Sunteți pe pagina 1din 29

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 2010

1.Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.


RASPUNS:
In cadrul standardelor internationale de educatie pentru obtinerea si mentinerea competentelor
profesionistilor contabili,un loc important il au cunostintele de natura doctrinara si deontologica;profesia
contabila se distinge de alte profesii prin asumarea unei responsabilitati fata de public.Indeplinirea acestei
misiuni trebuie sa fie asumata de toti profesionistii contabili in cunostinta de cauza si presupune ca
acestia :
 Sa fie constienti de rolul pe care profesia contabila il are pentru dezvoltarea economiei nationale si
mondiale si pentru apararea interesului public;
 Sa fie convinsi de rolul social pe care il au atat la nivelul unei entitati ,cat si la nivel national;
 Sa inteleaga ca munca lor si profesia contabila in ansamblu nu pot fi recunoscute si apreciate decat
daca satisfac trei deziderate devenite comandamente fundamentale ale profesiei:educatie,etica si
calitate.
 Sa cunoasca modul de organizare a profesiei contabile,respectiv modul in care se pot infiinta si pot
functiona organismele profesionale;
 Sa inteleaga semnificatia si importanta unor termeni-cheie pentru profesia contabila daca se
doreste a deveni o profesie top in economia si societatea romaneasca:unitatea(unitatea profesiei
contabile,unitatea membrilor organismului profesional si unitatea tuturor profesionistilor contabili
indiferent de statut)si unicitatea profesiei contabile;
 Sa fi absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si experienta cerut de activitatea
de profesionist contabil in acea tara si care,cel putin,intruneste nivelul de calificare al Directivei a
8-a,si datorita caruia odata autorizati,pot desfasura fara restrictii auditul statutar al tuturor
entitatilor care sunt supuse auditului.
Pentru a se mentine calitatea inalta si diversitatea serviciilor profesionale prestate,este esential sa se
asigure ca firmele profesionale sunt capabile sa elaboreze cea mai larga serie posibila de competente si de
a atrage si a retine cele mai talentate persoane pentru a servi clientii lor.
Pentru a mentine calitatea ridicata a activitatii desfasurate de profesie pentru intreprinderile din Uniunea
Europeana –si pentru a asigura ca profesia europeana poate fi competitiva si poate exercita o influenta la
nivel international,in lumina miscarilor spre o mai mare liberalizare a serviciilor profesionale din intreaga
lume-,FEE recomanda ca eventualele limitari privind aria de practica profesionala care nu pot fi
justificate obiectiv prin motive de competenta,integritate,independenta si obiectivitate sa fie
eliminate.
Pentru contabili,cerintele profesiei lor sunt:
• Asigurarea impertirii corecte a valorii adaugate
• Raportarea corecta a datelor financiare,comparabila,sigura si capabila sa asigure distributia
resurselor in mod egal,
• Independenta,autonomia,libertatea si conducerea democratica.
Este necesar ca expertii contabili sa-si dezvolte si sa-si mentina propria administrare prin pastrarea
reputatiei si onoarei profesionale pentru propriul lor respect de sine,propria incredere si onoare.
Membrii profesiei care nu pretind libertatea profesionala si activitatea profesionala democratica ce sta la
baza independentei si care nu incearca sa dezvolte acest mediu isi pierd motivatiile si eficienta sociala.Din

1
moment ce nu isi pot pastra democratia,independenta si autonomia profesiei,acestia nu-si pot pastra nici
drepturile profesionale si nu isi pot desfasura activitatile profesionale.
In profesia contabila,din Romania,exista paralelisme institutionale nejustificate;nu exista o cultura a
aplicarii de standarde si de bune practici contabile la nivel de firma,ceea ce impune intensificarea
dialogului multipartit pentru elaborarea de standarde contabile.

2.Definiti conceptul de profesie contabila.


RASPUNS:
Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatiilor(serviciilor)care presupun
cunostinte in domeniul contabilitatii,a specialistilor care le efectueaza (presteaza),precum si organismele
lor profesionale.

3.Activitatile componente ale profesiei contabile.


RASPUNS:
Profesia contabila este o profesie cu o arie de activitate larga si diversa. In toate statele membre UE, in
pofida diferentelor istorice, economice, juridice si culturale, poate fi regasit un cumul de activitati care
sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile
sau fiscal.
Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
 Tinerea contabilitatii;
 Elaborarea,examinarea si prezentarea situatiilor financiare;
 Audit statutar;
 Alte lucrari de audit financiar-contabil;
 Management financiar-contabil;
 Servicii fiscale(consultanta,consiliere si asistenta fiscala);
 Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor;
 Evaluari de intreprinderi si titluri;
 Alte servicii contabile si paracontabile.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita :
 Prin compartimente proprii;
 Prin externalizare.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera:
 Auditul statutar;
 Auditul in sectorul public
 Contabilitatea;
 Auditul fuziunilor si achizitiilor,
 Auditul elementelor nemonetare;
 Lichidari;
 Insolvabilitate;
 Expertiza juridica;
 Consultanta ,etc.
Dintre toate activitatile componente ale profesiei contabile numai auditul statutar este in mod obligatoriu
organizat si exercitat ca activitate externa oricarei entitati supuse unui astfel de control.
Alte servicii furnizate exclusiv de profesionistii contabili sau partajate cu alte profesii sunt:

2
- Resurse umane si administrative:intocmirea statelor de plata,proceduri de control intern,etc.;
- Misiuni de consultanta si consiliere contabila si fiscala;
- Servicii financiare:evaluarea afacerilor,analiza investitiilor,brokerajul,etc.;
- Servicii juridice:intocmirea documentelor juridice pentru persoane fizice,consiliere privind Legea
companiilor,etc.

4.Categorii de profesionisti contabili.


RASPUNS:
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt
nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces
fara restrictii la toate serviciile si activitatile componente ale profesiei contabile,inclusiv ,odata autorizat,la
activitatea de audit statutar.
Acesti profesionisti contabili au studii universitare,un stagiu practic de cel putin trei ani si au sustinut si
promovat un test de aptitudini,iar calitatea profesionala obtinuta are diferite denumiri,dar cu continut
echivalent,cele mai des intalnite fiind cea de „expert contabil”,(intalnita frecvent in tarile latino-
continentale),”chartered accountant”(CPA) in SUA,etc.
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in:
- Dependenti,cu statut de angajati ;
- Independenti sau liber-profesionisti contabili,furnizori ai serviciilor componente ale profesiei
contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili,acestia pot sa-si
desfasoare activitatea:
- Individual;
- In forme asociative potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de
servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a
intreprinderilor.

5.Necesitatea reglementarii profesiei contabile.


