Sunteți pe pagina 1din 107

STAGIARI AN 1:

1. Se subscrie societatea SC ALFA SA, prin subscrierea si varsarea sumei


5.000 lei, in numerar.
2. Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA, urmatoarele
bunuri:
- disponibil in contul bancar 6.000 lei;
- cladiri 4.000 lei;
- terenuri 3.000 lei;
- brevete de inventii 7.000 lei;
Total 20.000 lei
3. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt
(actiuni si obligatiuni) este :
- actiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei
- obligatiuni 20 oblig. x 20lei/oblig. = 400 lei
Total 900 lei
4. Aportul la capitalul social in valuta este:
- aportul subscris in valuta 10.000 USD
- curs valutar la data subscrierii 2,9 lei/USD
- curs valutar la data varsarii capitalului 3 lei/USD
5. Aportul la capitalul social in valuta este:
- aportul subscris in valuta 10.000 USD
- curs valutar la data subscrierii 3 lei/USD
- curs valutar la data varsarii capitalului: 2,9 lei/USD
6. Se constituie SC “FELIX” SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40
actiuni, cu 50 lei nominalul.
Aporturile actionarilor sunt:
- in natura-un utilaj 1.600 lei
- in contul curent 400 lei
Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar
este eliberat 3/4 la subscriptie, iar 1/4 ulterior.
Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca.
7. Se constituie SC. “ADA” SRL cu un capital de 2.000 lei, divizat in 50 parti
sociale a 40 lei valoarea fiecareia.
- Aporturile sunt formate din:
• aport in natura, asociatul S1 – un utilaj 1.600 lei
• aport in contul current:
0 asociatul S1 – 100 lei
1 asociatul S2 – 300 lei
- Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei, achitate prin banca.
8. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un
capital de 3.000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea:
- asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei,
- asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei,
- asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.50 lei.
Structura aporturilor este:
A – face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire,
iar restul la data scadenta a contractului;
B – face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire;
C – face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile
in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie
contabila este:
- un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei;
- un stoc de marfuri 500 lei;
- creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei;
- lichiditati in caserie de 250 lei;
- datorii la furnizori de 400 lei;
Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca.
9. In vederea constituirii SC “EPY” SRL se inregistreaza subscrierea de
capital social, astfel:
- Partenerul “A” subscrie prin contractul de societate o cota de 40%
reprezentand 10.000 $, la cursul de schimb 2.7 lei/$;
- Partenerul “B” subscrie la capitalul social o cota de 10% reprezentand
6.750 lei, prin aport in cladiri evaluate de un expert tehnic;
- Partenerul “C” subscrie 50% din capitalul social astfel:
- 30.000 lei in numerar;
1 - 3.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate.

Capitalul social este varsat integral, cursul de schimb comunicat de


BNR este de 2,73 lei/$.
10. Se constituie SC “EMA” SRL cu un capital format din 30 parti sociale, cu
o valoare nominala de 200 lei.
Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.600 lei si din numerar
restul.
11. Se constituie capitalul SC “APOLLO” SA format din 4.000 actiuni emise,
avand valoarea nominala de 10 lei.
Aportul adus de actionari consta din:
1 600 lei o licenta;
2 400 lei un program informatic;
3 30.000 lei cladiri;
4 7.000 lei materii prime.

Diferenta de aport in minus de 2.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile,


pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de 225
lei.
12. SC “ALFA” SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social
format din actiuni, 5 lei valoarea nominala, la cifra de 20.000 lei, in termen de
2 luni de la data publicarii subscrierii. In acest caz se emit spre vanzare
20.000/5 = 4.000 de actiuni.
Actionarii aporteaza, conform statutului, in natura, un teren de 8.000 lei, un
camion de 10.000 lei si in numerar 2.000 lei.
13. Doi asociati: Florea Ioan si Vaida Vasile subscriu la constituirea unei
societati cu raspundere limitata pentru formarea capitalului social de 8.000
lei.
Dl. Florea Ioan: 5.000 lei format din 500 parti sociale a cate 10 lei partea,
astfel:
- un imobil cu drept de folosinta ca depozit 2.000 lei;
- materiale consumabile pentru activitatea productiva 1.500 lei;
- marfuri 1.000 lei;
- fond comercial 500 lei.
Dl. Vaida Vasile aporteaza 3.000 lei, adica dispune de 300 parti sociale a
cate 10 lei partea.
Pentru infiintarea societatii s-a platit un onorariu juristului de 60 lei, TVA
19%, iar cheltuielile cu inregistrarea societatii sunt in suma de 750 lei.
14. SC “GAMA” SA formata la 1 ianuarie 2004, cu un capital de 10.000 lei
constituit din aport in bani. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei,
deci societatea dispune de 1.000 actiuni. Prin contractul de societate se
specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la banca odata cu
subscrierea (10.000/5 = 2.000 lei.). La finele exercitiului financiar se varsa
3/5 deci 6.000 lei.
15. Se constituie SC GAMA SA cu un capital subscris de 15.000 euro. Cursul
valutar la data subscrierii e de 4 lei/euro. Aportul adus de actionari in contul
capitalului subscris se concretizeaza in numerar depus la banca in suma de
10.000 euro si intr-un teren evaluat la 5.000 euro. Cursul valutar la data
varsarii numerarului in valuta in contul bancar al societatii este de 4,1
lei/euro, iar cel la data receptiei terenului adus ca aport in natura e de 3,8
lei/euro.
16. Aportul unui actionar, in natura, la capitalul social al SC “GAMA” SA este:
- cladire 13.000 lei
- materii prime 500 lei
- materiale auxiliare 200 lei
Alti actionari au efectuat varsaminte de 8.000 lei in numerar din care 50% la
constituire. Cheltuielile de constituire sunt de 119 lei, din care 19 lei TVA.
17. Se constituie o societate in nume colectiv formata din doi membri ai unei
familii: Ion si Lucia Pintea, fiecare aduce ca aport valori, astfel:
Ion Pintea aporteaza:
- un autoturism 8.000 lei
- o baraca 6.000 lei
- materii prime 4.000 lei
Lucia Pintea aporteaza:
- numerar depus la banca 2.000 lei
Cheltuieli de constituire 7 lei, TVA 19%.
18. SC GLADY SA avand un capital de 10.000 lei divizat in 1.000 actiuni
decide majorarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi, la un pret de
10,3 lei/actiune, ce va fi achitat in numerar.
19. SC “ALFA” SA rascumpara 200 actiuni la pretul de rascumparare de 9 lei
pe actiune, iar valoarea nominala este de 10 lei/actiune, care se anuleaza.
20. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 50.000 lei, format din
5.000 actiuni a 10 lei actiunea. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10,8
lei.
Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2.000 de noi
actiuni, la un pret de 10, 5 lei.
Aportul se aduce integral la subscriere.
21. SC “OMEGA” SA dispune de un capital de 50.000 lei, adica 5.000 actiuni
a 10 lei actiunea, iar valoarea contabila a unei actiuni este de 11 lei.
Societatea a hotarat o majorare a capitalului prin aport in natura constand din
terenuri si utilaje.
Pentru remunerarea aportului s-au emis 1.000 noi actiuni.
In urma evaluarii s-a determinat marimea aportului astfel: terenurile 6.600 lei,
utilajele 4.400 lei, echivalente a 600, respectiv 400 actiuni.
22. SC “GAMA” SA dispune de un capital social de 5.000 lei, adica 500
actiuni a 10 lei actiunea, valoarea contabila a unei actiuni 11 lei.
Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a
sumei de 1.000 lei, echivalenta a 100 actiuni gratuite, la nivelul valorii
nominale.
23. SC “BETA” SA decide conversia unei datorii fata de salariati decurgand
din participarea la profit de 7.70 lei, pentru care se emit 70 actiuni noi.
- valoarea nominala pe actiune 10 lei
- valoarea de conversie 7.70 lei
- valoarea nominala totala 70 actiuni x 10 lei = 700 lei
- prima de emisiune 70 lei
24. La SC “CLASICIOR” SA se majoreaza capitalul social prin incorporarea:
- profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei;
- profitului net din exercitiile precedente cu 1.500 lei;
- alte rezerve 2.000 lei;
- de prime legate de capital 700 lei;
- de rezerve din reevaluare in plus 300 lei.
25. SC “CRISUL” SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni,
in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, astfel:
- emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a
fondului de participare a salariatilor la profit in suma de 2.200 lei;
- trecerea rezervelor legale in valoare de 2.300 lei, la capitalul social;
- 1.000 actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din utilaje
pentru productie in valoare de 12.000 lei, la o valoare evaluata a unei
actiuni de 12 lei;
- emisiunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime
de emisiune;
- convertirea a 2.000 obligatiuni, cu o valoare de rambursare de 11
lei/obligatiune in 1500 actiuni.
26. SC “APRO” SA decide marirea capitalului social cu 5.000 lei, emitand
250 actiuni noi la valoarea de 20 lei, iar subscrierea actiunilor se face la
valoarea actuala de 24 lei.
250 actiuni x 24 lei = 6.000 lei
250 actiuni x 20 lei = 5.000 lei
Prime de emisiune = 1.000 lei
27. Pentru un mijloc de transport evaluat la 23.000 lei se emit 20 actiuni,
valoarea nominala a unei actiuni este de 1.000 lei.
28. La SC “GAMA” SA cu ocazia depunerii aporturilor in natura, valoarea
titlurilor depuse este de 12.000 lei, pentru valoarea nominala a actiunilor
subscrise de 10.000 lei.
Primele de aport constituite au urmatoarele destinatii:
- 600 lei pentru acoperirea cheltuielilor de constituire;
- 400 lei pentru constituirea de rezerve;
- 1.000 lei pentru cresterea capitalului social.
29. Actionarii subscriu la infiintarea SC “PRACTIC” SA un capital social de
5.000 lei, adica 500 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. Valoarea
de emisiune a actiunilor este de 11 lei/actiune.
La scadenta ei aduc aportul in bani, iar primele de capital rezultate se
incorporeaza 50% in capitalul social si 50% in rezerve.
30. SC “FELIX” SA are un capital de 35.200 lei ceea ce reprezinta 3520
actiuni x 10 lei valoarea nominala a unei actiuni. Societatea decide sa emita
1.000 actiuni noi cu aport in natura, un imobil evaluat la 11.000 lei.
31. SC “FLORES” SA cu un capital social de 30.000 lei, divizat in 3.000
actiuni a 10 lei nominalul, valorand 12 lei, decide majorarea capitalului social
prin incorporarea unor rezerve legale in valoare de 1.000 lei. In acest scop se
emit 1.000 actiuni noi gratuite, la valoarea nominala de 10 lei.
32. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 10.000 lei si rezerve
accumulate de 500 lei. Adunarea generala a actionarilor hotaraste marirea
capitalului social pe calea emiterii unei serii de actiuni de 5.000 lei, valoarea
nominala a unei actiuni este de 100 lei, deci se emit 50 actiuni.
In anuntul de subscriptie la cumpararea noii serii de actiuni se va specifica
valoarea nominala a actiunii de 100 lei si valoarea primei de emisiune de 5
lei/actiune, astfel:
- valoarea nominala a unei actiuni emise:
50 actiuni x 100 lei/actiune = 5.000 lei
- prima de emisiune
50 actiuni x 5 lei/actiune = 250 lei
TOTAL 5.250 lei
33. Sa presupunem ca exista trei societati A, B si C, care vor fuziona prin
absortia societatilor B si C de catre societatea A.
Societatea A are capital social de 50.000 lei si rezerve de 1.000 lei.
K = 1.000/50.000 x 100 = 2% reprezinta rezervele la societatea
absorbanta.
Pentru societatile B si C, a caror capital social este de 3.000.000 lei,
respectiv 1.000.000 lei, se va aplica coeficientul de 2%, astfel:
B – 3.000 x 2% = 60 lei – prima de fuziune
C – 1.000 x 2% = 20 lei – prima de fuziune
TOTAL 4.000 lei 80 lei – prima de fuziune
34. Patru societati comerciale A, B, C, D hotarasc sa fuzioneze intr-o
societate noua “E” cu un capital social de 24.000 lei. Consiliul de
administratie hotaraste ca pentru consemnarea fuziunii si pentru
acoperirea cheltuielilor legate de efectuarea operatiei de fuziune taxa de
participatie, de fuziune, sa fie de 5% din valoarea capitalului social
aportat.
24.000 x 5% = 1.200 lei
Calculul primelor de fuziune este:
A: 10.000 x 5% = 500 lei – prima
B: 8.000 x 5% = 400 lei – prima
C: 5.000 x 5% = 250 lei – prima
D: 1.000 x 5% = 50 lei – prima
TOTAL 24.000 lei 1.200 lei – prima
Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatii “E”.
35. Un actionar aporteaza la SC “ALFA” SA un teren evaluat la 8.000 lei.
Partea din capitalul social la care participa el consta in contravaloarea a
500 de actiuni a 10 lei, deci: 500 x 10 = 5.000 lei.
In capitalul social al societatii “ALFA” SA se va include numai suma de
5.000 lei. 8.000 – 5.000 = 3.000 lei, care este prima de aport a
actionarului, se va inregistra distinct in contabilitate.
36. Se constituie o societate in comandita pe actiuni (SCA) cu un capital
subscris de 30.000 lei divizat in 300 de actiuni cu o valoare nominala de
100 lei/actiune. La infiintare s-a varsat la CEC contravaloarea a 100 de
actiuni si s-au adus aporturi in natura concretizate in masini, instalatii si
utilaje evaluate prin expertize tehnice la 12.500 lei pentru care s-au
acordat 120 de actiuni. Restul capitalului social s-a varsat in conturile
bancare ale societatii in termenul legal de 12 luni de la inmatriculare.
37. SC DELTA SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni
cu o valoare nominala de 5.000 lei, plus prima de emisiune de 400 lei.
Ulterior, din prima de emisiune suma de 200 lei se foloseste pentru
acoperirea unor cheltuileli cu emiterea de noi actiuni.
38. SC OLIMPIA SA majoreaza capitalul social prin aport in natura, astfel:
- valoarea cladirii 11.000 lei;
- valoarea nominala a actiunilor 10.000 lei;
- prima de aport 1.000 lei.
Prima de aport se trece ulterior asupra rezervei de capital.
39. SC ALPHA SA – absorbanta a SC BETA SA, preia prin fuziune,
activul acesteia constand din cladiri 10.000 lei si disponibil la banca 5.000
lei si emite in schimb 1.000 actiuni noi cu o valoare nominala de
14/actiune. Ulterior, prima de fuziune se incorporeaza in capitalul social.
40. SC DORIS ASA majoreaza capitalul social prin conversia de
obligatiuni in actiuni cumparate de la persoane fizice. Valoarea de
rambursare a obligatiunilor 8.000 lei, valoarea nominala a actiunilor 7.500
lei, prima de conversie 500 lei.
41. Adunarea generala a actionarilor de la SC EXMOB SA hotaraste
majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport in natura
concretizat intr-un camion evaluat la 60.000 lei. Valoarea nominala a
actiunilor emise este de 60.000 lei.
42. SC MEDA SA hotaraste majorarea capitalului social cu 7.500 lei prin
compensarea unei datorii fata de un furnizor de imobilizari.
43. La SC UAMT adunarea generala a actionarilor hotaraste eliberarea
unui pachet de 800 actiuni avand valoarea nominala de 100 lei/actiune
pentru compensarea unei obligatii fata de un furnizor de imobilizari de
100.000 lei, diferenta achitandu-se prin viramente bancare.
44. SC CALIPSO SRL hotaraste majorarea capitalului social prin
incorporarea urmatoarelor elemente de capital propriu:
- rezerve din reevaluare 4.000 lei;
- rezerve statutare 2.000 lei, impozitul pe dividende 10%;
- alte rezerve 1.200 lei;
- rezultatul reportat 3.000 lei, impozit 10%
45. SC EXMOB majoreaza capitalul social pentru toti actionarii societatii
cu profilul net al anului precedent de 700 lei si cu profitul net al anului
current de 800 lei, impozitul pe dividende 10%.
46. Adunarea generala a actionarilor de la SC “SIMCOR” SA hotaraste
alocarea a 10% din profitul anului curent pentru rezerva legala si
includerea primei de emisiune in valoare de 20 lei la aceasta rezerva.
Profitul exercitiului financiar este de 600 lei.
47. SC “EXMOB” SA are o rezerva legala initiala de 3.000 lei. Capitalul
social s-a redus de la 20.000 lei la 6.000 lei, situatie in care rezerva este
prea mare in raport cu capitalul social. Se hotaraste ca din rezerva, 2.000
lei sa fie incorporate in capitalul social, deci sa se capitalizeze, iar 200 lei
sa fie trecuti in contul de rezultat reportat aferent perioadei urmatoare de
activitate.
48. SC “SINTEZA COLOR” SA a avut in anul curent un profit net de 600
lei, din care adunarea generala a actionarilor hotaraste sa se aloce pentru
rezerve statutare 5%. In anul urmator actionarii au hotarat sa mareasca
capitalul social cu suma de 15 lei din rezerva statutara constituita.
49. SC “MEDA” SA se hotaraste ca din profitul net al anului curent de 600
lei sa se aloce 3% pentru alte rezerve. In anul urmator, deoarece suma
alocata altor rezerve este prea mare, se decide utlizarea sumei de 8 lei
pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si 2,5 lei pentru
capitalizare.
50. SC “PAMORA” SA decide cu acordul actionarilor si obligatarilor
conversia a 1.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 30 lei/obligatiune
si valoarea de rambursare de 32 lei/obligatiune in 500 actiuni cu o valoare
nominala de 50 lei/actiune.
Modalitatea de calcul a conversiei este:
- reducerea imprumutului din emisiune de obligatiuni:
1 1.000 obligatiuni x 32 lei/obligatiune = 32.000 lei’

- cresterea capitalului social:


1 500 actiuni x 50 lei/actiune = 25.000 lei

- prima de emisiune = 32.000 – 25.000 = 7.000 lei.


51. SC “U.A.M.T” SA emite 200 actiuni la la o valoare nominala de
5lei/actiune, care sunt subscrise in intregime de furnizorii de imobilizari ai
societatii. Prima de emisiune se stabileste pana la concurenta obligatiei
fata de furnizorii de imobilizari, care devin astfel subscriitorii noilor actiuni
emise. Obligatia fata de furnizori este de 1.500 lei.
Modalitatea de calcul a conversiei este:
- valoarea actiunilor = 200 actiuni x 5 lei/actiune = 1.000 lei
- valoarea primei de emisiune = 1.500 – 1.000 = 500 lei.
52. SC “AMIGO” SA are o datorie fata de furnizor de 5.000 lei, care
accepta primirea de actiuni la capitalul societatii, in schimbul datoriei.
Actiunile societatii AMIGO au nominalul de 5 lei.
5.000 : 5 = 1.000 actiuni echivalente datoriei
Dar, valoarea reala a unei actiuni este de 5,5 lei si atunci se echivaleaza:
900 actiuni x 5,5 lei/actiune = 4.950 lei, iar diferenta de 50 lei se
considera prima de emisiune.
53. La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3.000 actiuni,
valoarea nominala 4 lei/obligatiune, raport de paritate 2/1, in conditiile in
care valoarea nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune.
54. La SC “CALIPSO” SA se decide folosirea soldului contului 1171
“Rezultatul reportat” in urmatoarele scopuri:
- acoperirea pierderii din exercitiul precedent care nu a fost
repartizata de 20 lei;
- repartizarea sumei de 70 lei din exercitiul precedent pentru
capitalizare;
- crearea unei rezerve tot din profitul exercitiului precedent de 30 lei.
55. SC GAMA rascumpara in vederea anularii actiuni proprii in
urmatoarele conditii: 100 actiuni la pretul de 11 lei/actiune; 50 actiuni la
pretul de 9 lei/actiune. Valoarea nominala a actiunilor este de 10
lei/actiune.
56. La SC “METALICA” SA in urma reevaluarii se constata un plus de
2.000 lei imobilizari corporale (utilaje). Aceasta suma se distribuie astfel:
- 1.800 lei pentru capitalizare;
- 200 lei pentru constituirea rezervei.
57. La SC CRISUL SA se inregistreaza urmatoarele operatii referitoare la
actiunile emise anterior de unitate:
1 Rascumpararea a 1.000 de actiuni la pretul unitar de 5,2 lei/actiune si
valoarea nominala de 5 lei, cu decontare ulterioara, peste un an;
2 Anularea a jumatate din actiunile rascumparate;
3 Vanzarea a 200 de actiuni catre un tert, la pretul de 5,3 lei/actiune, cu
decontarea prin virament;
4 Vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii societatii, la pretul de 5
lei/actiune, cu incasare imediata in numerar.

58. La SC “VEST METAL” SA s-a constatat in urma operatiei de


reevaluare o diminuare a valorii contabile a elementelor de imobilizari
financiare de 700 lei. Adunarea generala decide ca aceasta suma sa fie
recuperate astfel:
- cu 500 lei se va reduce capitalul social;
- iar 200 lei se acopera din rezervele societatii.
59. Se diminueaza capitalul social al SC “ALFA” SA prin rambursarea
catre actionari a unei parti de 1.000 lei (1.000 actiuni x 1 leu).
60. Se diminueaza capitalul social al SC “SOMESUL” SA prin
rascumpararea si anularea a 1.000 actiuni proprii. Valoarea nominala este
de 10 lei, costul de achizitie 9 lei.
61. Pentru obtinerea unui credit pe termen de doi ani, rambursat integral
la scadenta, se efectueaza urmatoarele operatii:
a. Obtinerea creditului in suma de 10.000 € la un curs de 3,8 lei €;
b. Evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize, cursul valutar la 31.12
fiind de 3,88 lei/€;
c. Evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize, cursul valutar la
31.12 fiind de 3,85 lei/€;
d. La scadenta, se ramburseaza creditul bancar la cursul valutar de 3,91 lei/
€;

62. La SC “ARTEX” SA se diminueaza capitalul social pentru acoperirea:


pierderilor de la finele exercitiului incheiat in suma de 100 lei;
1 pierderilor din exercitiile precedente in suma de 400 lei.

