Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

Propunătoare: Sandu Elena-Luminita


Unitatea de învățământ: Grădinița Voinicel nr 2, Chitila, Jud. Ilfov
Nivelul: II
Grupa Licuricilor (mare)
Tema anuală: Ce şi cum vreau să fiu?
Tema proiectului tematic: Aș vrea să fiu...
Tema săptămânii: ,,Meseriile si uneltele lor”
Categoria de activitate: Domeniul Limba si Comunicare + Domeniul Stiinta
Tipul activităţii: Consolidarea și sistematizarea cunostiintelor si deprinderilor insusite.
Mijloc de realizare: Prezentare PPT
Scopul activităţii: Imbogatirea şi aprofundarea cunoştinţelor copiilor referitoare la profesii si
meserii , utilizând experienţa socio-cognitiva acumulată prin intermediul activităţilor din
grădiniţă
Obiective operaţionale:
 O.1. să înţeleagă si sa transmită mesaje simple / sa reacţioneze la acestea ;
 O.2. să facă asocieri intre unelte si meserii
 O.3. să reconstituie din părţi întregul, în succesiunea logică a imaginii ;
 O.4. să participe activ şi afectiv la joc aducându-şi contribuţia la reuşita echipei;
 O.5. să despartă in silabe cuvinte date si să le reprezinte grafic
Strategii didactice:
Resurse procedurale: conversația, explicația, problematizarea, exercițiul, învățarea prin
descoperire,etc
Resurse materiale: siluete cu uneltele meseriilor
Sarcina didactică: Copiii vor răspunde corect cerinţelor sau întrebărilor adresate.
Regulile jocului: Copilul asculta cerinta si o rezolva, intra pe link-urile date
Elemente de joc: mişcare, surpriza, mânuirea materialelor, aplauze, recompense.
Forme de organizare: Frontal, pe grupuri mici si individual
Resurse umane: 21 copii din grupa ”Licuricilor”, părinții copiilor, educatoarea grupei.
Resurse temporale:40 min.
Resurse bibliografice:
● Curriculum pentru învăţământ preşcolar, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009
● Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005
● Viorica Preda, Mioara Pletea – Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas, 2005
● Eugenia Barcan Ticaliuc – „1001 de jocuri pentru copii”, Editura Sport – Turism,
Bucureşti, 1979
● Dumitru Gherghina, Nicolae Oprescu, “Metodica activitatilor instructiv-educative in
invatamantul preprimar”, ed. Didactica Nova, Craiova, 2007
● Suport de curs Valorificarea soft-ului educațional de concepție proprie în studiul
disciplinei predate – CCD Bacău
Webgrafie:

 https://www.storyjumper.com/book/read/83146225/Meserii
 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ebfe5023055
 https://www.thinglink.com/scene/1311053936202874881
 https://www.youtube.com/watch?v=C_OquXsw7lc
 https://www.youtube.com/watch?v=mqiM2Q3uUxY
 https://www.youtube.com/watch?v=orAYlfn0jl0
 https://www.youtube.com/watch?v=9lo_pwU68-c
 https://www.youtube.com/watch?v=pfqCZFfYkbI
 https://www.youtube.com/watch?v=BCBRClbOW2s
 https://www.youtube.com/watch?v=6iFgpjD4Xu0
 https://www.youtube.com/watch?v=-rJWQ3C48oI
 https://www.youtube.com/watch?v=HgOh9OlqimQ
 https://www.youtube.com/watch?
v=vV0v_OJnlIc&list=PLvMdZOHLM4N4CB5z2lFuGGS8_IovGH5FC
 https://learningapps.org/13752063
SCENARIUL DIDACTIC

Momentul 1 – Captarea atenției (5 min.)

Obiective operaţionale: O.1.

Descrierea momentului

Captarea atentiei se realizeaza cu ajutorul unei fetite pe nume Ana care nu mai stie nimic despre
meserii si Ioana se ofera sa o ajute cu o poveste “Ioana si meseriile”

Conținuturi

Activitatea profesorului: Profesorul începe prin prezentarea Anei care nu isi mai aminteste
nimic despre meserii si apoi deruleza primul slide, apasand pe link da clic foaie cu foaie si
asculta povestea si audio ( vocea inregistrata)

Activitatea preșcolarilor: Fiecare preșcolar, supravegheat și îndrumat de un părinte, privește cu


atenție imaginile si raspunde ce meserie are fiecare din poveste

Strategia didactică

Metode: Conversația, povestirea, exercițiul, expunerea audio-video, observația.

Mijloace: Laptop, soft-uri educaționale, sursă internet.

Forme de organizare: Frontal prin învățare la distanță.

Activitate pedagogică propusă


Captarea atenției preșcolarilor și introducerea în tematică prin intermediul acestei povesti.

Metode de evaluare

Observarea sistematică a comportamentului si a raspunsurilor date de catre copii.