RASPUNS:
Modul in care ar trebui reglementata profesia contabila a constituit in ultimii ani subiectul multor
dezbateri si in consecinta au avut loc multe schimbari deoarece profesionistii contabili,clientii
lor,organismele lor profesionale si guvernele cauta sa se asigure ca profesia contabila continua sa
furnizeze servicii de inalta calitate si contribuie la cresterea si dezvoltarea economica globala.
Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile
profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor.
Organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc in cele trei
obiective(comandamente)fundamentale ale organismelor profesionale,si anume:
 Educatia :asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
 Etica :comportamentul deontologic al membrilor lor;
 Calitatea :certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor.
Organismul profesional trebuie sa reglementeze activitatile si conduita membrilor sai pentru a se asigura
ca responsabilitatea sa fata de interesul public este indeplinita,chiar si atunci cand exista o reglementare
externa semnificativa a profesiei din partea unei agentii guvernamentale.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:

3
1) Profesia insasi,capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii;
2) Conditiile de piata in care activeaza profesia;
3) Calitatea serviciilor furnizate de membrii sai;reglementarea este necesara pentru a certifica faptul
ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata,ceea ce implica:
- Adoptarea de standarde profesionale tehnice;
- Adoptarea de reguli etice;
- Nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile,precum
investitorii,etc.
Reglementarea poate fi un mijloc eficace de asigurare a calitatii si de abordare a unor aspecte aferente
pietei serviciilor contabile cel putin datorita urmatoarelor doua cauze:
 Existenta unui dezechilibru in ceea ce priveste cunostintele intre clientul care
primeste serviciile contabile si furnizorul acestor servicii care dispune de
expertiza profesionala;reglementarea poate trata acest dezechilibru prin oferirea
certificarii beneficiarului ca furnizorul dispune de calificarile necesare si va
respecta standardele profesionale adecvate in activitatea sa.Astfel beneficiarul
este incredintat ca primeste servicii de calitate.
 In afara furnizorului si beneficiarului de servicii contabile exista si terte parti care
pot cumula beneficii sau costurisemnificative de pe urma furnizarii de servicii
contabile;reglementarea poate trata acest aspect dand o asigurare ca aceste
beneficii si costuri pentru partile terte sunt luate in considerare pentru a determina
ce serviciu trebuie produs si la ce standarde de calitate.

6.Aria deaplicabilitate si calitatea reglementarii in profesia contabila.


RASPUNS:
Reglementarile profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
 Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
 Cerintele referitoare la educatia continua;
 Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
 Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte;
 Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc
conditiile de mai sus.
Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii
profesiei ,utilizatorii(consumatorii) serviciilor contabile si organele de reglementare,pentru a evalua
conformitatea membrilor cu cele mai bune practici.
Pentru ca reglementarea sa asigure faptul ca serviciile contabile sunt de calitate adecvata,aceasta trebuie sa
fie:
♦ Proportionala;
♦ Transparenta;
♦ Sa nu fie impotriva competitiei;
♦ Nediscriminatorie;
♦ Precisa;
♦ Segmentata in functie de tinta sa;
♦ Implementata consecvent si just;
♦ Supusa unei examinari periodice.

4
Efectul unei reglementari bine elaborate va consta in furnizarea asigurarii potrivit careia natura si calitatea
serviciilor contabile raspund atat nevoilor beneficiarilor,cat si nevoilor economiei in general.
Reglementarea este importanta,dar nu este suficienta si nici nu poate fi pe deplin eficienta decat daca este
insotita de un comportament etic al profesionistului contabil,care,in final,reprezinta garantia bunelor
servicii si a calitatii acestora.
Serviciile de inalta calitate oferite de profesie sunt in final o functie a standardelor profesionale,inclusiv de
etica ,a competentelor si valorilor personale si a sistemelor de reglementare ,toate trebuind sa fie
consecvente si sa se sprijine reciproc.

7.Modalitati de implementare a reglementarii.


RASPUNS:
Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii :
1) Autoreglementarea ,specifica economiilor liberale:organismul profesional este recunoscut de
guvern,care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia;
2) Reglementarea externa:profesia este reglementata de guvern,fie prin intermediul unei agentii
guvernamentale’fie prin intermediul unei agentii independente,careia guvernul i-a delegat sarcini
de reglementare;
3) Coreglementarea :reprezinta o combinare intre autoreglementaresi reglementarea externa.
Aureglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare,si
nu sa se concureze.
Exista mai multe modalitati in care autoreglementarea si reglementarea externa pot fi combinate in
vederea unui amestec eficient de reglementare:
♦ Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta;in acest caz
supravegherea este complementara reglementarii si o intareste;
♦ O combinare in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale
reglementarii,iar guvernul sau o agentie independenta ,pentru alte aspecte.
Combinarea intre autoreglementare si reglementarea externa folosita in anumite state poate depinde de
unii factori precum:
• Experienta istorica;
• Performanta de autoreglementare a organismului profesional;
• Orientarea politica generala catre reglementarea ca instrument de conducere economica;
• Calea de dezvoltare a economiei;
• Natura si caracteristicile esecurilor pietei.
Oricare ar fi modul de implementare ,organismele profesionale trebuie sa joace un rol hotarator in
reglementarea profesiei,ele fiind cel mai bine pozitionate pentru apararea interesului public;
 Publicul are nevoie de servicii de calitate,dar si reputatia organismului profesional
va reflecta calitatea serviciilor oferite de membrii sai;
 Ele sunt apropiate de pietele in care opereaza membrii lor si deci cunosc felul in
care reglementarea poate afecta comportamentul;
 Ele pot urmari eficienta sistemului de reglementare;
 Ele au responsabilitatea de a comunica si de a lucra cu guvernele in interesul public.
Guvernele trebuie sa se asigure ca reglementarile respective isi ating obiectivul referitor la interesul public
la cel mai scazut cost posibil.Pentru aceasta,guvernele trebuie:
• Sa inteleaga natura si caracteristicile problemelor pe care reglementarea
cauta sa le rezolve;

5
• Sa beneficieze de un sistem de monitorizare a performantei organismului
insarcinat cu reglementarea profesiei;
• Sa se bazeze pe rezultate,respectiv calitatea generala si consecventa
serviciilor contabile;
• Sa aiba abilitatea de a amenda legislatia si reglementarea atunci si acolo
unde este nevoie.
Organismele profesionale trebuie sa fie in dialog constant cu guvernele in vederea aflarii echilibrului intre
autoreglementarea si supravegherea publica prin prisma cerintelor pietei serviciilor contabile.
Abilitatea cea mai importanta a profesiei contabile este aceea de a pune pe primul loc interesul
public,lucru care va face ca profesia sa castige respectul comunitatilor si al organelor de reglementare din
tara si la nivel global.

8.Reglementarea profesiei contabile la nivel european.


RASPUNS:
Reglementarea profesiei contabile la nivel european poate fi:
1) Reglementarea generala;
2) Reglementarea speciala.

1) Reglementarea generala
Profesia contabila exte reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu
privire la recunoasterea calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt
nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces
fara restrictii la toate serviciile si activitatile componente ale profesiei contabile,inclusiv ,odata autorizat,la
activitatea de audit statutar.
Acesti profesionisti contabili au studii universitare,un stagiu practic de cel putin trei ani si au sustinut si
promovat un test de aptitudini,iar calitatea profesionala obtinuta are diferite denumiri,dar cu continut
echivalent,cele mai des intalnite fiind cea de „expert contabil”,(intalnita frecvent in tarile latino-
continentale),”chartered accountant”(CPA) in SUA,etc.
2) Reglementarea speciala.
Conditiile de autorizare a persoanelor fizice si juridice care doresc sa presteze servicii de audit statutar
sunt reglementate distinct prin Directiva 84/253/CEE,cunoscuta sub denumirea de a 8-a
Directiva,inlocuita prin Directiva 2006/43/CF,cunoscuta sub denumirea de noua Directiva a 8-a.
Principalele prevederi ale celei de a 8-a Directive se refera la:
• Conditiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit
statutar.Pentru ca o persoana fizica sa fie autorizata sa efectueze audit statutar,conditiile sunt:
- Sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent ;
- Sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil;
- Sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin trei ani;
- Sa fi promovat un examen de competenta profesionala;
• Conditiile speciale privind independenta auditorului ,calitatea prestatiilor de audit statutar si
standardele aplicabile;
• Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor
statutari.