63. La SC “ALFA” SA se constituie rezervele din:


1 profitul net de la finele exercitiului incheiat in suma de 300 lei;
2 profitul net din exercitiile precedente de 700 lei;
3 primele legate de capital de 200 lei.

64. Se consuma rezerve pentru:


- acoperirea pierderilor de la exercitiul incheiat in suma de 100 lei;
- acoperirea pierderilor din exercitiile precedente in suma de 300 lei;
- majorarea capitalului social cu 600 lei.

65. La SC MULTIMOD SA se restituie valoarea nominala a unor actiuni la


solicitarea unor actionari, in suma de 2.000 lei, in numerar.
66. Retragerea unui asociat din SC ADA SRL caruia i se restituie cota-
parte din activul net format din capitalul social 420 lei si alte surse proprii
de 180 lei.
67. SC SIGMA SA rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii
capitalului social, valoarea nominala este de 1.200 lei, iar pretul pietei
1.250 lei.
68. SC FELIX SA rascumpara actiuni cu scopul reducerii capitalului
social, cand pretul pietei este de 1.140 lei, iar valoarea nominala este de
1.200 lei.
69. La SC MONDEX SA se hotaraste reducerea capitalului social cu
1.000 lei in vederea acoperirii unor pierderi reportate din exercitiile
precedente.
70. SC MEDA SA procura in anul 2003 o instalatie de dozare cu valoare
de 2.400 lei si durata de folosinta de 6 ani. Amortizarea anuala este de
400 lei. La sfarsitul anului 2005 amortizarea inregistrata era de 1.200 lei.
Totodata, are loc reevaluarea instalatiei care este estimata la 2.100 lei.
71. La SC OLIMPIA SA valoarea contabila a titlurilor de participare este
de 8.000 lei, iar valoarea lor de piata este de 10.000 lei. Diferentele din
reevaluare se transfera ulterior in capitalul social.
72. SC TRAMECO SA achizitioneaza in anul 2003 o camioneta la
valoarea de 8.000 lei cu o amortizare inregistrata de 5.000 lei. In anul
2005 se reevalueaza camioneta in functie de inflatia comunicata de
Institutul National de Statistica, care este de 25%.
73. SC COMINCA SA constituie rezerve legale din profitul brut de 3.000
lei, in procent de 5%.
74. SC CORA SA cumpara de la o filiala din strainatate actiuni in valoare
de 10.000 USD, la cursul 3 lei/USD, in anul 2004. La 31.12.2004 cursul
valutar este de 3,1 lei/USD. In anul 2005 se vand
participatiile in filiala la un pret negociabil de 12.000 USD, la un curs de
3,2 lei/USD.
75. SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de
subventii guvernamentale in suma de 8.000 lei, pentru achizitionarea unui
utilaj. Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani.
76. SC STIMIN SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 4.000 lei,
amortizabil liniar in 5 ani si care este subventionat de la bugetul de stat in
suma de 1.600 lei.
77. SC MARA SRL constata cu ocazia inventarierii de sfarsit de an, un
plus de aparate de control si reglare, in valoare de 2.400 lei. Amortizarea
anuala este de 400 lei.
78. SC DOMUD SRL primeste prin donatie o cladire evaluata la 8.000 lei
si un teren evaluat la 6.000 lei.
79. SC VEGA SA primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport a carui
valoare de inregistrare este de 80.000 lei, amortizabil in 4 ani prin regimul
liniar. Dupa doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseaza.
Valoarea neamortizata se trece integral asupra cheltuielilor.
80. SC PLASTOR SA incaseaza o subventie de 5.000 lei, cu care
achizitioneaza un brevet in valoare de 5.000 lei, TVA 19%, care urmeaza
sa fie amortizat liniar in 5 ani.
81. La sfarsitul anului 2004 era in curs de desfasurare un litigiu avand ca
obiect un prejudiciu pretins de o alta societate comerciala in suma de
10.000 lei. Pana in acest moment s-au facut cheltuieli de judecata de 500
lei. Este incerta castigarea procesului.
Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in cele doua cazuri:
1 A – Procesul a fost castigat;
2 B – Procesul a fost pierdut.

82. SC CRISUL SA se afla la sfarsitul exercitiului finaciar 2004 in litigiu cu


un client, pentru marfurile livrate si neplatite, in suma de 11.900 lei, din
care TVA 1.900 lei. In exercitiul financiar 2005 litigiul este castigat, pentru
suma de 8.000 lei care se incaseza prin banca.
83. SC ARTIC SA produce frigidere, pentru care la vanzare acorda o
perioada de garantie de un an de zile. Pentru remedierea eventualelor
defectiuni neimputabile intervenite in aceasta perioada (anul 2004), ea va
constitui un provizion in valoare de 2.200 lei. In perioada de garantie
acordata clientilor, urmare a reclamatiilor primite de la acestia, se
estimeaza ca societatea va fi obligata in anul 2005 la efectuarea unor
remedieri in valoare de 2.500 lei. Deoarece cumparatorul se afla intr-o
alta localitate unde unitatea producatoare nu are reprezentanta se va
apela la o terta persoana pentru remedierea defectiunilor, care factureaza
producatorului suma de 2.400 lei, TVA 19%.
84. SC DORIS SA prin Consiliul de administratie hotaraste restructurarea
activitatii sale pentru un produs ce se executa in alta localitate. S-a luat
hotararea vanzarii cladirii la un pret negociat de 85.000 lei, iar valoarea
contabila a cladirii este de 80.000 lei. S-au achitat plati compensatorii
celor afectati de restructurare in suma de 70.000 lei. Se constituie un
provizion pentru restructurare de 90.000 lei, reprezentand costuri cu
personalul afectat de restructurare.
85. SC GAMA SA emite 10.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 1 leu
si o dobanda anuala de 40%. Dupa un an imprumutul se ramburseaza, iar
dobanda se achita beneficiarilor.
86. SC SIGMA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare, cu
o valoare nominala de 1 leu. Fara sa ajunga la scadenta, ele sunt
rascumparate la o valoare de 8.000 lei. Dobanda datorata pana la
rascumparare este de 3.500 lei, care se achita prin banca.
87. SC OMEGA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare,
cu o valoare nominala de 1 leu. La scadenta obligatiunile se convertesc in
actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a actiunilor este de 9.000
lei. Dobanda pentru imprumutul obligatar este de 3.000 lei.
88. SC FELIX SA emite un pachet de 1.000 de obligatiuni cu o valoare
nominala de 2,2 lei, care vand la pretul de 2 lei/bucata. Obligatiunile se
rascumpara in numerar dupa 2 ani, dupa acre se anuleaza. Primele de
rambursare se amortizeaza in doua transe egale.
89. SC GAMA SA emite 10.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 10
lei. Dobanda anuala este de 50%. La scadenta, dupa un an, obligatiunile
de convertesc in actiuni, in conditiile in care valoarea de emisiune a
obligatiunilor este de 90.000 lei si valoarea nominala totala a actiunilor
emise este de 85.000 lei. Toate decontarile se fac in numerar.
90. SC PLASTOR SA emite si vinde obligatiuni la loterie la valoarea
nominala de 1.000 lei, care se rascumpara inainte de scadenta la suma
de 1.050 lei. La tragerea la sorti a obligatiunilor castigatoare se acorda
castiguri in valoare de 250 lei.
91. SC APRO SA emite 10.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2
lei. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de obligatiuni la
pretul de 1,85 lei/bucata, iar 5.000 de obligatiuni la pretul de 2,2
lei/bucata, dupa care toate obligatiunile se anuleaza. Dobanda datorata
pana la rascumparare este de 30 lei, care se achita in numerar.
92. SC GAMA SA emite pachet de obligatiuni in valoare de 6.000 lei, pe
care le cumpara SC SIGMA SA. Dobanda cuvenita prin negocieri este de
1.000 lei. Dupa un an SC GAMA SA rascumpara pachetul de obligatiuni
emis la pretul de 5.000 lei si le anuleaza. Inregistrari la ambele societati
comerciale.
93. SC ORADINUM SA primeste prin contul de disponibil un credit bancar
la 1.07.2004 cu scadenta la 31.12.2005 in valoare de 50.000 lei, cu o
dobanda de 40%, ce se plateste in ultima zi lucratoare a fiecarui exercitiu
financiar. Creditul bancar contractat nu poate fi rambursat la scadenta, ci
in data de 31.01.2006, cu o dobanda penalizatoare de 1% pentru fiecare
zi de intarziere.
94. Regia autonoma de apa APATERM BIHOR beneficiaza la 01.04.2006
de un credit extern garantat de guvern de 40.000 USD, cu o scadenta la
31.03.2007, la un curs valutar de la data primirii creditului de 3,1 lei/USD.
Cursul valutar la 31.12.2006 este de 3,2 lei/USD, dobanda 6% platibila in
ultima zi a exercitiului financiar. La scadenta se ramburseaza creditul
extern garantat de guvern, la un curs valuar de 3,3 lei/USD.
95. SC PAROMA SA primeste un credit bancar in valuta in valoare de
20.000 EURO, la cursul de 4,2 lei/EURO, care se ramburseaza in doua
transe egale la sfarsitul fiecarui an. Dobanda anuala este de 8% si se
achita la sfarsitul fiecarui an. Cursul valutar este de 4,3 lei/EURO la
sfarsitul primului an si de 4 lei/EURO la sfarsitul anului doi.
96. SC MARA SRL primeste un credit bancar in devize pe 2 ani in valoare
de 10.000 $ la cursul de 3 lei/$, care se restituie in doua transe egale la
sfarsitul fiecarui an. Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul
fiecarui an. La sfarsitul primului an cursul este de 3,1 lei/$, iar la sfarsitul
anului doi cursul este de 2,8 lei/$.
97. O filiala primeste de la o societate mama un imprumut de 40.000 lei,
care urmeaza a fi rambursat in doua transe anuale egale. Dobanda
anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an. Sa se efectueze
inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale.
98. SC MARIS SA preia in locatie de gestiune o cladire in valoare de
40.000 lei pe o perioada de 8 ani. Dobanda anuala este de 20%, iar
redeventa anuala este de 1.000 lei si TVA 19%.
99. SC SELINA SA isi adjudeca prin licitatie si incaseaza efectiv prin
banca o subventie pentru investitii in valoare de 25.000 lei, cu care
achizitioneaza un brevet la un pret negociat de 25.000 lei, TVA 19% care
urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.
100. SC HEXOL SA lanseaza un imprumut din emisiunea de obligatiuni:
- valoarea nominala 500 lei/titlu
- pret de emisiune 475 lei/titlu
- pret de rascumparare 525 lei/titlu
- nr. de obligatiuni 10.000 bucati
- rata dobanzii 10% /an
- durata imprumutului 5 ani
- rambursarea in totalitate la scadenta
Sa se inregistreze emisiunea obligatiunilor, incasarea contravalorii lor,
inregistrarea si plata anuala a dobanzii, amortizarea primelor de
rambursare precum si rambursarea imprumutului.
101 .S.C. “ALFA” S.A. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii, in valoare
de 80 lei, astfel:
1 taxa de inscriere la Registrul Comertului, achitata din contul de
disponibil de la banca, in suma de 40 lei;
2 factura nr. 101, primita de la o societate specializata, pentru cercetarea
pietei, in suma de 30 lei;
3 sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei.

Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa care se


scot din evidenta.

102.S.C. “BETA” S.A. achita in numerar, unui avocat, onorariul legat de


constituirea societatii in suma de 100 lei.
Concomitent se inregistreaza factura furnizorului, pentru emisiunea de
actiuni, in valoare de 1700 lei, TVA 19 %.
Adunarea generala a actionarilor hotaraste amortizarea cheltuielilor de
constituire in doua exercitii financiare. Cota anuala de amortizare este de 75
lei.
A= - == 75 lei
Se scot din evidenta cheltuielile de constituire integral amortizate.
103. La S.C. “ONIX” S.R.L. se efectueaza cheltuieli cu constituirea unitatii
patrimoniale (timbre fiscal, taxe, onorarii, etc.) in valoare de 80 lei achitate in
numerar.
Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta.

104. S.C. “ANI” S.R.L. a primit de la asociatii proprii suma de 60 lei care a
fost cheltuita pentru infiintarea societatii (taxe, timbre, onorarii). Dupa
inceperea oficiala a activitatii, se ridica de la banca si se achita asociatilor
datoria.
Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 3 ani dupa care se scot din evidenta.

105. La S.C. “U.A.M.T.” S.A. se inregistreaza cheltuieli de dezvoltare


efectuate pe cont propriu, in suma de 420 lei. Amortizarea cheltuielilor de
dezvoltare se face in 5 ani, cu o cota lunara de amortizare de 7 lei, dupa care
se scot din evidenta.
106. In vederea retehnologizarii sectorului de productie S.C. “METALICA”
S.A. achizitioneaza o inventie, in valoare de 120 lei, care se amortizeaza in 5
ani, dupa care se scoate din evidenta.
107. IPJ Bihor realizeaza in regie proprie, un proiect astfel:
- in primul an proiectul nu este finalizat, valoarea cheltuielilor fiind: cheltuielile
material 4000 lei, salarii 2000, CAS 19,75%, CASS 7%, CFS 2,5%;
- in al doilea an proiectul este finalizat si receptionat, la nivelul costului de
productie de 10000 lei;
- termenul de amortizare a proiectului este de 4 ani;
- dupa 3 ani proiectul este scos din folosinta.
108. La S.C. “PREMAGRO” S.A. se inregistreaza valoarea brevetelor
realizate pe cont propriu 1600 lei si valoarea unei marci de fabrica adusa ca
aport la infiintarea societatii 1400 lei. Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se
scot din evidenta.
109. S.C. “APRO” S.A. cumpara un brevet in valoare de 1500 lei, care se
achita. Brevetul se amortizeaza in suma de 1200 lei, dupa care se scoate din
evidenta.
110. S.C. “ALFA” S.A. primeste in concesionare o masina de taiat table, de la
S.C. “MEDA” S.A., in valoare de 8000 lei, care se amortizeaza liniar in 5 ani,
pe durata nedeterminata, pentru care va plati o redeventa anuala de 600 lei.
Se vor efectua inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale.
111. S.C. “ARTEX” S.A. preia in concesiune, pe baza de contract, imobilizari
in valoare de 5000 lei, pentru o perioada de 10 ani. Redeventele se cifreaza
la 1000 lei/luna. Dupa incheierea contractului imobilizarile concesionate se
restituie.
112. S.C. “EXMOB” S.A. achizitioneaza un fond de comert la cost de
achizitie de 10000 lei. Elementele de activ inregistrate in conturi sunt:
- brevete de investitii 700 lei
- cladiri 3.500 lei
- obiecte de inventar 300 lei
- materii prime 1.700 lei
- produse finite 2.600 lei
- conturi la banci 400 lei
Fond comercial = Fond de comert – elemente de activ inregistrate in conturi = 10.000 – (700 +
3.500 + 300 + 1.700 + 2.600 + 400)=800 lei.

113. S.C. “ALFA” S.A. inregistreaza achizitionarea unui fond comercial la


costul de achizitie de 1500 lei, precum si aportul de fond comercial, la
constituirea societatii, de 2.700 lei, care apoi este cedat.
114. S.C. “MULTIMOD” S.R.L. achizitioneaza un program informatic la costul
de achizitie de 900 lei, T.V.A 171 lei.
Se amortizeaza pe durata a 4 ani, dupa care se scoate din evidenta.

115. La S.C. “OMEGA” S.A. se inregistreaza valoarea programelor


informatice achizitionate astfel:
- 360 lei achizitionate de la terti;
- 240 lei creante in unitate;
- 300 lei aduse ca aport la capitalul social al societatii.
Programele informatice se amortizeaza in 3 ani, dupa care se scot din evidenta.

116. La S.C. “ARTEX” S.A. se obtine din productie proprie programe


informatice in valoare de 900 lei. In timpul folosirii li se inregistreaza
amortizarea in suma de 600 lei, dupa care se vand unui beneficiar, de la care
se incaseaza 200 lei, TVA 19 %. Se scot din evidenta programele informatice
vandute.
117. S.C. “GAMA” S.A. receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica in
valoare de 800 lei, efectuate pe cont propriu care vor contribui la dezvoltarea
potentialului de activitate al unitatii. Activul necorporal se amortizeaza liniar
intr-o perioada de doi ani, stiind ca 300 de lei se incorporeaza intr-o inventie.
118. S.C. “ALFA” S.A. realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de
prelucrare a lemnului, care se breveteaza, costul lui fiind de 2000 lei,
amortizabil in 4 ani. Dupa un an se vinde la S.C. “BETA” S.A. procedeul
tehnologic la o valoare de 1800 lei.
119. La S.C. OLIMP S.A. se trec de la imobilizari necorporale de natura
cheltuielilor de cercetare dezvoltare, la categoria brevetelor si licentelor,
valori in suma de 3000 lei.
120. Se primeste cu titlu gratuit un brevet in valoare de 2000 lei.
121. S.C. “FLORES” S.A. achizitioneaza un magazin estimat la 30000 lei, din
care bunurile tangibile componente reprezinta:
- constructii 20000 lei
- marfuri 3000 lei
- aparate de masura si control 6000 lei
- fond comercial 1000 lei
Ulterior, se constata ce fondul comercial a suferit o depreciere ireversibila, motiv pentru care
se amortizeaza si se scoate din evidenta.

122. Datorita unei calamitati naturale a fost distrus un fond comercial in


valoare de 1100 lei care este scos din evidenta. Valoarea amortizata este de
600 lei.
123. Utilizarea in continuare a unui proiect informatic devine incerta, fapt
pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere, in suma de 600 lei.
Pana la sfarsitul anului programul informatic nu a mai putut fi utilizat, fapt
pentru care se recupereaza pierderea de valoare nerecuperata, din ajustarea
inregistrata.
124. Conform facturii nr. 1400, S.C. “FELIX” S.A. achizitioneaza un teren la
pretul de cumparare de 4000 lei, TVA 19%.
125. S.C. “AGROMEC” S.A. vinde un teren agricol cu 8000 lei, TVA 19%.
126. Un asociat aduce ca aport la capitalul social un teren in valoare de 6000
lei.
127. Se primeste un titlu gratiut un teren in valoare de 5000 lei.
128. Se fac amenajari pe cont propriu la un teren in valoare de 2500 lei.
129. S.C. “AGRO” S.A. efectueaza lucrari de amenajare a terenurilor, in
valoare de 400 lei, care nu sunt terminate pana la finele exercitiului financiar.
Dupa terminarea lucrarilor de investitii, in anul urmator, se efectueaza
receptia si se inregistreaza o amortizare de 50 lei.
130. S.C. “AGRO” S.R.L. executa cu forte proprii o amenajare de teren al
carui cost este de 1500 lei, care se amortizeaza intr-o perioada de 5 ani,
dupa care se scoate din activul patrimonial.
131. Se aduce ca aport la capitalul social al S.C. “MEDIA” S.A. o cladire in
valoare de 6000 lei.
132. S.C. AGRO SRL receptioneaza in luna iunie 2004 investitia privind
amenajarea unui teren pentru irigatii, conform facturii nr. 3002, in valoare
de 20000 lei, TVA 19%. Consiliul de administratie hotaraste amortizarea
acesteia in 8 ani.
133. SC GROPITA SRL executa cu forte proprii lucrari de amenajare a unui
lac, pentru care ocazioneaza urmatoarele cheltuieli:
- amortizarea mijloacelor de transport 1000 lei
- consum de carburanti si lubrifianti 1500 lei
- salarii brute 2000 lei
- contributii sociale: CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%
Se receptioneaza amenajarea lacului in luna decembrie 2004, iar Consiliul de
administratie hotaraste amortizarea acesteia in 10 ani.
134. S.C. MEDA S.A. acorda unui furnizor un avans de 500 lei, TVA 19 % si
achizitioneaza un strung automat in urmatoarele conditii:
- pret de achizitie 5000 lei
- cheltuieli de transport facturate de furnizor 1000 lei
- total cost de achizitie 6000 lei
- TVA 19% 1140 lei
- TOTAL FACTURA 7140 lei
Durata de utilizare a strungului este de 8 an, iar regimul de amortizare este
liniar. Dupa 6 ani strungul se vinde la un pret de 6500 lei, TVA 19%
incasandu-se prin banca contravaloarea acestuia.
135. SC GAMA SA realizeaza in regie proprie o cladire cu urmatoarele
cheltuieli:
- materii prime 5000 lei
- materiale consumabile 6000 lei
- salarii brute 10000 lei
- CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7 %
Se receptioneaza cladirea rezultata din lucrarea de investitii efectuata, in exercitiul urmator
celui in care a inceput.

136. SC TERA SRL achizitioneaza din imprumut un utilaj pentru fabricarea


branzeturilor in valoare de 5000 USD, la un curs valutar de 3.1 lei/USD. Taxa
vamala este de 10%, iar comisionul vamal 0,5%, TVA 19%. Cheltuielile de
transport, datorate unei unitati din tara sunt de 1200 lei, TVA 19%. La plata
furnizorului extern cursul dolarului este de 3.2 lei/USD.
137. Pentru modernizarea unor instalatii de lucru SC MECORD SA foloseste
atelierul mecanic propriu, care efectueaza urmatoarele cheltuieli:
- 800 lei material consumabile;
- 400 lei salariile muncitorilor;
- CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%
Se receptioneaza si se inregistreaza in contabilitate modernizarea efectuata de societate.

