Sunteți pe pagina 1din 16

Module complete lnstalatll pentru utilizarea apei de ploaie

tiD KESSEL

Kessel- module complete de reciclare (asigurare a apei pentru gradina) in gradina

cu pornpa submerslblla in rezervorul de apa de ploaie, filtru pentru apa de ploaie System 400 §i rezervor de apa de ploaie Aqabase pentru spsflile verzi.

Art. Nr. Modul com let

Date de comanda modul

85960.10

livrare

CD Rezervor apa de ploaie Aqabase® pentru spatiile verzi

3000 litri art. Nr. 85430

4500 litri art. Nr. 85 445

6000 litri art. Nr. 85460

Vezi pagina 15

o Filtru apa de ploaie System 400 <3> Pompa submersibila gradina

Pentru montare ingropata Art. Nr. 85 007

Art. Nr. 853231 120A Vezi pagina 9

Clasa de lncarcare: A = pana la 1 ,5 t.

Vezi pagina 10 ® Aerisire din constructie

(nu se livreaza)

2

tiD KESSEL

Modul complet Kessel pentru tehnica folosita in casa

cu lnstalatle de pompa de apa de ploaie Aqabull®, filtru de apa de ploaie System 400 ,i rezervor apa de ploaie Aqabase® pentru spatlul verde

Date de comanda modul

Livrare

Art. Nr. Modul com let

@ Filtru mare plutitor Art. N r. 85051

@ Instalatie pompa apa de ploaie Cu comutator AqatroniC® S

Art. Nr. 85101

Vezi paginile 7-8

® Accesorii livrabile: *) Art. Nr. 73100R

Art. Nr. 72100R

(f) Aerisire din constructie (nu se llvreaza)

*) pentru legarea preaplinului la retesua de canalizare

CD Rezervor apa de ploaie Aqabase® @ Filtru apa de ploaie System 400

pentru spatiile verzi Pentru montare ingropata

3000 litri art. Nr. 85430 Art. Nr. 853231 120A

4500 litri art. Nr. 85445 Clasa de lncarcare: A = pana la 1,5 t.

6000 litri art. Nr. 85460 Vezi pagina 10

Vezi pagina 15 se poate transporta

cu autoturismul ® Set fixare

Art. Nr. 85073

® Izolare tub gol Art. Nr. 85412

fig KESSEL

3

Solutii speciale

Modul complet Kessel pentru industrie ,i mari consumatori lnstalati la cerere

Folosirea a ei de loaie la s alatorii auto

II

CD Filtru apa de ploaie System 800/1000 pentru acoparisuri mai mari de 300 m2

@ Rezervor apa de ploaie Aqabase® Komfort combinat pentru volume mari de utilizare

@ lnstalate dubla pompe apa de ploaie

pentru mari consumatori

(standard ~i solutii speciale).

@) Put absorbant

® Acees apa de ploaie @ Surplus apa de ploaie,

apa nefiltrata

o Apa de ploaie filtrata pentru rezervor

® Racord la instalatia de spalsre ® Aerisire rezervor apa

@ Tub gol spre instalata dubla de pompe apa de ploaie

Instalatii de filtrare in System

800 sau 1000 pentru suprafete ale acoperi~ului mai mari de 300 m2

Volume mai mari prin combinarea

mai multor rezervoare de apa de ploaie

Instalatii duble de pompe Lacerere.

4

tiD KESSEL

Pompe Aqabull® pentru apa de ploaie

fig KESSEL

5

Pompe Aqabull®pentru apa de ploaie

Cu comanda hldraullca Aqatronic® SI Aqatronic® K pentru lnstalatllle tehnice casnice

lIustratie articol §i dimensiuni

Legatura apa potabila Tub de absorbtie

Legatura de presiune

--- 596---.1 Deversor in caz de nevoie

in imagine Art.Nr. 85101 Q Directia de curgere

Descriere articol

Instalatia de pompe Kessel Aqabull® cu ,alter

Unitate completa de montat Pentru case de una! doua familii

Inclusiv material de fixare, depozitare in functie de consum a apei potabile, cu legatura apa potabila 0/. " §i ventil plutitor. Deversor in caz de nevoie DN 70 cu garda hidraulica, cu pompa circulara

integrata, in patru trepte, declansare automata absorbtie pentru evacuarea apei de ploaie §i a apei folosite din rezervoare sau fantani.