6
Profesia contabila

Contabilitatea
Elaborarea
Examinarea Publicul
situatiilor
si Utilizatorii
financiare
prezentarea situatiilor
primara situatiilor financiare
Contabilitatea Audit
financiare
manageriala intern
Sistemul de
control intern
Auditul intern

Categoriile de entitati supuse auditului statutar sunt prevazute prin Directiva a 4-a si Directiva
a 8-a,precum si prin reglementarile nationale-Legea companiilor,de regula,iar reglementarea auditului
statutar este prevazuta prin Directiva a 8-a la nivel european si prin lege speciala la nivelul fiecarei tari.
Sistemele alternative de control nu pot fi aplicate atunci cand exista o gama larga de utilizatori ai
situatiilor financiare sau cand intreprinderea coteaza pe piete externe sau face parte din grupuri cu filiale
in jurisdictii diferite.

9.Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.


RASPUNS:
Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul
public,fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de
intreprindere:actionari,salariati,banci,buget,etc.
Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public,prin public intelegandu-
se:
- Clientii;
- Guvernul;
- Angajatorii;
- Investitorii;
- Oamenii de afaceri;
- Comunitatile financiare;
- Donatorii de fonduri;
- Orice alta persoana,
care dau incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a
economiei.
Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes
general.Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza
profesionistii contabili,in slujba carora se afla.

7
Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul
profesionist.
Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public:
- Auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare prezentate
institutiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital;
- Responsabilii financiari(directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management
financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei;
- Auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect,care
sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului;
- Expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei,precum si la aplicarea corecta a
sistemului de impozitare;
- Consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate fata de interesul public in
sustinerea luarii unor decizii manageriale corecte.
Introdusa la inceput in SUA prin Legea Sarbanes-Oxley,supravegherea publica a fost preluata la nivelul
UE prin noua Directiva a 8-a,care la nivelul fiecarui stat membru trebuia implementata in legislatiile
nationale pana in luna iunie 2008.
Supravegherea publica,in spiritul si litera Directivei a 8-a ,consta in implementarea unui sistem eficient de
supraveghere publica a auditorilor statutari si a firmelor de audit;acesta nu presupune neaparat crearea
unui organism de supraveghere publica.
Pentru a nu afecta interesul public,supravegherea publica trebuie sa respecte urmatoarele principii:
 Toti auditorii statutari si toate firmele de audit sunt supusi supravegherii publice,iar cand
autoritatea competenta in domeniul auditului statutar este un organism profesional
autonom,sistemul de supraveghere publica se extinde si asupra acestuia.
 Sistemul de supraveghere publica este condus de nepracticieni;se presupune ca nepracticianul
detine cunostinte in domenii relevante pentru auditul statutar fie datorita experientei sale
profesionale,fie pentru ca stapaneste cel putin una dintre disciplinele care fac obiectul pregatirii in
domeniul auditului statutar.
 Persoanele implicate in conducerea sistemului de supraveghere publica sunt selectate printr-o
procedura de nominalizare independenta si transparenta.
 Sistemul de supraveghere publica isi asuma responsabilitatea finala a supravegherii:
♦ Autorizarii(acreditarii) si evidentei auditorilor statutari si ale firmelor de audit;
♦ Adoptarii standardelor de conduita profesionala si de control intern de calitate a firmelor de
audit,precum si a standardelor de audit;
♦ Dezvoltarii profesionale continue,asigurarii calitatii si sistemelor de investigatii si sanctiuni
disciplinare.

10.Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.


RASPUNS:
Nu exista progres uman fara dezvoltarea pietelor,dar pietele nu se pot dezvolta fara profesionisti
contabili;deci profesionistii contabili satisfac un interes general.
Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei
intreprinderi,iar profesionistul contabil este artizanul acesteia.
Intreprinderile mici si mijlocii,care reprezinta peste 80% din economia europeana,constituie inima
comertului european.Dezvoltarea intreprinderilor depinde de costul capitalului acestora,iar costul
capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare,adica de calitatea muncii profesionistilor

8
contabili.Indeplinirea rolului contabilitatii si al profesionistilor contabili in dezvoltarea economica
durabila prin satisfacerea interesului public este conditionata de existenta unor organisme profesionale
nationale puternice care sa lupte pentru aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si
auditului.

11.Rolul social al profesionistilor contabili.


RASPUNS:
Profesia contabila este o profesie liberala,iar organismele profesionale au fost inca de la infiintarea
acestora-organisme de reglementare-garantie a servirii interesului public.
Determinarea si plata tuturor veniturilor in societate constituie una din lucrarile importante ale
profesionistilor contabili.De calitatea muncii lor depinde bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei
tari.Toti profesionistii contabili au misiunea de a actiona peste tot in interes public,iar aceasta misiune
trebuie indeplinita indiferent de locul in care isi desfasoara activitatea:in institutii,in afaceri,in educatie sau
in practica libera.
Profesionistii contabili joaca un rol social important ;atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu
serviciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari.In
plus,lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii veniturilor membrilor societatii sunt
indispensabile societatii.
Pentru intelegerea rolului social ,se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile care trebuie
fiscalizate ,ca urmare a unor servicii contabile necorespunzatoare ,pot conduce Administratia la concluzia
stabilirii unor noi impozite si taxe in sarcina contribuabililor.Tot in acest sens trebuie privita si contributia
profesionistilor contabili la realizarea veniturilor statului,sursa a programelor sociale ale Guvernului.

12.Necesitatea unor organisme profesionale puternice.


RASPUNS:Profesionistii contabili,ca furnizori de servicii profesionale,nu numai ca nu pot ,dar si trebuie
sa se asocieze pentru a satisface mai bine interesul public,organismul rezultat avand menirea sa asigure
unitatea de conceptie si de metoda pentru serviciile profesionale pe care le efectueaza ca angajati sau in
practica libera.
Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o
are profesia contabila pentru protejarea interesului public,cel putin din punctul de vedere al trei
domenii,care constituie comandamentele fundamentale ale oricarui organism profesional:
 Educatia ;
 Etica;
 Controlul de calitate.
Atat publicul,cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventuala
incompetenta a profesionistilor contabili.
Aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce
priveste educatia profesionalistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de
profesionistii contabili.
Publicul trebuie sa fie protejat de eventuale intelegeri neconforme intre profesionistii contabili si entitatile
beneficiare ale serviciilor prestate de catre acestia ;aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul
profesional stabileste masuri de etica si deontologie profesionala eficiente.

9
Asociatiile sau organismele profesionale se infiinteaza prin consimtamantul membrilor
profesionisticontabili sau printr-o lege.
Intr-o tara se pot constitui unul sau mai multe organisme ale profesiei contabile.Atunci cand es creeaza
mai multe organisme in domeniul profesiei contabile,pentru servirea interesului public,este necesar ca
acestea sa nu fie organizate pe principii monopoliste,exclusiviste in ceea ce priveste activitatile
componente ale profesiei contabile.
Persoanele care doresc sa faca parte din organismele profesionale trebuie sa detina calificarile necesare.La
nivel european exista doua moduri de abordare a calificarii profesionale:
1. sistemul de calificare a pregatirii si
2. sistemul de calificare functional
Calificarea pregatirii indica faptul ca persoana respectiva detine un nivel de educatie si de pregatire
,calificarea pregatirii asigurand accesul la toate sau la o serie larga de activitati ale profesiei
contabile.Termenul de calificare functionala-intalnit in unele tari-denota o calificare profesionala care
permite persoanei respective sa exercite numai functia pentru care detine calificarea.
Indiferent de numarul organismelor profesionale,pentru a putea exercita activitatea de audit statutar
profesionistul contabil trebuie sa fie autorizat de o autoritate competenta.

