Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare scrisă, cod F 006, ed. 2, rev.

1
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII pag. 1/4
FIRMA: …………………………………………….. EXAMINATOR
………………………………………………………. ing. ……..

ADRESA: ……………………………………………
DATA: ………………………………………………. ADMIS/RESPINS
ORA ÎNCEPERII LUCRĂRII: .............. SEMNĂTURA:
ORA FINALIZĂRII LUCRĂRII: ...........
NUME, PRENUME: ...................................................
SEMNĂTURA .............................................................

LUCRARE SCRISĂ PENTRU EXAMINARE ÎN VEDEREA


AUTORIZĂRII CA STIVUITORIST (TEST NR. 10)
1. Maşinile de ridicat sunt:
a) - maşini de lucru cu funcţionare ciclică, în regim intermitent, care servesc la deplasarea
sarcinilor între puncte situate la înălţimi diferite;
b) - maşini utilizate în cele mai diverse sectoare ale activităţii economice;
c) - lucru cu funcţionare ciclică.

2. Translatoarele stivuitoare se compun din următoarele ansambluri mai importante:


a) - mecanismul de deplasare, mecanismul de ridicare, instalaţia electrică dispozitive de
siguranţă;
b) - construcţia metalică, mecanismul de deplasare, mecanismul de ridicare, dispozitive de
siguranţă:
c) - construcţia metalică, mecanismul de deplasare, mecanismul de ridicare, instalaţia electrică
dispozitive de siguranţă, cabina de comandă sau locul de comandă .

3. Mecanismul de ridicare-coborâre a stivuitoarelor se compune din:


a) - cadrul fix, cadrul glisant, lanţul de ridicare, cilindrul de ridicare, cărucior, cilindru de înclinare;
b) - cărucior; cilindru de înclinare;
c) - cadrul fix, cadrul glisant, lanţul de ridicare, cilindrul de ridicare, cărucior, cilindru de înclinare .

4. Una din responsabilităţile principale ale stivuitoristului în timpul lucrului este:


a) - să efectueze toate manevrele, cu sau fără sarcină, cu viteza redusă şi fără şocuri;
b) - să lase cheile în contact pentru a nu le pierde;
c) - să ridice sarcina în timpul transportului.

5. După caracteristicile constructive de bază cablurile rotunde pot fi:


a) - cabluri deschise, cabluri semiînchise, cabluri închise;
b) - cabluri rotunde, cabluri plate;
c) - simple, duble şi triple.

6. Agentul prin care se transmite forţa, respectiv puterea în instalaţia hidraulică este:
a) - apa;
b) - uleiul aflat într-un rezervor cu o capacitate totală de 50 litri;
c) - amestec de apă şi ulei.

7. Supapa de siguranţă are rolul :


a) - presiunea să nu atingă valori ce ar putea periclita securitatea instalaţiei de frânare.
b) - presiunea să nu atingă valori ce ar putea periclita securitatea instalaţiei hidraulice de forţă;
c) - presiunea să nu atingă valori ce ar putea periclita securitatea instalaţiei de răcire.

8. În comparaţie cu cablurile, lanţurile cu zale au avantajele:


a) - insensibilitate mai mare la căldură şi agenţi corozivi, flexibilitate mai mare, ceea ce permite
folosirea unor roţi şi tamburi de diametru redus;
b) - insensibilitate mai mare la căldură şi agenţi corozivi;
c) - flexibilitate mai mare, ceea ce permite folosirea unor roţi şi tamburi de diametru redus.
=TEST NR. 10=
pag. 2/4
NUME ŞI PRENUME: ......................................... EXAMINATOR
SEMNĂTURA ........................................................ ing. ………

9. Obligaţiile şi responsabilităţile stivuitoristului rezultă din:


a) - conţinutul prescripţiilor tehnice ISCIR, din instrucţiunile de exploatare, precum şi din
instrucţiunile interne ale proprietarului/deţinătorului stivuitorului;
b) - din instrucţiunile de exploatare, precum şi din instrucţiunile interne ale
proprietarului/deţinătorului stivuitorului;
c) - din instrucţiunile interne ale proprietarului/deţinătorului stivuitorului.

