Sunteți pe pagina 1din 26

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR

AUTORIZATI DIN ROMANIA


FILIALA DOLJ

CONTABILITATE MANAGERIALA

STAGIAR: DINCA MARINELA


AN 1 SEM 1
2020
CONTABILITATE MANAGERIALĂ

SC GAZEBO SRL

I. PREZENTAREA CICLULUI DE PRODUCTIE, A


MODALITATII IN CARE MATERIA PRIMA ESTE
TRANSFORMATA IN PRODUS FINIT SI ESTIMAREA
COSTULUI CONVERSIEI

Societatea comercială GAZEBO S.R.L. este situată in Craiova, pe strada


Dezrobirii,nr.85, in judetul Dolj şi este o persoană juridică română, inregistrată la
Registrul Comerţului Nr J16/1946/2006, cod fiscal RO19140544,fiind organizată
potrivit Legii 31/1990 privind societăţile comerciale si în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea
Europeană.

Obiectul de activitate al societăţii este fabricarea covrigilor.


Din punct de vedere al productiei, societatea este specializata in:

- producerea de covrigi simpli


- producerea de covrigi cu cereale
Activitatea comerciala a firmei se realizeaza din desfacerea produselor
obtinute din productie proprie. Activitatea de desfacere este supravegheata si
coordonata de directorul general si de directorul comercial.

Desfacerea produselor se face pe baza contractelor comerciale incheiate


intre firma si diversi clienti, atat din randul intreprinderilor de stat cat si din
domeniul privat.

Societatea isi organizeaza activitatea de productie in cadrul a doua sectii


dotate cu utilajele necesare realizarii produsele din gama de fabricatie. Productia
realizata are caracter continuu cu o evolutie diferita pe parcursul anului, evolutie
data de activitatea clientilor societatii.

Utilajele utilizate sunt specializate pe operatiunile efectuate in cadrul


fluxului de fabricatie al produselor.
Principalele utilaje utilizate in procesul de fabricatie sunt specifice
operatiunilor care se realizeaza respectiv: cantarirea, omogenizare aluatului,
divizarea si dospirea aluatului si coacerea produsului finit.
Pentru realizarea produselor societatea se aprovizioneaza cu materii prime de la
furnizori in baza contractelor cadru incheiate cu acestia.
Periodic in functie de cantitatile de produse comandate de clienti, societatea emite
comenzi pentru aprovizionarea cu materiile prime in care sunt specificate
cantitatile, pretul unitar si termenele de livrare.

Bunurile sunt transportate insotite de factura sau avizul de insotire marfuri.


La primirea bunurilor societatea efectueaza receptia acestora prin intocmirea
documentului Nota de intrare receptie constatare diferente si inregistrarea in Fisa
de magazie (evidenta operativa).
In baza comenzilor primite de la clienti, operatorii de productie, introduce in
fabricatie produsele in baza documentului Consum specific (Retetar) care cuprinde
cantitatile de materii prime necesare pentru obtinerea unei unitati de produs si
timpul necesar de procesare .

Consumul specific constituie baza stabilirii necesarului de consum de


materii prime necesare fabricarii cantitatilor de produse programate.
Cantitatile de materii prime se scot din depozit pe baza documentului Bon de
consum, acesta reprezentand documentul de inregistrare in contabilitate a iesirii de
bunuri din gestiune.intocmit pentru cantitatea unitara de produs ce se prevede a se
realiza.

Ambalarea
Procesul de ambalare este automatizat.Produsele obtinute din procesul de
fabricatie se predau la gestiune in baza documentului Raport de productie, si a
bonului de transfer gestionarului, intocmindu-se Fisa de magazie.
Produsele se livreaza din gestiune clientilor insotite de factura. Acest document
este utilizat pentru inregistrarea scaderii din gestiune in Fisa de magazie (evidenta
operativa) a cantitatilor de produse expediate precum si a veniturilor realizate in
contabilitate.
Estimarea costului conversiei

Conform IAS 2,  costurile de conversie se calculează după cum urmează:


Costurile de conversie a stocurilor includ costurile direct legate de unităţile
produse, cum ar fi costurile cu manopera directă. De asemenea, ele includ şi
alocarea sistematică a regiei fixe şi variabile de producţie, generată de
transformarea materialelor în produse finite. 

Regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care rămân
relativ constante, indiferent de volumul producţiei, cum sunt amortizarea,
întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi costurile cu conducerea şi
administrarea secţiilor.

