Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 23 septembrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00


1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea
concurenței nr.183/2012 – art.44; ș.a.)
nr. 214 din 02.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, L.Nicolaescu-Onofrei, I.Babici,
I.Talmazan, A.Mija, M.Gonța, Gh.Agheorghiesei,
A.Munteanu-Pojoga, M.Druță, M.Adam, V.Grădinaru,
E.Qatrawi, V.Jacot, R.Marian, I.Șpac, I.Groza, Gh.Ichim,
O.Stamate, Ig.Chiriac, M.Morozova, L.Novac, M.Popșoi,
A.Cătănoi, V.Spînu, Iu.Dascălu, N.Davidovici, Iu.Păsat
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
nr.1163/1997 – art.1323; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și
statutul funcționarului public – art.9; ș.a.)
nr. 215 din 02.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, L.Nicolaescu-Onofrei, I.Babici,
I.Talmazan, A.Mija, M.Gonța, Gh.Agheorghiesei,
A.Munteanu-Pojoga, M.Druță, M.Adam, V.Grădinaru,
D.Istratii, E.Qatrawi, V.Jacot, R.Marian, I.Șpac, I.Groza,
Gh.Ichim, O.Stamate, I.Chiriac, M.Morozova, L.Novac,
M.Popșoi, A.Cătănoi, V.Spînu, Iu.Dascălu, N.Davidovici,
Iu.Păsat
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 3 Proiectul Codului transportului feroviar
distribuit
deputaților nr. 207 din 26.08.2021 UE
COD lectura I
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
raport 4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător – anexa nr.2; Legea nr.131/2012 privind controlul de stat
asupra activității de întreprinzător – anexa)
nr. 208 din 26.08.2021
Lege organică lectura I
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.76/2021 cu privire la
distribuit
deputaților impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite
la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei
nr. 244 din 16.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii
distribuit
deputaților Moldova nr.443/2004 (art.89, 90, 94, ș.a.)
nr. 216 din 03.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
7 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018
nr. 239 din 14.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, V.Roșca
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
8 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu
privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
nr. 241 din 16.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Perciun, L.Carp
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
9 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
Republicii Moldova nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale
a comisiilor permanente ale Parlamentului
nr. 248 din 22.09.2021
Prezentat - Biroul permanent
10 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și
organizațiile parlamentare bilaterale
nr. 249 din 22.09.2021
Prezentat - Biroul permanent

2
11 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și