Racord de presiune 1", racord de absorbtie 1" cu automat de declansare, manometru §i instalatie integrata de uscare.

inaltime maxima de pompare: 44 m Debit: 4 m'! h

Temperatura de functionare: max. 40°C Tensiune: 230 V- 50 Hz

Putere: 800 W

Greutate: cca 28 kg.

Cu comutator AqatroniC® S

Inclusiv comutator plutitor (20 m lungime cablu) pentru activarea aprovizlonarii cu apa potabila.

Cu comutator AqatroniC® K

Inclusiv sonda ultrasunete (Iungime cablu 20 m) pentru masurerea gradului de umplere, cu indicator digital al gradului de umplere, puncte de pornire programabile la alegere, cu indicator optic! acustic.

Livrare: complet montata,

La cerere §i pompe cu putere mai mare.

..

Art. Nr. cu §alter AqatroniC® S

85101 1/4

Art. Nr. cu §alter AqatroniC® K

85201 1/4

~Accesorii! Componente Filtru de absorbje mare plutitor Art. Nr. 85051

Sonda art. Nr. 85085 (numai pentru AqatroniC® K)

Placuta indicatoare: art. Nr. 85073.

Propunere montare Aqabull® cu AqatroniC® K

<D Scurgere ploaie @ Filtru apa de ploaie

@ Rezervor apa de ploaie cu piese incorporate @ [evl apa de utilizat

Instalatie pompe Aqabull®:

® Pompa cu comutator de presiune @ Deversor cu garda hidraulica

(f) Comutator aqatroniC® k

® Rezervor apa potablla

Tipuri montare lnstalafle absorbtie

• lnstalata de absorbtie este 0 teava goala (de pilda teava PVC KG dn 150) cu cadere de pe casa la rezervorul de apa de ploaie de montat sub limita de inghet.

• Conducta prin care se trag cablurile §i furtunurile in interiorul casei, trebuie neaparat asigurate cu 0 izolatie KESSEL

• Conducta absorbtiei ~i a presiunii trebuie sa fie cat mai SCUM

• A nu se reduce sectiunea

• La pericol de inghet pompa trebuie golita §i depusa intr-un loc uscat, bine aerisit

Avantajele produsului

• Mare siguranta de functionare conform normelor

• Montare u§oara §i rapida datorita unitatii compacte

• Sifon de deversare cu garda hldraulica,

6

tiD KESSEL

Pompe Aqabull®pentru apa de ploaie

Cu comutator Aqatronic® 81 Aqatronic® K pentru lnstalatllle tehnice casnice

lIustralie articol §i dimensiuni

1---596-

CD Evacuare de urgenta: deversor ® Acces la rezervor

Descriere articol

Kessel instalalie pompa Aqadive cu comutator Unitate compacta pentru case de una! doua

familii pentru instalare sub nivelul de retentie.

Inclusiv material de fixare, cu depozitarea complet

automata a apei potabile in rezervorul de apa potabila, scurgere ON 50, cu legare apa potabila Yo ", legare

presiune Intrare/le~ire 1 " cu comutator automat de pre-

siune, manometru ~i protectie integrata uscata, ca ~i deversare de protectie ON 70 cu garda hidraulica.

Cu pompa submersibila separata, in mai multe trepte din otel nobil KTP 1000 cu amplasare in rezervor, legare de absorbtie ~i presiune 1 X" (inclusiv reductie 1 "), 20 m cablu de legatur8, cablu de tragere cu carlig special. inaltime maxima de ridicare: 47 m

Tensiune de functionare: 230 v- 50 Hz

Putere: 1000 W

Greutate: circa 15 kg.

Cu comutator AqatroniC®

Inclusiv comutator plutitor (cablu 20 m lungime) cu activarea depozitarii apei potabile.

Cu comutator AqatroniC® K

Inclusiv sonda cu ultrasunete (20 m lungime cablu), cu indicator digital de umplere, cu puncte programabile la alegere de declan~are, cu indicativ acustiC/ optic. Livrare: complet montat

Putere mai mare a pompei: la cerere.

..

Art. Nr. cu comutator AqatroniC® S

85601 1/4

Art. Nr. cu comutator AqatroniC® K

85801 1/4

~ Accesoriil Componente Filtnu de absorbtie mare plutitor Art. Nr. 85051

Sonda art. Nr. 85085 (numai pentnu AqatroniC® K )

Placuta indicatoare: art. Nr.85073.