Regia variabilă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care


variază direct proporţional sau aproape direct proporţional cu volumul producţiei,
cum sunt materialele indirecte şi forţa de muncă indirectă.
Alocarea regiei fixe de producţie la costurile de conversie se face pe
baza capacităţii normale a instalaţiilor de producţie. Capacitatea normală este
producţia estimată a fi obţinută, în medie, de-a lungul unui anumit număr de
perioade sau sezoane, în condiţii normale, având în vedere şi pierderea de
capacitate rezultată din întreţinerea planificată. Nivelul real de producţie poate fi
folosit dacă se consideră că acesta aproximează capacitatea normală.
Organigrama

DIRECTOR
GENERAL

DEPARTAMENT
DEPARTAMENT SEF PRODUCTIE
SERVICE
ADMINISTRATIV

SEF PRODUCTIE
S1

SEF PRODUCTIE
S2

SEF PRODUCTIE
S3
Societatea este structurata conform organigramei:

-Trei sectii de productie;


-Departament de service;
-Departament de administratie-marketing;
2 tipuri de produse finite

Costuri direct aferente unitatilor produse = 25513 lei

Costuri cu materiile prime = 12700 lei


Costurile cu salariile directe = 10250 lei
Ch. cu contributiile aferente salariilor directe = 2563 lei
Alocarea sistematică a regiei fixe şi variabile de producţie, generată de
transformarea materialelor în produse finite:

Regia fixa de productie =3300 lei


Ch. cu chiria = 1400 lei
Ch.cu energia = 1200 lei
Ch. cu amortizarea = 700 lei

Regia variabilă de producţie =9907.5 lei


Ch. cu materialele de ambalat = 870 lei

Ch.cu materialele auxiliare = 1350 lei

Ch. cu salariile indirecte inclusiv contributiile aferente acestora = 7687.5 lei

Costul de conversie al stocurilor se determină astfel:


Costurile directe ale unitatii de producție: 25513 lei
Regia fixa de producție: 3300 lei
Regia variabila de producție:9907.5 lei
Rezultă costul de conversie = 38721.5 lei

A. REPARTIZAREA CHELTUIELILOR DIRECTE PE PRODUSE


Repartizarea cheltuielilor cu salariile directe

Societatea fabrica 2 tipuri de produse, descrise dupa cum urmeaza:

- Covrigi simpli
- Covrigi cu cereale

La fabricarea celor 2 tipuri de produse participa 5 muncitori:

-3 operatori de productie, remunerati cu unsalariu de 2050 lei/luna, ceea ce inseamna


o cheltuiala toatala in suma de:6150 lei, 3 operatori 2050 lei= 6150 lei;

-2 muncitori necalificati, remunerati cu un de 2.050 lei/luna, ceea ce inseamna o


cheltuiala totala in suma de 4100 lei, 2 mun. necalificati x 2050 lei=4100 lei;

Cheltuiala cu salariile directe este in suma de 10250 lei, se repartizeaza pe fiecare


produs in functie de numarul de ore lucrate intr-o luna.

Numarul de ore lucrate in luna de cei 5 salariati direct productivi: 192 h x 5


muncitori=960 ore

Productia estimata in luna este urmatoarea:

-Covrigi simpli = 100 baxuri x 2.98 h/bax = 298 ore

-Covrigi cu cereale = 222 baxuri x 2.98 h/bax = 662 ore

10250/960=10.677lei/h
Cheltuiala cu salariile directe pentru obtinerea produsului covrigi simpli =298 ore x
10.677lei/h=3182 lei;

Cheltuiala cu salariile directe pentru obtinerea produsului covrigi cu cereale =662 ore x
10.677 lei/h=7068 lei;

Repartizarea cheltuielii cu contributiile salariale aferente salariilor


directe

Cheltuiala cu contributiile: 10250 lei x 25%=2563 lei

Cheltuieliindirectederepartizat 2.563 ei
Kr= Sumabazelor
= 960 h =2,67 lei/h;

Cheltuiala cu contributiile aferente salariilor directe pentru obtinerea produsului covrigi


simpli =298 ore x 2,67 lei/h= 796 lei;

Cheltuiala cu contributiile aferente salariilor directe pentru obtinerea produsului covrigi


cu cereale = 662 ore x2,67lei/h= 1768 lei;

Repartizarea cheltuielilor cu material prima 12700

Sectia 1 –producerea de covrigi simpli-12700x40%=5080lei

Sectia 2-producerea de covrigi cu cerelale-12700x60%=7620lei


B.REPARTIZAREA PRIMARA A CHELTUIELILOR
INDIRECTE

1.Repartizarea cheltuielii cu chiria

Totalul cheltuielii cu chiria= 1400 lei, se repartizeaza fiecarui departament in


functie de suprafata acestuia.