10. Limitatoare de sarcină:


a) - fac posibilă exploatarea stivuitorului la posibilitatea lui maximă, fără pericol de avarii sau
accidente; ele sunt destinate să permită descărcarea sarcinii (coborâre).
b) - fac posibilă exploatarea stivuitorului la posibilitatea lui maximă, fără pericol de avarii sau
accidente; ele sunt destinate să întrerupă automat acţionarea mecanismului de ridicare în cazul
depăşirii sarcinilor nominale şi să permită descărcarea sarcinii (coborâre);
c) - fac posibilă exploatarea stivuitorului la posibilitatea lui maximă, fără pericol de avarii sau
accidente; ele sunt destinate să întrerupă automat acţionarea mecanismului de ridicare în cazul
depăşirii sarcinilor nominale.

11. Clasele de calitate ale sârmelor destinate cablurilor multifilare de oţel:


a) - clasa A: Cabluri pentru transport persoane;
b) - clasa A: Cabluri pentru tracţiune şi transport material;
c) - clasa A: Cabluri pentru ancorare şi ghidare.

12. Deplasarea cu o încărcătură se face astfel:


a) - nu se face deplasarea cu încărcătura împinsă la margine (ex. cu împingătorul lateral),
transportaţi încărcătura aproape de sol, deplasarea cu încărcătura la urcuş pe înclinaţii se face
întotdeauna frontal, niciodată nu se va face deplasarea sau întoarcerea de-a curmezişul pantei,
dacă vizibilitatea este redusă, lucraţi cu un ghid, deservirea stivuitorului numai înapoi se face,
dacă încărcătura transportată este stivuită atât de sus încât impiedică vizibilitatea în direcţia
deplasării;
b) - se face deplasarea cu încărcătura împinsă la margine (ex. cu împingătorul lateral),
transportaţi încărcătura aproape de sol, deplasarea cu încărcătura la urcuş pe înclinaţii se face
întotdeauna frontal, niciodată nu se va face deplasarea sau întoarcerea de-a curmezişul pantei,
dacă vizibilitatea este redusă, lucraţi cu un ghid, deservirea stivuitorului numai înapoi se face,
dacă încărcătura transportată este stivuită atât de sus încât impiedică vizibilitatea în direcţia
deplasării;
c) - se face deplasarea cu încărcătura împinsă la margine (ex. cu împingătorul lateral),
deplasarea cu încărcătura la urcuş pe înclinaţii se face întotdeauna frontal, niciodată nu se va
face deplasarea sau întoarcerea de-a curmezişul pantei, dacă vizibilitatea este redusă, lucraţi cu
un ghid, deservirea stivuitorului numai înapoi se face, dacă încărcătura transportată este stivuită
atât de sus încât impiedică vizibilitatea în direcţia deplasării.

13. Dispozitivele de siguranţă cu care se echipează în principal stivuitoarele sunt:


a) - limitatorul de cursă; limitatorul de sarcină; limitator al vitezei; paracăzătoare; supape de
reglare a vitezei; supape de blocare; supape de siguranţă; întrerupător de securitate; tampoane
opritori; piese de reazem; curăţitoare de şină;
b) - limitatorul de sarcină; limitator al vitezei de coborâre în cazul spargerii conductelor hidraulice;
limitator sfârşit de cursă ridicare–coborâre; limitator de înclinare a catargelor mecanismelor de
ridicare; limitator sfârşit de cursă deplasare (retractare) în ambele sensuri; cheie de contact;
dispozitiv de semnalizare acustică; far pentru iluminarea locului de muncă; lămpi de semnalizare
a poziţiei şi direcţiei; voltmetru pentru controlul tensiunii bateriei de acumulatoare.
c) - dispozitiv de semnalizare acustică; far pentru iluminarea locului de muncă; lămpi de
semnalizare a poziţiei şi direcţiei; voltmetru pentru controlul tensiunii bateriei de acumulatoare.
=TEST NR. 10=
pag. 3/4
NUME ŞI PRENUME: ......................................... EXAMINATOR
SEMNĂTURA ........................................................ ing. ………..
14. Parcarea stivuitorului:
a) - depuneţi încărcătura sau coborâţi portfurca; înclinaţi catargul uşor înainte în aşa fel încât
furcile să atingă solul; puneţi maneta frânei de parcare în poziţia verticală; apăsaţi pedala stop;
pedala stop va bloca în această poziţie; opriţi motorul; scoateţi cheia din contact.
b) - depuneţi încărcătura sau coborâţi portfurca; puneţi maneta frânei de parcare în poziţia
verticală; apăsaţi pedala stop; opriţi motorul; scoateţi cheia din contact;
c) - înclinaţi catargul uşor înainte în aşa fel încât furcile să atingă solul; puneţi maneta frânei de
parcare în poziţia verticală; apăsaţi pedala stop; opriţi motorul; scoateţi cheia din contact.