138. S.C. PRINT TRADE hotaraste modernizarea unei masini pentru


fabricarea hartiei care are valoarea contabila de 12000 lei. Durata normala
de utilizare a masinii este de 10 ani, iar durata ramasa, de 4 ani. Lucrarile de
modernizare se realizeaza de un tert, care factureaza aceste lucrari la
valoarea de 3000 lei, TVA 19%, achitarea facandu-se cu ordin de plata. Sa
se inregistreze in contabilitate aceste operatii, inclusiv amortizarea lunara a
masinii modernizate pe durata ramasa, stiind ca metoda de amortizare
utilizata este cea liniara.
139. S.C. SIMCOR S.A. caseaza un camion a carui valoare de inregistrare
este de 10000 lei, amortizat in valoare de 8000 lei. Cheltuielile cu casarea
(dezmembrare) camionului au fost de 40 lei, efectuate de o societate
specializata, iar recuperarile de piese de schimb sunt de 100 lei. Valoare
neamortizabila se suporta de unitate in 2 ani.
140. S.C. ORADINUM S.A. procedeaza la scoaterea din gestiune a unei
masini de cusut care a fost inregistrata in contabilitate la valoarea de 5500 lei
si care a fost amortizata integral. Dezmembrarea masinii de cusut se face de
catre o firma specializata la costul de 400 lei, iar piesele de schimb
recuperate sunt in valoare de 600 lei.
141. S.C. VEGS S.A preia in chirie avand valoarea de inventar de 75000 lei,
la care executa o investitie in regie proprie, ocazionand urmatoarele
cheltuieli:
- consum de material auxiliare 2000 lei
- consum de piese de schimb 3000 lei
- consum de energie facturata de CONEL 1000 lei, TVA 19%
Se receptioneaza investitia executata la cladirea inchiriata, care urmeaza a
se amortize liniar in 3 ani, cat este de fapt durata contractului de inchiriere.
Chiria platita anual este de 1200 lei. Sa se efectueze inregistrarile in
contabilitatea S.C. VEGA S.A.
142. Pe data de 11.12.2005 S.C. BETA cumpara un utilaj conform facturii nr.
267, in urmatoarele conditii: pret de achizitie 9000 lei; cheltuieli de transport
inscrise in factura 500 lei, TVA 19%. Punerea in functiune a utilajului necesita
lucrari de montaj efectuate pe data de 25.12.2005 de o firma specializata.
Factura nr. 4589 privind lucrarile de montaj prezinta urmatoarele date: costul
lucrarilor 1000 lei, TVA 19%. Pe data de 26.12.2005 se face receptia finala a
utilajului.
143. SC AGROMEC SA vinde un teren pentru care a fost constituit o ajustare
de 2000 lei. Pretul la care a fost achizitionat terenul este de 10000 lei. Pretul
la care se vinde terenul este de 9000 lei, TVA 19%.
144. SC ARTEX SA vinde o platforma de transport marfuri la pretul de
vanzare de 15000 lei, TVA 19%. Valoarea de inregistrare a platformei in
contabilitate este de 50000 lei, integral amortizata.
145. SC CALIPSO SA vinde un spatiu comercial cu 10000 lei, TVA 19%,
care a avut destinatia de bar de zi, fiind inregistrat in contabilitate la o valoare
de 3000 lei , complet amortizat.
146. La SC STIMIN SA se scoate din folosinta o cladire in valoare de 14000
lei, amortizata in valoare de 3500 lei, care a fost distrusa de un cutremur.
147. La SC INFRATIREA SA se constata cu ocazia inventarierii lipsa
mobilierului de birou in valoare de 1700 lei, amortizare de 1600 lei, care se
imputa gestionarului la pretul de 500 lei.
148. SC FELIX SA primeste cu titlu gratuit o camioneta a carei valoare de
inregistrare este de 18000 lei si care se amortizeaza liniar in 4 ani. Dupa doi
ani de folosire camioneta se caseaza.
149. SC CRIOTEX SA doneaza unei scoli un microbus, care este inregistrat
in contabilitate la valoarea de 16000 lei, amortizarea inregistrata fiind de
6650 lei.
150. SC COMINCA SA vinde o cladire prin licitatie publica cu strigare.
Dupa prospectul de vanzare rezulta:
- valoare de inregistrare a activului vandut 45000 lei
- amortizarea calculate pana la data vanzarii 10000 lei
- valoarea ramasa neamortizata a cladirii 35000 lei
- taxa de participare la licitatie:10 persoane x 10 lei/pers = 100 lei
- garantia de participare la licitatie : 10 pers x 1000 lei/pers= 10000lei
- pretul de adjudecare a cladirii obtinut in urma licitatiei 57000 lei
Inregistrari in contabilitatea vanzatorului, inclusiv restituirea garantiilor.
151. SC ALFA SA vinde cu plata in rate o cladire pentru care se cunosc
urmatoarele date:
- valoarea de inregistrare a cladirii 52500 lei
- valoare de amortizarii pana la data vanzarii de 12500 lei
- valoarea ramasa neamortizata 52500 – 12500 = 40000 lei
- valoarea de vanzare a cladirii 75000 lei
- dobanda lunara 7500 lei
- avansul incasat la vanzarea cu plata in rate 17850 lei
- numarul ratelor prevazute in contract 3 rate lunare
Inregistrari la SC ALFA SA vanzator, inclusiv incasarea primei rate lunare.
152. SC AGROMEC SA realizeaza prin efort propriu o plantatie de protectie,
ocazionandu-se urmatoarele cheltuieli:
- consum de material de plantat 1200 lei
- salarii 1000 lei
- CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%
Plantatia are o durata de functionare de 7 ani, cu 5 ani scutita de amortizare,
fiind recuperate in luna martie 2006. Amortizarea plantatiei: 7 ani – 5 ani
(scutita) = 2 ani. Dupa ce este complet amortizata se scoate din evidenta, in
martie 2008.
153. SC SINTEZA SA demoleaza un camin de nefamilisti avand valoarea de
inregistrare in contabilitate de 11800 lei. Din demoarea caminului au rezultat
material de constructii evaluate la 5150 lei, iar cheltuielile cu demolarea
caminului sunt de 1000 lei, CAS 19,75%, CFS 2,5% si CASS 7%. Diferenta
dintre recuperari si cheltuieli se recupereaza in urmatorii 4 ani.
154. Documentele de import ( factura furnizorului extern, factura unitatii de
transport si declaratia vamala) indica urmatoarele informatii pentru un utilaj
achizitionat:
Valoarea externa 10000$ x 3 lei/$ 30000 lei
+ Transport extern 2000$ x 3 lei/$ 6000 lei
= Valoarea in vama 30000+6000 36000 lei
+ Taxa vamala 10% 36000x 10% 3600 lei
+ Comision vamal 0,5% 36000x 0.5% 180 lei
= COST DE ACHIZITIE 39780 lei
TVA 19% 7558,2 lei
155. SC LUKOIL SRL achizitioneaza de la furnizorii interni de mijloace fixe, o
masina de frezat, la pretul de achizitie de 5500 lei, TVA 19%, ce urmeaza a fi
predate unui alt agent economic in regim de leasing operational. Contractul
de leasing este de 2 ani, iar durata normata de functionare a masinii este de
5 ani. La expirarea contractului se convine vanzarea catre locatar a masinii
de frezat la valoarea reziduala.
Sa se efectueze inregistrarile atat in contabilitatea locatorului, cat si in
contabilitatea locatarului.
156. SC FRIGOEXPRES SA preia in chirie un autocamion, avand valoarea
de inregistrare in contabilitate de 17500 lei, pentru care plateste o chirie de
1500 lei, pentru o perioada de 5 zile.
SC ROMTRANS SA proprietarul autocamionului, inregistreaza amortizarea
lunara de 1400 lei si incaseaza chiria. Inregistrari la SC FRIGOEXPRES SA
si la SC ROMTRANS SA.
157. SC AURA SA achizitioneaza o instalatie de lucru, acordand furnizorului
un avans de 400 lei, TVA 19 %. Se primeste factura furnizorului si se
receptioneaza instalatia la valoarea de 3200 lei, TVA 19%. Se regularizeaza
datoria fata de furnizor prin acceptarea unui bilet la ordin scadent peste 3
luni.
158. SC MIRAY SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 50000
lei, TVA 19%, din care 80% deductibila. Durata de amortizare a cladirii este
de 10 ani, dupa metoda liniara.
159. Se achizitioneaza un utilaj in suma de 6000 lei, conform facturii nr.
1267, subventionat in proportie de 40% de la bugetul de stat. Durata de
amortizare este de 3 ani, metoda liniara.
160. SC MERCUR SA achizitioneaza un televizor color, marca Philips, in
valoare de 1500 lei, TVA 19% pe care il doneaza la SC ORIENT SA. SC
ORIENT SA primeste televizorul color si inregistreaza o amortizare lunara de
20 lei.
161. SC VIITORUL vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de 4500 lei
si plateste un commision de 90 lei. Titlurile au fost achizitionate cu 4000 lei.
162. Se aduce un aport la capitalul social al unei filiale, din cadrul grupului de
firme TRANSILVANIA SRL, de catre actionari titluri de participare evaluate la
10000 lei.
163. SC CIBO SA achizitioneaza titluri de participare de la o filiala din cadrul
grupului, cu plata imediata, in numerar de 15000 lei.
164. SC FLORES SA achizitioneaza titluri de participare de la o filiala din
cadrul grupului cu plata ulterioara, in valoare de 25000 lei.
165. SC ALFA SRL construieste in antrepriza o cladire. Pentru aceasta
lucrare societatea plateste un avans de 10000 lei, TVA 19%. Pe masura
realizarii lucrarilor societatea primeste facturile intocmite de antreprenor, in
valoare totala de 50000 lei, TVA 19%, plata realizandu-se prin conturile de la
banca. La terminarea lucrarilor se receptioneaza constructia in valoare de
50000 lei.
166. SC AMBIENT realizeaza in luna martie 2005 o constructie speciala in
regie proprie. Executarea constructiei genereaza urmatoarele cheltuieli:
materii prime 6000 lei; salarii 5000 lei, din care aferente muncitorilor direct
productive 2000 lei si personalului administrativ 3000 lei; amortizari 4000 lei,
din care aferent imobilizarilor direct productive 3000 lei si imobilizarilor
utilizate in sectorul administrativ 1000 lei. La sfarsitul lunii aprilie lucrarea a
fost terminata si constructia speciala a fost data in folosinta la un cost total de
15000 lei.
167. SC MEDA SA achizitioneaza 5000 actiuni de la o filiala din cadrul
grupului, avand valoarea nominala de 2 lei/actiune, achitandu-se prin
virament bancar 70% din valoarea nominala a actiunilor cumparate.
Comisionul societatii de valori mobiliare este de 2%. Ulterior, se achita si
varsamintele neefectuate prin virament bancar.
168. SC DACIA SA achizitioneaza 580 actiuni sub forma intereselor de
participare de la o filiala din cadrul grupului, printr-un intermediar. Valoarea
de achizitie a unei actiuni este de 10 lei. Partea eliberata din valoarea
nominala a actiunilor fiind de 50%, comisionul 2%, pentru cumpararea
actiunilor. Se achita comisionul catre intermediar si se face plata diferentei in
vederea eliberarii integrale a titlurilor de participare achizitionate. Din cele
580 actiuni achizitionate AGA hotaraste vanzarea a 280 actiuni la un curs de
10,2 lei/actiune, iar restul la un curs de 9,9 lei/actiune. Comisionul cuvenit
societatii intermediare a vanzarii este de 3%.
169. SC AMOS SA cumpara in 2005 actiuni ale unei filiale din strainatate in
valoare de 50000$ la pretul 3,3lei/$, cu plata prin virament bancar. La
sfarsitul anului 2005 cursul valutar este 3,4lei/$. In anul 2006 se vand
participatiile in filiala din strainatate la un pret negociat de 60000$, la un curs
de 3,45lei/$.
170. SC SIGMA SA achizitioneaza 10000 actiuni a 2 lei/actiune de la SC
GAMA SA, din afara grupului, cu plata imediata, prin virament bancar.
Comisionul platit 1%, TVA 19%.
171. SC ALFA SRL hotaraste sa participe la majorarea capitalului social al
SC BETA SRL din afara grupului, in vederea influentarii gestiunii acesteia la
pretul de achizitie de 40000 lei. La finele exercitiului financiar se calculeaza si
se incaseaza prin banca dividendele cuvenite de 4600 lei. In anul urmator
are loc reevaluarea titlurilor de participare cu 1000 lei, ca urmare a evolutiei
favorabile a situatiei economice a societatii comerciale. Dupa incasarea in
numerar a dividendelor cuvenite in anul al doilea de 5000 lei, are loc
vanzarea titlurilor de participare, la un pret de 45000 lei.
172. SC MARA SA detine un teren cu o valoare contabila de 10000 lei. La
sfarsitul anului N terenul este evaluat la valoarea justa de 9000 lei. La
sfarsitul anului N+1 terenul este evaluat la valoarea justa de 9500 lei.
173. SC DELTA SA achizitioneaza in numerar 5000 actiuni la pretul de
2lei/actiune in scopul obtinerii de dividende. In anul urmator se incaseaza
prin banca dividende in valoare de 1500 lei, dupa care se vand 1000 actiuni
cu pretul de vanzare de 2,2lei/actiune.
174. SC GAMA SA acorda un imprumut unei filiale din cadrul grupului, aflata
in dificultate, de 8000 lei, cu termen de rambursare de 4 ani, cu dobanda de
20% pe an. Se incaseaza rata si dobanda in primul an.
175. SC SIGMA SA acorda un imprumut unui partener de afaceri, in
2.04.2004 cu scadenta la 31.12.2005, in suma de 20000 lei, cu dobanda de
30% platibila la scadenta. Imprumutul acordat se ramburseaza la scadenta.
176. SC AMOS SA acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de
8000 lei pe o durata de 2 ani, cu o dobanda de 20% pe an. Imprumutul se
restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an, dar anul urmator filiala
intra in faliment si nu mai incaseaza nici rata imprumutului si nici dobanda
cuvenita, care trece la pierderi.
177. SC ALFA SA acorda la inceputul anului 2005 SC BETA SA un imprumut
pe 2 ani in valoare de 20000 euro la cursul de 4 lei/euro. Dobanda este de
10% pe an. La sfarsitul anului 2005 cursul a crescut la 4.3 lei/euro, dar
dobanda se incaseaza la inceputul anului 2006 cand cursul este de 4.2
lei/euro. La sfarsitul celui de-al doilea an cand se incaseaza imprumutul si
dobanda cursul este de 4.5 lei/euro.
178. SC ARTEX SA depune o garantie la APATERM in suma de 65000 lei.
Ulterior se restituie in numerar o parte din garantie in suma de 35000 lei.
179. SC SRIOTEX SA constituie la BRD un depozit la termen, pe doi ani, in
valoare de 10000 lei. Dobanda anuala bonificata de banca este de 40%. Sa
se inregistreze constituirea depozitului si primirea dobanzii anuale in contul
curent al societatii.
180. SC ORADINUM SA constituie un depozit bancar pe o perioada de 2 ani,
la BCR, in valoare de 20000USD, la cursul de 3 lei/USD. Dobanda este de
10% pe an, iar cursul valutar este de 3,2lei/USD la sfarsitul primului an si de
3,1lei/USD la sfarsitul anului doi.
181. SC GAMA SA participa cu o cladire administrativa la capitalul social al
SC OMEGA SA, care este o societate in afara grupului, cunoscandu-se
urmatoarele date:
- valoarea cladirii 10000 lei
- amortizarea cladirii 4000 lei
- valoarea de aport 6000 lei
- valoarea nominala a actiunilor emise de SC OMEGA SA 5000 lei
- pretul de vanzare a actiunilor 7000 lei
Sa se faca inregistrarile in contabilitatea ambelor societati.
182. SC OVEX SA inregistreaza in contabilitate imprumuturile acordate pe
termen lung, altor societati comerciale, in suma de 40000 lei, care nu au mai
putut fi incasate sau recuperate.
183. Reflectarea in contabilitate a garantiilor depuse la diversi furnizori sau
prestatori de serviciii, respectiv a cautiunilor in suma de 50000 lei.
184. SC SIGMA SA achizitioneaza de la SC OMEGA SA un pachet de 500
actiuni la valoarea de 10 lei bucata, sub forma titlurilor de participare la o
filiala din cadrul grupului. Se achita imediat, printr-un ordin de plata, valoarea
a 300 actiuni. Bursa care a intermediate vanzarea percepe un comision de
3%. In anul urmator se achita restul de actiuni. SC SIGMA SA constata la
sfarsitul anului 2004, ca valoarea reala a titlurilor este de 9.5 lei bucata, adica
mai mica cu 0.5 lei decat valoarea de inregistrare, fapt pentru care
inregistreaza o ajustare de depreciere. La sfarsitul anului 2005 valoarea
titlurilor cumparate este de 9,8 lei bucata, fapt pentru care se diminueaza
ajustarea constituita in 2004, cu 150 lei. In anul 2006 SC SIGMA SA vinde la
SC GAMA SA actiunile la un pret de 11lei/actiune.
185. SC ELCO SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 8000 lei, TVA 19%,
care se amortizeaza liniar in 10 ani. La sfarsitul primului an de functionare
valoarea utilajului este de 7000 lei, iar la inceputul anului urmator utilajul se
vinde cu 5000 lei, TVA 19% si avand o amortizare inregistrata de 800 lei.
186. SC EXMOB SA realizeaza cu forte proprii un program informatic,
ocazionand urmatoarele cheltuieli: salarii 2000 lei, CAS 19,75%, CFS 2,5%,
CASS 7%. In perioada urmatoare se intrerupe temporar executia
programului, iar ulterior se reia lucrarea, se termina programul informatic,
amortizeaza in 3 ani, iar in al 4 lea an se scoate din evidenta.
187. SC CRISUL SA achizitioneaza 500 actiuni cu pretul de 1 leu/actiune in
scopul obtinerii de dividente anuale. Se achita actiunile cumparate imediat
prin banca. In anul urmator se constata ca a scazut cursul acestor actiuni la
0.7 lei bucata, fapt pentru care se vand 200 actiuni.
188. SC BIHORUL SA achizitioneaza un teren in valoare de 20000 lei, TVA
19%, care se achita prin banca. La sfarsitul exercitiului se constata ca
valoarea terenului este de 19000 lei. Se vinde terenul la pretul de 22000,
TVA 19%.
189. SC DORIS SA a efectuat cheltuieli cu realizarea unui program informatic
de 6000 lei, in anul 2004, dar executia programului informatic se sisteaza ca
urmare a intrarii societatii in stare de faliment. In anul 2005 se identifica un
client care cumpara programul informatic la un pret de 4000 lei, TVA 19%.
190. SC STIMIN SA preia in chirie, pe baza de contract, un strung paralel in
valoare de 60000 lei, pe o durata de 3 ani, stabilindu-se o chirie lunara de 80
lei, TVA 19%. La expirarea contractului strungul se restituie proprietarului.
Chiria se achita cu ordin de plata.
191. SC SELINA SA preia in chirie o cladire avand valoarea de inventar de
35000 lei, la care se executa in regie proprie investitii, ocazionandu-se
urmatoarele cheltuieli:
- consum de material auxiliare 10000 lei
- consum de piese de schimb 1500 lei
- salarii brute 7500 lei
- contributii sociale: CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%.
Se receptioneaza investitiile efectuate la cladirea luata cu chirie, care
urmeaza a se amortiza liniar pe durata ramasa a contractului de inchiriere
care este de 5 ani, incepand cu exercitiul financiar 2004.
192. SC BETA SA achizitioneaza in anul 2003 un spatiu cu destinatie
comerciala in incinta petei agroalimentare Rogelius pentru suma de 20000
lei, TVA 19%, suma din care 17500 lei reprezinta valoarea cladirii expertizata
tehnic, iar 2500 lei fondul comercial. In anul 2004 se constata o deteriorare a
vadului comercial cu 80%, ca urmare a inchiderii pietei agroalimentare in
vederea inceperii unei lucrari de modernizare a acesteia. In anul 2005, ca
urmare a redeschiderii pietei agroalimentare modernizata, vadul comercial al
zonei revine la normal.
193. SC “ALFA” SA are in stoc materii prime in valoare de 1.000 lei. Conform
facturii nr.1100, se primesc materii prime la pretul standard de 2.800 lei,
cheltuieli de transport incluse in factura 200 lei, TVA 19%.
Se dau in consum materii prime la pretul standard de 3.300 lei, repartizandu-
se si cheltuielile de transport aferente.
Se constata o lipsa de materii prime in stoc de 100 lei, inregistrandu-se si
diferentele de pret aferente.
194. Conform facturii nr.1600, SC “BETA” SA primeste materii prime la costul
de achizitie de 2.000 lei (pretul de cumparare 1.600 lei si cheltuieli de
transport incluse in factura 400 lei), TVA 19%.
Se elibereaza in consum materii prime la costul de achizitie de 1.800 lei.
195. SC “MODEX” SA prezinta urmatoarele informatii cu privire la stocul de
materii prime aferente exercitiului financiar 2004:
1 stoc initial:

- la pretul de inregistrare 500 lei


- diferenta de pret 50 lei
1 intrari de stoc (cumparaturi cu TVA 19%):

- la pretul de inregistrare 2.500 lei


- diferenta de pret 300 lei
1 iesiri din stoc la pretul de inregistrare de 2.000 lei
2 valoarea stocului constatat prin inventarierea faptica la finele
exercitiului 2004, in preturi de inregistrare 1.100 lei.

SC “MODEX” SA contabilizeaza materiile prime dupa metoda inventarului


permanent.
196. SC “CODEX” SA prezinta urmatoarele informatii cu privire la stocul de
materii prime aferente exeritiului financiar 2004:
1 stoc initial in costuri istorice 560 lei;
2 cumparaturi in costuri de achizitie 2.800 lei, TVA 19%;
3 stoc final, in costuri istorice, constatate la inventarul de la finele
exercitiului 1.050 lei.