Sectia 1 =115 mp;

Sectia 2=108 mp;

Sectia 3 =34 mp;

Sectia DD =27 mp;

Sectia DA=29 mp;

Total suprafata=313 mp

Cheltuieliindirectederepartizat 1400lei
Kr= Sumabazelor
= 313 mp = 4.47 lei/mp

Cheltuiala cu chiria aferenta Sectiei 1 =115 mp x 4.47 lei/mp= 524.94 lei;

Cheltuiala cu chiria aferenta Sectiei 2 =108 mp x 4.47 lei/mp= 482.76 lei;


Cheltuiala cu chiria aferenta Sectiei 3 =34 mp x 4.47 lei/mp= 151.98 lei;

Cheltuiala cu chiria aferenta DD = 27 mp x 4.47 lei/mp= 120.69 lei;

Cheltuiala cu chiria aferenta DA=29mp x 4.47 lei/mp=119.63 lei;

2.Repartizarea cheltuielii cu energia

Totalul cheltuielii cu energia=1.200 lei se repartizeaza fiecarui department in


functie de consumul de KW dintr-o luna.

In Sectia 1- cu un consum de 10171 KW, precum si 31 becuri cu o putere de 75 KW.

Totalul consumului pentru Sectia 1 =12496 KW;

In sectia 2=7200 KW, precum si 14 becuri cu o putere de 75 KW;

Totalul consumului pentru Sectia 2 =8250 KW;

In sectia 3- se afla 10 becuri cu o putere de 75 KW = 750KW;

Total consumului pentru Sectai 3=750

In sectia DD-se afla 12 becuri cu o putere de 75 KW = 900KW


In sectia DA se afla 7 becuri cu o putere de 75 KW = 525 KW;

Total consum=22921 KW

Cheltuieliindirectederepartizat 1200 lei


Kr= Sumabazelor
= 22921 KW
=0.052 lei/KW

Cheltuiala cu energia electrica aferenta Sectiei 1 =12496KW x 0.052 lei/KW=649.79


lei;

Cheltuiala cu energia electrica aferenta Sectiei 2 =8250 KW x 0.052 lei/KW


=429.00 lei;

Cheltuiala cu energia electrica aferenta Sectiei 3 = 750 KW x0.052 lei/KW


=39.00 lei;

Cheltuiala cu energia electrica aferenta Sectiei DD =900 KW x 0.052 lei/KW = 46.8 lei;

Cheltuiala cu energia electrica aferenta DA=525 KW x 0.052lei/KW =35.41lei;

3. Repartizarea cheltuielii cu amortizarea

Totalul cheltuielii cu amortizarea=700 lei, din care:


-amortizarea malaxorului=280 lei;

-amortizarea cuptoarelor=420 lei;

Se repartizeaza procentual Sectiei 1 si Sectiei 3

Cheltuiala cu amortizarea aferenta Sectiei 1=280 lei+70% x420 lei=574 lei;

Cheltuiala cu amortizarea aferenta Sectiei 3=30% x420 lei=126 lei;

4. Repartizarea cheltuielii cu materialele de ambalat

Cheltuiala cu materialele de ambalat=870 se repartizeaza in procent de 100% Sectiei


DD

5. Repartizarea cheltuielii cu materialele auxilare

Cheltuiala cu materialele auxiliare=1350 lei, se repartizeaza in proportie de30 %


Sectiei 1=405 si 70% Sectiei 2=945

TABEL REPARTIZARE PRIMARA


CHELTUIELI SECTIE 1 SECTIE 2 SECTIE 3 DA DD TOTAL
601 materii 5080 7620 12700
prime
641 salarii 3182 7068 4100 2050 16400
64x contrib.796 1768 1025 512.5 4101.5
681 amort. 574 126 700
605 energie 649.79 429 39 46.8 35.41 1200
612 chirie 524.94 482.76 151.98 120.69 119.63 1400
Mat ambalat 870 870
Mat aux. 405 945 1350
TOTAL 11211.73 18438.76 190.98 5292.49 3587.54 38721.5

C. REPARTIZAREA PRIMARA A CHELTUIELILOR CU


SALARIILE INDIRECTE

1. Repartizarea cheltuielii cu salariul administratorului

Salariul administratorului=2050 lei

Contributii angajator: 2050 lei x23.026%=512.5 lei

Total salariu=2562.5 lei, se repartizeaza in procent de 100 % Departamentului


Administrativ.

2. Repartizarea cheltuielii cu salariul directorului economic

Salariul directorului=2050 lei


Contributii angajator: 2050 lei x25%=512.5 lei

Total salariu=2562.5 lei, se repartizeaza in procent de 100 % Departamentului


Administrativ.