Propunere montare Aqabull® cu AqatroniC® K

CD Scurgere ploaie

<V Filtnu apa de ploaie

@ Rezervor apa de ploaie cu piese incorporate @ Legatura apa consumabila

lnstalatle pompe Aqadive®: ® Pompa

® Comutator de presiune automat (j) Comutator aqatroniC® k

® Oepozitare apa potabila in cisterna

Diagrama puterii pompa KTP 1000 Cantitate Q (m3/h)

antitate Q (I/min)

Inaltime H (mWS) 60 :[ 50 r--::- ...... _ J: 40

~ 30 ~ 204,8

80,0

13,4

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Cantitate Q (m3/h)

Tip curent Tensi- Curent Putere Nr. Protectie Protectie

une motor rotatii motor

Curent 230 V 4 3 A 1000 W 2800 incorporata Schuko

Alternativ 50 Hz ' mirr"

Avantaj prod us:

• Siguranta mare in functionare cu respectarea normelor

• Montare u~oara §i simpla datorita unitatii compacte

8

10

• Sifon deversare cu garda hidraulica

tiD KESSEL

Pompe Kessel pentru udat gradina

lIustratie articol ,i dimensiuni

," . 'I~

. - .

I :~~

Q Directia de curgere

Descriere articol

....

Kessel pompa de gradina

Autoabsorbant8- pompa jet circulara Autoabsorbant8 pana la 8 m. Pentru pomparea apei curate din rezervoare sau fantani.

Legare presiune 1" IG

Legare sbsorbte 1 " IG, cu 2 cabluri retea ~i comutator incorporat intrarel ie~ire, protecfle termlca incorporata ~i maner pentru transport.

inaltime maxima de pompare:

Cantitate maxima de pompare:

Tensiune:

Putere motor P 1:

Curent:

Tip protectie:

Nr. rotatii:

Greutate:

85006

1/·

35m

501/min 230v-50 Hz 600w

2,9A

IP44

2800 min·1

6 kg.

1}

Kl

o N 1.0

Pompa submersibila Kessel pentru gradina in mai multe trepte

Pentru ridicarea apei curate din rezervoare sau fantani. Legare la presiune 1 " IG, cos integrat de absorbte, comutator plutitor pentru montarea individuala a nivelului Intrarel ie~ire, proteqie termica ~i cu 10 metri cablu.

inaltime maxima de pompare:

Cantitate maxima de pompare:

Tensiune:

Putere motor P 1:

Curent:

Tip protectie:

Adancime maxima de coborare:

Nr. rotatii:

Greutate:

85007

1/·

33m

701/min 230v-50 Hz 650w

2,9A

IP68

8m

2800 min" 12 kg.

~1}~

Q Direqia de curgere

fig KESSEL

9

Filtru apa de ploaie Kessel System 400 Pentru montare ingropata

lIustratie articol §i dimensiuni

Piese variabile de montare:

o ~otative

o Inclinabile

o inaltime reglabila

o Montaj trafic u~or/greu

Oescriere articol

Filtru apa ploaie Kessel System 400 Pentru montare ingropata

La adanclme T de 330 pana la 1350 mm.

Pentru obtinerea unei ape de ploaie filtrate optim pentru o casa de unal doua familii cu 0 suprafata a acoperisulul de pana la 300 m'.

Polietilena permite 0 suprafata neteda ~i este rezlstenta la apa de ploaie acida.

Piesa de montare tara trepte pe inaltime ~i egalizare a nivelului, placa de acoperire clasa A din material plastic,

I-'- clasa B din GG pentru blocare. Acces DN 100/150

Legatura la canall pentru infiltrare DN 100/150, legatura la rezervorul de apa de ploaie 2 x DN 100 bilateralaToate legaturile la ebsorbte conform DIN 19534 adaptabile la tevi din material plastic.

Filtru montat cu retea 200 IJm, usor de intretinut ~i de curatat, cu eficienta mare.

Greutate: 15,5 kg. (clasaA), 18 kg. (clasa B). Livrare: complet montata.

85323/120A 85323/1208

ON 100/150 ON 100/150

g Anexe/Piese de schimb Pentru montaj adanc KESSEL-piesa de prelungire (scurta)

Art.915-402

Pentru supraetajare pana la 600mm

Filtru pentru

suprafete mai mari de acoperire, la cerere. Pagina4

Propunere de montare

CD Acces apa de ploaie

@ Apa de ploaie filtrata spre rezervor

@ Surplus apa de ploaie, murdarle Idrenare

® Filtru montat

@ Piesa pentru reglarea inaltimii

@ Racord apa folosita spre unitatea de curatare

Grad hidraulic de eficienta

0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 Flux

Avantaje produs

• Diferenta minima pe inaltime 35 mm de la acces la preaplin canall drenare

• Grad inalt de eficienta

• Montare slrnpla, usor de intretinut, fara pericol de infundare.

