontala aprecieri verbale
enunțuri/propoziții cu diverse fome ale meet
pronumelui, ținând cont de persoană,
număr și gen.
6. Feedbackul 03, Se fac aprecieri verbale asupra modului conversatia Google Fronatala,in aprecieri verbale
O4, de lucru meet dividuala
O5
7. Evaluarea performanţei Exercitiu,,Cum te ai simtit azi?,, exercitiul Google Frontala aprecieri verbale
meet individuala

8. Fixarea cunoştinţelor Aprecieri generale cu caracter motivant conversatia Frontal.indiv Aprecieri verbale
idual

9. Transferul
Fişa de evaluare a lecţiei

Data: 23.11.2020
Clasa: a IV.a
Disciplina: Limba si literatura romana
Tema lecţiei: Pronumele personal

Nr. Note
Indicatori
crt. 4 5 6 7 8 9 10
1. Proiectarea lecţiei x
Documentarea metodico-ştiinţifică (concordanţa cu x
programa, terminologie)
Formularea obiectivelor operaţionale x
Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale x
actului didactic
Asigurarea mijloacelor de învăţământ x
Organizarea clasei de elevi x
2. Desfăşurarea lecţiei x
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea x
sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului x
Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, x
esenţial, exemplificat, interdisciplinar) x
Realizarea obiectivelor operaţionale x
x
Alegerea şi folosirea metodelor de predare-învăţare x
x
Integrarea mijloacelor de învăţământ x
x
Îmbinarea diferitelor forme de activitate x
x
Crearea motivaţiei, activizarea elevilor x
x
Formarea deprinderilor de activitatea independentă x
x
Strategii de diferenţiere şi individualizare x
x
Realizarea comunicării didactice, dificultatea x
solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor x
Personalitatea studentului practicant
Ţinuta, autoritatea în faţa clasei, limbajul (corectitudine, x
expresivitate, accesibilitate, corectarea răspunsurilor x
greşite)
Organizarea, îndrumarea, conducerea, controlarea x
activităţii de învăţare x
Atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional x
x
Creativitatea în conceperea şi conducerea lecţiei x
x
Perseverenţa în realizarea obiectivelor x
x
Capacitatea stăpânirii de sine şi prezenţa de spirit x
x
Conduita în relaţiile cu elevii x
x
3. Capacitatea de evaluare şi de autoevaluare
Utilizarea fişelor de evaluare x
x
Integrarea metodelor de evaluare x
x
Întărirea răspunsurilor elevilor, utilizarea aprecierilor x
x
Autoanaliza şi autoaprecierea obiectivă x
x
Propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare x
x
Structura proiectului de lecţie

Data: 9.12.2020
Şcoala: ,,Vasile Cristoforeanu ,,Rm Sarat,,
Clasa: a IVa
Disciplina: Matematica si stiinte ale naturii
Tema lecţiei: ,,Planetele din sistemul nostru solar,,
Scopul lecţiei:dobandire de noi cunostinte

Obiective operaţionale:

Cognitive:
OC1 – Să denumească elementele componente ale Sistemului solar;
OC2 –Să opereze cu informațiile invățate, enumerând planetele in ordinea distanței de la Soare.
OC3 – Să includă terminologia specifică in propriul vocabular, descriind planetele după criterii date.
OC4- Să opereze cu informațiile insușite
Afective:
OA1:Vor participa cu interes

OA2:Vor persevera in rezolvarea sarcinilor

Psihomotrice:
OPM1:Sa adopte o pozitie corecta la lectie

OPM2:Sa si orienteze efortul ocumulator spre centrul de inetres vizat

Strategia didactică:
• Metode şi procedee didactice: conversatia ,explicatia,exercitiul
• Mijloace didactice: rebus, caiete, manuale, manual digital, aplicații on-line(Learningapps
• Forme de organizare: frontala .

