Sunteți pe pagina 1din 6

Campanie de marketing pentru promovarea

Şcolii Gimnaziale nr. 54, Bucureşti

I. REZUMATUL PLANULUI DE MARKETING

Planul de marketing prezentat este elaborat pentru o perioada medie de 2 ani.

La baza planului de marketing stau ipoteze bine gandite, ce tin seama de studiile de nevoi,
studiile de pozitionare, studiile de piata, studiile de implementare a unui serviciu educational.

Ele se refera la evolutia viitoare a componentelor majore ale mediului si au stat la baza
obiectivelor planului de marketing.

Fiecare obiectiv precizeaza pozitia pe care Şcoala gimnazială nr. 54, Bucureşti, intentioneaza
sa o dobandeasca pe piata tinta si este stabilit in concordanta cu aspectele analizei SWOT.

Strategiile de marketing precizeaza directiile de actiune si le-am diversificat in strategia de


consolidare, de dezvoltare a scolii, de diversificare.

Programul de marketing a permis programarea activitatilor, descrierea tacticilor la care va


recurge Şcoala gimnazială nr. 54.

Bugetul planului – o componenta importanta – a fost stabilit in functie de programul de


marketing.

Sistemul de control sau ANALIZA PERT indica pasii importanti parcursi de unitatea scolara
pentru a crea serviciul educational.

II. ANALIZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN

a) ANALIZA MEDIULUI INTERN

Cultura organizationala

Activitatile proiectate urmaresc respectarea traditiei scolii dar nu ofera o promovare autentica
a valorilor morale, scoala confruntandu-se cu probleme de absenteism al elevilor si pierderea
pe zi ce trece a numarului de elevi.

Dezvoltarea curriculara

Exista la nivelul scolii proiectari didactice conform programelor nationale pe discipline si ani
de studiu, precum si CDS – repartizat, pentru a veni in sprijinul elevilor.

Prof. înv. primar Filip Florenţa


1
Prin oferta educationala a scolii se incearca partial introducerea noului, dar se resimte lipsa
de pe piata ofertantilor de educatie a unor curricule.

RESURSE FINANCIARE SI UMANE

A. Resurse financiare

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost intocmit corect de compartimentul contabilitate si


gestionat corect;

Exista transparenta in gestionarea fondurilor de la Comitetul Reprezentativ al Parintilor.

B. Resurse umane

La nivelul Şcolii gimnaziale nr. 54, exista cadre didactice invatatori - institutori si cadre
didactice profesori pentru ciclul gimnazial. Acestea necesita interes pentru formarea continua
in ciuda faptului ca in fiecare an se reduc catedrele, fie de invatatori, fie de profesori.

ANALIZA MEDIULUI EXTERN

Identificarea si descrierea comunitatii

Elevii din Şcoala gimnazială nr. 54 provin din medii sociale diferite, scoala fiind una de cartier.

Pozitia geografica este privilegiata, cu acces la mijloacele de transport in comun.

Identificarea grupurilor de interes

Şcoala gimnazială nr. 54 a avut o traditie si un bun renume pana de curâ, atat in ceea ce priveste
rezultatele obtinute la invatatura, la admiterea in liceu dar si la concursuri si olimpiade.

Treptat scade numarul de elevi, orientarea lor fiind catre Şcoala gimnazială nr. 195.

Analiza de nevoi si a cererii de educatie in concordanta cu cererea pietei de munca

Necesitatea informatizarii Şcolii gimnaziale nr. 54 si cunoasterea limbilor moderne de circulatie


internationala.

Şcoala gimnazială nr. 54 isi propune infiintarea unei sali de lectura informatizata care sa vina
in sprijinul elevilor.

ANALIZA SWOT

a) Oferta curriculara

Prof. înv. primar Filip Florenţa


2
PUNCTE TARI

Institutia are la nivelul fiecarei catedre profesori cu auxiliare curriculare, ghiduri de aplicare a
programei, culegeri de teste.

Are un cabinet metodic cu materiale de informare a cadrelor didactice pe specialitati.

PUNCTE SLABE

Necorelarea fondului de carte al bibliotecii cu noile programe;

Lipsa unei sali de lectura care sa-i atraga pe elevi in timpul liber.

OPORTUNITATI

Oferta CDS contribuie partial la dezvoltarea unei motivatii intrinseci pentru invatare.

CDS permite partial valorificarea abilitatilor individuale.

IV. IPOTEZELE PLANULUI DE MARKETING

Daca vom cunoaste la inceput de ciclu curricular, de an scolar, semestru, asteptarile, nevoile de
formare – informare, educare ale elevilor atunci vom reusi sa contribuim la mentinerea unitatii
scolare pe piata muncii.

Este posibila promovarea elementelor de noutate adaptate la conditiile concrete ale scolii, prin
elaborarea unui proiect de ameliorare pe termen mediu?

Cu cat supunem atentiei elevilor si parintilor oferta de servicii specifice proiectului, cu atat mai
mult vom contribui la promovarea imagini scolii pe plan intern dar si extern.

