Sunteți pe pagina 1din 3

Nume și prenume................................ Data......................

Fișă de lucru-adjectivul

Clasa a III-a

1. Citește cu atenție următorul text :

,,Pădurea bătrână se întindea dincolo de văile adânci, tocmai peste dealurile înalte care adăposteau
diferite animale sălbatice. În zarea îndepărtată se vedeau crestele semețe ale munților falnici. Din frunzișul
bogat al copacilor înverziți răsunau cântecele vesele ale păsărilor gureșe.

Într-un luminiș un cerb ager și o căprioară sprintenă adulmecau aerul răcoros și umed al zilei de
primăvară.

În depărtare se auzea clinchetul vesel al unui izvor cristalin ce-și prăvălea undele limpezi printre
trunchiurile bătrâne cu crengi groase și noduroase ale copacilor.”

a) Recunoaște și subliniază adjectivele din text;

b) Găsește și scrie alte adjective decât cele din text pentru următoarele substantive:

Pădurea................... zarea.......................... păsărilor........................

Izvor......................... unde........................... crengi.............................

2. Taie cuvintele care nu sunt adjective:

Vesel, dulăpior, culoare, acru, fierbinte, mătușă, multicolor, conștiincioasă, micuț, hrean, aromă, interesant,
fermecător, cheamă, însetat, groase.

3. Găsește adjective care să aibă sens opus cu următoarele:

Prezent..................... pesimist..................... succesor....................... norocos.....................

Bogat........................ plăcut......................... modern......................... atent........................


4. Găsește adjective potrivite pentru a completa proverbele:

,, Buturuga..................răstoarnă carul.................. .

Ziua..................... se cunoaște de dimineață.

Mâța.................... zgârie rău.

Vorba................... mult aduce.

Paza.................... trece primejdia............... .”

5. Analizează substantivele și adjectivele scrise îngroșat de la textul exercițiului 1.

6. Completează cu adjectivele potrivite:

............................... ca abanosul ...................................... ca neaua

............................... ca cristalul ..................................... ca vulpea

............................... ca săgeata ...................................... ca piatra

............................... ca macul ...................................... ca gheața

7. Trece substantivele însoțite de adjective la numărul plural:

Brad nins................................ om bogat................................... copil ascultător.............................

Văzduh albastru................................................ cer străveziu.............................................................

8. Transformă în substantive următoarele adjective și alcătuiește enunțuri cu fiecare adjectiv:

Frumos, prietenos, politicos, iubitor, atent, bolnav, darnic, bogat.

9. Alcătuiește propoziții în care cuvintele roșie, mare și mic să fie pe rând substantive apoi adjective.
Fișa de lucru se adresează elevilor din ciclul primar, clasa a III-a respectiv clasa a IV-a, și consider că poate
fi folosită cu succes pentru aprofundarea noțiunilor despre adjectiv la clasa a III-a sau pentru actualizarea
cunoștințelor dobândite anterior la clasa a IV-a. Eu am folosit această fișă la clasa a III-a, timpul de lucru
efectiv fiind de 45 de minute. De asemenea, fișa de lucru poate fi folosită și ca test de evaluare sumativă
pentru verificarea noțiunilor despre adjectiv, însușite de către elevi.
Obiective operaționale:
Elevii trebuie :
 să recunoască adjectivele;
 să găsească adjective potrivite pentru anumite substantive ;
 să formeze enunțuri cu adjective;
 să transforme adjectivele în substantive;
 să știe să analizeze corect adjectivele;
 să scrie formele corecte de plural ale substantivelor și adjectivelor care le însoțesc.

S-ar putea să vă placă și