Contabilizarea materiilor prime dupa metoda inventarului intermitent.


197. SC “ATACRET” SRL are in stoc materii prime la inceputul anului de
1.000 lei. In cursul anului se achizitioneaza materii prime in valoare de 2.800
lei, cheltuielile de transport in suma de 200 lei. Costul de achizitie este de
3.000 lei, TVA 19%. Se elaboreaza in consum materii prime la costul de
achizitie de 3.500 lei.
Stocul faptic la sfarsitul anului este de 400 lei, fata de 500 lei, stoc scriptic,
deci cu 100 lei mai putin. Se inregistreaza diferenta in minus constatat.
Sa se efectueze inregistrarile necesare in cazul:
1 A – inventarului permanent;
2 B – inventarului intermitent (periodic).

198. La SC “ELCO” SA se primeste factura nr. 1500, care cuprinde:


- materiale consumabile la pret de cumparare:
- 500 bucati x 2 lei/bucata 1.000 lei
- cheltuieli de transport 200 lei
Total factura 1.200 lei
TVA 19% 228 lei
Total de plata 1.428 lei
Inregistrari in conditiile in care:
1 A – societatea este platitoare de TVA;
2 B- societatea nu este platitoare de TVA.

199. SC “CRISUL” SA prezinta urmatoarele informatii contabile cu privire la


stocul de materii prime:
- stoc initial de materii prime 250 lei
- cumparari de materii prime 1.400 lei
- consum de materii prime 1.270 lei
- stoc de materii prime la sfarsitul exercitiului 390 lei
Sa se efectueze inregistrarile dupa metoda inventarului permanent si dupa
metoda inventarului intermitent.
200. SC “MEDA” SA are la 30 iunie urmatoarea situatie in conturi:
- contul 301 Si. 800 lei
- contul 3021 Si. 100 lei
- contul 308 Si. 60 lei
a) In cursul lunii iunie au loc urmatoarele operatii:
- conform facturii nr.1200 se primesc materii prime la pretul de
cumparare (standard) de 600 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in
factura 30 lei;
- se achita factura nr. 1200, astfel:
1 500 lei prin virament;
2 30 lei in numerar.

b) pentru diferenta se emite un efect de comert;


c) se primesc materiale auxiliare la pretul de cumparare de lei, TVA
19%, cheltuieli de transport incluse in factura 10 lei;
d) se achita factura pentru materiale auxiliare receptionate;
e) se elibereaza in consum materii prime in valoare de 1000 lei;
f) se elibereaza in consum auxiliare in valoare de 200 lei;
g) la sfarsitul exercitiului se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea
stocurilor de materii prime 80 lei si materiale auxiliare de 30 lei.
Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat dupa metoda inventarului
permanent, cat si dupa metoda inventarului intermitent.
201. SC “MOBILA ALFA” SA are in depozitul de materii prime, la 1
octombrie, 1200 m.c. lemn de brad de un anumit sortiment, la pretul de
cumparare de 75 lei/m.c.
Aprovizionarile in cursul lunii au fost:
- la 5 octombrie, 800 m.c. la costul de achizitie de 80 lei/m.c.;
- la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.;
- la 20 octombrie, 900 m.c. la costul de achizitie de 82 lei m.c.
- Consumurile lunii octombrie au fost:
0 la 8 octombrie, 1100 m.c.
1 la 18 octombrie, 1500 m.c.

Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa:


1 A – metoda primei intrari – primei iesiri (FIFO);
2 B – metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.;
3 C – metoda costului mediu ponderat (CMP).

202. La SC “INTEGRAL” SRL se receptioneza materii prime sosite fara


factura, in valoare de 1.000 lei, TVA 19%.
La sosirea facturii se constata ca valoarea facturata este de 1.200 lei, tva
19%.
Inregistrari in contabilitate dupa doua variante:
1 A – varianta cu stornarea;
2 B – varianta cu inregistrarea diferentelor.

203. SC “IMPULS” SRL achizitioneaza de la SC “BADOR” SA piese de


schimb, conform facturii nr. 1600, care cuprinde valoarea pieselor de schimb
de 4.000 lei si TVA 19%.
Se achita factura nr.1600, prin virament bancar. Costul transportului efectuat
cu mijloace proprii este estimate la 300 lei.
Piesele de schimb primite se elibereaza in consum, la sectiile de productie
ale societatii.
204. SC VESTMETAL SA are in stoc materiale de natura obiectelor de
inventar de 20.000 lei.
In cursul exercitiului financiar 2005 se primesc materiale de natura obiectelor
de inventar, de la furnizor, la pretul de facturare de 7.500 lei, TVA 19% si se
elibereaza in folosinta materiale de natura obiectelor de inventar de 10.000
lei.
Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat in cazul inventarului
permanent cat si in cazul inventarului intermitent.
205. SC “DORIS” SA cumpara obiecte de inventar in valoare de 1.450 lei.
Cheltuielile de transport sunt in suma de 150 lei, TVA 19%. Se dau in
folosinta obiecte de inventar in valoare de 2.500 lei, repartizandu-se
cheltuielile de transport aferente.
206. SC “MECORD” SA primeste un lot de obiecte de inventar, factura
incluzand:
- pret de cumparare 200 buc x 15 lei = 3.000 lei
- cheltuieli de transport 400 lei
Total factura 3.400 lei
TVA 19% 496 lei
Total de plata 3.896 lei
La receptie se constata un plus de 20 bucati obiecte, care se accepta in
gestiune:
TVA
200 buc. X 15 lei/buc 3.000 lei 570 lei
20 buc x 15 lei/buc 300 lei 57 lei
Pret de cumparare total 3.300 lei 627 lei
Cheltuieli de transport 400 lei 76 lei
Cost de achizitie 3.700 lei 703 lei
Total de plata 4.403 lei
207. SC “CRISANA” SA achizitioneaza echipament de lucru (salopete si
uniforme), in valoare de 1.000 lei, TVA 19%, conform facturii nr.1150.
Echipamentul de lucru se distribuie salariatilor, care suporta 50% din
valoarea lui, iar restul se suporta de societate. Se retine prin statul de plata
partea suportata de salariati.
208. SC “ARTEX” SA primeste, conform facturii nr. 1650, echipament de
lucru in valoare de 2.000 lei, TVA 19%, care se distribuie salariatilor, unitatea
suportand 50% din valoare, iar restul suporta salariatii.
209. SC “APRO” SA trimite la SC “NUTRIENTUL” SA materii prime in valoare
de 200 lei si materiale consumabile in valoare de 150 lei, in vederea
prepararii de furaje combinate. In factura primita de la SC “NUTRIENTUL” SA
sunt trecute furajele combinate rezultate in valoare de 500 lei.
210. SC “GROPITA” SA se aprovizioneaza cu seminte in valoare de 800 lei,
furaje 700 lei si ingrasaminte 500 lei, TV 19%, precum si medicamente de uz
veterinar in valoare de 200 lei, TVA 19%.
Semintele, furajele, ingrasamintele chimice si medicamentele se elibereaza
in consum.
211. SC “EXMOB” SA achizitioneaza 200 m.c. cherestea de stejar a 80
lei/m.c., TVA 19%, conform facturii nr.1500. Transportul efectuat de CFR
este facturat la 500 lei, TVA 19%. Se dau in consum 30 m.c. din cheresteaua
primita.
212. Se constata la inventariere un plus de materii prime in valoare de 50 lei
si un plus de materiale de natura obiectelor de inventar de 30 lei.
213. Cu factura nr. 1800 SC “ARTEX” SA primeste materii prime, costul de
achizitie 600 lei, TVA19%. Materialele primite se trimit spre prelucrare la terti,
manopera 200 lei, TVA19%, care se achita. Se primesc materiale de la
prelucrare si se elibereaza in consum.
214. SC “ORADINUM” SA primeste conform facturii nr.2200, 5.000 m stofa
de import a 1 USD/m, curs valutar 2,7 lei/USD taxe vamale 10%, accize 20%,
TVA 19%, care se elibereaza in consum.
215. SC “GAMA” SA primeste materii prime conform facturii nr. 1201, la
costul de achizitie de 2.500 lei, TVA 19%, care se vor achita in 5 rate lunare.
Sa se efectueze plata pentru rata lunii intai.
216. SC “TRAMECO” SA se aprovizioneza cu bonuri cantitati fixe (BCF), in
valoare de 700 lei, TVA 19%, pe care le distribuie soferilor si care le
consuma.
217. SC “LUCON” SRL receptioneaza conform facturii nr. 1300, piese de
schimb in valoare de 150 lei, TVA 19%, cheltuieli incluse in factura 50 lei. Din
piesele de schimb primate se vand unui beneficiar jumatate, la pretul
negociat de 300 lei,TVA 19%, de la care se incaseaza suma. Se descarca
gestiunea pentru piesele de schimb vandute si se inchid conturile de venituri
si cheltuieli.
218. SC “OMEGA” SA primeste combustibil in valoare de de 600 lei. Pret
negociat, TVA 19%, cota de diferenta de pret fiind 20% din pretul de
achizitie, conform facturii nr. 1550.
Se vinde unui beneficiar combustibil achizitionat, la pretul de vanzare de 900
lei, TVA 19%, dupa care se incaseaza suma si se descarca gestiunea.
Sa se efectueze inregistrarile in conditiile:
1 A – transferul combustibilului la marfuri;
2 B – fara transferul combustibilului la marfuri.

219. La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata:


- plus de materii prime 500 lei;
- plus de obiecte de inventar 300 lei;
- lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei;
- lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor,la 100
lei, TVA 19%.
220. Lipsuri de obiecte de inventar constatate cu ocazia inventarierii in
valoare de 500 lei, in urmatoarele conditii:
a) neimputabile;
b) imputabile, pretul de imputare 600 lei, TVA 19%.
221. La SC “GAMA” SA se constata pierderile de obiecte de inventar,
datorate unei calamitati naturale, in valoare de 180 lei.
222. SC “PLASTOR” SA primeste documentele de plata pentru materiile
prime receptionate de delegate, expediate, dar nesosite, la pretul
producatorului de 200 lei, TVA 19%.
Inregistrari in inventarul permanent si intermitent.
223. La SC “MEDA” SA se constata o lisa de materii prime in gestiune,
datorata unui furt calificat, autorul fiind neindentificat, paguba fiind evaluate la
200 lei. Sa se efectueze inregistrarile in conditiile in care:
a) autorul nu este identificat;
b) autorul este identificat si i se imputa lipsa de imputare de 220 lei, TVA
19%.
224. Sa se inregistreze in contabilitate un import de materii prime pentru care
se cunosc urmatoarele elemente:
a) Valoarea materiilor prime de 20.000 euro;
b) Cheltuielile de transport – aprovizionare 2.000 euro;
c) Taxe vamale 15%;
d) TVA in vama 19%;
e) In ziua intocmirii declaratiei vamale de import se practica un curs valutar
de 3,96 lei/€, iar la finele anului 3,97 lei/€.
225. SC “ORINTEX” SA primeste de la R.A “CONEL”, factura pentru
consumul de energie electrica, in suma de 800 lei, de la R.A “APA CANAL”,
factura pentru apa 700 lei si de la R.A “ROMGAZ”, factura pentru gaze
naturale 500 lei, TVA 19%, care se achita.
226. SC “GAMA” SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei,
TVA 19%, pe care le trimite spre reparare la terti, manopera 200 lei, care se
achita. Se aduc de la reparare obiectele de inventar si se elibereaza in
folosinta.
227. SC “GLOBUS” SA obtine din productie proprie 400 surubelnite a 5 lei
bucata, care sunt considerate materiale de natura obiectelor de inventar. Se
vand surubelnitele unui beneficiar, de la care se incaseaza pretul de livrare
de 3.000 lei, TVA 19% si se descarca gestiunea.
228. La SC “LUSO” SA se obtin din productie proprie, produse finite avand
costul de productie prestabilit de 10.000 lei, care se vand cu un pret de
vanzare de 10.800 lei.
La finele lunii costul efectiv de productie, stabilit de contabilitatea interna de
gestiune este de 9.960 lei.
229. La SC “OVEX” SA se obtin produse finite la costul standard de 2.000 lei,
care se predau la magazine. La sfarsitul exercitiului, din contabilitatea interna
de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de
2.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente. Se livreaza ½
din cantitatea de produse finite obtinute, la pretul negociat de 1.500 lei, TVA
19%, care se incaseaza de la beneficiar.
Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza
diferentele de pret aferente produselor finite vandute, dupa metoda
inventarului permanent.
230. SC “ALFA” SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri:
- produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.000 lei;
- diferenta de produse: 10 lei
- produse in curs de executie in valoare de 50 lei.
In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice:
1 s-au obtinut produse finite 4.000 bucati;
2 s-au vandut produse finite 3.800 bucati la pretul de vanzare de 13
lei/bucata, TVA 19%.

La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculate costul efectiv de productie care


este de 8 lei/bucata.
231. SC “SINTEZA COLOR” SA livreaza la SC “OLIMPIA” SA conform
facturii nr. 1200, cantitatea de 4.000 kg vopsele a 2,5 lei/kg, TVA 19%, care
urmeza a fi folosita ca materie prima in procesul de productie, diferente
favorabile 10 %, in urmatoarele conditii:
- remize acordate 10%;
- scont de decontare 4%;
Sa se efectueze inregistrarile la SC “SINTEZA COLOR” SA si SC “OLIMPIA”
SA.
232. SC “ONIX” SA are PRODUSE PRODUSE
in cursul exercitiului IN CURS FINITE (lei)
financiar 2004, (lei)
urmatoarea situatie a
stocurilor:
SPECIFICARE
Stocuri initiale 400 2.000
- intrari ------ 10.000
- iesiri ------ 11.200
Stocuri finale 250 800
Stocuri la inventariere 250 880
Diferente ----- +80

Pretul de vanzare al produselor finite este de 13.000 lei, TVA 19%.


Inregistrari dupa metoda inventarului permanent.
233. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii:
1 Obtinerea a 1.000 bucati din produsul A, care se urmaresc la pretul
prestabilit de 25 lei/bucata;
2 Diferenta de pret aferenta productiei inregistrata anterior este favorabila
in suma de 5 lei/bucata;
3 Vanzarea a 50% din bunurile obtinute la un pret inregistrat care este cu
20% mai mare decat costul efectiv de productie aferent;
4 Scaderea din evidenta a productiei vandute.
234. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii:
1 Obtinerea a 1.000 bucati din produsul A, la costul de productie unitar
de 50 lei;
2 Livrarea integrala, fara facturare a productiei obtinute la un pret de
vanzare de 57,50 lei/bucata, TVA de 19%;
3 Intocmirea facturii catre beneficiarul produselor finite;
4 Scaderea din evidenta a produselor vandute.

235. SC “BERE MALT” SA are urmatoarea situatie:


- stocuri initiale:
1 produse in curs de executie 400 lei;
2 produse finite 2.000 lei;

- stocuri finale, stabilite la inventariere:


0 produse in curs de executie 250 lei;
1 produse finite 880 lei.

Inregistrari dupa metoda inventarului intermitent.


236. SC “ALRO” SA obtine din productie semifabricate in valoare de 600 lei,
din care vinde SC “ALUMINA” Tulcea semifabricate de 300 lei, trimite spre
prelucrare la SC “ALUMINIU” Slatina semifabricate de 200 lei, iar diferenta
de semifabricate ramasa o foloseste in procesul de productie ca materie
prima.
237. La SC “MOBILA” SA se obtin din procesul de productie deseuri din
lemn, evaluate la 400 lei care se vand in numerar unor salariati ai societatii.
Se descarca gestiunea pentru produsele reziduale vandute. Transportul
acestora s-a efectuat cu un camion al societatii, incasandu-se in numerar un
tarif de 20 lei, TVA 19%.
238. SC “GROPITA” SA inregistreaza laptele obtinut de la ferma de vaci in
valoare de 6.000 lei, care a fost livrat zilnic la SC “LUSO” SA, de la care s-a
incasat suma cuvenita. Costul efectiv al laptelui in luna octombrie a fost de
5.800 lei.
239. La ferma de animale a SC “AGRO” SA se inregistreaza obtinerea din
productie proprie a 50 vitei cu valoare de 1.000 lei/bucata.
240. SC “CRISUL” SA livreaza pantofi in valoare de 1.400 lei, TVA 19%,
diferenta de pret favorabila 15%, societatii “CRISANA” SA, de la care s-a
incasat anterior un avans de 238 lei, TVA inclus, diferenta se incaseaza prin
virament bancar.
241. SC “EXMOB” SA livreaza 40 garnituri de mobila a 5.000 lei garniture la
SC “GAMA” SA, TVA 19%. Se descarca gestiunea de produse finite si se
incaseaza factura prin banca. Transportul mobilei s-a facut cu mijloace
proprii, fapt pentru care se percepe un tarif de 200 lei, TVA 19%, care se
factureaza clientului si se incaseaza prin banca.
242. SC ORINTEX SA receptioneaza o lucrare de investitii sub forma de
cladire, in valoare de 25.000 lei, TVA 19%, executata de SC CRISANA SA,
care incaseaza valoarea lucrarii executate prin banca. Inregistrari la SC
ORINTEX SA si la SC CRISANA SA.
243. Din productie rezulta piese de schimb evaluate la 400 lei si SDV-uri
(obiecte de inventar) la costul standard de 600 lei. Costul efectiv este
pentru piesele de schimb 380 lei, iar pentru SDV –uri de 625 lei. Se
elibereaza in consum piese de schimb si se dau in folosinta SDV-URILE.
244. SC OVEX SA receptioneaza un imobil destinat vanzarii in valoare de
14.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 20%, executat de SC CONSTRUCT
SA, care incaseaza contravaloarea imobilului executat. Se vinde imobilul
unor beneficiari si se incaseaza contravaloarea lui. Inregistrari la SC
CONSTRUCT SA si la SC OVEX SA.
245. SC BETA SA livreaza la SC GAMA SA produse finite la pretul de
vanzare de 400 lei. TVA 19%, cost standard 300 lei.
SC GAMA SA refuza plata produselor primite pe motiv ca nu au fost
comandate si le preia in custodie.
Pentru pastrarea produselor in custodie se primeste factura de 50 lei, TVA
19%, care se achita.
Se readuc in depozit produsele finite livrate.
246. La SC BERE SA se consuma produse finite pentru protocol, in valoare
de 600 lei, TVA 19%.
247. SC MOBILA ALFA SA doneaza casei de copii nr. 3, produse finite in
valoare de 8.200 lei, TVA 19%.
248. Cu ocazia inventarierii se constata un plus de produse finite in depozit,
in valoare de 400 lei si semifabricate in valoare de 200 lei.
249. Lipsuri de produse finite 800 lei, care nu se imputa.
250. Lipsuri de produse finite, datorate unei calamitati (inundatii), in valoare
de 450 lei.
251. Lipsuri de produse finite, in valoare de 600 lei, cost efectiv 500 lei, pret
de imputare 800 lei, TVA 19%. Imputarea se face unei persoane straine de
societate de la care se recupereaza sumele.
252. La sfarsitul lunii mai, SC MEDA SA inregistreaza productia
nedeterminata in suma de 850 lei.
Din productia in curs de fabricatie se finiseaza in luna iunie produse in
valoare de 500 lei.
253. SC CRISUL SA are ca activitate de desfacere cu amanuntul si dispune
la inceputul lunii martie de marfuri in valoare de 11.900 lei la pret cu
amanuntul inclusiv TVA de 1.900 lei, cu un adaos comercial de 2.000 lei.
Din “Jurnalul cumparaturilor” si “Jurnalul de vanzare” rezulta ca in cursul lunii
martie au avut loc urmatoarele operatii:
1 Se achizitioneaza si se receptioneaza marfuri stind ca: pretul de
cumparare de 14.000 lei, adaos commercial 25%, TVA 19%
2 S-au vandut marfuri, in numerar, in valoare de 14.000 lei, din care TVA
2.235 lei
3 Se descarca gestiunea pentru marfurile vandute.

Sa se efectueze inregistrarile necesare dupa metoda inventarului permanent.


254. SC ORINTEX SA prezinta la 01.05.2000 urmatoarea situatie:
- stoc initial de marfuri 2.500 lei
- cumparari de marfuri 400 lei TVA 19%
- vanzari de marfuri 1.500 lei TVA 19%
- stoc final de marfuri 1.400 lei
Inregistrari in contabilitate dupa:
1 A – metoda inventarului intermitent;
2 B – metoda inventarului permanent.