15. Este necesară marcarea căilor de circulație care au o ȋnclinare de:


a) - minim 2°;
b) - maxim 3°;
c) - nu este necesară marcarea căilor de circulație ȋnclinate.

16. Ce reprezintă ampatamentul unui stivuitor:


a) - raza cercului circumscris părții exterioare a roții din față a stivuitorului, când roțile sunt
bracate la maxim;
b) - distanța ȋntre axele roților stivuitorului, măsurată ȋn lungul unei axe paralele cu deplasarea
longitudinală a acesteia;
c) - distanța pe orizontală ȋntre centrele roților de rulare ale stivuitorului.

17. La parcarea unui stivuitor echipat cu GPL:


a) - parcarea se va face ȋn orice loc, cu condiția să nu fie blocat traficul;
b) - nu se parchează lângă aerisirile de lifturi sau ȋn alte zone joase, deoarece se poate cauza o
potențială stare de pericol;
c) - parcarea se face ȋn orice loc, cu condiția ca stivuitorul să fie asigurat ȋmpotriva acționării de
către persoane străine.

18. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, stivuitoristului îi revin următoarele responsabilităţi
după terminarea lucrului:
a) - să cupleze acumulatorii la rețeaua electrică pentru ȋncărcare cu energie, ȋn cazul
electorstivuitoarelor, ȋn vederea menținerii ȋn bună stare de funcționare a acestora ;
b) - să verifice existenţa legăturii electrice la maşinile de protecţie împotriva tensiunilor de
atingere;
c) - să verifice ca proiecţia “centrului de greutate” să fie în afara proiecţiei pe sol a perimetrului
stivuitorului, cu sarcina ridicată la cel mai înalt nivel.

19. Conform prevederilor P.T. aplicabile, autorizaţia de reparare a stivuitoarelor nu este


necesară:
a) - atunci când reparaţia se efectuează de către producătorul stivuitorului;
b) - atunci când reparaţia se efectuează de către proprietarul stivuitorului;
c) - atunci când reparaţia se efectuează de către persoana juridică care asigură întreţinerea şi
revizia stivuitorului.
=TEST NR. 10=
pag. 4/4
NUME ŞI PRENUME: ......................................... EXAMINATOR
SEMNĂTURA ........................................................ ing. ………..

20. Ce este un limitator de sfârşit de cursă?:


a) - componenta de securitate care are rolul de a strangula presiunea uleiului in instalația
hidraulică a stivuitorului, la coborârea sarcinii, permițând reglarea vitezei de coborâre ȋn limitele
prescrise;
b) - componenta de securitate destinată să întrerupă automat acţionarea mecanismului de
ridicare în cazul depăşirii sarcinii nominale, permiţând acţionarea mecanismului de ridicare în
sensul coborârii sarcinii;
c) - componenta de securitate destinată să împiedice căderea bruscă a sarcinii, atunci când se
sparge un furtun.

NOTĂ: - timp alocat= 1 oră;


- 1, 2 sau nici o variantă de răspuns corect;
- nota minimă= 6 (şase)  12 răspunsuri corecte (1 întrebare= 0,5 p).
RĂSPUNSURI
= (test stivuitorist nr. 10) =

1=a 11= a
2=c 12= a

3 = a,c 13= b
4=a 14= a
5=c 15= #
6=b 16= b
7=b 17= b
8=a 18= #
9=a 19= a
10 = b 20= #.