Sunteți pe pagina 1din 7

Bazele Economiei de Piață

Studiu de caz : Cererea de bunuri și servicii

Proiect realizat de:

Andreea Tău,

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Cluj-Napoca

Introducere

1
Bazele Economiei de Piață

Într-o economie de piață bunurile ce vor fi create sunt destinate satisfacerii nevoilor
umane. Acest studiu are umătoarele obiective:

• Definirea noțiunii de trebuințe/ nevoie și cerere

• Ilustrarea factorilor care determină și influențează cererea


• Explicarea deciziei la margine
• Ilustrarea diferenței dintre cantitatea cerută și cerere
• Explicarea influenței inflației și a factorului timp asupra cererii1

„Cheia principală a reuşitei în afaceri este buna apreciere a nevoilor


consumatorului. Orice eroare de apreciere costă scump...Într-o economie de piaţă,
cea care dă semnalul producţiei este cererea solvabilă.” (Michel Didier)2

1.Definirea noțiunii de trebuință/nevoie

În sens general, trebuințele desemnează cerințele obiective ale existenței și dezvoltării


umane.

Studiul trebuințelor a fost realizat de către filosofi, sociologi și psihologi. Ei au susținut că


există două tipuri de trebuințe

• Înnăscute- legate de capacitatea individului de a supraviețui

• Dobândite-ca urmare a influenței exercitate de schimbările societal-economice a


individului3

1.1. Definirea noțiunii de cerere

„Cererea reprezintă cantitatea dintr-o anumită marfă pe care consumatorii sunt


dispuși să le cumpere într-o anumită perioadă de timp, la diverse niveluri ale prețului.”
1
Magdalena Vorzsak, Carmen Guț. Bazele Economiei Concurențiale, cap. IV„Teoria cererii”, Cluj-Napoca, Editura Alma
Mater, 2006, p. 37
2
Dan Popescu. Manual de Economie Politică, cap. 2 „Cererea”, Editura Bun De Tipar, 2000, p. 15, disponibil la adresa
http://web.ulbsibiu.ro/cosmin.tileaga/cercetare/Microeconomie_Macroeconomie.pdf , accesat în data de 21.05.2010
3
Bazele economiei de piață, cap. 2 „Trebuințe și resurse”, 2008, p. 4, disponibil la adresa
http://www.scribd.com/doc/6464011/Bazele-Economiei-de-Piata , accesat în data de 21.05.2010
2
Bazele Economiei de Piață

Cererea poate fi abordată fie ca cerere pentru un produs anume, și desemnează ansamblul
produselor substituibile ce pot fi cumpărate la un anumit preț într-o anumită perioadă și ca
cerere a unui agent economic, ce desemnează cantitatea de bunuri diverse ce pot fi
cumpărate la un anumit preț și într-o anumită perioadă de către respectivul agent economic.4
Cererea exprimă corelația inversă care există între cantitățile ce se doresc dintr-un bun
și prețul acestora (costul ce trebuie suportat). Ea se poate modela cu ajutorul suprafeței
respectiv a curbei cererii. Suprafața cererii este reprezentată prin intermediul unui tabel ce
descrie această corelația, iar curba cererii este aproximată cu o dreaptă cu panta negativă
care descrie această corelație.5
Cererea cunoaște trei forme:

• Individuală-cantitatea dintr-un bun sau serviciu care este cerută la un moment dat de
către un consumator

• Totală- adică din partea tuturor cumpărătorilor la bunul sau serviciul respectiv

• Agregată-suma cererilor individuale, și este cererea pentru o anumită categorie de


bunuri sau servicii cerută la un moment dat de către un consumator.6

1.2. Factorii care determină cererea

Cererea, ca volum, structură și nivel al cerințelor de consum, se schimbă de la o


perioadă la alta, având un caracter dinamic.