255. SC MAGNOLIA SRL se aprovizioneaza cu marfuri la costul de achizitie


de 2.000 lei, TVA 19% pe care le vinde la pretul negociat de 2.500 lei. Se
incaseaza contravaloarea marfurilor vandute, se incheie conturile de venituri
si cheltuieli si se stabileste rezultatul final.
256. SC HIPERION SA care practica comertul cu ridicata cumpara marfuri de
2.000 lei, adaos comercial 30 %, TVA 19%, pe care le vinde en-gross SC
INTEGRAL SRL, la pretul cu ridicata.
257. SC COMALIMENT SA cumpara marfuri in valoare de 2.000 lei, adaos
20%, TVA 19%, pe care le vinde in numerar populatiei, la pretul cu
amanuntul, calculate astfel:
- pret de cumparare 2.000 lei
- TVA/d 19% 380 lei
- adaos comercial 20% 400 lei
- Pret de vanzare cu amanuntul 2.400 lei fara TVA
- TVA 19% 456 lei
- Pret de vanzare cu amanuntul cu TVA 2.856 lei
258. SC CRISANA SA care practica comertul en-gross, achizitioneaza marfa
la cost de achizitie de 20.000 lei, TVA 19%.
Marfurile se vand cu un adaos de 7%.
259. Situatia in conturi la societatea comerciala cu ridicata CORDA SA la
inceputul lunii mai este : 371 Sd 1.000 lei, 378 Sc 200 lei
Conform facturii nr.1200 se primesc marfuri, astfel:
- pretul producatorului 4.000 lei
- TVA 19% 760 lei
- Total de plata 4.760 lei
- Adaos comercial 30% 1.200 lei
- Pretul comerciantului 5.960 lei
Se vand marfuri in valoare de 5.000 lei, TVA 19% . Se incaseaza pretul de
vanzare si se descarca gestiunea pentru marfurile vandute.
260. SC CRISANA SA de comert cu ridicata, cumpara conform facturii
nr.1300, marfuri in valoare de 10.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 10%, pe
care le vinde, conform facturii nr.1620 SC CRISUL SA, unitate cu amanuntul,
care vinde marfurile in numerar populatiei, cu un adaos comercial de 20 %.
Inregistrari in contabilitatea ambelor societati.
261. SC CALIPSO SA societate de comert en-detail, are la inceputul lunii
iunie, urmatoarea situatie in conturi:
- 371 Sd 14.640 lei
- 378 Sc 2.000 lei
- 4428 Sc 2.640 lei
In cursul lunii iunie s-au primit marfuri la costul de achizitie de 70.000 lei si au
fost vandute marfuri la pretul complet cu amanuntul de 117.800 lei. Adaosul
practicat este de 20%, iar TVA 19%.
262. SC CRISUL SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr.1020, de la
SC MEDA SA cu urmatoarele elemente:
- marfa: 10.000 buc x 2 lei/buc 20.000 lei
- TVA 19% 3.800 lei
Total factura 23.800 lei
Nota de intrare receptie (NIR) intocmita pe baza receptiei consemneaza:
1 cantitatea primita 9.990 bucati;
2 minus 10 bucati din vina furnizorului;
3 valoarea minus: 10 bucati x 2 lei = 20 lei.

Inregistrari la SC CRISUL SA si la SC MEDA SA.


263. SC ALFA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1500 cu
urmatoarele elemente:
- marfa: 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei
- TVA 19% 380 lei
Total factura 2.380 lei
La receptie se constata lipsa a 100 bucati, pentru care este vinovat carausul
si caruia i se imputa suma de 200 lei (100 buc x 2 lei/buc). Se primeste
factura nr. 1100 de la caraus pentru transportul efectuat de 500 lei, care se
achita, mai putin debitul avut.
264. SC BETA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1100, cu
urmatoarele elemente:
- marfa : 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei
- TVA 19% 380 lei
Total factura 2.380 lei
La receptie se constata o lipsa de 10 bucati, pentru care se face vinovat
delegatul propriu al societatii BETA SA, caruia i se imputa lipsa de 30 lei,
TVA inclus.
265. SC CALIPSO SA primeste factura nr. 2100 cu marfurile:
- pret de cumparare 3.000 lei
- TVA 19% 570 lei
Total factura 3.570 lei
In NIR se consemneaza:
- valoarea marfii 3.200 lei
- TVA 19% 608 lei
- diferente fata de factura nr. 2100:
- la marfa 200 lei
- la TVA 38 lei
Total diferenta 238 lei
Diferentele in plus se accepta la plata.
266. SC ORINTEX SA primeste factura nr.2200 de la SC CRISUL SA care
cuprinde:
- marfa: 1000 buc x 2lei/buc 2.000 lei
- TVA 19% 380 lei
Total factura 2.380 lei
NIR este conforma cu factura.
SC ORINTEX SA a comandat 900 bucati, deci un plus de 100 bucati
neadmis.
Inregistrari in contabilitatea ambelor societati.
267. SC GRISIA SRL primeste marfuri, conform facturii nr.3200, care
cuprinde:
- marfa: 6000 kg x 1,50 lei/kg 9.000 lei
- cheltuieli de transport 600 lei
Total factura 9.600 lei
TVA 19% 1.824 lei
Total de plata 11.424 lei
La receptie se constata un minus de 50 kg avand drept cauze: 0,5%
perisabilitati admise, iar restul din vina delegatului propriu, caruia i se imputa
la pretul de vanzare a marfii de 1,80 lei/kg, TVA 19%.
Cost de achizitie/kg = 9.600 : 6000 kg = 1,6 lei/kg;
Marfa receptionata : 5950 kg x 1,60 lei/kg = 9.520;
Marfa lipsa 50 kg x 1,60 lei/kg = 80 lei
din care :
1 perisabilitati: 6000 kg x 0.5% = 30 kg;
2 lipsa din vina delegatului: 50 kg – 30kb = 20kg.
268. Cu factura nr.1400 se cumpara marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA
19%, care sunt refuzate la plata avand defecte de calitate si vicii ascunse,
considerandu-se urmatoarele cazuri:
- A – refuzul s-a efectuat inaintea achitarii facturii la furnizor;
- B – se achita factura la furnizor si se refuza integral.
Sa se efectueze inregistrarile necesare la furnizor si la cumparator.
269. SC VULTURUL NEGRU SA se aprovizioneaza pe baza facturii
nr.35596 cu confectii femei, de la SC MONDIALA Satu Mare.
Marfa sosita prin CFR este in valoare de 2.200 lei, TVA 19%, cheltuieli
cuvenite CFR-ului 100 lei, TVA 19%.
La receptie se constata ca un lot de bluze femei au vicii ascunse, valoarea
acestui lot fiind de 550 lei.
Se formeaza o comisie de receptie, care anunta furnizorul, iar lotul respectiv
se receptioneaza si ramane in custodie.
270. SC ORINTEX SA se aprovizioneaza conform facturii nr.35972, de la SC
CRISUL FAVORIT SA cu incaltaminte pentru copii, in valoare de 7.000 lei,
TVA 19%. Valoarea ambalajelor este de 210 lei, TVA 19%.
La receptie se constata o lipsa in valoare de 300 lei (9 lei ambalaje), care se
imputa delegatului propriu la pretul de vanzare a marfii 341 lei plus valoarea
ambalajelor lipsa. Se receptioneaza suma prin stat de plata si se achita
factura nr.32972.
271. SC UNISEM SA se aprovizioneaza cu tricouri pentru femei de la SC
MIORITA SA conform contractului incheiat, in valoare de 1.200 lei, TVA 19%,
urmand ca factura sa soseasca peste doua zile. Dupa doua zile soseste
factura.
272. La SC AMIGO SA se receptioneaza marfuri sosite fara factura, in luna
februarie 2005. Cantitatea receptionata 1000 kg, pret negociat 1 leu/kg, TVA
19%.
In luna martie se primeste factura de la furnizorul de marfuri, astfel:
1 A – valoarea marfurilor 1.000 lei, TVA 19%
2 B – valoarea marfurilor ca urmare a incadrarilor la o calitate superioara
este de: 1000 kg x 1,2 lei/kg = 1.200 lei, TVA 19%.

273. SC ADA SRL neplatitoare de TVA livreaza marfa la SC CRISUL SA,


platitoare de TVA, cu factura nr.1650 care cuprinde:
- pretul de vanzare a marfii 800.000 lei.
Adaosul comercial inregistrat de SC CRISUL este de 30%, TVA 19%.
Marfurile sunt vandute in numerar populatiei.
Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea SC ADA si SC CRISUL.
274. SC BEATRIX SRL cumpara 1000 l lapte la pretul de 2,5 lei/l, TVA 19%,
pe care il vinde populatiei la pretul de 3 lei lei/l, inclusiv TVA.
275. SC OLIMPIA SA inregistreaza obtinerea din productie proprie a 110
bucati pantofi a 80 lei bucata, pret de inregistrare in contabilitate 8.800 lei.
- Costul efectiv al pantofilor este de 78 lei bucata, iar diferenta de pret
de 2 lei/bucata.
- Adaosul comercial practicat de societate este de 20%, iar TVA 19%.
- Se vand pantofii in numerar populatiei si se descarca gestiunea.
276. La SC ORADINUM SA se obtin din productie proprie costume barbati la
costul de productie standard de 5.000 lei, conform notei de predare-produse
nr. 205.
Produsele se transfera magazinului propriu de desfacere, spre a fi vandute in
numerar populatiei, adaos comercial 20%, TVA 19%.
In urma postcalculatiei de la finele perioadei de gestiune, costul efectiv al
produselor obtinute este de 4.970 lei.
277. SC DACIA SA unitate de 3.000 lei
alimentatie publica produce si
comercializeaza preparate
culinare in urmatoarele conditii:
- cost producator
- pret de livrare catre unitatile 5.000 lei
proprii
- adaos comercial 30% x 5.000 lei = 1.500 lei
TVA = 6.500 X 19/100 = 1.235 lei
- pretul cu amanuntul de 6.500 + 1.235 = 7.735 lei
alimentatie publica =
278. SC ORINTEX SA vireaza un avans in suma de 3.000 lei, TVA 19% la
SC EMA SRL Piatra Neamt, pentru o livrare de 10.000 lei, TVA 19%, adaos
30%.
Marfa primita se plateste pe masura vanzarii.
279. SC CRINUL SRL a primit o comanda de la Spitalul Judetean pentru un
lot de 100 garnituri de pat a 45 lei garnitura, inclusiv TVA. Clientul si-a ridicat
marfa de la magazinul Romarta cu dispozitia de ridicare a marfii, urmand ca
ulterior sa fie intocmita si factura.
280. Consiliul de administratie al SC BIHORUL SA a hotarat ca pentru stocul
de incaltaminte femei, in valoare de 5.000 lei, furnizat de SC GUBAN SA
Timisoara, sa se realizeze o majorare de adaos comercial de la 25% la 30%.
281. SC ORINTEX SA realizeaza in luna mai o reducere de adaos comercial
la confectii pentru copii, pentru un stoc de marfa de 4.000 lei, cu un adaos de
20%.
Adaosul comercial nou pentru acest sortiment este “0”, iar TVA 19%.
282. La SC COMALIMENT SA de comert cu amanuntul se constata un plus
de marfuri la inventariere la pretul complet cu amanuntul de 396 lei, adaos
comercial 20%, TVA 19%.
283. La SC SORA SRL se constata cu ocazia inventarierii, un minus de
marfuri la pretul complet cu amanuntul de 141 lei, adaos comercial 20%, TVA
19%. Lipsa se incadreaza in normele legale de perisabilitate.
284. La SC ORINTEX SA se hotaraste majorarea pretului la marfa existenta
in stoc la magazinul Romarta. Stocul existent este in valoare de 2.000 lei, iar
in urma majorarii pretul devine 2.500 lei.
285. La consignatia KAROLA SRL se primeste de la un deponent, un
televizor color PHILIPS, evaluat la 300 lei, comisionul consignatiei 20%,
cheltuieli proprii 50 lei.
Se vinde televizorul si se achita suma deponentilor.
286. SC DIAMANT SRL primeste spre vanzare in consignatie marfuri
evaluate la 500 lei, comision 20% si TVA 19%. Sa se efectueze inregistrarile
in contabilitate in conditiile in care:
1 deponentul este persoana fizica
2 deponentul este persoana juridical (societate comerciala).

287. IONESCU VASILE se prezinta la SC ADA SRL pentru a preda spre


vanzare in consignatie urmatoarele marfuri aduse din Turcia:
- o haina de blana naturala, pret pretins de deponent 2.000 lei, cota accize
70%;
- cafea naturala 5 kg a 8 lei/kg, accize 120%;
- alcool dublu rafinat 5 sticle a 25 lei/litru, accize 50%;
- verighete din aur 5 bucati a 30 lei bucata, accize 20%.
Calculul pretului Denum UM Cant. Costul Accize Comisi TVA 19
cu amanuntul pe irea marfii datorat on %
unitatea de marfii e 15%
masura este:
Nr.crt.
1. Haina Buc 1 2.000 1.400 300 57
de
blana
2. Cafea Kg 5 40 48 6 1,14
natural
a
3. Alcool L 5 125 62,5 18,75 3,56
4. Verighe Buc 5 150 30 22,5 4,27
te
TOTAL 2.315 1.540,5 347,25 65,97 4.5
288. SC ACONALEX SA vinde marfuri cu plata in rate in valoare de 8.500 lei,
din care 1.500 lei adaos comercial, TVA 19%. Se incaseaza un avans 40% la
vanzarea marfurilor, iar restul se incaseaza in 5 rate egale. Dobanda este de
10% si se aplica la marimea ratei, incasandu-se odata cu ea. Se incaseaza
prima rata si dobanda aferenta.
289. Consignatia ADA primeste de la o persoana fizica un set de cesti de
cafea, evaluat la 200 lei, comisionul consignatiei 10%, TVA 19%, care se
vand dupa expirarea termenului din protocol, fapt pentru care se retine 2%
din pretul de decontare.
290. SC CRISUL SA care practica vanzarea cu plata in rate, primeste marfuri
avand costul de achizitie de 10.000 lei, adaos comercial 12%, TVA 19%.
Marfurile se vand cu plata in rate, incasandu-se un avans de 30%, dobanda
perceputa la pretul cu amanuntul fiind de 15% pe an, iar durata de creditare
de 5 luni. Sa se efectueze inregistrarile aferente primelor doua luni.
291. SC ALFA SA livreaza la SC BETA SA produse finite (BETA le
receptioneaza ca marfuri) a caror valoare este de 2.300 lei, conform facturii
nr. 1300, din 1 februarie 2005, cu scadenta la 28 februarie 2005. Pretul de
inregistrare al produselor finite este de 2.000 lei. Rabatul acordat pentru
defecte este de 30 lei.
Remizele acordate pentru vanzari superioare sumei de 1.000 lei, 1% , iar
remiza pentru pozitia privilegiata detinuta de SC BETA SA este de 5%.
Scontul pentru decontarea facturii la 10.02.2005 este de 2% si se acorda
printr-o factura ulterioara.
Inregistrari la SC ALFA SA si SC BETA SA. Factura nr.1300 cuprinde:
- valoarea produselor livrate 2.300 lei
- rabat - 30 lei
2.270 lei
- remiza I (2.270.000 x 1%) - 22,7 lei
2.247,3 lei
- remiza II (2.247.300 x 5%) - 112,3 lei
Net comercial 2.135 lei
TVA (2.135 X 19%) 405, 7 lei
Factura ulterioara cuprinde:
Scont 2% x 2.135 = 42,7 lei
292. La 10 ianuarie 2000, SC CIAC SA primeste factura nr.2200, pentru
marfurile cumparate in valoare de 2.000 lei, TVA 19%.
La 20 ianuarie se primeste de la acelasi furnizor printr-o factura suplimentara
o remiza de 5% pentru factura din 10 ianuarie.
293. SC SIGMA SA importa marfuri din Germania in conditia de livrare FOB,
in valoare de 20.000$, transport extern 2000$, iar asigurarea pe parcurs
extern 1000$, taxa vamala 10%, comisionul vamal 0,5%, iar cursul vamal
este de 3,3 lei/$. Se achita marfa, transportul si asgurarea la cursul de 3,25
lei/$. Marfurile primite se vand unui client intern la valoarea de 90.000 lei,
TVA 19%.
294. SC ALFA SA importa pe cont propriu marfuri pe care le vinde unor
clienti interni, astfel:
Datele privind importul sunt:
1 valoarea marfii conform facturii externe: 5.000$;
2 cheltuieli de transport pe parcurs extern: 100$;
3 taxa vamala 10%;
4 comision vamal 0,5%;
5 accize 100%;
6 TVA 19%.

Cursul dolarului din prima zi a saptamanii in care se intocmeste declaratia


vamala de import este de 3,2 lei/$ (curs comunicat de BNR);
Cursul de referinta comunicat de BNR in ziua precedenta efectuarii platii
furnizorului 3,3 lei/$.
295. S.C. ALTEX S.A. acorda furnizorului sau un avans in suma de 3000 lei,
TVA 19%. Conform facturii nr. 1250 se achizitioneaza 1000 kg materii prime
la 5 lei/kg, TVA 19% in conditiile in care se acorda un rabat de 4%. Ulterior,
ca urmare a decontarii facturii inainte de scadenta, se acorda si un scont de
1%.
296. S.C BETA S.A factureaza la intern servicii prestate in valoare de 1200
lei, TVA 19% si la extern in valoare de 5000$, cursul de schimb comunicat de
BNR este de 3,3 lei/$.
297. S.C. PLASTOR S.A. vinde produse finite, avand pretul de vanzare de
5000 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 3300 la S.C. CRISUL S.A.
S.C. CRISUL S.A. elibereaza S.C. PLASTOR S.A. un bilet la ordin, care se
incaseaza la scadenta in numerar.
298. S.C. UAMT S.A. livreaza un lot de produse finite cu factura nr. 1500, la
S.C. DACIA Pitesti, in valoare de 6000 lei, TVA 19%. S.C. UAMT S.A.
accepta un credit comercial acordat de S.C. DACIA Pitesti pe termen de 3
luni, acceptand in acest sens un bilet la ordin emis de client. Se depune
efectul de incasat inainte de scadenta, acordandu-se un scont de decontare
de 5%, reprezentand scontul acordat platitorului.
299. Asupra facturii de cumparare de marfuri de la furnizorul BETA S.R.L se
obtine un scont de 3%, cu ocazia reglementarii platii. Pretul de cumparare a
marfurilor este de 2000 lei, TVA 19%. Calculul scontului:
- scont la prêt de cumparare =(2000 x 3%) 60 lei
- TVA la scont =(60 x 19%) 11.4 lei
300. S.C. ALFA S.A. livreaza S.C. BETA S.A. produse finite pentru care
primeste un bilet la ordin in valoare de 10.000 lei. Sa se efectueze
inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a
trasului (platitorului), in conditiile:
- A- decontarea se face direct, fara interventia bancii in numerar;
- B- decontarea se face prin intermediul bancii, pentru care se percepe un
comision de 5%.
301. S.C. MULTIMOD S.A. reinnoieste efectele comerciale existente,
valoarea nominal a efectului 10000 lei, dobanda penalizatoare 12%,
amanarea termenului de la 1 mai la 31 iulie (10000 x 12 x 3):(100 x12)= 300
lei, timbrul fiscal 12 lei, cheltuieli cu corespondenta 8 lei. Sa se efectueze
inregistrarile necesare, inclusiv crearea noului efect, atat la tragator, cat si la
tras.
302. Valoarea nominala a efectului comercial detinut de S.C. FRUCTAVIT
S.R.L. este de 10.000 lei, valoarea scontata (neta) la unitatea bancara este
de 9200 lei, comision bancar 100
Valoarea scontata (neta) = Valoarea nominala – AGIO
AGIO = Scont + Comision = (10.000 – 9.200)+100= 900lei.
303. S.C. ALFA S.A. remite bancii spre incasare o cambie in valoare de
10.000 lei, astfel:
-A – scontarea se face la scadenta;
-B – scontarea se face inainte de scadenta, comision 10%, servicii bancare
200 lei, perioada 3 luni.
304. S.C. ALFA S.A. se aprovizioneaza de la SC GAMA SA cu marfuri in
valoare de 600 lei, TVA 19 %.
- SC ALFA SA vinde SC BETA SA marfuri in valoare de 600 lei, TVA 19%.
- SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie in favoarea SC GAMA
SA. Posesorul cambiei, respectiv SC GAMA SA poate utilize cambia in unul
din urmatoarele moduri:
- A – transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA SA
fata de care are o obligatie dintr-un raport comercial anterior;
- B – sconteaza cambia la banca inainte de scadenta; taxa de scont 14 lei;
- C – pastreaza cambia in portofoliu pana la scadenta cand se face
decontarea directa cu “trasul” prin incasarea in numerar;
- D – deconteaza cambia prin intermediul bancii sau oficiul postal, la
scadenta, banca retinand un comision de 4 lei.
305. SC ARO SA livreaza la SC UAMT SA un autoturism de teren in valoare
de 90000 lei, TVA 19%, urmand ca decontarea sa se realizeze dupa doua
luni. Dupa o luna SC UAMT isi achita datoria fata de SC ARO obtinand un
scont de 30% pe an. Sa se efectueze inregistrarile la ambele societati.
306. SC BETA SA vinde semifabricate, avand pretul de vanzare de
2000 lei, TVA 19% pentru care nu s-a intocmit factura pana la finele
perioadei de gestiune. La inceputul perioadei urmatoare se
intocmeste si se emite factura.