Elementele care Numărul de


alcătuiesc Descrierea elementelor elemente
momentul

Texte știintifice Mesajul Anei de-a recunoaste meseriile.- audio 3

Mesajul Ioanei si al copiilor- audio


Imagini - Imaginiile cu povestea “Ioana si meseriile” 3

Imaginea Anei suparata si a Ioanei (personajul principal din


poveste)

Link-uri https://www.storyjumper.com/book/read/83146225/Meserii -

Momentul 2 – Anunțarea temei și a obiectivelor (2 min.)

Obiective operaţionale:

 O.1. să înţeleagă si sa transmită mesaje simple / sa reacţioneze la acestea ;

 O.2. să facă asocieri intre unelte si meserii

 O.3. să reconstituie din părţi întregul, în succesiunea logică a imaginii ;

 O.4. să participe activ şi afectiv la joc aducându-şi contribuţia la reuşita echipei;

 O.5. să despartă in silabe cuvinte date si să le reprezinte grafic

Descrierea momentului

Profesorul anunță tema și prezintă obiectivele preșcolarilor.

Conținuturi

Activitatea profesorului: Profesorul rulează slide-ul nr. 6, prin care anunță tema și obiectivele
activității.

Activitatea preșcolarilor: Preșcolarii urmăresc cu atenție.

Strategia didactică
Metode: Expunerea

Mijloace: Prezentarea PPT pe laptop

Forme de organizare: frontal - virtual

Activitate pedagogică propusă

Familiarizarea preșcolarilor cu noțiunile care urmează a fi consolidate și sistematizate.

Metode de evaluare

Observarea sistematică a comportamentului.

Elementele care alcătuiesc momentul Descrierea elementelor Numărul de elemente

Texte știintifice - titlul temei si anuntarea ei în


casetă text;
3
- obiectivele enumerate
Imagini - o imagine cu Ana

Link-uri - -

Momentul 3 – Reactualizarea cunoștințelor (10 min.)

Obiective operaţionale: O.2.

Descrierea momentului

Se va derula al saptelea slide pentru reactualizarea noțiunilor despre meserii, prin intermediul
materialului de pe platforma www.thinglink.com/
(https://www.thinglink.com/scene/1311053936202874881) recunoscand pentru fiecare meserie,
unealta/uneltele sale.

Conținuturi

Activitatea profesorului: Profesorul rulează slide-ul nr. 7 și deschide pe rand link-urile, punand
diverse intrebari copiilor, iar apoi drept recompense le ofera un fragment dintr-un cantec sau
desen animat despre acea meserie( doar cateva din meserii, restul le poate viziona si ulterior in
partea de dupa-amiaza cu parintele)

Activitatea preșcolarilor: Preșcolarii urmăresc cu atenție imaginile si intrebarile puse de


educatoare, apoi răspund la întrebări.

Strategia didactică

Metode: explicația, exercițiul, conversația

Mijloace: prezentarea PPT, link către ThingLing si catre Youtube

Forme de organizare: individual, echipe (copil-părinte)

Activitate pedagogică propusă

Consolidarea cunoștințelor despre meserii si uneltele lor.

Metode de evaluare

Observarea sistematică a comportamentului;

Probă orală prin conversație catehetică.

Elementele care Numărul


Descrierea elementelor
alcătuiesc momentul de elemente

Texte știintifice Titlul si textul cu instructiuni 2


Imagini Ana cu o lupa

Link-uri https://www.thinglink.com/scene/131105393620287
4881
1
( https://www.youtube.com/watch?v=C_OquXsw7lc

https://www.youtube.com/watch?v=mqiM2Q3uUxY

https://www.youtube.com/watch?v=orAYlfn0jl0

https://www.youtube.com/watch?v=9lo_pwU68-c

https://www.youtube.com/watch?v=pfqCZFfYkbI

https://www.youtube.com/watch?v=BCBRClbOW2s

https://www.youtube.com/watch?v=6iFgpjD4Xu0

https://www.youtube.com/watch?v=-rJWQ3C48oI
https://www.youtube.com/watch?v=HgOh9OlqimQ )

Momentul 4 – Dirijarea învățării (10 min.)

Obiective operaţionale: O.4.

Descrierea momentului

Se va derula al 8-lea slide care cuprinde conținutul de învățare. Pentru a o ajuta pe Ana, copiii au
de răspuns la ghicitori despre meserii. Ei accesează link-ul, raspund la ghicitori si spun in
propozitii uneltele pe care le foloseste fiecare meserie.

Conținuturi

Activitatea profesorului: Profesorul va îndruma secvențial prin explicații clare, concomitent cu


derularea treptată a conținutului.

Activitatea preșcolarilor: Preșcolarii accesează pe rând linkul cu ppt-ul, urmăresc cu atenție


ghicitorile ,răspund la întrebări si denumesc fiecare unealta.

Strategia didactică

Metode: conversația, explicația, exercițiul

Mijloace: link către ppt-ul joc-cu ghicitori

Forme de organizare: frontal, individual, echipe (copil-părinte)

Activitate pedagogică propusă

Educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic si
consolidarea celor expuse mai sus despre meserii si uneltele lor.