10

tiD KESSEL

Filtru apa de ploaie Kessel System 400 Pentru montare in spatiu liber

lIustratie articol §i dimensiuni

Descriere articol

....

Filtru apa de ploaie Kessel System 400 pentru montare in spatiu liber

Pentru obfinerea de apa de ploaie curatata optim pentru case de una! doua familii cu 0 suprafata a acoperlsulel de 300 m'.

Materialul polietilena permite 0 suprafata neteda, plana ~i rezista la apa de ploaie acida.

Capac inchis etans pentru mirosuri ~i dispozitiv cu inchidere rap ida.

Acces DN 100/150.

Racord la canal DN 100/150

Racord la rezervorul de apa de ploaie 2 x DN 100 bilateral. Toate racordurile la absorbtii conform DIN 19534 adaptabile la tevi din material plastic.

Filtru montat cu retea 200 ILm, user de intretinut ~i de curatat, cu eficienta mare.

Greutate: 8 kg.

Livrare: complet montat.

85323

ON 100/150

~ Accesorii Icomponente Filtru montat cu retea de

500 ILm

Art. Nr. 232- 018.

Propunere de montare

G) Acces apa de ploaie

@ Apa de ploaie filtrata spre rezervor

@ Surplus apa de ploaiel murdarie la canal

@ Filtru montat

Avantaje produs

• Diferenta minima de inaltime 35 mm de la acces la deversare canal

• Grad inalt de eficienta (constatata de un institut independent)

• Montare simpla

• U~or de intretinut

• Fara pericol de infundare (conform DIN 1986)

• Curatare automata a filtrului poslblla prin deschiderea filtrului

• Curatare ~i intretinere fara probleme

fig KESSEL

11

Rezervor apa de ploaie Aqabase®

12

tiD KESSEL

Kessel Rezervor apa de ploaie Aqabase® Kornfort pentru suprafete circulabile, autoturisrnl carnion

Piese variabile

o ~e pot inclina

o Inaltimea reglabila OMontaj pt zone circulabile

cu autoturismull camionul

Desen articol

Descriere articol

Kessel Rezervor apa de ploaie Aqabase® Komfort Din polietilena pentru montare ingropata la 0 adancime de

la ...... mm pana la .. mm.

Pentru colectarea apei de ploaie pentru udarea grMinii ~i in casa . Cu plesa de ridicare pentru aducere la cota.

Cu inclinare pana la 5°. Cu capac clasa ...... conform EN 124 din fonta de calitate superiosra, acoperit cu pamant la suprafete circulabile (700 mm :SEU 1500 mm). La trafic clasa D este de prevazut 0 placa rezistenta la trafic greu 401.

inchisa cu siguranta sa nu fie deschisa de copii, inclusiv cheie. Acces DN 100 cu decantare integrata

Racord DN 100 la sifonul de preaplin. Posibilitate de racord pana la DN 150 pentru racord la aerisire. Racord la teava goala in DN 150. Acces la mufa. Racord la acces { gol cu capat ascutit pentru racor cu teava din PVC KG conform DIN 19534 ~i teava PE- HD conform DIN 19537.

Pentru montaj cu trafic greu sunt necesare rnasurl suplimentare.

Produs Kessel

Volum util.. ....... litri. Art.

~ Accesoriil Componente:

Gauri date dinainte pentru legarea mai multor rezervoare

in imagine Art.Nr. 85460/808

Volum util

Greutate cca

Art. Nr.

Clasa 85430/808 85445/808 85460/808

Aaanciml T Cle montare

mmm

min. max.

510 1010

510 1010

510 1010

Livrare

3000 Litri 4500 Litri 6000 Litri

Aqabast 190 270 370

Montare 75 75 75

Complet montat, fara descarcare

Pentru adancimi mai mari de montare a se folosi piese intermediare Kessel.

Indicator de cota

Acoperire cu pimant TEO = T + 90 mm

IT

1-0

j.!!!

lesire DN 100

Diametru marit pentru acces sigur in rezervorul de apa potabila pentru montat ~i intretinere.