V. OBIECTIVELE PLANULUI DE MARKETING

Cunoasterea asteptarilor, nevoilor de formare – informare – educare prin activitatea scolara (la
inceput de ciclu curricular, de an scolar, de semestru) dar si prin cea extrascolara insemnand:

- analiza cerintelor actuale de formare


- dezvoltare a personalitatii elevilor si a bazei pedagogice de sustinere teoretica si
practica;
- analiza cerintelor si continutului curriculum-ului general si specific al disciplinelor,
planului de invatamant, programelor scolare, manualelor alternative, alte auxiliare;
- analiza asteptarilor si nevoilor elevilor parintilor si raportarea la curriculum-ul dat, la
conditiile scolii (curriculum optional, programe alternative, introducerea noutatilor
stiintifice).

Prof. înv. primar Filip Florenţa


3
Elaborarea unui proiect de ameliorare pentru un termen mediu, a previziunii elaborate pe baza
curriculum-ului oficial prin adaptarea la conditiile concrete ale scolii si prin promovarea cu
elemente de noutate.

Discutarea ofertei de servicii prin supunerea in atentia elevilor si parintilor a liniilor generale
ale proiectului constand in: prezentarea intentiilor, cerintelor, asteptarilor, motivarea elevilor.

6. STRATEGIILE DE MARKETING. MATRICEA PRODUS – PIATA

CONSOLIDARE Dezvoltarea produsului – rezultate

- regandirea CDS – tinand cont de optiunile - retea de calculatoare


elevilor
- parteneriate cu biblioteci
- perpetuarea traditiilor si obiceiurilor
- colaborare cu institutii ce conduc la o oferta
- asigurarea accesului la calculator al tuturor tentanta
cadrelor
DEZVOLTARE DIVERSIFICARE

- centru de formare a adultilor - descoperirea de parteneri pentru finantari


externe
- oferta educationala importanta
- elaborarea unor instrumente de
- formarea continua a managerilor monitorizare a activitatii didactice specifice
scolii
- infiintarea unei sali de lectura informatizate
- publicitate prin mass-media
- utilizarea unor instrumente de laborator

- parteneriate locale

- relatii cu comunitatea

- schimburi de experiente cu elevii de la alte


unitati

PROGRAMUL DE MARKETING

Activitatea Termen Cine raspunde Evaluare


A Stabilirea 2 zile Echipa manageriala
ipotezelor a scolii
obiectivelor
B Contactarea 1-2 saptamani Echipa manageriala
formelor
Prof. înv. primar Filip Florenţa
4
distribuitoare de
calculatoare
C Selectarea si 2-3 saptamani Informaticienii
innoirea scolii
operatorilor
D Analiza de 2 saptamani Informaticieni Managerul
continut si
interpretarea scolii
informatiilor
E Prezentarea 2 zile Echipa manageriala
propunerilor

BUGETUL

Identificarea de noi resurse;

Inchirierea terenului de fotbal in afara orelor de curs;

Gasirea de finantatori externi pentru dezvoltarea bazei materiale a unitatii.

Obiective nefinanciare

- dezvoltarea abilitatilor cadrelor didactice de la Şcoala gimnazială nr. 54


- crearea de oportunitati in privinta carierei;
- relatiile scolii cu salariatii, anticiparea nevoilor si asteptarilor acestora;
- dobandirea unei pozitii de lider de piata educationala, in privinta inovatiei si cercetarii
pedagogice.

Bugetul

Sistemul de control

Una din cele mai frecvent utilizate metode de programare si control este PERT (Program
Evaluation and Review Technique).

→ limitarea conflictelor;

→ reducerea interzicerilor si intreruperilor in cadrul unui program de marketing;

→ biblioteca virtuala;

→ sala de lectura;

Prof. înv. primar Filip Florenţa


5
→ trasarea retelei (PERT).

3. SISTEMUL DE CONTROL

METODA PERT

LISTA ACTIVITATILOR PENTRU CREAREA SALII DE LECTURA INFORMATIZATE

Lista activitatilor pentru crearea salii de lectura informatizate

Simbolul activitatii Descrierea activitatii Activitati imediat Durata


precedente
A. Decizia Şcolii
gimnaziale nr. 54 de a
crea o sala de lectura
pentru elevi
B. Identificarea A
furnizorilor de
calculatoare
C. Proiectarea propriului A
site pentru sala de
lectura
D. Identificarea de A
companii furnizoare de
produse software pe
calculatoare
E. Evaluarea potentialilor B
furnizori de servicii
internet si selectarea
celui mai convenabil.
F. Deschiderea la o banca E
comerciala a unui cont
special pentru
acceptarea platilor
efectuate
G. Desfasurarea campaniei F
promotionale Off Line
ocazionata de imaginea
salii de lectura
informatizate

Reteaua PERT pentru crearea salii de lectura informatizate de la Şcoala gimnazială nr. 54,
Bucureşti.

Prof. înv. primar Filip Florenţa


6