3. Repartizarea cheltuielii cu salariul magazionerului

Salariul magazionerului = 2050 lei,

Contributii angajator: 2050 lei x25%=512.5 lei

Total salariu=2562.5, se repartizeaza in procent de 100% Sectia DS

REPARTIZARE chltuieli sectie DD

CENTRU S1 S2 S3 DA TOTAL
DD 30% 35% 25% 10% 100%

ELEMENTE S1 S2 S3 DA TOTAL
TOTAL 11211.73 18438.76 190.98 5292.49 35133.
REPARTIZAR 96
E
PRIMARA
DD 1076.22 1255.639 896.88 358.75 3587.54
REPARTIZAT
TOTAL 12287.95 19694.39 1087.86 5651.24 38721.5
REPARTIZAR
E

DETERMINARE COST PRODUCTIE( FISA COST)

ELEMENTE COVRIGI COVRIGI CU


SIMPLI CEREALE
COST PRIMAR 11211.73 18438.76
CHELTUIELI 1076.22 1255.63
INDIRECTE
COST 12287.95 19694.39
PRODUCTIE
CANTITATE 1300 1500
OBTINUTA
COST UNITAR 9.45 13.13

DETERMINARE COST COMPLET

Formula de repartizare
CC=CBV+%CA(ch de adimistratie)

CC covrigi simpli=12287.95+1162.67=13450.62

CC covrigi cu cereale=19694.39+2466.21=22160.6

Cheltuielile de administratie se repartizeaza in functie de COSTUL


BUNURILOR VANDUTE.

5651.24/(12287.95+19694.39)=5651.24/31982.34=0.176

CAcs=12287.95x0.176=1162.67

CAcc=19694.39x0.176%=2466.21

VANZAREA PRODUSELOR CU UN ADAOS COMERCIAL DE 15%

-pret vanzare covrigi simpli=9.45 +9.45x15%=10.86

-pret vanzare covrigi cu cereal=13.13+13.13x15%=15.09

CIFRA DE AFACERI –Csimpli=1300x10.86=14118

-Ccereale=1500x15.09=22635

Cheltuielile de administratie se repartizeaza in functie de COSTUL BUNURILOR


VANDUTE.
5651.24/(12287.95+19694.39)=5651.24/31982.34=0.176

CAcs=12287.95x0.176=2162.67

CAcc=19694.39x0.176%=3466.21

Determinarea RA(rezultatul analitic)=CA (cifra de afaceri)-CC(cost complet)

RA cs=14118-13450.62=667.38

RAcc=22635-22160.6=474.4

REZULTATUL GLOBAL=667.38+474.4=1141.78

INREGISTRARI IN CONTABILITATEA FINANCIARA

1.Inregistrarea productiei
345 covrigi simpli=711 11211.73

345 covrigi cereale=711 18438.76

601-ch cu mat prime 12700

641-ch cu sal 12813

605-ch cu eng 1200

681-ch cu amort 700

2.Inregistrarea consumului de meterie prima

601=301 12700

3.inregistrarea consumului de materiale pentru ambalat

6023=3023 870

4.inregistrarea ch cu salariile si contributiile

641=421 10250

646=436 2563
5.inregistrarea ch cu energia

%=401 1428

605 1200
4426 228

6 Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea

6811=2811 700

7. Inregistrarea diferentelor de cost nefavorabile

348 covrigi simpli=711 667.38

348 covrigi cu cereale=711 474.4

8 Vanzarea produselor finite

4111cl 1=% 16800.42

7015 14118

4427 2682.42
4111cl2=% 13467.825

7015 11317.5

4427 2150

4111cl3=% 13467.825

7015 11317.5

4427 2150

9 Descarcare gestiune de produse finite

-cost standard

711=345 covrigi s 12287.95

711=345 covrigi c 19649.39

-diferenta nefavorabila

711=348 667.38

711=348 474.4

10 Inchiderea conturilor

121=%

601 12700
6023 870

641 10250

646 2563

605 1200

681 700

612 1400

11 Inchiderea conturilor de venituri

%=121 36753

7015 14118
7015 22635

INREGISTRAREA IN CONTABILITATEA MANAGERIALA


1.Inregistrare consun materii prime si de ambalat

%=901

921cs 11211.73

921 cc 18438.76

2 Repartizare chelt cu manopera

%=901

921 cs

921 cc

3 Repartizare chelt indirecte de productei ,de desfacere si administrative

%=901

923 2331.85 (S1+S2)

924 DA 5292.49

925DD 3587.54

Inregistrarea la cost standard

931 =902 12287.95


931=902 19694.39

Decontarea ch sectiei DD

%=925

923 3228.73

S1+s2+s3

924 358.75

Repartizarea ch indirecte de productie

%=923

921cs 1076.22

921cc 1255.63

Repartizarea ch administrative

%=924

921cs 1162.67

921cc 2466.21

Inregistrare cost efectiv


902 % 46611.22
=
921cs 13450.62
921cc 22160.6

Inregistrarea diferentelor de pret

903=902cs 667.38

903=902cc 474.4

Inchidere conturi 903/931

901=931 12287.95

901=931 19694.39

901=903 667.38

901=903 474.4

S-ar putea să vă placă și