Metode de evaluare

Probă orală prin conversație catehetică.


Elementele care alcătuiesc momentul Descrierea elementelor Numărul de elemente

Texte știintifice 19 casute text


Imagini Multe Intre 8-27 slide

50

Link-uri -
Momentul 5 – Obținerea performanței (5 min.)

Obiective operaţionale: O.4. si O.5.

Descrierea momentului

Se va accesa linkul de pe Youtube, unde au de vizionat un filmulet si de ghicit silueta


reprezentativa meseriei prezentate.

Conținuturi

Activitatea profesorului: Profesorul va îndruma secvențial prin explicații clare, concomitent cu


derularea treptată a conținutului.

Activitatea preșcolarilor: Preșcolarii accesează pe linkul, urmăresc cu atenție ghicitorile si


denumesc silueta si despart in silabe,reprezinta grafic.

Strategia didactică

Metode: conversația, explicația, exercițiul

Mijloace: link youtube pentru a ghici silueta

Forme de organizare: frontal, individual, echipe (copil-părinte)

Activitate pedagogică propusă

Educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic si
consolidarea celor expuse mai sus despre meserii

Metode de evaluare

Probă orală prin conversație catehetică.

Numărul de
Elementele care alcătuiesc momentul Descrierea elementelor
elemente

Texte știintifice - Casuta text 1


Imagini Ana 1

Link-uri https://www.youtube.com/watch?
v=vV0v_OJnlIc&list=PLvMdZOH
LM4N4CB5z2lFuGGS8_IovGH5F
C
Momentul 6 – Feedback (2 min.)

Obiective operaţionale: O.3.

Descrierea momentului

În slide-ul nr.28 Ana le da indică ce si-ar dori ea, sa devina cand va creste mare( Prin rezolvarea
unui puzzle). Preșcolarii sunt rugați să acceseze linkul și să asambleze puzzle-ul. Astfel vor
descoperi o meserie si o vor denumi.

Conținuturi

Activitatea profesorului: Profesorul sugerează asamblarea puzzle-ului si descoperirea meseriei


pe care si-o doreste Ana sa o aibă, când va fi mare.

Activitatea preșcolarilor: Preșcolarii rezolvă puzzle-ul.

Strategia didactică

Metode: explicația, exercițiul

Mijloace: prezentarea PPT, link către aplicația Jigsaw Planet

Forme de organizare: individual, echipe (copil-părinte)

Activitate pedagogică propusă

Asigurarea unui feedback constructive din partea preșcolarilor.

Metode de evaluare

Observarea sistematică a comportamentului.

Elementele care alcătuiesc momentul Descrierea elementelor Numărul de elemente

Texte știintifice - o caseta cu text 1


Imagini - Ana- o mascota

Link-uri - link către aplicația Jigsaw Planet


https://www.jigsawplanet.com/?
rc=play&pid=2ebfe5023055
Momentul 7 – Evaluare (5 min.)

Obiective operaţionale:

Descrierea momentului

În al 29-lea slide se aceseaza linkul pentru a unii uneltele cu meseria adecvata .Pentru a vedea
daca si voi ati retinut uneltele fiecarei meserii, Ana va roaga să accesese link-ul și să rezolvati
cerinta data.

Conținuturi

Activitatea profesorului: Profesorul rulează slide-ul nr. 29, oferă instrucțiuni de accesare a link-
ului și explică modul de rezolvare a exercitiului.

Activitatea preșcolarilor: Preșcolarii accesează link-ul, ascultă explicațiile și rezolvă cu atenție


exercițiul.

Strategia didactică

Metode: explicația, conversația, exercițiul

Mijloace: prezentarea link-uri către aplicația LearningApps

Forme de organizare: individual, echipe (copil-părinte)

Activitate pedagogică propusă

Consolidarea si evaluarea cunoștințelor însușite

Metode de evaluare

Probă scrisă virtual


Elementele care alcătuiesc momentul Descrierea elementelor Numărul de elemente

Texte știintifice -casuta text 1

Imagini Ana intr-un avion

Link-uri https://learningapps.org/1375206
3
Momentul 8 – Încheierea activității (1min.)

Obiective operaţionale:

Descrierea momentului

Utimul slide contine un mesaj de recunoştinţă pentru sprijinul acordat de la Ana, aprecieri pentru
gradul de implicare în activitate.

Conţinuturi

Activitatea preșcolarilor: Preșcolarii urmăresc cu interes mesajul din imagini.

Strategia didactică

Metode: expunerea, conversația, explicația.

Mijloace: prezentarea PPT și aplicația WordArt.

Forme de organizare: frontal, individual

Activitate pedagogică propusă

Emiterea aprecierilor pentru contribuția la activitate și oferirea de feedback pozitiv.

Metode de evaluare

Aprecierea verbal, recomandări pentru activitățile viitoare.

Elementele care alcătuiesc momentul Descrierea elementelor Numărul de elemente

Texte știintifice Mesajul Anei – casuta text 1

Imagini - o mascot -Ana;

O imagine in WordArt

Link-uri -