13.Criterii de recunoastere a unui organism profesional.


RASPUNS:
Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale,un organism national al
profesiei contabile trebuie:
1. sa fie organism necomercial si neguvernamental;
2. sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
3. membrii sai sa fie profesionisti contabili;
4. sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
5. sa aiba capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si
contabile(etica,disciplina,practica profesionala,controlul calitatii);
6. membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare ,la cel mai inalt nivel posibil,activitatile
traditionale efectuate de profesionistii contabili;
7. sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor
sale.

14.Despre IFAC.
RASPUNS:
IFAC(Federatia Internationala a Contabililor) s-a infiintat in anul 1977 cu 63 de membri fondatori din 51
de tari ca raspuns la provocarile perioadei:
♦ sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe;
♦ furnizarea unei directii si a unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga
lume pe calea dreapta si etica.
IFAC este o organizatie globala,semnificativa,care cuprinde 155 de organisme membre si asociate din
118 state ,reprezentand peste 2.5 milioane de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in
industrie si comert,educatie,institutii publice,etc.
IFAC este organizatia globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si toate specializarile
profesiei:contabilitate de afaceri,consultanta fiscala,audit,tehnologia informatiei,insolvabilitate,etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor
internationale prin promovarea aderarii la standarde profesionale de inalta calitate.

10
IFAC colaboreaza cu alte organizatii si normalizatori internationali precum:
 Organizatia Internationala a Comisiilor Titlurilor de Valori;
 Comitetul Basel privind Supravegherea Bancara;
 Forumul de Stabilitate Financiara;
 Asociatia Internationala de supraveghere a Sistemului de Asigurari
 Banca Mondiala.
IFAC elaboreaza standardele ,cu aplicabilitate la nivel global,in domeniile:
♦ Educatie;
♦ Etica;
♦ Calitatea serviciilor;
♦ Audit;contabilitate publica.
Pentru a deveni membru IFAC ,organismul profesional solicitant trebuie:
1) Sa fie recunoscut fie pritr-o lege ,fie prin consens general ca fiind un organism
national profesional major care desfasoara activitatea in jurisdictie.In cazul
consensului general s-a constatat faptul ca el trebuie sa fie sustinut de comunitatea
de afaceri;
2) Sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;
3) Sa demonstreze ca acorda o atentie deosebita atunci cand isi selectioneaza membrii;
4) Sa furnizeze standarde si orientari privind comportamentul si practicile profesionale
persoanelor carora li s-a acordat o functie sau alte imputerniciri de catre o autoritate
recunoscuta sau carora organizatia le-a acordat o functie si care trebuie sa respecte
criteriile statutului de membru ;
5) Sa se oblige sa participe in IFAC si sa promoveze importanta IFAC si a
programelor,activitatilor si hotararilor luate de IASB.
6) Sa fie solvabil financiar si operational;
7) Sa aiba o structura operationala interna care furnizeaza sprijin si reglementari
pentru membrii sai.
Profesia contabila din Romania este reprezentata la IFAC prin CECCAR-membru plin din anul 1996 si
CAFR-membru asociat din anul 2005.

15.Organisme si grupari regionale profesionale.


RASPUNS:
IFAC este recunoscuta drept o organizatie mondiala a profesiei in general in ceea ce priveste stabilirea
standardelor profesionale.Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila
dintr-o regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri
in fata organizatiilor internationale . Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea
dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia
regionala trebuie sa demonstreze ca:
- va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze activ aceste obiective si se va asigura
ca prin intermediul propriilor organisme membre sunt promovate in regiune reglementarile si standardele
IFAC si IASC;
-are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea profesiei contabile in regiunea respectiva;
-sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si tehnic, a functionat pe o
perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare

11
indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC;
-contine deja un numar suficient de organisme contabile care sunt deja membre ale IFAC.
-constituie o regiune de tari definita corespunzator si care este in general reprezentativa pentru
profesia contabila;
-nu este alcatuita deja dintr-un numar substantial de organisme membre din tari deja deservite de o
organizatie regionala.
Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleiasi regiuni, care
insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala.
Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regionala trebuie sa demonstreze ca:
- exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta(care poate fi cunoscuta ca oeganizatie regionala
pentru propriile sale scopuri locale);
-gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC;
-zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de
organisme contabile profesionale; gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru
recunosterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei
recunosteri.
Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al
IFAC, doar cu invitatie speciala si intr-un anumit scop.
Gruparile recunoscute vor primi exemplare din toate publicatiiile IFAC in schimbul platii unei cotizatii
anuale rezonabile.Acestea vor fi incurajate sa contribuie la raspunsurile pentru proiectele de expunere ale
IFAC si pentru reglementari si alte documente inaintate.
Principalele organizatii si grupari regionale care functioneaza in Europa sunt:
• Federatia Expertilor Contabili Europeni (FEE)este organizatia- recunoscuta de IFAC-care
gestioneaza profesia contabila la nivelul Uniunii Europene.CECCAR este membru FEE din 1996.

16. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.


RASPUNS:
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
-nivelul de contract;
-nivelul firmei ;
-nivelul organismului profesional.
Organizatia poate analiza mai multe abordari care includ:
• Resurse interne – folosirea de inspectori angajati de organismul profesional;
• Resurse externe ca de exemplu:
- contractanti – folosirea de revizori(persoane ,firme sau echipe mixte) contractati de organizatia
profesionala;
- sistem de control de catre terti-persoanele sau firmele care vor inspecta contracteaza alte persoane sau
firme pentru realizarea controalelor;
- contractarea lucrarilor in afara societatii – organismul profesional externalizeaza controalele unei terte
parti(de exemplu,o alta organizatie profesionala cu experienta necesara);
- combinarea celor de mai sus;
- abordare bilaterala sau regionala.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea
independentei auditorilorde calitate.

12
17. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale.
RASPUNS:
Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care
trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate
si aplicate pe scara larga. Avand in vedere marea divesitate de culturi, limbi, sisteme educationale, jurdice
si sociale din tarile din care fac parte organismele membre IFAC, este la latitudinea fiecarui organism
membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar
care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri de documente:
-Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili(IES);
-Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili(IEG);
-Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili(IEP).
Cele trei tipuri de documente reflecta in ordine descrescatoare natura autoritatii publicatiilor conform
functiunilor lor.Standardele sunt mai autorizate decat Indrumarile ,care la randul lor sunt mai autorizate
decat Documentele.
Standardele international de educatie pentru profesionistii contabili(IES):
-Stabilesc standarde de „buna practica” general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii
contabili;
− Exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a
profesionistilor contabili;
- Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat
pentru castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii internationale;
-desi nu pot trece legal peste legile si reglemetarile locale,furnizeaza referinte autorizate pentru
influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in general.
Principalele obligatii ale organismelor profesionale membre IFAC in legatura cu standardele
internationale de educatie sunt:
- Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si
procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standarde;
- Sa depuna eforturi pentru implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si
dezvoltare care incorporeaza standardele;
- Sa aduca la cunostinta membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC.
Pana in prezent ,IFAC a emis opt Standarde Internationale de Educatie pentru Profesionistii contabili
(IES-uri):
- IES 1,intitulat „Cerinte de intrare intr-un program de educatie contabila profesionista”;
- IES 2,intitulat „Continutul programelor de educatie profesionala”;
- IES 3,intitulat „Aptitudini profesionale”;
- IES 4,intitulat „Valori profesionale,etica si atitudini”;
- IES 5,intitulat „Cerinte de experienta practica”;
- IES 6,intitulat „Evaluarea capacitatilor profesionale si competentei”;
- IES 7,intitulat „Dezvoltarea profesionala continua”;
- IES 8,intitulat „Cerinte privind competenta profesionistilor contabili din domeniul auditului”.

