Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Argument …………………………………………………………………………… 1
CAPITOLUL I
Studiul limbii şi literaturii române în învăţământul primar
1.1 Preliminarii: privire generală asupra curriculumului actual………………………… 3
1.2 Locul şi rolul disciplinei Limba şi literatura română în curriculumul pentru clasele
învăţământului primar………………………………………………………………. 5
1.3 Prezenţa elementelor de vocabular în curriculumul ciclului primar………………... 7
1.4 Particularităţile de limbaj ale copiilor de vârstă şcolară mică. Tulburări de limbaj... 9

CAPITOLUL II
Repere teoretice privind comunicarea la ciclul primar
2.1 Comunicarea - definire, elemente ale procesului de comunicare, funcţii…………... 12
2.2 Comunicarea orală-mijloc de învăţare şi obiect de învăţare………………………... 14
2.3 Comunicarea scrisă………………………………………………………………….. 16
2.4 Comunicarea didactică……………………………………………………………… 19
2.5 Vocabularul limbii române………………………………………………………….. 20
2.5.1 Structura generală a lexicului limbii române…………………………….. 21
2.5.2 Organizarea semantică a vocabularului………………………………….. 22
2.5.3 Mijloace de îmbogăţire a vocabularului………………………………….. 24

CAPITOLUL III
Strategii didactice utilizate în scopul dezvoltării capacităţii de comunicare a
elevilor în orele de comunicare în limba română
3.1 Metode tradiţionale şi moderne……………………………………………………... 26
3.1.1 Metode tradiţionale…………………………………………………………… 27
3.1.2 Metode moderne, activ-participative………………………………………… 29
3.2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor prin jocuri didactice……………. 34
3.3 Strategii şi metode de evaluare a vocabularului însuşit în cadrul lecţiilor de
comunicare în limba română………………………………………………………... 38

CAPITOLUL IV
Studiu privind dezvoltarea capacităţii de comunicare la vârsta şcolară mică
prin jocuri didactice şi strategii activ-participative
4.1 Obiectivele şi ipoteza cercetării……………………………………………………… 42
4.2 Metodologia cercetării……………………………………………………………….. 44
4.2.1. Metode de cercetare…………………………………………………………… 44
4.2.2 Lotul de subiecţi……………………………………………………………….. 46
4.2.3 Măsurarea………………………………………………………………………. 47
4.2.3.1 Variabile……………………………………………………………….. 47
4.2.3.2 Instrumente…………………………………………………………….. 48
4.3 Etapele cercetării……………………………………………………………………... 49
4.4 Analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor…………………………………… 50
4.4.1 Etapa iniţială (pretest)………………………………………………………… 50
4.4.2 Etapa formativă (cvasiexperimentală)………………………………………… 57
4.4.3 Etapa finală (posttest)…………………………………………………………. 86
4.5 Concluziile cercetării………………………………………………………………... 96

Bibliografie………………………………………………………………………….. 99
Anexe………………………………………………………………………………... 103

S-ar putea să vă placă și