Sunteți pe pagina 1din 12

Curriculum pentru educație timpurie, 2019, pag.

21

Curriculum pentru educație timpurie, pag.9

Conform Curriculumul pentru educație timpurie, activitățile desfășurate la nivelul de


vârstă 0-3 ani sunt activități tematice. Deci, voi trata demersul didactic ca pe o activitate
monodisciplinară pentru nivelul de vârstă 2-3 ani. Dimensiunile de dezvoltare și
comportamentele vizate au fost identificate în Curriculumul pentru educație timpurie din 2019
pentru vârsta 0-3 ani, nivel antepreșcolar.
PROIECT DIDACTIC

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPĂ: 2-3 ANI


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII: Forme în natură
ACTIVITATEA TEMATICĂ: Activitate artistică și de îndemânare
TEMA ACTIVITĂȚII: Facem cerculețe
MIJLOC DE REALIZARE: Joc-exercițiu
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Premize ale citirii și scrierii în contexte de comunicare
cunoscute
COMPORTAMENTE VIZATE: Mâzgâlește/lasă urme pe hârtie cu un scop și descrie ce a
desenat/scris
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Copilul folosește diferite obiecte pentru a face cerculețe. Această
activitate încurajează creativitatea și exersarea deprinderilor motorii cu amplitudine mică.
Copilul se familiarizează cu cercuri de diferite mărimi.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1-să traseze cu ajutorul unui obiect dat o formă rotundă în nisip;
O2-să așeze pe conturul realizat pietricele sau alte texturi de la spirală pentru a realiza forma
rotundă.
STRATEGII DIDACTICE:
-Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, Turul galeriei
-Mijloace de învățământ: forme mari cu nisip, farfurii din plastic, pietricele, alte
texturi de la spirala senzorială.
-Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
LOCUL ȘI TIMPUL DESFĂȘURĂRII: Grădina Senzorială MAGIC a UAIC Iași, Spirala
senzorială și la nisip,10-15 minute (în funcție de interesul copiilor).
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educația timpurie, 2019

ETAPELE OB CONȚINUT INSTRUCTIV- STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


ACTIVITĂȚII . EDUCATIV METODE ȘI MIJLOACE DE FORMA
PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT DE
ORGANIZ
ARE
1.ORGANIZAREA Crearea condițiilor necesare Spirala Observarea
ACTIVITĂȚII bunei desfășurări a senzorială comportamen
activității: Nisip tului copiilor
-copiii merg grupați către
Grădina senzorială MAGIC
la Spirala senzorială și nisip

2.CAPTAREA Se prezintă copiilor Conversația Imagini cu Frontal Observarea


ATENȚIEI imaginea cu un cerculeț Ceculeț comportamen
vesel (sau o siluetă), care tului copiilor
vrea să știe dacă cei mici pot
face cercuri ca și el.
Cerculeț le-a adus ca ajutor
farfurii rotunde din plastic
(care sunt deja așezate la
nisip).
3.ENUNȚAREA Se anunță tema și ce vor Conversația Frontal Observarea
TEMEI ȘI A face copiii, Facem cerculețe comportamen
OBIECTIVELOR cu ajutorul farfuriilor, după tului copiilor
care copiii vor așeza pe
conturul cercurilor pietricele
de la Grădina senzorială sau
alt material ușor
manipulabil.
4.DIRIJAREA Se face intuirea materialului Conversația Imaginea cu Frontal Evaluare
ÎNVĂȚĂRII cu sau fără ajutorul copiilor- Cerculeț orală
nisip, pietricele, farfurii din
plastic Farfurii din
Se explică copiilor și se plastic
demonstrează ce au de Explicația
făcut, cum pot face cercuri Pietricele sau
cu ajutorul farfuriei în nisip alte materiale Observarea
prin înconjurarea farfuriei Demonstrația ușor comportamen
cu degetul. Apoi se ia manipulabile tului copiilor
farfuria și rămâne forma
rotundă pe care copiii vor
așeza pietricele.

5.OBȚINEREA O1 Se fac cateva mișcări ale Mișcări Imaginea cu Pe Observarea


PERFORMANȚEI mâinilor/degetelor pentru motrice Cerculeț grupe comportamen
pregătirea lor pentru tului copiilor
activitatea de trasare și Farfurii din
manipulare a pietrelor. plastic Evaluare
Copiii, organizați pe grupe practic-
O2 vor începe să lucreze sub Exercițiul Pietricele sau acțională
îndrumare și supraveghere. alte materiale Aprecieri
Nisip, forme verbale
cu nisip Încurajări
6.ASIGURAREA După terminarea cercurilor, Conversația Imaginea cu Pe Aprecieri
RETENȚIEI ȘI A copiii împreună cu Cerculeț, Cerculeț grupe verbale
TRANSFERULUI sunt invitați să vadă ce au
făcut și celelalte grupe, cum Turul galeriei Farfurii din
au lucrat, fixându-se și tema plastic
activității.
Pietricele sau
alte materiale
Nisip, forme
cu nisip
7. EVALUARE Copiii sunt apreciați cum au Conversația Minisiluete Frontal Aprecieri
lucrat, iar Ceculeț le dă cu Cerculeț verbale
cadou o minisiluetă cu
Cerculeț (se lipește forma Stimulente
decupată pe un băț de
înghețată, pai de băut etc.,
după care copiii dansează
Alunelul.
PROIECT DIDACTIC