18. Standardele intrenationale de calitate si rolul organismelor profesionale.

13
RASPUNS:
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
− nivelul misiunii;
- nivelul firmei(cabinetului);
- nivelul organismului profesional.

Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca
referiri la:
a) Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei(cabinetului) constau in:
- stabilirea de politici si proceduri al caror scop este de a promova o cultura interna bazata pe
recunoasterea faptului ca in realizarea misiunilor calitatea este esentiala;
- stabilirea structurilor sau persoanelor care isi asuma responsabilitatea finala pentru sistemul de
control al calitatii in cadrul firmei;
- persoanele care au atributii cu privire la sistemul de control al calitatii in cadrul firmei trebuie sa
detina experienta si capacitati suficiente si adecvate ,precum si autoritatea necesara.
b)Cerintele etice constau in stabilirea de politici si proceduri care sa asigure respectarea de catre personal
a cerintelor etice relevante: integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, confidentialitatea,
profesionalismul si independenta;
c) Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice presupun:
- stabilirea de politici si proceduri pentru acceptarea clientilor;
- stabilirea de politici si proceduri pentru continuarea relatiilor cu clientii si pentru retragerea din
misiune sau din relatiile cu clientii.
d) Resursele umane se refera la stabilirea de politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea
performantei, capacitatile, competenta, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulentele etc;
e) Monitorizarea presupune asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al
calitatii sunt relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.
f) Realizarea misiunilor presupune stabilirea de politici si proceduri pentru:
-asigurarea realizarii misiunilor in conformitate cu standardele profesionale si cu cerintele legale;
-modul de acordare a consultatiilor;
-modul de solutionare a divergentelor de opinii in cadrul echipei misiunii sau dintre echipa si celelalte
structuri ale firmei;
-examinarea independenta a controlului de calitate;
-documentarea misiunilor.
Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:
- Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii;
- Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile
standardelor internationale de calitate.

19. Standaredele internationale de etica si rolul organismelor profesionale.


RASPUNS:
Consiliul pentru Standarde de Etica pentru Contabili (IESBA) din cadrul IFAC a emis Codul etic al
profesionistilor contabili care cuprinde standarde etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru
profesionistii contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii
profesionale pentru profesionistii contabili si creeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea
acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:

14
-Organismele membre nu trebuie sa aplice standarde mai putin stringente decat cele stipulate in Codul
etic IFAC;
- Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele membre
trebuie sa urmareasca convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-i convinga pe cei
responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.
In Romania ,Codul etic IFAC a fost adoptat ,cu unele mici modificari ,drept Cod etic national al
profesionistilor contabili,inca din anul 2002.

20. Standardele internationale de contabilitate si rolul organismelor


profesionale.
RASPUNS:
IFAC prin Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabiliate pentru Sectorul Public
(IPSASB),emite Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public, iar Consiliul pentru
Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) emite Standardele Internationale de Raportare Financiara
(IFRS).
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
- Incorprarea cerintelor IPSAS-urilor in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau
daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti,
convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;
- Asistenta la implementarea IPSAS-urilor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde;
- Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea
elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor
responsabili sa se conformeze acestor standarde;
− Asistenta la implementarea IFRS-urilor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde.

21. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.


RASPUNS:
IFAC,prin Consiliul pentru Standarde Internationale de Audit si Asigurari(IAASB) emite urmatoarele
categorii de standarde:
-Standardele Internationale de Audit(ISA);
-Standardele Internationale pentru Misiunile de Examinare(ISRE);
− Standardele Internationale pentru Serviciile Conexe(ISRS);
- Standardele Internationale pentru Misiunile de Certificare (ISAE).
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:
-incorporarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate documente emise de consiliul pentru
standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii
standardelor nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze
acestor standarde si documente;
-asistarea la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si
documente.
-implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si completa a

15
standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru standarde internationale de
audit si asigurari.

22. Unicitatea si unitatea profesiei contabile????


RASPUNS:
In toate tarile ,indiferent de nivelul de dezvoltare,multe persoane sunt implicate in profesia de
contabil,care posedamulte calitati si lucreaza pe posturi diferite.
Obiectivele generale ale profesiei contabile sunt:
• protejarea interesului public prin asigurarea faptului ca membrii respecta cele mai ridicate
standardede conduita etica si profesionala;
• obtinerea unei recunoasteri publice a unei game largi de servicii pe care contabilii profesionisti le
pot oferi;
• promovarea,mentinerea si sporirea cunostintelor,abilitatilor si competentei membrilor organizatiei
si stagiarilor;
• promovarea si protejarea obiectivelor si sustenabilitatea organizatiei si profesiei de contabil;
• pastrarea drepturilor legitime ale membrilor;
• asigurarea independentei profesionale a contabililor indiferent de locul ocupat;
• avansarea teoriei si practicii de contabilitate;
• determinarea criteriilor de eligibilitate pentru apartenenta la organism;
• dezvoltarea si pastrarea unor relatii eficiente de lucru cu administratia ,cu alte organisme
nationale,regionale si internationale de contabilitate.
Dezvoltarea profesiei contabile se realizeaza cel mai bine prin crearea de organisme profesionale de
contabilitate care au ca obiective de baza protejarea interesului public,stabilirea standardelor
profesionale,de conduita profesionala,si reprezinta contabilii profesionisti si personalul de contabilitate.
La dezvoltarea si imbunatatirea programelor sau activitatilor este important ca organismul profesional de
contabilitate sa aiba un plan de actiuni pentru realizarea obiectivelor,in care sa fie determinatesarcinile-
cheie,responsabilitatile,resursele necesare si termenele.
Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatiilor(serviciilor)care presupun
cunostinte in domeniul contabilitatii,a specialistilor care le efectueaza (presteaza),precum si organismele
lor profesionale.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera:
 Auditul statutar;
 Auditul in sectorul public
 Contabilitatea;
 Auditul fuziunilor si achizitiilor,
 Auditul elementelor nemonetare;
 Lichidari;
 Insolvabilitate;
 Expertiza juridica;
 Consultanta ,etc.
Dintre toate activitatile componente ale profesiei contabile numai auditul statutar este in mod obligatoriu
organizat si exercitat ca activitate externa oricarei entitati supuse unui astfel de control.
Organizarea profesiei contabile in Romania ,ca profesie liberala de sine statatoare,s-a facut cunoscuta
incepand cu ultimii ani ai secolului XIX si primii ani ai scolului XX.In anul 1907 s-a infiintat „Uniunea
Absolventilor Scolilor Superioare de Comert” care in 1908 a redactat un proiect de organizare al unui

