Sunteți pe pagina 1din 6

Evaluare sumativă, clasa a VI-a

Subcompetențe
S1-Explicarea termenilor istorici cu referire la epoca medieval
S3-Elaborarea axelor cronologice indicând 3-5 date şi evenimente istorice;
S4-Identificarea informaţiilor oferite de hărţile cu referire la istoria medievală;
S5-Identificarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din epoca medievală;

Obiective

O1 Să utilizeze termenii istorici: mare migrație, majordom, feud, feudal, episcop, regatul Franc, în
rezolvarea sarcinilor propuse;

O2 Să dateze 3 evenimente, plasându-le pe axa cronologică;

O3 Să indice zona de trai 4 popoare migratoare, analizând harta

O4 Să determine o cauză și o consecință a menținerii IRR, completând schema

O5 Să caracterizeze Constantinopolul, rezolvând sarcinile propuse în baza surselor istorice

O6 Să aprecieze personalitatea lui Corol cel Mare, formulând un text în baza algoritmului propus;

Matricea de specificație

S1-Explicarea Elaborarea Identificarea Identificarea Total %


termenilor axelor informaţiilor documentelor
istorici cu cronologice oferite de hărţile istorice în
referire la indicând 3-5 cu referire la expunerea
epoca medieval date şi istoria evenimentelor
evenimente medievală; din epoca
istorice; medievală;

Marea 15 (2) 10(1) 25


migrație și
formarea
popoarelor
europene
medievale
Civilizația 30 (2) 30
Bizantină
Regatul 5 (1) 25 (1) 15 (1) 45
Franc.
Imperiul lui
Carol cel
mare
Total % 20 25 10 45 100 % (8)
Data __________________________
Numele , prenumele elevului __________________________
Evaluare sumativă, nr. 1 clasa a VI-a
1. Unește, prin săgeți, noțiunile și definițiile corespunzătoare:

Feudă - Persoană care administrează un palat


regal sau princiar;
Feudal - Domeniu sau moșie pe care regele sau
seniorul feudal le dădea în stăpânire
vasalilor săi, în schimbul îndeplinirii de
către aceștia a anumitor obligațiuni;
Episcop - Grad înalt în ierarhia bisericească
creștină și conducea o eparhie (o
regiune dintr-o țară);
Majordom - Nobil, mare proprietar de pământ în
Evul Mediu;
L012134
2. Explică noțiunea:
Marea migrație -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
L012
3. Alcătuiește o propoziție cu adevăr istoric utilizând noțiunea Regatul Franc
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
L012

4. Scrie datele și plasează pe axa cronologică, următoarele evenimente:


a. Formarea statului francilor cu reședința la Paris _______________
b. Anii de domnie a lui Carol cel Mare __________
c. Încoronarea lui Carol cel Mare ca împărat la Roma ______
_____________________________________________________________________________________

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Analizează harta propusă (Anexa 1) și numește teritoriile (numele statelor) unde s-au așezat
neamurile barbare:
Anglo-saxonii – în _________________________________________________________
Francii – în ________________________________________________________________
Vizigoții – în _________________________________________________________________
Vandalii – în _________________________________________________________________
L01234

6. Explică o cauză și o consecințe ale menținerii / dezvoltării Imperiului Bizantin (de ce nu a


fost cucerit de barbari și ce s-a întîmplat cu Imperiul Bizantin?):
Cauze Consecințe

L01234
7. Studiază sursa propusă și răspunde la întrebări:
Cum era văzut Constantinopolul de străini în secolul al XIII-lea
„Nu-și puteau închipui că exista în lume un asemena oraș puternic, când au văzut zidurile înalte și
turnurile puternice cu care era închis de jur împrejur și acele palate supeprbe și acele înalte
biserici din care erau atâtea că nimeni n-ar crede dacă n-ar vedea cu ochii lui... Să știți că n-a
fost om acolo, oricât de viteaz să nu se cutremure carnea pe el”
Villehardouin, Cucerirea Constantinopolului, sec. XIII
1. Precizați în baza sursei trei categorii de construcții care uimeau privitorul în secolul al
XIII- lea
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
L0123
2. Numiți în baza textului, tipul de construcție cel mai des întâlnit în oraș. Dați un exemplu de
acest tip de construcție renumit
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
L012
3. Numește cum a mai fost supranumit de contemporani Constantinopolul. Formulează un
argument.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
L0123
8. Caracterizează personalitatea lui Carol cel Mare în 5 propoziții (conducătorul cărui stat,
anii, calități, acțiuni remarcabile):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
L012345

Anexa 1
Barem de corectare

Nr. Item Punctaj


d/o
1. Câte 1p pentru fiecare corelație corectă 4p
1. 2 punct pentru explicarea corectă, deplina noțiunii 2p
1p pentru explicare parțială
Marea migrație – proces istoric de la sfîrșitul sec. IV a triburilor barbare, care
atrași de bogațiile IRA, l-au cucerit și au format regatele barbare
2. 2p pentru elaborarea propoziției cu adevăr istoric 2p
1p pentru încadrarea noțiunii într-o propoziție simplă, fără a reflecta adevă istoric
3. Câte 1 p pentru fiecare evenimet datat corect 3p
a.formarea regatului Franc cu reședința la Paris - 500
b.încoronarea lui Crol cel Mare ca împărat la Roma - 800
3p
c.anii de domnie/conducere a lui Carol cel Mare – 768 – 814
Câte 1p pentru fiecare eveniment plasat corect pe axa cronologică 1p
1p pentru indicarea săgeții; 1p
1p pentru indicarea unității de timp cu care lucrează;
1p
1p pentru indicarea limitelor cronologice;
1p pentru plasarea segmentelor pe axa cornologică 1p
10p
4. Câte un punct pentru fiecare teritoriu numit corect 4p
Anglo-saxonii – Britania, Anglia
Francii – teritoriul Franței
Vizigoții – Spania
Vandalii – Africa de Nord (pe viitor de propus să identifice în baza hărții??!!!)
5. Câte 2p pentru fiecare cauză și consecință explicată 4p
Câte 1p pentru numirea cauzei și consecinței
Cauze Consecinte
- Sistem de apărare puternic a - Dezvoltare economică;
Constantinopolului; - A existat încă un mileniu
- Locul ferit din calea migratorilor după cuerirea IRA

6. 7.1. Câte 1p pentru indicarea tipului de construcții din Constantinopol 3p


- Turnuri, palate, biserici 2p
7.2 1p pentru identificarea tipului de construcții cel mai des întâlnite în
Constantinopol – biserici
1p pentru exemplu : Biserica sf. Sofia 3p
7.3. 1p pentru indicarea sintagmei Cum a fost supranumit Constantinopolul de
contemporani „a doua Romă”
2p pentru argumentare (explicarea + exemplu)
1p argumentare parțială
7. 1p pentru volum 6p
2p pentru caracterizarea personalității: trăsături fizice, morale: îi plăcea înotul,
cunoștea limba latină, aprecia oamenii învățați, disprețuia hainele luxoase, etc
2p pentru activitatea politică: 800 – împărat, a cucerit Saxonia, Spania, a fosr rege
al Francilor, a creat un vast imperiu, etc

SCHEMA DE CONVERTIRE A PUNCTELOR IN NOTE

NOTA 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 P max
40
PUNCTE 39 36 32 26 20 13 8 5 3 1