Tipul lecţiei: acumulare de noi cunostinte

Bibliografie: ANEXA1: https://learningapps.org/display?v=pan7thx3n20


ANEXA2: : https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/
ANEXA1: https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU

Scenariul didactic

Strategia didactică
Obiective
Etapele lecţiei Conţinuturi Metode Mijloace Forme de Evaluare
operaţionale
didactice didactice organizare
1. Captarea atenţiei conversatia dispozitiv frontala Observatia
comunică elevilor faptul că vor face o digital dirijata
călătorie împreună cu PAXI, numele
extraterestrului descoperit la ora de
matematică.
- redă un videoclip în care PAXI
străbate Sistemul Solar(ANEXA1)
- conversatia dispozitiv frontala Aprecieri verbale
2. Reactualizarea adresează întrebări din lecția digital
cunoştinţelor trecută(Soarele-sursă de lumină și
căldură)

3. Enunţarea scopului şi a -anunță elevii că astăzi vor discuta conversatia tabla , frontala
obiectivelor lecţiei despre „Planetele Sistemului Solar” caiete

-se scrie titlul textului pe tablă și în


caiete: „Planetele din Sistemul nostru
Solar
4. Prezentarea conţinutului O1 --prezintă schița lecției cu ajutorul explicatia tabla Observare dirijata
şi dirijarea învăţării O2 manualului digital și notează pe tablă
O3 informațiile.
-oferă explicațiile necesare.

5. Obţinerea performanţei O4 -se realizează cu ajutorul unui exercițiu exercitiul Google frontala aprecieri verbale
din manual.(pagina 50, exercițiul 1 meet

6. Feedbackul 03, Se fac aprecieri verbale asupra modului conversatia Google Fronatala,in aprecieri verbale
O4, de lucru meet dividuala
O5
7. Evaluarea performanţei exercitiul Google Frontala aprecieri verbale
meet individuala
-se anunță tema pentru acasă.

CERINȚĂ: Realizați un desen în care să


prezentați o planetă cu viață existentă
doar în imaginația
voastră.Exercitiu,,Cum te ai simtit azi?,,
8. Fixarea cunoştinţelor Aprecieri generale cu caracter motivant conversatia Aprecieri verbale
Frontal.
individual
9. Transferul
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul primar (conversie) – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Fişa de evaluare a lecţiei

Data: 9.12.2020
Clasa: a IV.a
Disciplina:Matematica si stiinte ale naturii
Tema lecţiei: Planetele din sistemul nostru solar

Nr. Note
Indicatori
crt. 4 5 6 7 8 9 10
1. Proiectarea lecţiei x
Documentarea metodico-ştiinţifică (concordanţa cu x
programa, terminologie)
Formularea obiectivelor operaţionale x
Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale x
actului didactic
Asigurarea mijloacelor de învăţământ x
Organizarea clasei de elevi x
2. Desfăşurarea lecţiei x
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea x
sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului x
Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, x
esenţial, exemplificat, interdisciplinar) x
Realizarea obiectivelor operaţionale x
x
Alegerea şi folosirea metodelor de predare-învăţare x
x
Integrarea mijloacelor de învăţământ x
x
Îmbinarea diferitelor forme de activitate x
x
Crearea motivaţiei, activizarea elevilor x
x
Formarea deprinderilor de activitatea independentă x
x
Strategii de diferenţiere şi individualizare x
x
Realizarea comunicării didactice, dificultatea x
solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor x
Personalitatea studentului practicant
Ţinuta, autoritatea în faţa clasei, limbajul (corectitudine, x
expresivitate, accesibilitate, corectarea răspunsurilor x
greşite)
Organizarea, îndrumarea, conducerea, controlarea x
activităţii de învăţare x
Atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional x
x
Creativitatea în conceperea şi conducerea lecţiei x
x
Perseverenţa în realizarea obiectivelor x
x
Capacitatea stăpânirii de sine şi prezenţa de spirit x
x
Conduita în relaţiile cu elevii x
x
3. Capacitatea de evaluare şi de autoevaluare
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul primar (conversie) – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Utilizarea fişelor de evaluare x


x
Integrarea metodelor de evaluare x
x
Întărirea răspunsurilor elevilor, utilizarea aprecierilor x
x
Autoanaliza şi autoaprecierea obiectivă x
x
Propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare x
x

Recomandări:
.Dna educatoare este un cadru pasionatde activitatea pe care o desfasoaradovedind o buna pregatire
stiintifica si metodica ,un comportament deschis si placut

Nota:
Semnătura studentului
Neculeanu Liliana
Semnătura mentorului