::c

:::c

0D
Tip 00 H Hzu* Hab* 1-13** L Tmin Tmax *dimensiune
talpa
3000 Litri 1200 1785 1375 1155 110 2857 510 960
4500 Litri 1760 2300 1895 1675 150 2282 510 960 **dimensiune
medie supratete
6000 Litri 1760 2300 1895 1675 150 3062 510 960 de legare fig KESSEL

13

Rezervor Kessel apa de ploaie Aqabase Standard

Desen articol

Tn imagine Art.Nr. 854608

Volum util 3000 Litri 4500 Litri 6000 Litri

Greutate cca kg. 190

270

370

Art. Nr. 854308 854458 854608

Descriere articol

Rezervor Kessel apa de ploaie Aqabase Standard Din polietilena pentru montare in pamant.

Pentru colectarea apei de ploaie pentru udarea gradinii. Cu inchidere sigura sa nu fie deschisa de copii. Cu doua garnituri DN 100 la intrare ~i lesire,

Numeroase suprafete de montare posibile pentru acces, ie~ire, legatura la teava goala ~i legaturi pana la DN 150.

Acoperire cu pamant T EU= 500 mm s T EU = 1500 mm

Fabricat Kessel

Volum util.. litri. Art. Nr .

~ Accesoriil Componente:

Poate f dotat suplimentar cu piesa Kessel ~i pentru acoperire clasa B conform EN 124 din fonta de calitate superloara, Rezervorul poate fi montat 0 Se poate inclina

atunci in suprafete cu 0 Tnaltimea reglabila

trafic greu ( TEU = minimum 700 mm). 0 Montaj trafic cu

autoturismull camionul

Sifon deversare art. Nr. 85 419

Acces decantare integrata art. Nr. 85418 Piesa intermediara

Clopot absorbtie art. Nr. 50100 pentru montare.

La racordarea sub nivelul de golire la canalizarea mixta a se tine cont de DIN 1989.

Livrare

Racord

Racord la cantul superior la rezervorul de apa de ploaie 360mm

Complet montat, tara descarcare

Indicator de cota

TEO = Acoperire cu pamant

Diametru marit pentru acces in rezervorul de apa de ploaie, pentru montare ~i intretinere.

0D
L

Tip 00 H 1-11* lit' I-b* L
3000 Litri 1200 1785 1425 1205 200 2857 Solutie completi (filtru apa ploaie, rezervor apa ploaie,
instalatie pompa apa de ploaie ~i acccesorii) livrare impreuna
4500 Litri 1760 2300 1940 1735 200 2282 Vezi paginile 2-3.
6000 Litri 1760 2300 1940 1735 200 3062 • dimensiune medie supratete de montare. 14

tiD KESSEL

Descriere articol

Rezervor apa de ploaie Aqabase® pentru spatii verzi

Desen articol

in imagine Art. Nr. 85 460 Volum util

3000 Litri 4500 Litri 6000 Litri

Greutate cea kg. 160

230

300

Art. Nr. 85430 85445 85460

Rezervor apa de ploaie Aqabase® pentru spatii verzi

Din polietilena pentru montare ingropata.

Pentru colectarea apei de ploaie pentru udarea grMinii. Acoperit sa nu poata fi deschis de copii. Cu doua gamituri DN 100 pentru intrare/iesire.

Diverse suprafete de montare pentru acces, scurgere, racordarea la teava goala ~i cuplare pana la DN 150 posibil.

Acoperire cu parnant TEu = 500 mm S TEu S 1000 mm.

Fabricat Kessel

Volum util litri, Art. Nr .

~ Accesoriil Componente:

Sifon deversare art. Nr. 85419.

Acces decantare integrata art. Nr. 85418. Piesa intermediara.

Clopot art. 50100 pentru montare.

Rezervor apa potabila pentru suprafete cu trafic greu vezi paginile 13-14

La racordarea issirii sub nivella canalizarea mixta, a se tine cont de DIN 1989.

Livrare

Racordare Racordarea la cantul superior la rezervorul de apa de ploaie 360mm

Complet montat, fara descarcare

Indicator de cota

TEO = Acoperire cu pimant

Tip 3000 Litri 4500 Litri 6000 Litri

00

H 1785 2300 2300

1-12*

1-13*

L 2857 2282 3062

1200 1760 1760

1425 1940 1940

1205 1735 1735

200 200 200

Diametru marit pentru acces in rezervorul de apa de ploaie pentru montare ~i intretinere.

Solutie completa (filtru apa ploaie, rezervor apa ploaie, instalatie pompa apa de ploaie ~i acccesorii) livrare dintr-odata. • dimensiune medie supratete de montare.

fig KESSEL

15