Sunteți pe pagina 1din 4

Perspective în psihologie

Lector univ. dr. Daniela Dumulescu


2020

I. Perspective în psihologie

1. Perspective în psihologie

Teoriile psihologice aplicate domeniului educațional aparțin mai multor perspective (abordări). Cele cinci abordări care vor fi prezentate
în continuare ( vezi fig. 1) sunt: abordarea biologică, psihanalitică, behavioristă, cognitivă şi umanistă). Termenul de abordare (perspectivă) se
referă: la ipotezele de bază (legate de felul în care sunt privite fiinţele umane), la teoriile folosite şi la metodele de cercetare utilizate.

2. Dicționar de termeni preliminar

Pentru început considerăm utilă reamintirea unor procese și fenomene psihice pe care le vom analiza detaliat în funcție de specificul temelor
abordate în acest material. Deși există o varietate de teorii care reflectă diverse abordări din psihologie, care tratează procesele și fenomenele
psihice vom prezenta în continuare câteva aspecte cheie care le definesc. Evident că analiza în profunzime a acestor procese și mecanisme
psihice este diversificată în câmpul psihologiei și/implicit în domeniul psihologiei educaționale (existând în anumite situații teorii care se
contrazic într-o mai mică sau mai mare măsură). Important de reținut este faptul că deși sunt prezentate ca distincte (din rațiuni pedagogice)
acestea nu acționează izolat (complexitatea acțiunilor sinergice, simultane, de interacțiune etc este o temă perenă a psihologiei).

Exemplu:

Să presupunem că amânăm să realizăm o sarcină dificilă:


Perspective în psihologie
Lector univ. dr. Daniela Dumulescu
2020

1. din perspectivă biologică putem analiza funcționarea sistemului nervos în ceea ce privește factorii de stress

2. din perspectivă psihanalitică putem analiza dacă există un conflict intern dintre o parte a ființei noastre care consideră sarcina neplăcută (Id)
și o parte care o consideră necesară dar greu de realizat (Ego)

2. din perspectivă comportamentală putem analiza comportamentul de evitare a sarcinii (sarcina fiind conceptualizată ca stimul)

4. Din perspectivă cognitivă putem analiza mecanismele cognitive implicate în rezolvarea sarcinii și felul în care ne raportăm la aceasta (ce
credem de spre sarcină și posibilitatea de a o rezolva)

5. Din perspectivă umanistă se semnificație atribuim sarcinii respective, cum se integrează aceasta în sistemul nostru de valori

Perspectiva biologică Perspectiva psihanalitică Perspectiva comportamentală Perspectiva cognitivă Perspectiva umanistă
(behaviorismul)
Omul este văzut ca organism Abordarea psihanalitică s-a Articolul lui John Broadus Watson a proiectat o nouă viziune asupra Oamenii pot fi înţeleşi – şi
biologic. născut din teoria lui Freud asupra (1878-1958) „Psychology as the psihicului ca sistem de procesare a chiar trebuie înţeleşi – prin
Câteva dintre denumirile inconştientului. Psihanaliza a fost beahviorist views it” (1913) este informaţiilor. intermediul modului în care
date cercetătorilor care aparţin prima teorie psihodinamică. considerat manifestul mişcării Sistemul cognitiv este un sistem se percep pe ei înşişi precum
abordării biologice sunt : Asumpţiile de bază ale teoriilor behavioriste. În acest articol fizic care are două proprietăţi şi lumea din jurul lor.
biopsiholog, neuropsiholog, psihodinamice sunt: psihologia a fost definită pentru fundamentale de reprezentare şi de În anii `50 domeniul
psihobiolog şi psiholog fiziolog. 1. comportamentul este motivate prima dată ca ştiinţă a calcul. Un calculator, un sistem de psihologiei, în special
Această abordare s-a conturat din (cauzat) de procese mentale, unele comportamentului. inteligenţă artificială, creierul uman America de Nord a fost
nevoia de a înțelege două aspecte dintre acestea operând în afara Ideea centrală în jurul sunt sisteme cognitive diferite dominată de psihanaliză şi
cheie : Conştienţei căreia se construieşte această realizate de structuri fizice diferite. behaviorism. Psihologii
a) relația dintre minte și corp. 2. comportamentul este văzut ca abordare psihologică este Prelucrarea informaţiei nu se poate practicieni orientaţi spre
Perspective în psihologie
Lector univ. dr. Daniela Dumulescu
2020

