Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Grupa: Mijlocie
Tema anuală: “Cine sunt, suntem?”
Tema proiectului: “Eu si lumea mea”
Subtema: “Gradinita mea ”
Domeniul experiential : DOS – Activitate practica
Tema activităţii : “Gradinita mea frumoasa”
Mijloc de realizare: Colaj
Tipul activitaţii: Consolidare de priceperi şi deprinderi
Durata: 20-25 minute
Scopul activitaţii:
 Consolidarea unor abilitati practice specifice nivelului de dezvoltare motrica.
Obiective operaţionale: O1 :Sa denumeasca corect materialele de lucru primite pe masute;
O2 :Să lipeasca pe o suprafata data diferite materiale, realizand cel
putin un colaj estetic si functional;
O3 :Să foloseasca in mod creativ materialele puse la dispozitie
pentru realizarea temei propuse.
Strategii didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul
Resurse materiale: fire textile, aracet, betisoare, pensule, coli xerox color, şerveţele umede,
siluete reprezentand soare si nori, flori, farfurii de unica folosinta.
Forma de organizare: frontal, individual
Bibliografie: 1.
2.Răileanu,Daniela,Vieru,Dorina,Alexa,Iuliana, Proiectarea pas cu pas-
Îndrumător pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar,Ed. Diamant
3.Revista învăţământului preşcolar, Ed.Arlequin, nr. 3-4/2011

Scenariu didactic

ETAPELE STRATEGII DIDACTICE EVALU


ACTIVITĂŢII CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Resurse Metode şi ARE
materiale procedee
1) Moment Se va organiza spaţiul şi
organizatoric climatul educativ într-un mod
optim desfăşurării activităţii.
Copiii vor intra în mod ordonat
în sala de grupă şi se vor aşeza
pe scăunele.
2) Captarea Sub formă de surpriză, se -planşă cu tabloul -
atenţiei prezintă copiilor un tablou celor trei fluturasi conversaţia,
reprezentând locul unde vin ei frontal
in fiecare zi, in care desfasoara
activitati atractive si se joaca
cu prietenii.
3)Verificarea şi Copiii vor fi antrenaţi în -brainstorming -frontal -
reactualizarea analiza tabloului, vor evidenţia observar
cunoştiinţelor culorile prezente in tablou si ea
vor identifica elementele sistemati
caracteristice. că
4)Anunţarea Se va anunţa tema activităţii şi -
temei şi a obiectivele în termeni conversaţia,
obiectivelor accesibili. Copiii vor realiza explicaţia
“Gradinita mea frumoasa”,
folosindu-se de abilitatile
practice invatate.
5)Intuirea Se va face intuirea -conversaţia
materialului materialului, cerându-li-se
distributiv copiilor să-l denumească.
6) Dirijarea Copiii se vor aseza la masute si -aracet, fire -demonstra- -
învăţării vor realiza lucrarile practice textile,coli xerox ţia,explicaţi aprecieri
pentru amenajarea unei color, farfurii de a, exerciţiul frontale
expozitii. Vor lipi fire textile unica şi
pe siluetele norilor si a folosinta,siluete individu
soarelui, apoi vor lipi cartonul reprezentand ale.
color si ondulat taiat in forme soare si nori,
geometrice, florile. modelul
Se va explica şi demonstra educatoarei.
modul de lucru. După
precizarea sarcinilor de lucru,
se vor executa câteva exerciţii
de încălzire a muşchilor mici ai
mâinii: “Mişcăm degeţelele” ,
“Închidem şi deschidem
pumnii” , “Morişca” , “Cântăm
la pian” , “Cade ploaia”.

Realizarea lucrărilor de către


copii

Copiii lucrează respectând


indicaţiile date de educatoare,
pe fond muzical. Pe parcursul
lucrului vor fi supravegheaţi şi
ajutaţi cei care întâmpină
dificultăţi. Se dau explicaţii
suplimentare şi se corectează
ţinuta la masa de lucru acolo
unde este cazul.
7) Obţinerea După ce lucrarile au fost conversatia
performanţei realizate, se trece la aşezarea
lor pe un panou pentru
expozitie. În timp ce copiii
aduc lucrările se va purta un
scurt dialog despre ceea ce au
realizat şi cât de corect au
lucrat.
8) Încheierea Se vor face aprecieri
activităţii referitoare la modul în care s-a
desfăşurat întreaga activitate şi
asupra copiilor. Copiii vor
primi stimulente.

S-ar putea să vă placă și