307. SC METALICA SA incaseaza, conform extrasului de cont, un avans de


1000 lei, TVA 19% de la SC MECANICA SA pentru o reparatie la utilaje, pe
care o va executa ulterior. SC METALICA SA factureaza contravaloarea
lucrarilor la pretul de deviz de 4000 lei, TVA 19%. Unitatea beneficiara a
lucrarii emite un bilet la ordin unitatii executante, aceasta remitandu-l la
scadenta spre incasare unei banci. Comisionul bancar 7 lei.
308. Unui tert, executant de lucrari de reparatii, i se plateste conform
extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA 19%. Se primeste factura nr.
1600, cu contravaloarea lucrarilor executate la pretul de deviz de 4000 lei,
TVA 19%.
309. SC CRISANA SA unitate de comert en-gros vinde marfuri cu pretul de
vanzare de 5000 lei, TVA 19%, cu un rabat de 3% pentru neefectuarea
livrarilor in timp util. Pretul de inregistrare a marfurilor este de 3900 lei.
Termenul de decontare a facturii este de 2 luni de la livrarea marfurilor.
Intrucat livrarea se face la 10 zile dupa livrarea marfurilor se acorda un scont
de 5%.
Inregistrari in contabilitatea furnizorului si clientului.
Valoarea marfurilor:
TVA 5000 950
rabat 3% 150 28.5
_________________________________________________
Net comercial 4850 921.5
_________________________________________________
Total factura 5771.5
Scont 5% 242.5 46.08
310. SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA, la pretul de vanzare
de 2000 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 410, cu decontarea peste 3 luni.
Pretul de inregistrare a produselor finite este de 1500 lei.
Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare, SC FELIX SNC acorda SC
DACIA SA un scont de 3%.
Inregistrari la S.C. FELIX S.N.C si S.C. DACIA S.A. stiind ca S.C. DACIA le
receptioneaza ca materii prime.
311. S.C. “MOBILA ALFA” vinde produse reziduale, la pretul de vanzare de
2000 lei, TVA 19%, pe factura fiind inscrise si cheltuielile de transport de 250
lei, TVA 19%. Se incaseaza valoarea facturii, care cuprinde:
- pret de vanzare 2000 lei
- cheltuieli de transport 250 lei
Total 2250 lei
TVA 19% 427.5 lei
Suma de incasat 2677.5 lei
312. S.C. “EXMOB” S.A. achizitioneaza materii prime, la pretul negociat de
1000 lei, cu cheltuieli de transport facturate la 75 lei, TVA 19%.
Pentru suma de plata se emite un bilet la ordin.
Factura cuprinde:
Pret negociat 1000 lei
Cheltuieli de transport 75 lei
Costul de achizitie 1075 lei
TVA 19% x 1075 204.25 lei
Suma de plata 1279.25 lei
313. SC “SIMCOR” SA achizitioneaza materii prime, pentru care a sosit
factura pana la finele perioadei de gestiune, la costul de achizitie 3000 lei,
TVA 19%. La inceputul perioadei urmatoare de gestiune soseste factura,
care se si achita.
314. S.C. “MULTIMOD” S.R.L. vinde produse finite unui partener extern, la
pretul de vanzare de 1000 $, cursul de schimb al dolarului 3,4 lei/$. La finele
perioadei de gestiune cursul de schimb scade la 3.38 lei/$.
Incasarea creantei se face la 3.41 lei/$.
315. S.C. “MEDA” S.A. vinde produse finite unui client extern, la pretul de
vanzare de 1000$, cursul de schimb a dolarului fiind de 3,4 lei/$.
La finele perioadei de gestiune cursul de schimb creste la 3,42 lei/$.
Incasarea creantei se face la 3,41 lei/$.
316. La S.C. “OLIMPIA” S.A. se constata, la finele perioadei, un client incert
cu un debit de 5950 lei. Se inregistreaza o ajustare egala cu debitul, mai
putin TVA inclusa in debit. In perioada urmatoare se constata insolvabilitatea
clientului incert care, din acest motiv, este scos din evidenta.
317. La S.C. “OLIMPIA” S.A. se reactiveaza creanta pe seama clientilor,
scoasa anterior din evidenta, in suma de 5000 lei.
318. La S.C. “PIGMENTI” S.A se inregistreaza avansurile acordate
salariatilor pe luna octombrie, conform listelor de avansuri chenzinale, in
suma de 500 lei. Salariile brute datorate personalului la sfarsitul lunii,
conform statelor de plata a salariilor sunt de 2000 lei.
Din salarii se fac urmatoarele retineri:
CAS, CASS, CFS;
100 lei impozitul pe salarii;
50 lei retineri datorate tertilor (chirii, rate, etc.);
500 lei avansuri banesti acordate salariatilor;
Se ridica numerar de la banca 1010 lei si se achita salariile nete, 160 lei
reprezentand salarii neridicate in termen de 3 zile, care sunt platite ulterior,
319. La S.C. “ARTEX” S.A. se acorda salariatilor un avans de 500 lei. La
sfarsitul lunii se inregistreaza salariile datorate personalului in suma de 1400
lei. Se efectueaza retineri din salarii, astfel: CAS, CASS, CFS, impozit pe
salarii 185 lei, chirii 80 lei, imputatii 40 lei. Se inregistreaza contributia unitatii
la asigurarile sociale (CAS) 19,75% si la fondul de somaj 2,5%, contributia
unitatii la asigurarile sociale de sanatate 7%. Se achita chenzina a doua in
suma de 200 lei si se inregistreaza salarii neridicate in termen de 3 zile de 57
lei. Se varsa pe destinatii legale sumele datorate.
320. S.C. “MEDA” S.A. inregistreaza avansurile acordate salariatilor, in cursul
lunii, 1000 lei. Salariile datorate personalului, la sfarsitul lunii, sunt de 10000
lei. Se fac urmatoarele retineri:
- avansuri acordate 1000 lei
- C.A.S. 9,5% 950 lei
- fond de somaj 1% 100 lei
- CASS 6,5% 650 lei
- impozit pe salarii 1000 lei
Ajutoarele materiale acordate salariatilor sunt in suma de 1700 lei, suportate
din CAS. Se inregistreaza si contributiile unitatii. Se achita salariile si
ajutoarele material, la sfarsitul lunii, 100 lei reprezentand salarii neridicate in
termen. Se acorda un ajutor de deces de 150 lei. Se vireaza sumele datorate
bugetului asigurarilor sociale.
321. Cu fila CEC nr. 10.400, din carnetul de CEC in numerar, a S.C. “IFOR”
S.A. ridica suma de 600 lei, pentru plata avansului chenzinal. Salariile brute,
la sfarsitul lunii ianuarie, sunt in suma de 2000 lei, CAS 19,75%, CASS 7%,
2,5% fond de somaj si 2% fond de risc si accidente.
Retinerile din salarii sunt:
CAS, CASS, CFS
250 lei impozit;
600 lei avans acordat.
Se varsa pe destinatii sumele retinute din salarii. Cu CEC nr. 10.500, se
ridica de la banca suma de 810 lei pentru plata salariilor, din care 110 lei
reprezinta salarii neridicate in termen, care se depun la banca.
322. S.C. “ALFA” S.A. inregistreaza impozitul pe venituri in luna ianuarie,
astfel:
- impozit pe salarii datorate 1430 lei
- impozit pe concedii medicale 110 lei
- impozit pe participare la profit 170 lei
- impozit datorat din luna precedenta 8 lei
- impozit virat in plus in luna precedent care se recupereaza de la buget
si se achita salariatilor de la care s-a retinut 44 lei
323. La SC CLASICORN SA AGA hotaraste acordarea unor premii din
profitul realizat de societate in suma de 100.000.000 lei, impozit 5%, iar plata
se face in numerar.
324. SC CRIOTEX SA are un colaborator cu un venit brut de 4000 lei, care i
se retine pe stat de plata, CAS 9,5%, CASS 6,5%, CFS 1% si un impozit pe
salar de 500 lei. Se calculeaza si se inregistreaza contributiile patronale:
CAS 19,75%, CASS 7%, CFS 2,5%.
325. S.C. “BETA” S.A. incheie un contract pentru prestari de servicii cu un
colaborator extern, in suma de 800 lei, acordandu-i un acont de 75 lei. La
sfarsitul perioadei pentru care a incheiat contractual, se inregistreaza statul
de salarii, pentru sumele datorate, retinandu-se:
- impozit 106 lei
- imputatii 22 lei
Se achita sumele cuvenite colaboratorilor externi si se varsa sumele pe
destinatii.
326. S.C. “ALFA” S.A. acorda salariatilor 500 bucati produse finite la un prêt
de vanzare de 3 lei/bucata. Salariile cuvenite personalului pe luna curenta
sunt de 4500 lei. Costul de inregistrare a produselor finite este de 2,55
lei/buc, iar costul efectiv este de 2,50lei/buc.
Calculul salariului si a impozitului pe salar:
Total salarii = (500x3)+4500 lei = 6000 lei
CAS 9,5% = 4500x9,5% = 427,50 lei
CASS 6,5% = 4500x 6,5% = 292,50 lei
Ajutorul de somaj = 4500x1% = 45 lei
Salariul impozabil = 6000 – (427,50 + 292,50 + 45) = 5235 lei
327. S.C. “OMEGA” S.A. acorda actionarilor dividend de 1500 lei in bani si
100 bucati produse finite la un prêt de vanzare de 5 lei bucata, cost de
inregistrare 4,20 lei bucata, iar costul efectiv este de 4 lei bucata.
Calculul dividendului net:
Dividend in bani 1500 lei
Dividend in natura: 100bucx5lei/buc 500 lei
Total dividend 2000 lei
Impozit pe dividend 10% 200 lei
Dividend net din care: 1800 lei
în natura 450 lei
în bani 1350 lei

328. La cantina S.C. “UAMT” S.A. se obtin 300 portii de mancare, care se
inregistreaza la pretul de productie de 2,5lei portia. Se ofera gratuit
salariatilor, toate portiile obtinute, pretul de vanzare este de 3 lei portia,
impozit 120 lei, TVA 19%. Sa se descarce gestiunea pentru portiile de
mancare oferite gratuit salariatilor.
329. S.C “APRO” S.A. a achitat salariatilor in plus fata de drepturile cuvenite
4600 lei. Suma se recupereaza de la personal.
330. La S.C. “SIGMA” S.A. suma platita unui angajat pentru concediu de
odihna este de 80 lei. La sfarsitul lunii, salariatul prezinta concediu medical
pentru luna respectiva, fapt pentru care suma respectiva se suporta din
drepturile de ajutor material.
331. Cheltuielile efectuate de S.C. “STIMIN” S.A. cu pregatirea cadrelor sunt
in suma de 500 lei, TVA 19%.
332. S.C. “ONIX” S.R.L inregistreaza suma de 400 lei, ca un salar datorat
personalului, dupa incheierea exercitiului financiar. Se ridica suma si se
achita salariatilor.
333. S.C. “CAMEL” S.A. inregistreaza suma de 85 lei, ca un salar platit in
plus unor salariati, care nu li se cuvenea, de la care se retine suma si se
depune la banca.
334. Impozitul pe salarii datorat bugetului de stat, pe luna ianuarie, la S.C.
“OLIMP” S.A. este de 1350 lei, din care:
- impozit pe salar 1150lei
- impozitul suplimentar pentru depasirea fondului de salarii admisibil 152lei
- impozitul pe ajutoarele material 20 lei
- impozitul datorat de colaboratorii unitatii 28 lei
Se varsa impozitul la bugetul de stat.
Pentru neplata impozitului se plateste penalizare pentru fiecare zi intarziere,
adica 15 lei, care se achita.
335. S.C. “LIDO” S.A. prezinta urmatoarea situatie privind impozitul pe profit:
- impozit datorat 125 lei
- impozit varsat 110 lei
Impozit varsat 15 lei
Se varsa impozitul la bugetul de stat.
336. Un client incheie un contract cu un furnizor pentru un proiect in valoare
de 200 lei. La semnarea contractului, furnizorul primeste de la client, un
avans de 50 lei, TVA 19%. La expedierea proiectului furnizorul intocmeste
factura in valoare de 200 lei, TVA 19%, care se incaseaza.
337. SC “CONFECTII” SA primeste o factura de la SC “MARA” SA cu privire
la cumpararea de cadouri destinate sa fie oferite clientilor cu ocazia
sarbatorilor de sfarsit de an. Valoarea facturii este de 900 lei, TVA 19%. Sa
se efectueze inregistrarile la S.C. “CONFECTII” S.A. si S.C. “MARA” S.A.
338. S.C. TREIRA S.R.L. achizitioneaza hartie in valoare de 500 lei, TVA
19% pe care o achita in numerar. In cursul lunii se obtin reviste in valoare de
1000 lei si manuale scolare in valoare de 200 lei. Productia se livreaza
pe baza de factura la urmatoarele preturi de livrare: reviste 1700 lei, TVA
19% si manual 300 lei, scutite TVA.
339. SC MULTIMOD SRL inregistreaza accize de 5000 lei care intra in costul
de achizitie al materiilor prime importate si impozitul pe cladiri in suma de
2000 lei, care se achita prin virament.
340. SC “CRISANA” SA efectueaza urmatoarele operatii in luna decembrie:
- achizitionare de materii prime 2000 lei, TVA 19%;
- livrarea de produse finite: 4000 lei, din care:
-la intern 2000 lei, TVA 19%;
-la export 500 lei;
-la intern scutite de TVA 1500 lei.
Sa se realizeze exigibilitatea TVA.
341. S.C. GAMA S.A. face reparatia unui motor la un camion propriu la S.C.
DACIA SERVICE S.A. Costul reparatiei este de 200 lei, TVA 19% din care
100 lei s-a achitat in momentul reparatiei, iar 100 lei se vor achita in luna
urmatoare.
342. S.C. STIMIN S.A. a efectuat in atelierul propriu o reparatie la un camion
inchiriat de la Autobaza de marfuri, costul reparatiei 500 lei, TVA 19%.
343. In 31 ianuarie s-a facturat pentru o firma din Beius marfa, in valoare de
1000 lei, TVA 19%, dar din cauza unei defectiuni a mijlocului de transport,
marfa a fost transportata a doua zi, adica la 1 februarie.
344. S.C. “ARTEX” S.A. factureaza unui client marfuri in valoare de 10000
lei. Pentru nerespectarea clauzelor contractual acorda o reducere sub forma
de rabat de 4%. Clientul deconteaza factura inainte de termenul de scadenta,
pentru care primeste o reducere de 3%, TVA 19%.
Factura cuprinde urmatoarele elemente:
pret de vanzare 10000 lei
rabat 4% 400 lei
Netul comercial 9600 lei
Total factura 11424 lei
Sa se efectueze inregistrari la client si furnizor
345. S.C. “MARA” S.R.L, agentie de turism realizeaza un transport Oradea-
Viena, cu mijloace proprii, la un tarif negociat de prestari de servicii in valoare
de 1200 lei, TVA inclus. Se incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.
346. O intreprindere care desfasoara activitate de intermediere in turism
inregistreaza serviciile de transport prestate de S.C. MARA S.R.L in valoare
de 1280 lei, TVA inclus. Agentul economic ce desfasoara activitatea de
intermediere incaseaza de la turisti tariful de 1500, TVA inclus. Sa se
regularizeze TVA-ul la unitatea intermediara in turism.
347. S.C. “PROMESSE” S.R.L. livreaza marfuri la client in valoare de 750 lei,
TVA 19%. La primirea marfii, clientul refuza 20% din valoarea marfii, ca fiind
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
348. In luna iunie S.C. “ASOS” S.A. a efectuat urmatoarele operatii:
Facturi primite:
-Materii prime 800 lei
TVA 19% 152 lei
Total factura
Facturi emise la export:
-Marfuri vandute 480 lei
Total facturi emise 480 lei
TVA/p = TVA/c – TVA/d = 0 – 152 = -152 lei, adica suma de recuperate de la
buget.
In aceasta situatie, dupa inchiderea lunii, la 30 iunie, se solicita restituirea
TVA, iar dupa aprobare se intocmeste dispozitia de incasare pentru suma de
152 lei, de la buget, in 7 iulie.
349. S.C. “FLORES” S.A. livreaza produse finite in valoare de 1000 lei, S.C.
“RETIS” S.A.. S.C. “RETIS” S.A., dupa primirea marfii, constata ca 25% din
bunuri nu corespund calitatii prevazute in contract si returneaza produsele
furnizorului.
350. S.C. “FLORES” S.A. livreaza produse finite, in valoare de 800 lei, S.C.
“STAR” S.A., care devine insolvabila si e declarata falimentara prin hotarare
judecatoreasca.
351. In luna martie SC OMEGA SA livreaza marfuri la intern si export, astfel:
Facturi primite:
Materiale 15000 lei
TVA 19% 2850 lei
Total facturi primite 17850 lei
Facturi emise:
La export: marfuri 40000 lei
La intern: marfuri 20000 lei
TVA 3800 lei
Total facturi emise 63800 lei
Din valoarea totala a facturilor emise de 60000 lei, valoarea facturilor
emise la export reprezinta 66,7%, iar valoarea facturilor emise la intern
reprezinta 33,3%.
-TVA/d/ex = 2850 x 66.7% = 1900,95 lei
-TVA/d/int = 2850 x 33.3% = 949,05 lei
TVA de plata se poate in doua variante:
A – din totalul TVA colectata se retine TVA deductibila la export si
societatea nu mai face cerere de restituire de la buget a TVA deductibila
la export;
-TVA/p = TVA/c – TVA/d/exp. – TVA/d/int. = 3800 – 2850= 950 lei
B – din TVA colectata nu se retine TVA deductibila la export, dar
societatea solicita bugetului de stat TVA deductibila la export 1900,95 lei
-TVA/d = TVA/c – TVA/d/int. = 3800 – 1900,95 = 1899,05 lei
Deci s-a platit 2850 lei si s-a incasat de la buget 1900,95 lei.
352. In 20 decembrie 2004, SC ALFA SA livreaza marfuri SC BETA SA,
factura nefiind intocmita decat in ianuarie 2005. Valoarea marfurilor livrate
este de 4000 lei, TVA 19%. Sa se efectueze inregistrarile contabile in cele
doua exercitii.
353. SC ALFA SA cumpara un tablou (de arta) pentru a fi oferit cadou unui
client. Pretul de cumparare este de 2000 lei, TVA 19%, achitat in numerar.
354. SC GAMA SA obtine din productie proprie o masina de frezat in valoare
de 2000 lei, TVA 19%.
355. SC OMEGA SA cumpara un calculator, pretul de cumparare 1700 lei,
TVA 19%, prorate de deducere 60%.
356. SC STAR SA cumpara un teren in rate, al carui pret de cumparare este
de 10000 lei, TVA 19%, cu termen de scadenta la plata de 10 luni.
357. SC CRINUL SA vinde un televizor in valoare de 2000 lei, cu plata in 20
rate lunare. In luna in care a avut loc vanzarea se incaseaza prima rata de la
client plus TVA aferenta.
358. SC TRAMENCO SA primeste factura nr. 2200, astfel:
- reparatii utilaje 400 lei
- TVA 19% 76 lei
Total de plata 476 lei
Plata a fost convenita prin contract, astfel:
200 lei, pe baza facturii la receptia lucrarii;
276 lei, in trei rate egale.
359. Factura de livrare a SC LIDO SRL cuprinde:
- produse finite 600 lei
- ambalaje nerestituibile 150 lei
- transport – manipulare 50 lei
Total 800 lei
TVA 19% 152 lei
Total de plata 952 lei
v) A – se achita integral factura;
w) B – plata se face in rate, astfel:
- 452 lei data livrarii produselor finite;
- 500 lei in doua rate egale.
360. SC PERAMI SRL importa bere in valoare de 20800 lei. Transportul pe
parcurs extern este de 800 lei, taxa vamala 20%, accize 115%, TVA 19%,
marja importatorului 40%. Berea importata se vinde unui beneficiar,
efectuandu-se regularizarea TVA.
Declaratia vamala arata astfel:
Pretul in vama 20800 lei
Taxe vamale 20800 x 20% 4160 lei
Accize (20800 + 4160) x 115% 28704 lei
Baza de impozitare 53664 lei
TVA deductibila 53664 x 19% 10196,16 lei
Total factura de cumparare 63860,16 lei
Marja importatorului 53664 x 40% 21465,6 lei
Pretul de vanzare al importatorului 75129,6 lei
TVA colectata 75129,6 x 19% 14274,62 lei
Total factura de vanzare 89404,22 lei
TVA/p = TVA/c – TVA/d = 14274,62 – 10196,16 = 4078,46 lei
361. SC ECHO SA importa marfuri din Germania, in valoare de 10000 euro,
cu scopul de a-l revinde la intern:
- cheltuielile de transport pe parcurs extern 2000 euro;
- taxa vamala 10%;
- comsion vamal 0,5%;
- TVA 19%;
- pretul de vanzare negociat cu clientul 56000 lei;
- cursul 1 euro a fluctuat astfel:
- la primirea marfurilor 3,4 lei;
- la plata furnizorului 3,42 lei;
- la plata transportului 3,41 lei;
- D.V.I. cuprinde urmatoarele elemente:
1. Valoarea externa FOB: 10000 euro x 3,4lei/euro 34000lei
2. Cheltuieli de transport pe parcurs extern:
2000euro x 34000lei/euro 6800lei
3. Pret extern CIF (1+2) 40800lei
4. Taxele vamale (3 x 10%) 4080lei
5. Comision vamal (0.5 % x 3) 204lei
6. Cost de achizitie in vama ( 3+4+5) 45084lei
7. TVA deductibila (6 x 19%) 8565,96 lei
8. Pret de vanzare negociat cu clientul 56000 lei
9. Marja importatorului ( 8 - 6) 10916 lei
10. TVA colectata ( 8 x 19%) 10640 lei
11. Total valoare facturata ( 8 + 10) 66640 lei
362. SC BACHUS SA specializata in producerea de bauturi alcoolice, obtine
in cursul lunii produse la cost de productie de 15000 lei. Societatea vinde din
productia stocata, la pretul de inregistrare de 8000 lei, pret negociat 11200
lei, accize 30%, TVA 19%.
Factura de vanzare cuprinde:
marfa – pret negociat 11200 lei
accize 30% 3360 lei
TVA 19% x 14560 lei 2766,4 lei
Total factura 17326,4 lei
362. S.C “AS” S.A importa alcool pe care il foloseste la fabricarea de produse
proprii, astfel:
- valoarea in vama: 2000$ x 3,3lei/$ 6600 lei
- taxe vamale 15% 990 lei
- comision vamal 0,5% 33 lei
Total valoare in vama 7623 lei
Accize 20% x 7623 1524,6 lei
TVA 19% x 9147,6 1738,04 lei
Total factura 10885,64 lei
SC “AS” SA vinde produsele rezultatele la intern, astfel:
Pret negociat 2000 lei
Accize 20% 400 lei
TVA 19% 456 lei
363. SC CRISANA SA, unitate de comert en-gross, contabilizeaza accizele la
importul a 500 cartuse tigari KENT a 12$ cartusul.
Cheltuieli:
transport pe parcurs extern 200 $;
asigurare pe parcurs extern 150 $;
taxa vamala 60%;
comision vamal 0,5%;
taxa de magazinaj intern 2 lei.
Cursul valutar este de 3,3 lei/$.
x) Valoarea marfii in vama, in valuta: (500 cartuse x 12$) + 200$ + 150$ =
6350$
y) Valoarea in lei: 6350$ x 3,3 lei = 20955 lei
z) Taxa vamala: 20955 x 60% = 12573 lei
aa) Comision vamal: 20955 x 0,5% = 104,77 lei
bb) Baza de calcul accize: 20955 + 12573 + 104,77 + 2 = 33634,77 lei
cc) Accize: 33634,77 x 30% = 10090,43 lei
364. SC “BENZOIL” SRL vinde un imobil, evaluat la 20000 lei, pentru care
plateste o taxa de inregistrare de 1% din valoarea imobilului.
365. SC “BADOR” SA detine in patrimoniu 10 camioane pentru care plateste
taxa asupra mijloacelor de transport de 80 lei pentru fiecare mijloc de
transport aflat in patrimoniu.
366. La cinematograful “PATRIA” ruleaza filmul “Satra” si incaseaza 1000 lei,
pentru care plateste un impozit pe spectacole de 2%.
367. SC “ROMNATURAL” SRL are un panou publicitar pe traseul Oradea –
Cluj, panoul publicitar are 3 mp si face reclama la bauturi alcoolice. Taxa
datorata de societate este:
- panou 2-3mp, taxa 75 lei
- taxa majorata pentru bauturi de 500% 375 lei
Taxa datorata 450 lei
368. SC “TRANSCOM” SA a incasat de la buget, in anul 2004, suma de
12000 lei, pentru achizitionarea de mijloace de transport si suma de 800 lei
pentru activitatea de transport, ca urmare a practicarii unor tarife sub pretul
de vanzare, diferente ce se suporta din bugetul de stat. La sfarsitul anului se
constata ca societatea mai are de incasat o subventie de exploatare de 200
lei, care se si incaseaza.
369. SC “GRISIA” SA contabilizeaza datoriile fiscal pe luna curenta astfel:
- impozit pe cladiri 400 lei
- impozit pe dividend 300 lei
- impozit pentru folosirea terenului proprietate de stat 200 lei
- taxa asupra mijloacelor de transport 600 lei
Se inregistreaza majorarile si penalizarile datorate bugetului pentru neplata in
termen a veniturilor bugetului in suma de 75 lei. Se achita sumele cuvenite
bugetului de stat.
370. Se inregistreaza datoria bugetului de stat fata de SC “APRO” SA pentru
sumele varsate in plus la buget, in valoare de 420 lei, care se incaseaza de
la buget in luna curenta.
371. Se inregistreaza suma de 500 lei, drept chirie pentru un spatiu
inchiriat, urmand a fi incasata ulterior.