Principalii factori de care depinde dinamica cererii și care determină cererea sunt: nevoile,
venitul și prețul. Cererea este influențată de o serie de factori de natură economică și extra
economică dintre care putem aminti:

• Dimensiunea pieței: cu cît piața este mai restrânsă, cu atât cererea pentru produsul sau
serviciul respectiv va fi mai mică

4
Dan Popescu. op. cit., p.p 17-18
5
Magdalena Vorzsak, Carmen Guț. Bazele Economiei Concurențiale, cap. IV„Teoria cererii”, Cluj-Napoca, Editura Alma
Mater, 2006, p. 41
6
Encilopedia liberă, Wikipedia, cap. „Cererea și oferta”, 2010, disponibil la adresa http://ro.wikipedia.org/wiki/Cerere_
%C5%9Fi_ofert%C4%83#Cerere , accesat în data de 21.05.2010

3
Bazele Economiei de Piață

• Puterea de cumpărare a celor care formează cererea pentru un anumit produs

• Preferința consumatorilor, moda, standardul de viață

• Existenţa sau inexistenţa bunurilor subtituibile

• Modificările în nivelul preţurilor bunurilor subtituibile

• Factorii de mediu:o perioadă ploioasă va determina creșterea cererii pentru umbrele7

2.Explicarea deciziei la margine

Acest concept formulat de „decizie la margine” se referă la consumatorul ce trebuie să


facă o alegere între un bun sau serviciu în detrimetrul altora. Trebuie înțeles că nu este o
situație de „totul sau nimic” ci este vorba de o circumstanță specială.
Pentru o mai bună înţelegere a acestei noţiuni putem oferi un exemplu. Astfel, să
presupunem că un student are a doua zi restanţă la Bazele Economiei de Concurenţiale. Dacă
nu trece pierde anul. Seara îl sună prietena şi îl cheamă la un film. Prietena se va supăra şi va
considera că acest examen este mai important de cât ea. Studentul va spune da, doar la
margine adică în următoarele două ore. Este vorba aici de o circumstanţă specială, în care se
compară costul de oportunitate a următoarelor două ore petrecute cu studiu respectiv la film8.

3.Diferența dintre cerere și cantitatea cerută


Cererea nu se poate confunda cu cantitatea, ce se cere dintr-un bun la un moment dat.
Este vorba despre seria tuturor cuplurilor de preț(p)- cantitate(Q) posibile, ce pot fi
reprezentate pintr-un tabel sau grafic. Când se trece de la un rând la altu al tabelului
( suprafața cererii), sau de la un punct la altul pe grafic (curba cererii) putem observa că se
schimbă doar cantitatea cerută, iar cererea rămâne neschimbată (corelația dintre preț și
cantitatea cerută rămâne aceeași).
Dar această corelație se poate schimba atunci când se modifică alte elemente, în afară de preț:
• Veniturile indivizilor

7
Bazele economiei de piață, cap. 5 „Cererea și oferta”, 2008, p.p 17-18, disponibil la adresa
http://www.scribd.com/doc/6464011/Bazele-Economiei-de-Piata, accesat în data de 21.05.2010
8
Magdalena Vorzsak, Carmen Guț. op. cit. p.p 38-40
4
Bazele Economiei de Piață

Creșterea venitului disponibil determină pe indivizi ca la fieacare nivel de preț să


dorească să cumpere cantității mai mari din fiecare bun de care au nevoie, cât și invers.
• Prețul bunurilor apropiate
Astfel în situația în care prețul untului crește, va scădea cantitatea cerută din unt, dar va
determina o creștere a cantității cerute de margarină, care subtituie untul, acum relativ
mai scump.
• Gusturile și obiceiurile de consum
Dacă unei persoane îi place să fumeze, ea va cumpăra cantități de țigări mai mari decât
alții la fiecare nivel de preț.
• Aștepările oamenilor
Dacă oamenii se așteaptă ca prețul la zahăr să crească, vor cumpăra din timp (acum)
mai mult zahăr la fiecare nivel de preț.9

4.Influența inflației asupra cererii


Inflația reprezintă un dezechilibru major prezent în economia oricărei țări, reprezentat
de o creștere generalizată a prețurilor și de scădere simultană a puterii de cumpărare a
monedei naționale.10
Atunci când inflația este mare, creșterea prețului este însă doar aparentă, deoarece inflația
distorsionează prețurile relative, deci și analiza corelației dintre preț și cantitate.11