16
Corp al Contabililor cu scopul de a statua „asupra a tot ce priveste interesele profesionale ale carierei de
contabil in general”.
Consacrarea titlului de contabil in Romania avea sa se infaptuiasca prin votarea in Camera Deputatilor la
18 iunie 1921 si in Senat la 1 iulie 1921 si prin promulgarea prin Decret regal la 13 iulie 1921 a Legii
privind constituirea Corpului Contabililor Autorizati si Expertilor Contabili.
Caracterul unitar ,de intreg ,al profesiei contabile din Romania si rolul european al expertului contabil
roman ,de specialist cu cele mai inalte si cuprinzatoare cunostinte in domeniul contabilitatii si care are
acces neingradit la toate serviciile sau activitatile care compun profesia contabila,rezulta cu pregnanta din
atributiile expertului contabil ,si anume:
• Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare;
• Efectuarea de analize economico-financiare;
• Efectuarea de audit financiar-contabil;
• Efectuarea evaluarilor de active,intreprinderi sau titluri de valoare;
• Efectuarea de expertize contabile judiciare sau extrajudiciare;
• Executarea lucrarilor cu caracter fiscal si acordarea de consultanta ,consiliere si asistenta fiscala;
• Efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica;
• Indeplinirea mandatului de cenzor;
• Indeplinirea atributiilor prevazute de lege in procedurile de reorganizare judiciara si faliment;
• Acordarea de asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor
comerciale;
• Efectuarea pentru persoane fizice si juridice a oricarui serviciu profesional care presupune
cunostinte de contabilitate.
Convins de rolul unitatii si unicitatii profesiei contabile ,Corpul va actiona in perioadele viitoare
pentru identificarea si punerea in valoare a tuturor posibilitatilor de colaborare cu celelalte organisme
cu atributii in domeniul profesiei contabile,inclusiv crearea pe cale administrativa sau asociativa a
unor organisme tip „palarie”cu unul sau mai multe astfel de organisme.

23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.


RASPUNS:
Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce
reglementeaza exercitiul profesional al unor activitati.
Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare
comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a
activitatilor profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta,
impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
I. Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili; beneficiarii serviciilor furnizate de ei
sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund
pentru calitatea prestatiilor lor;
II. Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din
economie, precum spalare de bani, finantari de terorism, fraude, coruptii.
Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul
etic IFAC:
− Fie prin adoptarea Codului Etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili;
- Fie prin adoptarea Codului Etic IFAC la specificul jurisdictiei locale;

17
- Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul
etic IFAC.

24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.


RASPUNS:
Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:
(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie să fie drept si onest în toate relatiile profesionale si de
afaceri.
(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie să fie impartial si nu trebuie să permită prejudecătilor,
confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite să intervină în rationamentele profesionale
sau de afaceri.
(c) Competenta profesională si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-si
mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un
angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practică, legislatie si
tehnică. Un profesionist contabil ar trebui să actioneze cu prudentă si în conformitate cu standardele
tehnice si profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale.
(d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie să respecte confidentialitatea informatiilor
dobândite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie să divulge astfel de informatii
unei terte părti fără o autorizatie specifică, cu exceptia cazului în care există un drept sau o obligatie
legală sau profesională de a dezvălui aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute în cadrul unei
relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau
al unor terte părti.
(e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor si normelor
relevante si ar trebui să evite orice actiune ce poate discredita această profesie.
(f) Respectul fată de normele tehnice si profesionale - Profesionistul contabil trebuie sa-si îndeplinească
sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili
au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt
compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul liberprofesionistilor contabili, cu
independenta.
În plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB,
C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relevanta.
g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească
manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor
legale si regulilor stabilite de Corp.

25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.


RASPUNS:
Principiul independentei cere profesionistului contabil satisfacerea concomitenta a celor doua componente
fundamentale ale conceptului,si anume:
a) Independenta de spirit (in gandire)sau independenta de drept = consta in acea stare a
profesionistului contabil potrivit careia el considera ca poate indeplini o misiune in conditii de
integritate si cu obiectivitatea necesara;
b) Independenta in aparenta (comportamentala) sau independenta de fapt = presupune ca o terta
persoana bine informata,dar si bine intentionata nu gaseste nici un motiv de natura

18
comportamentala care sa o determine sa puna la indoiala integritatea si obiectivitatea
profesionistului contabil.
Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare,in functie de natura si conditiile
serviciului prestat:
1. independenta absoluta;
2. independenta relativa;
3. independenta restrictiva,
Din practica ,rezulta ca majoritatea circumstantelor care afecteaza independenta se datoreaza relatiilor de
afaceri si financiare cu angajatii clientului aflati in pozitia de a exercita o influenta directa asupra
profesionistului contabil.
Regula de baza in cazul in care circumstantele privind amenintarea la adresa independentei sunt
semnificative este:inainte de acceptarea misiunii se procedeaza astfel:
- se intreprind diligentele necesare pentru eliminarea acelor circumstante;sau ,daca nu este posibil,
- se refuza acceptarea sau continuarea misiunii.
Multe amenintari se impart in urmatoarele categorii:
• de interes propriu;
• de autoexaminare(autocontrol);
• de favorizare;
• de familiaritate;
• de intimidare.
Masurile de protectie care ar putea elimina sau reduce amenintarile la un nivel acceptabil se impart in
doua mari categorii:
I. masuri de protectie generate de profesie,legislatie sau reglementari;
II. masuri de protectie in mediul de lucru.

26. Integritatea in profesia contabila.


RASPUNS:
Principiul integritătii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti în
relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implică, de asemenea, tranzactii corecte si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte
informatii când apreciază că acestea:
- contin o declaratie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare.
Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful dacă el furnizează un raport modificat
pentru a respecta cerintele paragrafului

27. Obiectivitatea in profesia contabila.


RASPUNS:
Principiul obiectivitătii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu îsi compromite
profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus în situatii în care obiectivitatea îi este afectată. Este imposibil ca toate
aceste situatii să fie definite si descrise.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influentează în mod negativ rationamentele profesionale ale
profesionistului contabil ar trebui evitate.

19
Profesionistii contabili îsi desfăsoară activitatea în multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze
obiectivitatea în împrejurări diferite. Liber-profesionistii contabili realizează rapoarte de certificare,
prestează servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati
întocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc în diferite
functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii
profesionisti contabili pregătesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre în profesie. Indiferent de pozitie
sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa
mentină obiectivitatea în rationamentul profesional.
În selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerintelor etice legate
de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunzătoare următorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot
diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se definească si sa se descrie toate situatiile în care ar exista aceste posibile
presiuni. În stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea
profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute părtinirea ori influentele altora sa încalce
obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale
contabile si-au însusit principiul obiectivitătii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care
pot fi considerate a avea o influenta importanta si dăunătoare asupra rationamentului lor profesional sau
asupra acelora cu care negociază.
Masuri de protectie:
1. retragerea din echipa misiunii;
2. proceduri de supraveghere;
3. terminarea relatiei de afaceri sau financiare care genereaza amenintarea.

28. Confidentialitatea in profesia contabila.


RASPUNS:
Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:
a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei
relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă
publică o anumită informatie sau dacă există o obligatie legală sau profesională de a face publice acele
informatii.
(b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul
personal sau în avantajul unei terte părti.
Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidentialitatea, chiar si într-un mediu social.
Profesionistul contabil trebuie să fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, în special în
situatii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să mentină confidentialitatea în prezentarea de informatii
către un posibil client sau angajator.
Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să ia în considerare mentinerea confidentialitătii în cadrul
firmei sau al organizatiei angajatoare.
Un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul
său si persoanele care îi furnizează consultantă sau asistentă respectă principiul confidentialitătii.
Obligatia de confidentialitate continuă si după încheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client

20
sau angajator. Când profesionistul contabil schimbă organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are
dreptul să utilizeze experienta anterioară. profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, să folosească sau să
divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesională sau de afaceri.
In următoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati să divulge informatii confidentiale:
• atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator;
• atunci când divulgarea este autorizată prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe
în cursul unor proceduri judiciare; si
• pentru a aduce la cunostinta autoritătilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii.
• atunci când există o obligatie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin
lege:
• pentru a se conforma controlului calitătii unui corp membru sau al organismului profesional;
• pentru a răspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism
normalizator.
• pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare;
• pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci când profesionistul contabil a determinat că informatia confidentială poate fi divulgată, trebuie
avute în vedere următoarele aspecte:
-dacă interesele tuturor părtilor, inclusiv ale tertelor părti ale căror interese ar putea fi afectate, ar fi
prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil să divulge
informatii;
-dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dacă pot fi sustinute cu dovezi, în măsura în
care acest lucru este posibil; când situatia implică fapte sau opinii nefondate, trebuie să se recurgă la
rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută, dacă este
disponibil;
-ce tip de comunicare este preconizată si cui i se adresează; mai exact, profesionistul contabil trebuie să
fie convins că părtile cărora li se adresează comunicarea sunt destinatarii adecvati si că au
responsabilitatea să reactioneze ca atare.

