Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

I. Alege cuvantul care completeaza corect fiecare din afirmatiile date :


a) Hidrocarbura cu formula moleculara C7H8 ......fi o hidrocarbura aromatica
(poate/nu poate )
b) Benzenul…………sa se oxideze cu KMnO4. ( poate / nu poate );
c) Naftalina are caracter aromatic....... decat benzenul. ( mai slab /mai puternic );
d) Prin sulfonarea naftalinei se obtin.....izomeri ( 1 / 2 )
e) Gruparea........este un substituient de ordinul I ( -NO2 / -OH )
( 0,5 p )
II .Scrie formulele de structura ale urmatoarelor hidrocarburi aromatice:
a) 1,2 –dietilbenzen;
b) Izopropilbenzen ;
c) 1,3,5 – trimetilbenzen ;
d) orto-etiltoluen ;
e) meta-dietilben (1 p )
III. Scrie ecuatiile urmatoarelor reactii:
a) benzen + HNO3 → ( in prezenta de H2SO4 )
b) naftalina + CH3 –COCl → ( in prezenta de AlCl3 )
c) nitrobenzen+ Cl2 → ( in prezenta AlCl3)
d) toluen + 3HNO3 → ( in prezenta de H2SO4 )
e) etilbenzen + Cl2 → ( in prezenta luminii )
f) naftalina + 5H2 → ( 1800 ;Ni )
g) toluen + HOSO3H →
h) naftalen + O2 → ( V2O5; t 0 )
(1,6 p )

IV.Prin alchilarea benzenului cu propena in mediu acid ,se obtine un amestec de


izopropilbenzen, di izopropilbenzen si benzen nereactionat,in raport molar de 2:2:1.
Calculeaza volumul de benzen cu ρ =0,88 g/ cm3 ,necesar obtinerii a 36g de
izopropilbenzen
(1 p )
V.2 moli de etilbenzen se oxideaza in prezenta de KMnO4 si H2SO4 determina
volumul solutiei de KMnO4 de concentratie 2M.

( 0,6 p )

SUCCES!