„Inflaţie prin cerere înseamnă excedentul de cerere agregată peste oferta agregată.”.
Aceasta apare datorită creșterii cererii agregate, în condițiile în care oferta agregată rămâne în
urma cererii sau se micșorează. Cererea agregată poate să crească și în condițiile în care masa
monetară nu se modifică, în următoarele situații:

• Are loc creşterea salariilor neînsoţită de sporirea productivitaţii muncii


• Se extinde creditul de consum
• Sporesc veniturile bănești ale populației, ducând la mărirea puterii de cumpărare
a acesteia

9
Magdalena Vorzsak, Carmen Guț. op. cit. p. 42
10
Enciclopedia liberă, Wikipedia, cap. „Inflație”, 2007, disponibil la adresa http://ro.wikipedia.org/wiki/Infla
%C5%A3ie#Consecin.C5.A3ele_infla.C5.A3iei, accesat în data de 21.05.2010
11
Magdalena Vorzsak, Carmen Guț. Bazele Economiei Concurențiale, cap. IV„Teoria cererii”, Cluj-Napoca, Editura Alma
Mater, 2006, p. 44
5
Bazele Economiei de Piață

• Se dimunează înclinația spre economisire 12

4.1. Influența temporală asupra cererii


Oamenii au nevoie de timp pentru a-și modifica obiceiurile de consum.

Astfel dacă are loc o modificare a prețului unui bun, cantitățile cerute din bunul dat nu
se vor modifica imediat. Unii pot considera că în astfel de situație legea cererii nu este
validă, însă nu este așa. Cu timpul, oamenii vor găsi înlocuitori pentru bunul respectiv,
relativ mai scump și cererea va scădea.

Cererea nu poate reacționa imediat la o creștere a prețului. 13

Bibliografie

Vorzsak, Magdalena. Guț, Carmen. Bazele Economiei Concurențiale, Cluj-Napoca, Editura


Alma Mater, 2006

Popescu, Dan. Manual de Economie Politică., Editura Bun De Tipar, 2000, disponibil la
adresa http://web.ulbsibiu.ro/cosmin.tileaga/cercetare/Microeconomie_Macroeconomie.pdf ,
accesat în data de 21.05.2010

Bazele economiei de piață, cap. 2 „Trebuințe și resurse”, 2008, disponibil la adresa


http://www.scribd.com/doc/6464011/Bazele-Economiei-de-Piata, accesat în data de
21.05.2010

Bazele economiei de piață, cap. 5 „Cererea și oferta”, 2008, disponibil la adresa


http://www.scribd.com/doc/6464011/Bazele-Economiei-de-Piata, accesat în data de
21.05.2010

Enciclopedia liberă , Wikipedia, cap. „Cererea și oferta”, 2010, disponibil la adresa


http://ro.wikipedia.org/wiki/Cerere_%C5%9Fi_ofert%C4%83#Cerere , accesat în data de
21.05.2010

12
Enciclopedia liberă, Wikipedia, cap. „Inflația prin cerere”, 2007, disponibil la adresa http://ro.wikipedia.org/wiki/Infla
%C5%A3ie_prin_cerere, accesat în data de 21.05.201
13
Magdalena Vorzsak, Carmen Guț. op. cit. , p. 46
6
Bazele Economiei de Piață

Enciclopedia liberă, Wikipedia, cap. „Inflație”, 2007, disponibil la adresa


http://ro.wikipedia.org/wiki/Infla%C5%A3ie#Consecin.C5.A3ele_infla.C5.A3iei , accesat în
data de 21.05.2010

Enciclopedia liberă, Wikipedia, cap. „Inflația prin cerere”, 2007, disponibil la adresa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Infla%C5%A3ie_prin_cerere, accesat în data de 21.05.2010

Acest proiect a fost realizat pentru disciplina Bazele Economiei de Piață, An I.


Comunicare Și Relații Publice, 2009
Este postat ca și ghid pentru realizarea unor proiecte cu privire la această temă. Îmi
cer scuze pentru eventuale greșeli, erori.

Cu respect,
Andreea Tău