372. Se inregistreaza suma de 600 lei, drept debitori insolvabili scosi din
evident, dar urmariti in continuare.
373. Se reactiveaza debitorii insolvabili, scosi din active, in valoare de 600
lei, care se incaseaza.
374. Se ia in evidenta o creanta generata de obtinerea unei despagubiri de
1500 lei, in urma unui proces cu un partener de afaceri care nu a respectat
clauzele contractuale. Se incaseaza despagubirea.
375. Se contabilizeaza suma de 350 lei, drept chirie datorata tertilor, pentru
un imobil inchiriat.
376. Se inregistreaza suma de 7500 lei, ca o incasare care nu se cuvine
unitatii.
377. Societatile comerciale “ALFA” si “BETA” fac parte din acelasi grup.
Societatea “ALFA” contabilizeaza creantele si datoriile generate de relatiile
sale financiare cu societatea “BETA”, astfel:
dd) reflectarea creantelor pe seama societatii “BETA” generate de: sumele
virate in cont de 500 lei, datoriile cuvenite la imprumuturile acordate 40 lei si
dividende cuvenite din participatii 260 lei;
ee) reflectarea datoriilor fata de societatea “BETA” generata de: sumele
incasate in cont 80 lei, diferentele de curs valutar nefavorabile, aferente
creantelor in devize de 120 lei.
378. S.C. ALFA S.A. acorda un imprumut S.C. BETA S.A. in valoare de 850
lei, cu o dobanda de 10%, societatile facand parte din acelasi grup. Dupa un
an se ramburseaza imprumutul si dobanda cuvenita.
Inregistrari la ambele societati din cadrul grupului.
379. La S.C. PRACTIC S.A., asociatul A depune la casierie suma de 600 lei,
prin contul de disponibil la banca suma de 2000 lei, iar dividend cuvenite
pentru anul trecut neridicate sunt in suma de 1400 lei. Dobanda cuvenita
asociatului pentru sumele depuse este de 1200 lei, iar impozitul pe dividend
de 140 lei (10%).
380. La S.C. MINERVA S.A. se depun de catre asociati in conturile de
disponibil la banca sume in lei 90 lei si in valuta de 5000$, la cursul de 3,5
lei/$. Dobanzile calculate si datorate asociatilor sunt de 13 lei si 600$.
Se restituie sumele depuse si dobanzile aferente, cursul valutar in momentul
lichidarii datoriilor este de 3,45 lei/$.
381. La S.C. ARTIC S.A. la finele lunii decembrie se incheie un contract
pentru un imobil luat cu chirie pentru perioada 01.01.-30.06. anul viitor. Chiria
contractata 600 lei, TVA 19%, astfel:
ff) contabilizarea, in decembrie, ca o cheltuiala in avans a chiriei platite,
conform extrasului de cont al bancii;
gg) reflectarea, la finele lunii ianuarie a anului viitor, ca o cheltuiala curenta, a
chiriei aferente acestei lui, repartizata conform scadentarului de 100 lei.
382. S.C. “SAPICO” S.R.L. incheie la finele lunii decembrie un contract de
inchiriere pentru un imobil dat cu chirie, pentru perioada 01.01-30.06 anul
viitor. Chiria este de 600 lei, TVA 19%.
hh) contabilizarea in decembrie, ca venit in avans, a chiriei incasate;
ii) reflectarea la finele lunii ianuarie anul viitor, ca venit curent, a chiriei
incasate, aferente acestei luni, repartizata conform scadentarului de 100 lei.
383. In luna decembrie a anului curent, S.C. “VULTURUL NEGRU” S.A.
achita prin virament suma de 120 lei, pentru abonament la presa si publicatii
de specialitate pentru anul urmator. In anul urmator, in fiecare luna se vor
inregistra cheltuieli anticipate ajunse la scadenta, 120 : 12 luni = 10 lei, pe
baza scadentarului.
384. S.C. VEST METAL S.A. inregistreaza factura primita de la
intreprinderea specializata care a efectuat o reparatie capitala, in valoare de
2000 lei, TVA 19%. Se apreciaza ca lucrarea nu a fost previzibila, astfel incat
nu au fost constituite provizioane in acest scop. Data fiind valoarea mare a
reparatiei, aceasta se include esalonat in cheltuielile de exploatare.
385. Editura “ECONOMICA” incaseaza in luna decembrie, abonamentele la
reviste de specialitate economica, pentru anul urmator, astfel:
- in numerar 300 lei
- prin virament 250 lei
In anul urmator, se transfera la veniturile exercitiului in curs, contravaloarea
abonamentelor incasate in anul precedent.
386. S.C. “MECORD” S.A. constata ca in extrasul de cont pentru CECUL DE
DECONTARE din 10 martie,apare la plata suma de 1000 lei pentru care nu
exista documente justificative.
In urma verificarii filelor de la cotorul cecului se constata ca acesta reprezinta
plata facturii nr. 125 din 10 martie, pentru transportul efectuat.
387. S.C. “GAMA” S.A. ca societate mama acorda unei filiale un imprumut
prin banca de 5000 lei, cu o dobanda de 12% pe an. Dupa 6 luni, filiala
achita dobanda si restituie imprumutul catre societatea mama. Sa se
efectueze inregistrarile la ambele societati.
388. S.C. “ALFA” S.A. acorda un ajutor financiar, incluzand un interes de
participare de 50000 lei lui S.C. “BETA” S.A. La sfarsitul exercitiului financiar
urmator se deconteaza dobanzile de 10% pe an si se convertesc interesele
de participare in actiuni emise. Inregistrari la ambele societati.
389. S.C. ADA S.R.L. incaseaza in numerar de la asociatul sau unic suma de
2000 lei, pentru finantari curente. Dobanda cuvenita la sfarsitul exercitiului
financiar este de 200 lei ,care se achita in exercitiul urmator. Asociatul
retrage si suma de 1000 lei.
390. S.C. FIDO S.A. a obtinut la sfarsitul exercitiului financiar un profit net de
10000 lei. Consiliul de administratie propune repartizarea profitului ca
dividende, iar AGA aproba si se dispune plata dividendelor in numerar,
retinandu-se impozitul pe dividend de 5%, care se varsa la buget.
391. SC ALFA SA are de incasat de la SC BETA SA contravaloarea unei
facturi de 8000 lei,TVA 19%. Aceasta da faliment. Creanta devine incerta. In
final se decide recuperarea prin includerea in cheltuieli. Totodata, are de
incasat de la un debitor suma de 200 lei. Acesta decedeaza. In final se
recupereaza suma de la familie.
392. SC MERCUR SA apreciaza ca la inchiderea exercitiului financiar,
creanta asupra clientului STIMIN SA este de 119 lei (din care 19 lei TVA) si
prezinta dubii in ceea ce priveste posibilitatea incasarii ei la scadenta,
datorita situatiei financiare nesatisfacatoare a acesteia.
393. SC ALFA SA deschide o actiune judecatoreasca impotriva clientului
“SINTEZA” SA, pentru o creanta asupra acesteia de 1785 lei din care 285 lei
este TVA.
394. In cursul lunii ianuarie a anului urmator se constata ca creanta asupra
clientului “STIMIN” SA in suma de 119 lei este definitiva nerecuperabila si ca
atare se scoate din activ.
395. SC GAMA SA constata, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, ca
gestionarul unui magazin este in imposibilitatea sa plateasca o parte a
imputatiei in suma de 800 lei, TVA 19%. Se inregistreaza o ajustare pentru
depreciere de 800 lei.
In exercitiul urmator se incaseaza o parte din creanta fata de gestionar, in
suma de 476 lei, restul ramane nerecuperabila.
396. La SC “COLUMNA” SA se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea
creantelor cuprinse in conturile de decontari in cadrul grupului si cu asociatii,
in suma de 180 lei, care se anuleaza.
397. La SC “ORSER” SA un debitor contesta plata sumei de 500 lei. Pentru
solutionarea litigiului se recurge la instant de judecata, procesul fiind in curs
la finele exercitiului 2004. Evolutia procesului arata ca cel putin 50% din
suma contestata va fi recuperate. In luna martie 2005, procesul se incheie
si debitorul este obligat la plata integrala a sumei datorate, pe care o face la
o data ulterioara.
398. SC PLASTOR SA livreaza unui beneficiar in valoare de 10000 lei, TVA
19%, a caror cost de achizitie este de 8000 lei. O instant de judecata declara
starea de faliment a clientului, fapt pentru care creanta este scoasa din activ
ca urmare a imposibilitatii incasarii creantei. Dupa o anumita perioada se
reuseste incasarea a 50% din valoarea creantei.
399. SC ALTEX SA cumpara de la bursa 800 de actiuni ale unei filiale din
cadrul grupului la pretul de 2.5 lei/actiune in scopul obtinerii de venituri
financiare pe termen scurt. Ulterior, 400 de actiuni se vand la pretul de 2.6
lei/actiune, iar 100 de actiuni se includ in categoria imobilizarilor financiare.
400. SC ALFA SA cu un capital de 5000 lei, format din 5000 de actiuni cu
valoarea nominala de 1 leu , trebuie sa-si reduca activitatea si deci, sa
micsoreze capitalul social cu 200 lei.
In acest scop se rascumpara 200 de actiuni de la actionari si se anuleaza.
401. SC BETA SA rascumpara 200 de actiuni proprii cu valoarea nominala
de 1leu , la un pret de:
1 1.1 lei/actiune
2 0.95 lei/ actiune

In exercitiul financiar curent actiunile rascumparate se anuleaza.


402. SC GAMA SA rascumpara actiuni proprii la costul de achizitie de 500
lei, cheltuieli accesorii (comisioane de rascumparare) 8 lei.
In termen de 3 luni actiunile au luat destinatiile:
1 50% au fost distribuite salariatilor, la pretul de vanzare de 240 lei
2 40% au fost vandute tertilor, la pretul de vanzare de 220 lei
1 10% au fost anulate

403. SC FELIX SA rascumpara de la actionari 500 de actiuni la pretul de 1


leu/actiune eliberate integral, platindu-se prin caseria societatii.
Dupa 14 luni se revand 100 de actiuni, pretul de vanzare fiind de 1.2 lei,
incasandu-se prin banca, 100 de actiuni se revand la 0.9 lei actiunea,
incasandu-se prin caserie, iar 300 de actiuni rascumparate se anuleaza.
404. SC DACIA SA rascumpara 300 de actiuni, emise anterior, cunoscandu-
se :
1 valoarea nominala unitara de 2 lei
2 costul unitar de achizitie de 1.7 lei
3 actiunile sunt rascumparate cu decontare imediata din contul de
disponibil pentru suma de 300 lei si cu decontare ulterioara 210 lei
4 rascumpararea se face prin intermediul unei entitati spcializate careia i
se datoreaza un comision de 10%, din costul de achizitie
5 100 de actiuni se anuleaza
6 200 de actiuni se revand angajatilor proprii la pretul de 1.6 lei, atat cu
incasare imediata in numerar ( 50 de actiuni), cat si cu decontare ulterioara,
in termen de o luna ( 150 de actiuni).

405. SC EXMOB SA rascumpara 100 de actiuni la valoarea de rascumparare


de 6 lei actiunea, valoarea nominala 5 lei actiunea. La rascumparare se
achita contravaloarea a 80 de actiuni, in numerar,iar ulterior se achita si
diferenta in numerar.
In termen de 6 luni din actiunile rascumparate, 60 de actiuni se revand, in
numerar salariatilor, la pretul de vanzare de 4 lei /actiun, 20 actiuni se revand
tertilor in numerar, la pretul de vanzare de 8 lei actiunea, iar 20 de actiuni
rascumparate se anuleaza.

406. SC MECORD SA rascumpara in vederea anularii un pachet de 300


actiuni a caror valoare nominala este 10 lei/actiune, astfel:
1 100 actiuni rascumparate cu 9 lei actiunea, cu decontare imediata prin
casa, care se anuleaza
2 100 actiuni rascumparate cu 10 lei actiunea cu decontare imediata prin
banca , care se anuleaza
3 100 actiuni rascumparate cu 12.5 lei actiunea cu decontare in termen
de 2 luni prin banca, care se anuleaza.

407. SC UAMT SA achizitioneaza de la o entitate afiliata actiuni ca investitii


financiare pe termen scurt, avand costul de achizitie de 400 lei, platibil
ulterior.
Cheltuielile accesorii (comisioane de cumparare) insumeaza 6 lei.
Jumatate de actiuni se negociaza la bursa la pretul de vanzare de 220 lei, iar
cealalta jumatate la pretul de vanzare de 190 lei.
408. SC PREMAGRO SA cumpara la bursa un pachet de 1000 de actiuni la
pretul de 1.2 lei / bucata in scop de revanzare. Dupa 10 zile, vinde un pachet
de 6000 de actiuni din cele cumparate la pretul zilei de 1.5 lei/bucata. Dupa
inca 10 zile vinde restul de 4000 actiuni, la pretul zilei la bursa de 1.1
lei/bucata.
409. O filiala SC OMEGA SA achizitioneaza 1000 de actiuni emise de catre o
alta filiala din cadrul aceluiasi grup SC GAMA SA pentru care se cunosc:
a. valoarea unitara a actiunilor cotate la bursa este de 3 lei ;
b. decontarea actiunilor in cauza este imediata si se face din contul de
disponibil in lei;
c. comisionul datorat pentru intermediere este de 1%
d. vanzarea la bursa a 800 de actiuni la un curs de 3.4 lei/actiune, cu
incasare prin virament;
e. comisioanele pentru serviciile bancare (incasari si plati) privind actiunile
sunt de 7.5 lei;
f. vanzarea la bursa a 200 de actiuni la un curs de 1leu/actiune, cu incasare
in numerar.

410.O filiala achizitineaza in scop speculativ 100 de actiuni a 1leu emise de


catre o alta filiala din cadrul aceluiasi grup, care urmeaza sa fie eliberate,
plata efectuandu-se ulterior. Cheltuielile pentru achizitionarea acestor actiuni,
prin intermediul bancii sunt 10 lei. Se achita valoarea actiunilor in vederea
eliberarii integrale a titlurilor de catre societatea emitenta. Se negociaza la
bursa 50 de actiuni la curs de 1.1 lei /actiunea, iar 20 actiuni se vand la un
curs de 0.9 lei/actiunea, incasarea facandu-se prin caserie.
411.SC ALFA SA cumpara 200 de actiuni, cu intentia de a le revinde si a
realiza un castig pe termen scurt. Pretul de achizitie al actiunilor este de 5 lei
titlul, iar partea eliberata a actiunilor este de 75%care se achita imediat din
disponibilul de la banca. Cheltuielile legate de achizitionarea actiunilor
reprezinta 1% din valoarea investitiilor financiare pe termen scurt.
SC ALFA SA vinde cele 200 de actiuni, astfel:
a. 1000 actiuni cu 6 lei/ actiunea;
b. 100 actiuni cu 4 lei/ actiunea.
412. SC COMICA SA cumpara de la o societate afiliata , SC COMALIMENT
SA 200 actiuni a 3 lei bucata. Dividentele cuvenite la sfarsitul anului sunt de
90 lei, care se incaseaza.
In anul urmator se vand, cu decontare ulterioara, actiuni astfel:
c. 80 actiuni cu 3. 5 lei titlul ;
d. 20 actiuni cu 2.8 lei titlul.

413. SC PETROM SA achizitioneaza actiuni cotate la bursa la un cost de


achizitie de 1000 lei, printr-o societate de intermediere al carui comision este
de5%, TVA 19%. Plata actiunilor se efectueaza ulterior prin virament bancar.
Prinzand o conjunctura favorabila societatea vinde actiunile cu 1400 lei, din
care 400 lei cu incasare in numerar , iar restul cu incasare prin banca.
414. SC TRICOTEXTIL SA emite 1000 obligatiuni, la valoarea nominala de 5
lei obligatiunea, in vederea obtinerii unui imprumut, cu dobanda de 10% pe
an.
Se rascumpara 100 obligatiuni, care se anuleaza, deci se ramburseaza
imprumutul obtinut anterior prin emisiunea de obligatiuni.
415. SC DELTA SA emite 100 obligatiuni, in urmatoarele conditii:
- valoarea nominala 5 lei
- valoarea de emisie ( vanzare) 4.7 lei
- valoarea de rambursare 5.1 lei
- dobanda anuala 10%
- durata imprumutului 5 ani
Dupa 1 an se rascumpara 20 obligatiuni.
416. SC PETROLSUB SA rascumpara obligatiuni emise anterior, avand
valoarea nominala de 5000 lei, in vedrea anularii, deci a rambursarii
imprumutului obligatar.
417. SC DELTA SA rascumpara 500 de obligatiuni, in vederea anularii,
pentru care se cunosc urmatoarele elemente:
- valoarea unitara nominala 1 leu
- dobanda anuala este de 20%
- rascumpararea se face pentru 300 de obligatiuni cu decontare imediata, iar
200 de obligatiuni cu decontare ulterioara.
418. SC LUSO SA emite 200 obligatiuni, in vederea obtinerii unui imprumut,
la valoarea nominala de 1leu/obligatiune. In cursul tragerii la sorti, ( la loterie)
se achita un castig de 45 lei, care se trece pe cheltuieli financiare. Se
rascumpara 40 de obligatiuni.
419. SC AVANTUL SA rascumpara 600 de obligatiuni emise in vederea
obtinerii de imprumuturi publice. Pretul de rascumparare este de 1.1 lei /
obligatiune, iar pretul de rambursare este de 1.2 lei /obligatiune.
Obligatiunile rascumparate sunt anulate:
- Valoarea de rambursare : 720 lei
( 600 obligatiuni x 1.2 lei /obligatiune)
- Valoarea de rascumparare: (600 obligatiuni x 1.1 lei/obligatiune) 660 lei
Diferenta favorabila : 720-660 60 lei
420. SC COMETA SA rascumpara cu 3500 lei obligatiunile emise anterior la
valoarea nominala de 3000 lei, care se anuleaza. Pentru 2900 lei decontarea
este imediata prin virament, rar restul de 600 lei se deconteaza ulterior.
421. SC MEDA SA achizitioneaza 1000 obligatiuni in vederea vanzarii
ulterioare, cunoscand urmatoarele elemente:
- costul de achizitie unitar 6 lei
- plata se face pentru 4000 lei, din banca, iar pentru 2000 lei, in numerar
- se vand 700 obligatiuni la un pret unitar de 6.5 lei/ bucata
- se vand 300 obligatiuni la un pret unitar de 5.8 lei /obligatiunea.
422. SC PETROVEST SA achizitioneaza obligatiuni ca investitii financiare pe
termen scurt, avand costul de achizitie de 500 lei, platibil ulterior.
Jumatate din obligatiuni se vand ulterior cu pretul de vanzare de 270 lei, iar
cealalta jumatate cu pretul de vanzare de 240 lei.
423. SC MARA SRL cumpara 150 de obligatiuni la 1 leu bucata, iar 50
urmeaza a se plati ulteror.
Se revand 100 obligatiuni, 50 la pretul de vanzare de 0.8 lei, incasandu-se
prin caserie , iar 50 la pretul de vanzare de 1,2 lei, incasandu-se prin banca.
424. SC ALFA SA emite obligatiuni in valoare de 60 lei, pe care le cumpara
SC BETA SA. Dobanda cuvenita prin negociere este de 15 lei. Dupa 1 an
SC ALFA SA rascumpara obligatiunile emise la pretul pietei de 50 lei si le
anuleaza.
Sa se efectueze inregistrari la ambele societati comerciale.
425. SC GAMA SA a achizitionat obligatiuni in luna aprilie 2004, in valoare
de100 lei, iar cuponul dobanzii de incasat figureaza cu data de 1 aprilie 2005,
rata dobanzii fiind de 16% . In execitiul 2005, la 1 aprilie se incaseaza
cuponul pentru perioada 1 aprilie 2004-1 aprilie 2005.
426. SC PAMORA SA achizitioneaza 250 de obligatiuni ale SC AVICOLA SA
cu o valoare nominala de 5 lei obligatiunea, valoarea de rambursare 5.5 lei /
obligatiune si o dobanda de 10%.
Se vand altei societati obligatiunile cumparate la pretul de vanzare de 6
lei/obligatiune.
427. SC APRO SA achizitioneaza 100 obligatiuni in vederea obtinerii unui
castig din revanzare. Pretul de achizitie este de 400 lei, din care 300 lei se
achita in numerar, iar restul ulterior prin virament. Se vand 90 obligatiuni cu 5
lei/obligatiune, iar 10 obligatiuni cu 3.5 lei/obligatiune.
428. SC CRINUL SA primeste de la unul din clientii sai cu CEC pentru
incasat de 400 lei, reprezentand contravaloarea bunurilor livrate.Cecul se
depune la banca si se incaseaza.
429. SC MECORD SA detine in portofoliul sau o cambie de la un
client, pentru suma de 1200 lei. Cambia se depune la banca, pentru
incasare la scadenta, fapt pentru care banca percepe un comision
de 17.5 lei.

