Sunteți pe pagina 1din 2

Lecţia 4

Mărturisirea credinței în Iisus Hristos

 Sfinții Apostoli sunt modele de mărturisire a credinței în Dumnezeu.


 Ei au dovedit credință în diferite împrejurări, precum pescuirea minunată sau potolirea furtunii pe
mare.
 Urmând Sfinților Apostoli Petru sau Toma, creștinii sunt chemați să-și exprime credința în viața de zi
cu zi.

Rezumăm/53: Mărturisirea credinţei de către Sfinţii Apostoli

Sfântul Apostol Toma Sfântul Apostol Petru Sfinții Apostoli


 După Învierea Domnului.  La întrebarea Mântuitorului:  Au crezut în cuvintele Lui și
„Dar voi cine ziceți că sunt?, au mers cu barca în largul
Simon Petru a răspuns, zicând: mării, au aruncat mreaja în
Tu ești Hristosul, Fiul lui adâncul apei şi au prins
Dumnezeu Celui viu” (Matei mulţime de peşti.
16, 15-16).
 În urma potolirii furtunii pe
 mare şi a salvării lui Petru de
la înec, apostolii au mărturisit:
„Cu adevărat Tu ești Fiul lui
Dumnezeu” (Matei 14, 33).

 După Înălțarea Domnului,


ucenicii au mers în toată
lumea și au propovăduit
credința în Iisus Hristos,
botezând pe cei ce au primit-o.

 Sfinții Apostoli îndeamnă:


„Cine mărturisește că Iisus
este Fiul lui Dumnezeu,
Dumnezeu rămâne întru el și
el în Dumnezeu” (1 Ioan 4,
15).

1/54
a) credinţei
b) Sfinții Apostoli
c) oameni
d) învățătura
e) rugăciune
f) milostenie
g) viața liturgică
2/54 METODA „CADRANELOR”

Motivele mărturisirii credinței Scopul mărturisirii credinței


- Dragostea faţă de Dumnezeu; - Respectarea poruncii lui Dumnezeu;
- Ascultarea şi împlinirea voii lui Dumnezeu; - Nevoia apropierii personale şi a celorlalţi
- Urmarea exemplului Sfinţilor Apostoli; oameni de Dumnezeu;
- Păstrarea legăturii personale a omului cu - Întărirea legăturii omului cu Dumnezeu;
Dumnezeu. - Preaslăvirea lui Dumnezeu;
- - Nevoia păstrării identității de credință, în
contextul relației oamenilor cu Dumnezeu;
- Combaterea învăţăturilor de credinţă
greşite.
-
Modalități de mărturisire a credinței Urmările mărturisirii credinței
- Prin cuvinte şi fapte; - Păstrarea identității de credință;
- Prin rugăciune, prin post; - Întărirea în credinţă;
- Prin participarea la slujbele Bisericii; - Îmbunătăţirea vieţii spirituale;
- Prin săvârşirea semnului sfintei cruci; - Curăţirea de păcate;
- Prin cinstirea sfintelor icoane; - Înmulţirea virtuţilor şi a faptelor bune;
- Prin fapte de milostenie; - Apropierea proprie şi a semenilor de
- Prin exemplul propriu de viaţă trăită după Dumnezeu;
Legea lui Dumnezeu. - Îndreptarea oamenilor şi întoarcerea lor la
- Dumnezeu, prin arătarea exemplului
propriu de viaţă plăcută lui Dumnezeu.
-