Neurofiziologia foloseşte aparţinând unei structuri unitare, următoarea: „Scopul teoretic al realiza în afara unui sistem fizic domeniul clinic erau în
tehnologia avansată pentru a studia coerente – psihologiei este predicţia şi dar, în acelaşi timp, sunt procesări special preocupaţi de
ceea ce se petrece la nivelul personalitatea, care reflectă atât controlul comportamentului” de informaţie, de exemplu o psihanaliză, pe când
creierului, la nivelul sistemului motivaţia curentă cât şi anumită operaţie logică, care pot fi cercetătorii din domeniul
nervos şi la nivelul altor sisteme ale experienţele trecute executate atât de creierul uman cât experimental erau în special
corpului cu scopul de a lega aceste Psihanaliza este: Asumpţii centrale ale paradigmei şi de o reţea de tip informatic. preocupaţi de principiile
mecanisme biologice de 1. o teorie a personalităţii, o teorie behavioriste Reprezentarea este reflectarea behavioriste. Abraham
funcţionarea psihologică . În ultimii despre funcţionarea psihologică 1. Psihologia face parte din într-un mediu intern a realităţii Maslow, unul din pionierii
ani s-au dezvoltat cercetări asupra centrată pe procesele mentale familia ştiinţelor naturale exterioare. Reprezentările utilizate abordării umaniste se referea
sitemului nervos, asupra sistemului Inconştiente asemeni biologiei şi fizicii de sistemul cognitiv uman pot fi la psihologia umanistă ca
endocrin şi a modului în care 2. o metodă de investigaţie a 2. Evidenţele psihologice trebuie să simbolice (imagini, conţinuturi fiind a treia forţă în
acestea intereacţionează funcţionării psihologice individuale fie obiective, obţinute prin semantice etc) sau subsimbolice psihologie, opunându-se
influenţând activitatea mentală şi bazată pe explorarea asociaţiilor observaţie Şi experiment (patternuri de activare a reţelelor forţelor dominante la acea
comportamentul. Câteva dintre libere pe care acesta le realizează; conduse asupra unor elemente neuronale). perioadă behaviorsimul şi
întrebările fundamentale care această investigaţie este de natură observabile. Calculul constă în manipularea psihanaliza. Abordarea
ghidează aceste cercetări sunt : Ce Terapeutică 3. Introspecţia ca metodă de reprezentărilor pe baza unor reguli. umanistă poate fi descrisă
se întâmplă cu celulele nervoase 3. o metodă de tratament a unor investigare a unei lumi subiective, Dacă reprezentările sunt simbolice conform celor trei asumpţii
(neuroni) ale creierului şi în manifestări de natură private este problematică şi este vorba de manipulrea acestora fundamentale care o
analizatori atunci când percepem psihopatologică precum: trebuie evitată. (de exemplu regulile de efectuare a caracterizează:
pattern-uri sau o culoare ? Ce se anxietatea, depresia tulburarea 4. Există O ştiinţă operaţiilor matematice, reguli 1. perspectivă
întâplă în creier în anumte stări ale obsesiv-compulsivă şi patologia comportamentului diferită de sintactice sau gramaticale etc). fenomenologică- experienţa
conştiinţei (veghe, somn, comă) ? disociativă isterică; inhibiţiile fiziologie. Reprezentarea şi calculul sunt subiectivă este un aspect
Ce mecanisem fiziologice stau la sexuale şi preversiunile 5. Conceptele teoretice trebuie să trăsăturile necesare şi suficiente important al
baza trebuinţelor şi motivaţiilor ? e (“paraphilias”) şi tulburări de fie legate de date pentru ca un sistem fizic să posede comportamentului şi poate fi
b) influența eredității asupra personalitate. Psihanaliza a fost de comportamentale. Deşi există inteligenţă. investigată ştiinţific. De
comportamentului : asemenea aplicată (de obicei în controverse printre behaviorişi vreme ce experienţa noastră
Genele afetează caracteristicile formele sale ulterioare modificate) în ceea ce Priveşte definirea este subiectivă, ea în acest fel
fizice iar interacţiunea acestora cu în tratarea unor tulburări de entităţilor teoretice acceptate, în trebuie tratată. Astfel,
personalitate severe, a unor condiţii general, aceştia sunt minimalişti rigoarea ştiinţifică în studiul
Perspective în psihologie
Lector univ. dr. Daniela Dumulescu
2020

S-ar putea să vă placă și