29. Competenta in profesia contabila.


RASPUNS:
Competenta profesionala are douä componente de bazä:
− obtinerea;
- mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e cu
competenta, grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de
competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca
el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobândirea cere:
inalt standard de pregatire generalä,− urmatã de una specifica;
practica si examinare in subiecte profesionale− semnificative;
perioada de practica in domeniu.−
Mentinerea cere:
− cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate,
audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
Adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate− in indeplinirea sarcinilor profesionale, in
conformitate cu normele nationale si intemationale.

21
30. Profesionalismul in profesia contabila.
RASPUNS:
Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä se
abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice
activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului
contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de
patroni, si fata de publicul larg.
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate
instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta .

31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale?????

32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR?????.


RASPUNS:
In Romania ,normarea contabilitatii fiind un atribut al Guvernului ,profesia contabila a depus si depune
cele mai sustinute eforturi pentru introducerea Stndardelor Iinternationale de Raportare Financiara(IFRS)
si a Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public(IPSAS);
Incepand cu anul 1996,in Romania au existat Standarde nationale de audit elaborate de Camera Nationala
a Auditorilor Statutari care s-au aplicat pana la „schisma”care a avut loc in profesia contabila din Romania
in anul 2000.
Romania a fost prima tara din fostele tari comuniste in care au fost elaborate standarde profesionale pentru
fiecare dintre serviciile furnizate sau activitatile prestate de profesionistii contabili,care constituie criterii
de apreciere a calitatii serviciilor furnizate sau activitatilor prestate.
Organismul profesiei contabilecolaboreaza cu mediul universitar pentru educatia in vederea obtinerii
competentelor specifice calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat potrivit Standardelor
Internationale de Educatie emise de IFAC.
Pentru dezvoltarea continua profesionala a fost emis Standardul National de Educatie nr.38 care preia
cerintele de educatie prevazute in Standardele Internationale de Educatie nr.7 si nr.8 emise de IFAC ,si
care este pus in aplicare prin Programul national pentru dezvoltarea profesionala continua emis pentru o
perioada de cate cinci ani,si prin programele anuale si lunare de dezvoltare profesionala;numarul minim de
ore de pregatire profesionala continua pentru fiecare membru al organismului profesional este de 40 de ore
pe an.
In domeniul calitatii ,organismul profesiei contabile din Romania este printre primele organisme membre
IFAC care a extins Standardele Internationale de Calitate la toate serviciile contabile prestate de
profesionistii contabili.
In domeniul eticii ,in Romania a fost adoptat Codul etic IFAC inca din anul 1995 drept Cod etic national
al profesionistilor contabili (CENPC),care a fost actualizat constant in functie de modificarile aduse
Codului etic IFAC.

Standardele profesionale aplicabile

22
• Standardul profesional nr.21 Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor

Do- Standarde Standarde specifice


me- de baza
niul de
aco- Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3
perire (aplica- (aplicabile tuturor misiunilor) (aplicabile altor misiuni decat cele legate de situatiile financiare)
al stan- bile 21 22 23 24 31 32 34 35 36 37 39
dar- tuturor Tine- Exa- Ce- Audit A- Fuzi- Servi- Exper Audit Eva- Crearea
delor misiuni- rea mina- nzo- Statu- port uni/ cii -tiza intern luari intreprinderilor
lor) conta- rea rat tar uri Divi- Fisca- Con-
bili- conta- zari le tabila
tatii bilitati
Norme 11 211 221 231 241 311 321 341 351 361 371 391
de
compor
-tament
Norme 12 212 222 232 242 312 322 342 352 362 372 392
de
lucru
Norme 13 213 223 233 243 313 323 343 353 363 373 393
de
raport-
are
financiare.
• Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilităţii, intocmirea şi prezentarea situaţiilor
financiare.
• Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor în societăţile comerciale.
• Standardul profesional nr.32 Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni şi divizări.
• Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
• Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a întreprinderii.
• Standardul profesional nr.39Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor.
• Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării
banilor.

Clasificarea si codificarea standardelor profesionale emise de CACCAR:

33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor


Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania?
RASPUNS:
Conferinta nationala are urmätoarele atributii:
− stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de
contabil autorizat;
− aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor
Autorizati, modificärile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei,

23
precum si Codul privind conduita eticä si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
− aprobä bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor
Autorizati;
− aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
− alege si revocä membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i
ai comisiei de cenzori a acestuia;
− examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
− hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea
Comisiei Superioare de Disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina Nationala poate fi
facutä la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintärii
oficiale. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive.
− aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizali;
− alege si revoca presedintele si doi membri ai Comisiei Supenoare de Disciphina.
− Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare,


judecare si tragere la raspundere?
RASPUNS:
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:
- La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
- La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei
I.Comisia Superioara de Disciplina-pe langa Consiliul Superior al Corpului-este o comisie de sanctionare
in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior
al Corpului,care solutioneaza contestatiile la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor.
Constituire:
• 7 membri titulari (dintre care un presedinte),dintre care:
− presedintele si 2 membri EC alesi de CN dintre membrii CECCAR;
− 2 membri desemnati de MEF;
− 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei.
• 7 membri supleanti(in aceeasi structura ca membrii titulari).
II.Comisia de Disciplina a filialei-vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor
Corpului.
Constituire:
− 5 membri titulari(dintre care un presedinte);
− 5 membri supleanti.
Mandatul membrilor Comisiei de Disciplina este de 4 ani.

35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de
pregatire teoretica si practica?

24
RASPUNS:
Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la
care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani
şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului
Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) are capacitate de exerciţiu deplină;
b)are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de
administrare a societăţilor comerciale.
La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesori şi conferenţiari universitari, doctori în
economie şi doctori docenţi, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert
contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor de mai sus şi susţinerea unui interviu privind
normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
calitatea de expert contabil se obtine prin examen.Examenul se desfasoara in baza Normelor Corpului si a
regulamentului pentru efectuarea stagiului,si prin examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea
de expert contabil si de contabil autorizat:
1. examen de admitere privind accesul;
2. stagiu de 3 ani(tutore/sistem colectiv,200 ore/semestru+pregatire deontologica si doctrina
profesionala);
3. examen de aptitudini (examen scris,proba orala).

36. Care sunt , potrivit legii, atributiile CECCAR?


RASPUNS:
In OG nr.65/1994 sunt enumerate atributiile Corpului.
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii:
a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru
accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3.
Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat,
reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Economiei şi Finanţelor, urmărindu-se
armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;
b) organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil,
prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a
contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;
e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor
Internaţionale de Evaluare;
f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare şi dezvoltare profesională
adecvate;
g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice,
organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;
h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;
i) editează publicaţii de specialitate;

25
j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulamente.