430. SC LUSO SA primeste de la un client un bilet la ordin valorand 100 lei,


contravaloarea produselor finite livrate anterior.
La scadenta, biletul la ordin este remis bancii in vederea incasarii .
Comisionul bancar este de 4%.
431.SC SIMCOR SA primeste de la un client un bilet la ordin valorand 1000
lei, contravaloarea produselor finite livrate anterior.
Cu 18 zile inainte de scadenta, biletul la ordin este remis bancii spre
decontare . Rata scontului este de 6% si comisionul bancar este de 4%.
432. SC ALFA SA cumpara marfuri de la SC BETA SA in valoare de 100 lei,
cu TVA 19% si concomitent vinde marfuri SC OMEGA SA de 100 lei, TVA
19%. SC ALFA SA trage o cambie asupra SC OMEGA SA in favoarea SC
BETA SA. Sa se efectueze inregistrarile la cele 3 societati.
433. SC MERCUR SA incheie un contract de import in valoare de 10.000 lei,
pe credit furnizor. Platile au loc astfel:
- 10% din valoarea importului se va plati in avans catre furnizori ;
- 30 % din valoarea importului se plateste la livrarea marfurilor prin acreditiv;
- 60 % din valoarea importului se plateste prin garantie cu un set de 6 cambii
de 1000 lei fiecare, cu scadente semestriale in termene stabilite.
Se negociaza o dobanda de 8% la valoarea nominala a fiecarei cambii.
Inregistrari la importator si exportator. Ambele societati sunt scutite de plata
TVA.
434. SC ATACRET SRL incheie un contract de import in valoare de 5000
eur, a 3.3 lei/ eur, pe credit furnizor.In acest contract se prevede ca platile se
vor efectua astfel:
- 20% la livrare prin acreditiv irevocabil;
- 80% plata pe credit in patru rate platite la 6 luni de la ultima livrare. La plata,
fiecare rata este acoperita de catre o cambie, in valoare de 40 lei . La
valoarea de 160 lei, acoperita prin cambii, cumparatorul plateste furnizorului
o dobanda de 7%, esalonata egala in timp.
Inregistrari la importator si exportator in conditiile in care nu sunt platitoare de
TVA.
435. SC MOBIROM SA accepta o cambie de la un client caruia i-a facturat
bunuri in valoare de 500 lei, cu termenul de plata la 30 iunie 2005.
a) incasarea cambiei la scadenta cu un comision de 5 lei;
b) scontarea cambiei inainte de scadenta, la 20 iunie 2005, comision 5lei ,
tva 19 %, iar rata scontului este de 12%.
436. Societatea comerciala C ( tras) anunta societatea comerciala
A( tragator) ca nu poate plati cambia, la scadenta, societatii comerciale B
( beneficiar) de 1190 lei.
Tragatorul A avanseaza trasului C suma de 1190 lei si, concomitent, pentru
recuperarea sumei avansate, emite o alta cambie, in valoare de 1249 lei
(1190+ 59 lei dobanda) asupra trasului C. Beneficiarul cambiei noi este
trgatorul A.
Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatilor A si C.
437. SC “ORION” SA are o creanta pe seama unui client extern de 1000$ si
care a fost luata in evidenta la cursul valutar de 3,2 lei/$.
Ulterior, creanta este incasata, astfel:
a).la cursul de 3,3 lei/$
b).la cursul de 3 lei/$.
438. SC “SCORPION” SA are o datorie fata de un furnizor extern de 1000$ si
a fost luata in evidenta la cursul valutar de 3,2 lei/$.
Ulterior, datoria este platita, astfel:
a).la cursul de 3,3 lei/$;
b).la cursul de 3lei/$.
439. Pentru soldul debitor al contului de 5121, in trimestrul I al anului, s-au
calculate dobanzi in suma de 480 lei, care se incaseaza.
440. Pentru soldul creditor al contului 5121, in trimestrul II al anului, s-au
calculate dobanzi in suma de 220 lei, care se achita.
441. La data de 20 noiembrie 2004 se fac urmatoarele operatiuni prin contul
de disponibil in devize:
- incasarea facturii privind livrarea de bunuri de la un client extern in valoare
de 20000 euro, emisa la data de 10 octombrie 2004;
- plata unei facturi primita de la un furnizor extern din data de 25 septembrie,
in valoare de 12000 euro.
Cursul oficial al euro a fost de 3 lei/euro la 25 septembrie, 3,2 lei/ euro la 10
ocotmbrie 2004 si de 3,3 lei/euro la 20 noiembrie.
La 31 decembrie 2004 cursul oficial al euro este de 3,35 lei/euro. Sa se
calculeze soldul in devize la cursul oficial din 31 decembrie 2004.
442. SC “MULTIGRAF” SRL contabilizeaza mandatele postale aferente
vanzarilor prin colete, in suma de 280 lei, care se incaseaza prin contul din
disponibil la banca.
443. La finele lunii se contabilizeaza suma de 180 lei, remisa de un client
bancii, dar neaparuta in extrasul de cont. La inceputul lunii urmatoare, suma
apare ca incasata in extrasul de cont primit de la banca.
444. SC MUSAT SRL rezerva suma de 3000 lei necesari cumpararii de
valuta la licitatie. In urma licitatiei valutare se obtin 2000 dolari la cursul de
3,2 lei/$. Comisionul bancar pentru schimbul valutar este de 1%.
445. Se contabilizeaza operatiile banesti in lei, conform Registrului de casa,
astfel:
Incasari:
200 lei incasari din contul de la banca;
50 lei din restituire de avans de trezorerie neutilizat;
350 lei incasari de la clienti;
60 lei chirii;
440 lei din vanzari de marfuri.
Plati:
300 lei furnizorilor;
250 lei salariile personalului;
80 lei ajutoare material salariatilor;
20 lei societati de asigurare ca prima;
446. Se contabilizeaza operatiile banesti in devize, prin casieria unitatii,
conform Registrului de casa in devize.
a) Se incaseaza o creanta de 100$ la cursul valutar de 3,2lei/$, creanta fiind
in evidenta la cursul de 3,15 lei/$;
b) se acorda un avans de trezorerie de 50$, la cursul valutar al zilei de
3,25lei/$;
c) Se incaseaza de la debitor 80$ la cursul valutar al zilei de 3,23lei/$,
creanta fiind in evidenta la cursul de 3,25lei/$. Cursul final este de 3,3 lei/$.
447. SC CRINUL SA incaseaza de la un client extern un avans de 1000 euro
la cursul valutar de 3,3 lei/euro. Se livreaza marfa in valoare de 2000 euro, la
cursul de 3,35 lei/euro, dupa care se regularizeaza avansul si se incaseaza
restul de 1000 euro, la cursul de 3,33lei/euro.
448. SC MEDA SA obtine un credit bancar pe termen scurt de 2000 lei.
Dobanda perceputa 400 lei.
449. Se achita obligatia fata de furnizor, in suma de 32500 lei, dintr-un credit
pe termen scurt primit de la banca, dobanda 15%. La scadenta se
ramburseaza creditul si dobanda.
450. Acordarea unui bilet la ordin de 1000$, la cursul de schimb de
3,25lei/$, furnizorului de mijloace fixe. Plata se face la scadenta, la
cursul valutar de 3,23lei/$ si se evidentiaza si diferente
nefavorabile de curs valutar contatate la lichidarea efectului de
plata in devize.

451. Se incaseaza un avans de 4000$, la cursul de 3,2lei/$, de la client


extern pentru produsele contractate a se livra. Se livreaza produsele finite in
valoare de 10000$ la cursul de schimb de 3,2 lei/$. Se diminueaza creanta
fata de client cu avansul acordat si se incaseaza diferenta, la acelasi curs
valutar de 3,2 lei/$.
452. Se incaseaza avansul de 400$ la cursul de 3,2lei/$ de la un client extern
pentru produsele contractate a se livra. Produsele nu se mai livreaza, iar
avansul se restituie clientului extern, ca urmare a rezilierii contractului, la un
curs de schimb de 3,23 lei/$.
453. Se depune suma de 1000$, la cursul de schimb de 3,3 lei/$, la casieria
societatii comerciale “EXMOB” S.A..
Restituirea sumei catre asociati, din mijloacele banesti depuse de catre
acestia, la cursul de 3,31 lei/$, si evidentierea diferentelor nefavorabile de
curs valutar constatate cu aceasta ocazie.
454. Se reflecta dividendele datorate actionarilor in suma de 1000$, la cursul
de 3,24lei/$, precum si retinerea impozitului de 10% pe dividend de catre
unitatea patrimoniala. Se achita dividendele cuvenite de 900$ si se face plata
datoriei fata de bugetul de stat, pentru impozitul pe dividend datorat de 100$,
la cursul de 3,25 lei/$.
455. Evidentierea sumei de 400$, la cursul de 3,3lei/$, datorata tertilor pentru
achizitionarea de actiuni, in vederea obtinerii veniturilor financiare intr-un
termen scurt, achitarea acestor datorii la cursul de schimb de 3,32lei/$ si
reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, cu ocazia achitarii
investitiilor financiare pe termen scurt.
456. Obtinerea imprumutului obligatar in suma de 600$, la cursul de schimb
de 3,3 lei/$, la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise. Incasarea
sumei la acelasi curs de schimb, restituirea imprumutului din emisiunea de
obligatiuni, la cursul de 3,32lei/$ si evidentierea diferentelor nefavorabile de
curs valutar constatate cu aceasta ocazie.
457. Se primeste suma de 800$, la cursul de 3,33 lei/$, sub forma de credit
pe termen lung si mediu. Rambursarea creditului bancii se face la cursul de
3,34 lei/$, reflectandu-se si diferentele de curs nefavorabile constatate.
458. Incasarea sumei de 550$, la cursul de schimb de 3,22 lei/$ de la agentii
economici care detin titluri de participare la S.C. CRISUL S.A. Restituirea
sumei in valuta la cursul de schimb de 3,32 lei/$ si evidentierea diferentelor
nefavorabile de curs valutar rezultate.
459. Primirea sumei de 450$, la cursul de 3,3 lei/$ sub forma altor
imprumuturi si datorii asimilate, rambursarea ei la cursul de 3,32 lei/$ si
evidentierea diferentelor de curs.
460. S.C. ONIX S.A. executa lucrari unui client extern in valoare de 2000$, la
cursul de 3,23lei/$. Incasarea sumei se face prin casieria unitatii la cursul de
3,22 lei/$. Se inregistreaza si diferentele de curs valutar constatate cu ocazia
lichidarii creantelor.
461. S.C. OMEGA S.A. inregistreaza factura nr. 1200, in valoare de 600$
pentru semifabricatele vandute pe credit, la cursul de 3,22lei/$, pentru care
primeste un bilet la ordin in valoare de 600$, iar incasarea lui prin casieria
unitatii se face la un curs de 3,21 lei/$. Se inregistreaza si diferentele
nefavorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de primit in
devize.
462. SC ALFA SA vinde marfuri pe credit in valoare de 3000$, la cursul de
3,22lei/$, pentru care primeste un bilet la ordin in valoare nominala de 2000$
si se acorda un scont de 2%, din valoarea ramasa de incasat (1000$), pentru
achitarea anticipate a datoriei catre comparator. Se incaseaza, prin casieria
unitatii, suma ramasa la cursul de achimb de 3,2 lei/$. Se evidentiaza si
diferentele de curs valutar aferente.
463. SC BETA SA depune la banca biletul la ordin cu valoarea nominal de
2000$ pentru scontare, la cursul de schimb de 3,1 lei/$, pentru care se
acorda un scont de 100$ bancii, iar banca retine comisionul de 10$. Se
incaseaza valoarea nominal a efectului de comert, mai putin comisionul si
dobanda (2000$ - 110$ = 1890 $).
Cursul dolarului in momentul primirii biletului la ordin, pentru serviciile
efectuate, a fost de 3,22lei/$.
464. Se evidentiaza la cursul de schimb de 3,23 lei/$, suma de 1000$,
datorata societatii de un client incert. Se incaseaza suma in numerar la cursul
de 3,21lei/$.
465. SC “ONIX” SA acorda un imprumut de 1000$, la cursul de 3,22 lei/$, SC
“OPAL” SA la care detine titluri de participare. Se incaseaza imprumutul la
cursul valutar de 3,21 lei/$ si se evidentiaza diferentele constatate in urma
rambursarii imprumutului.
466. SC DELTA SA acorda un imprumut societatii, in valoare de 2000$, la
cursul de 3,22 lei/$, in baza unui contract de imprumut. Rambursarea
imprumutului la scadenta se face la cursul de 3,15 lei/$.
467. La SC “ARTA” SA se evidentiaza dobanzile anuale de 500$, la cursul
de 3,3 lei/$, aferente creantelor legate de participatii si imprumuturilor pe
termen lung acordate tertilor. Incasarea dobanzii se face la cursul de 3,2 lei/
$.
468. SC “MOCA” SA primeste sub forma de imprumut pe termen lung, suma
de 5000$, la cursul de 3,31 lei/$, cu o dobanda de 200$ pe an. Dupa primul
an se ramburseaza imprumutul si dobanda aferenta la cursul de 3,38 lei/$.
469. SC METALICA SA contracteaza un credit pe termen scurt in valoare de
30000 lei, la data de 1.07.2005, scadent la 31.12.2005, cu o dobanda anuala
de 20%, platibila la scadenta. Creditul nu poate fi rambursat decat la
31.01.2006, banca percepand o dobanda penalizatoare de 0,1% pentru
fiecare zi de intarziere.
470. SC MIORITA SA incaseaza un credit garantat de guvern in valoare de
150000 euro, la data de 1.06.2005, la un curs valutar de 3,3 lei/euro, care
urmeaza a se rambursa la 31.08.2005, cu o dobanda de 10%, platibila la
scadenta. Rambursarea creditului si a dobanzii la scadenta se face la cursul
de 3,35 lei/euro.
471. SC CRISUL SA beneficiaza la 1.04.2005 de un credit extern garantat de
stat de 30000 euro, la un curs valutar de 3,3 lei/euro. Dobanda bancara
inregistrata este de 6% platibila la rambursarea creditului. Scadenta creditului
este de 30.06.2005, cand se ramburseaza la un curs de 3,28 lei/ euro.
472. SC “COMALIMENT” SA achizitioneaza marci postale si timbre fiscal, in
valoare de 600 lei, conform Registrului de casa. Se utilizeaza marci
postale in valoare de 80 lei, pentru francarea corespondentei, conform
Borderoului intocmit.
473. SC “EXMOB” SA achizitioneaza bilete de tratament si odihna in valoare
de 200 lei, TVA 19%. Se distribuie salariatilor bilete de tratament si odihna,
contravaloarea lor suportandu-se 50% de unitate si 50% de salariati. Se retin
sumele de la salariati, inclusiv TVA.
474. SC “SINTEZA” SA achizitioneaza bilete de calatorie de 50 lei si
abonamente de calatorie de 150 lei, TVA 19%, pe care le distribuie gratuit
salariatilor proprii, potrivit legii.
475. SC MECORD SA primeste conform facturii nr. 1800, 100 tichete de
masa a 8 lei tichetul, precum si valoarea imprimatelor de 40 lei. Se impart
cele 100 de tichete salariatilor, 10 tichete restituindu-se ulterior societatii.
476. Se deschide un acreditiv in lei, la dispozitia unui furnizor intern, pentru
10000 lei. Se primesc facturi pentru materii prime aprovizionate in suma de
9500 lei , care se achita din acreditiv. Se lichideaza partea neutilizata din
acreditiv.
477. Se deschide un acreditiv in devize, la dispozitia unui furnizor extern,
pentru 10000$, cursul valutar fiind de 3,2 lei/$. Acreditivul ramane neutilizat
pana la finele exercitiului, cand cursul valutar creste la 3,4lei/$. La acest curs
se achita furnizorului extern contravaloarea unei facturi de 9000$.
478. Se acorda unui salariat, care se deplaseaza la Pitesti, pentru
achizitionarea de piese de schimb, un avans de trezorerie, in numerar de 600
lei, conform Registrului de casa. Costul de achizitie al pieselor de
schimb este de 410 lei, TVA 19%, iar cheltuielile de deplasare, conform
decontului intocmit, se cifreaza la 17,1 lei. Se incaseaza suma necheltuita.
479. Se acorda unui merceolog, suma de 1200 lei, pentru procurarea de
marfuri necesare societatii.
Merceologul intocmeste decontul de cheltuieli astfel:
800 lei cumparat marfuri;
152 lei TVA aferenta;
148 lei cheltuieli de deplasare si hotel;
100 lei se restituie la casierie.
480. SC TURIST SA acorda un avans de trezorerie in valuta, in valoare de
200$, la cursul de schimb al zilei de 3,25 lei/$. La data justificarii avansului
acordat in devize el a fost integral utilizat.
481. SC STIMIN SA acorda un avans in devize, pentru deplasare, in valoare
de 200$, la cursul de schimb 3,25lei/$.
La data justificarii avansului in devize, care a fost utilizat numai in suma de
160$, pot sa apara trei cazuri:
Cursul dolarului a ramas neschimbat;
Cursul dolarului a crescut 3,28 lei/$;
Cursul dolarului a scazut la 3,21 lei/$.
482. SC OLIMPIA SA deconteaza cheltuielile cu reparatia autoturismului
proprietatea firmei, in valoare de 2000 lei, TVA 19%, achitate de catre un
salariat al firmei (sofer), pe baza de bonuri de reparatii.
In acest caz pot sa apara doua situatii:
Angajatul a primit avans de 3000 lei;
Angajatul nu a primit avans si a platit costul reparatiei din banii proprii, pe
care ii recupereaza.
483. Pentru aprovizionarea cu material deficitare, un salariat al SC OMEGA
SA este delegate sa se deplaseze la Timisoara. La plecare primeste un
avans de 5000 lei. La intoarcerea din delegatie, in timp de 3 zile, justifica prin
decontul de cheltuieli, urmatoarele:
- bilet CFR dus-intors 60 lei
- cazare hotel 2 nopti 140 lei
- diurna deplasare 3 nopti 100 lei
Total 300 lei
Materiale cumparate 4200 lei
Sume nefolosite 500 lei
Total 5000 lei
484. Se procura diferite materiale consumabile de catre un angajat al firmei,
in suma de 4000 lei, TVA 19%, care a primit avans de trezorerie. Dupa
intocmirea decontului se primesc banii de catre salariat.
485. La casa de schimb valutar “Dacia” au avut loc urmatoarele operatii in
cursul lunii:
- cumpararea a 3500 dolari, la un curs de cumparare de 3,38lei/$, cu un
comision de 5%;
- vanzarea a 2000$, la un curs de vanzare de 3,4lei/$, cu un comision de 4%.
486. Casa de schimb valutar “FELIX”, transfera catre punctual de schimb din
Bors, suma de 820 lei si 6000$, la cursul de cumparare de 3,43lei/$.
487. SC MEDA SA cumpara 200 actiuni a 5 lei/actiune de la o filiala din
cadrul grupului in data de 1.03.2005 la sfarsitul anului 2005, in urma
inventarierii se constata ca valoarea actiunilor a scazut la 4,5lei/actiune, fapt
pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere. In anul 2006
actiunile detinute la societatile din cadrul grupului se vand cu 4lei/actiune,
incasandu-se prin banca.
488. SC CAMEL SA constata cu ocazia inventarierii de la sfarsitul anului
2005 ca valoarea actiunilor proprii rascumparate se diminueaza capitalul
social (VN = 2500), iar ajustarea se anuleaza.
489. SC DORIS SA cumpara obligatiuni, de pe piata de capital, in valoare de
12000 lei, in 1.06.2005. la sfarsitul anului se constata ca valoarea
obligatiunilor cumparate de la alte societati a scazut de la 10500 lei, fapt
pentru care se inregistreaza ajustare pentru deprecierea obligatiunilor. In
anul urmator obligatiunile sunt vandute cu 10000 lei, iar ajustarea este
anulata.
490. SC ALTEX SA primeste cu factura nr.2200, materii prime la costul de
achizitie de 800 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in factura 200
lei, care se inregistreaza in contabilitate dupa metoda inventarului intermitent.