37.Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?


RASPUNS:
Corpul avand statut de persoana juridica de utilitate publica autonoma ,isi constituie veniturile din
activitatile stabilite potrivit prevederilor legale ,acoperindu-si cheltuielile in intregime din aceste venituri.
Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate de Corp se organizeaza si se conduce potrivit
legii.
Inregistrarea veniturilor in contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea
dreptului de incasare sau in momentul incasarii efective a acestora.
Veniturile Corpului se formează din:
a) taxe de înscriere la examenul de expert contabil şi, respectiv de contabil autorizat;
b) taxa de înscriere în Tabloul Corpului;
c) cotizaţii anuale asupra veniturilor realizate de către membrii Corpului care îşi exercită profesia
individual sau de către societăţi comerciale recunoscute de Corp;
d) donaţii, încasări din vânzarea publicaţiilor proprii şi alte venituri.
Taxa de inscriere in evidenta Corpului este datorata si se achita odata cu admiterea cererii de
inscriere.Sunt exonerati de plata taxei de insciere membrii onorifici ai Corpului.Expertul contabil sau
contabilul autorizat care a fost radiat din Tabloul Corpului si solicita reinscrierea este obligat sa plateasca
taxa de inscriere cuvenita.Taxa de inscriere in Tabloul Corpului se stabileste in valori absolute,anual,de
catre Conferinta nationala ordinara.
Cotizatiile profesionale anuale ,datorate de membrii Corpului ,persoane fizice si juridice,sunt fixe si
variabile,pe transe de venit,fiind stabilite anual de Conferinta nationala,pe baza metodologiei aprobate de
Consiliul Superior.Conditiile si termenele de achitare a cotizatiilor se stabilesc prin normele de acordare a
vizei anuale pentru exercitarea profesiei aprobate de Consiliul Superior.

38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a


deveni membra a corpului?
RASPUNS:
Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a
părţilor sociale;
c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii
experţi contabili;
d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală.
Caracteristicile societatilor comerciale sunt date de conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca ,
potrivit art.9 al Ordonantei Guvernului nr.65/1994,republicata,si anume:
1. sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabilsi/sau de contabil
autorizat.Aceasta conditie imperativa exclude inscrierea in contractul de societate si statut,ca
obiect de activitate distinct,a unor activitati economice sau comerciale.
2. majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau
a partilor sociale.In conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.31/1990 privind societatile
comerciale,republicata ,o persoana fizica sau juridica ,membra a Corpului ,nu poate fi asociat unic

26
decat intr-o singura societate de expertiza contabila si/sau de contabilitate.O societate membra a
Corpului,cu raspundere limitata ,nu poate avea ca asociat unic o alta societate,membra a Corpului ,
cu raspundere limitata,alcatuita dintr-o singura persoana.
3. consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales,in majoritate ,dintre actionarii sau
asociatii membri ai Corpului.Regulile ,drepturile,obligatiile si raspunderile stabilite de Legea
nr.31/1990 privind societatile comerciale ,republicata ,se aplica si societatilor comerciale de
expertiza contabila sau de contabilitate,consiliilor lor de administratie sau administratorului
unic.Pentru a-si pastra neatins principiul independentei,societatile comerciale membre ale Corpului
nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale,comerciale,agricole,bancare
sau de asigurari si nici in societati civile.
4. actiunile sau partile sociale ale societatilor comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate
trebuie sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar trebuie sa fie admis de adunarea
generala.

39. In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat,


dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?
RASPUNS:
Prima situatie
Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile O.G. nr. 65/1994, având
competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii
economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a
verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere si a celorlalte componente a
situatiilor financiare.
Prin urmare, ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat;
Economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. De
asemenea, economistul este specializat în multe domenii: turism, servicii, marketing, management,
planificare, salarizare, financiar-contabil,etc.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării financiar-contabile, independent faţă de
societatea comercială. El nu primeşte, pentru lucrările executate, un salariu, ci un onorariu prevăzut prin
contractul încheiat cu referire la misiunea sa.
A doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile O.G. nr. 65/1994 şi are
capacitatea de a ţine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare.
Contabilul autorizat, ca şi expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate
economică.
Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală.
Rareori, în cazul unei întreprinderi mari, mijlocii, execută toate lucrările contabile. De regulă, este
specializat pe un sector al contabilităţii.
Ca şi economistul salariat, contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate, putând fi
stimulat ori penalizat de şeful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat,
chiar dacă sunt independenţi, răspund civil şi penal faţă de întreprindere. De asemenea, ei pot pierde
întreprinderea de client şi, prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul şi contabilul, salariaţi, pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase.

40. Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili?

27
RASPUNS:
In aplicarea rat.2 ,art.6 si art.7 din O.G. nr.65/1994,republicata ,lucrarile care se pot executa,fara a fi
limitative,de catre expertii contabili sunt:
a) Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
− acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
− elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a
contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si
cu respectarea normelor generale.
b) efectuarea de analize economico-financiare ca:
− analiza structurilor financiare;
− analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;
− tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
− sistem de credit leasing, factoring etc.;
− determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
− elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
− elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
− asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.
c) efectuarea de audit financiar contabil, ca:
− diagnostic financiar = cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile− financiare;
− audit intern = organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
− studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
− audit statutar si certificarea bilantului contabil.,cu respectarea reglementarilor specifice.
d) efectuarea de evaluari patrimoniale:
− evaluari de bunuri si active patrimoniale;
− evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea
celor interesati;
− evaluari de elemente intangibile.
e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori
juridice in conditiile prevazute de lege,ca:
− expertize amiabile (la cerere);
− expertize contabil-judiciare;
− arbitraje în cauze civile;
− expertize de gestiune.
f) executarea de lucrări cu caracter fmanciar-contabil, ca:
− întocmirea de situaţii periodice;
− consolidarea conturilor şi bilanţului;
− intocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.
g) executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:
− studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
− participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
− asistenţă în probleme de T.V.A. şi impozite;
− fiscalitate imobiliară;
− asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
− asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor.

28
h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică;
− organigrame, structuri, definiri de funcţii;
− legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
− analiza şi organizarea fluxului informaţional;
− formarea profesională continuă;
− contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
− mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
− alegerea soft-urilor necesare.
i)indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale ,conform prevederilor
legale;
j)indeplinirea atributiilor prevazute de lege in procedurile de reorganizare judiciara si faliment,cum ar
fi:fuziuni,divizari,dizolvari,retragerea sau excluderea unor asociati etc.;
k)asistenta de specialitate pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;
l)efectuarea oricarui serviciu profesional care presupune cunostinte de contabilitate;
m) alte activitati si servicii pentru intreprinderi cuprinse in clasele CAEN
6209,6420,6619,6920,7022,7320 si 8299.

41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si
teritorial)?
RASPUNS;
Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti.CECCAR are filiale fara personalitate juridica in
fiecare resedinta de judet si in municipiul Bucuresti.Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini
atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
Organe de decizie(alese):
− Conferinta Nationala;
- Consiliul Superior;
- Biroul Permanent;
− Presedintele Corpului;
Organe de executie(numite sau desemnate):
−Director general executiv;
−Sectoare (departamente, servicii)
La nivel de filiala
−Organe de decizie(alese):
− Adunarea Generala;
−Consiliul filialei;
−Biroul permanent;
−Presedintele Filialei.
Organe de executie(numite sau desemnate):
−Director executiv
−Sectoare(departamente,servicii).

29