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPĂ: 2-3 ANI


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum exprimăm ceea ce simțim?
TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII: Flori de primăvară
ACTIVITATEA TEMATICĂ: Activitate de creație și de comunicare
TEMA ACTIVITĂȚII: Laleaua
TIPUL ACTIVITĂȚII: Predare-învățare
MIJLOC DE REALIZARE: Memorizare
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Premize ale citirii și scrierii în contexte de comunicare
cunoscute
COMPORTAMENTE VIZATE: Recită sau cântă rime familiare, individual sau împreună cu
alți copii
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacității de receptare, însușire și reproducere a unui
text literar.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
•COGNITIVE:

OC1: să arate cu mâna elemente din textul audiat pe baza ilustrațiilor

OC2: să reproducă poezia corect, fluent, expresiv respectând ritmul, tonul, pauza,
accentul

•PSIHOMOTRICE:

OPM: să indice pe planșă elementele sugerate de textul poeziei.

STRATEGII DIDACTICE
-Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, analiza, surpriza.
-Mijloace de învățământ: panou de lectură, imagini din poezie, ghivece cu lalele
-Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
LOCUL ȘI TIMPUL DESFĂȘURĂRII: Grădina Senzorială MAGIC a UAIC Iași, Panoul de
lectură, 10 minute - 15 minute (în funcție de interesul copiilor).
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educația timpurie, 2019

Panoul de lectură
ETAPELE OB. CONȚINUTUL INSTRUCTIV- STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
ACTIVITĂȚII EDUCATIV
METODE ȘI MIJLOACE FORME DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
DIDACTICE
1.MOMENT Crearea condițiilor necesare bunei Grădina frontală Observarea
ORGANIZATORIC desfășurări a activității: senzorială sistematică a
-copiii merg grupați către Grădina senzorială MAGIC, comportament
MAGIC, panoul de lectură panoul de ului copiilor
-amenajarea spațiului de desfășurare a lectură
activității în fața panoului de lectură, Scaune/pături/
scăunele/pături/saltele; acoperirea panoului saltele,
și ghivecelor cu flori cu o pânză ghiveci cu
-pregătirea materialului didactic la panoul de allele, pânză
lectură.
2.CAPTAREA Se captează atenția preșcolarilor spunându-le Conversația Ghiveci cu
ATENȚIEI că Zâna Florilor le-a pregătit o surpriză și se lalele Frontală Evaluare orală
scoate de sub pânză un ghiveci cu lalele.
Ghiveciul poate fi personalizat cu ochi și Aprecieri
gură veselă. Copiii sunt întrebați dacă știu ce verbale
sunt în ghiveci, dacă știu cum se numesc Observația individuale și
Ghiveciul este plimbat printre copii, aceștia Imagini colective
mirosind și pipăind frunzele, florile. Se trece Observarea
în revistă, dar nu se insistă, părțile Analiza sistematică a
componente ale plantei, ce culoare are comportament
fiecare. Copiii află că sunt lalele și că Zâna ului copiilor
florilor le-a pregătit imagini frumoase cu
ajutorul cărora vor învăța o poezie despre
lalele. Se scoate pânza de pe panou și copiii Surpriza
vor vedea imaginile. Este indicat pentru
acest nivel de vârstă ca imaginile să fie A3.

3.ENUNȚAREA Se prezintă într-o manieră accesibilă,tema și Explicația Imagini, Frontală


TEMEI ȘI A obiectivele activității. panoul de Observarea
OBIECTIVELOR -Zâna florilor ne-a trimis o poezie frumoasă lectură sistematică a
despre o floare drăgălașă de primăvară, Conversația comportament
laleaua, pe care o vom învăța împreună. ului copiilor
După ce o vom învăța, cine dorește ne va
spune poezia și va primi o lalea de la Zâna
florilor. Poezia se cheamă Laleaua.
Se familiarizează cu conținutul poeziei prin
analiza imaginile prezentate la panou. Analiza

4.ACTUALIZAREA -Se solicit copiilor (1-2) să se repete câteva Conversația Frontală


CUNOȘTIINȚELOR poezii învățate anterior. Evaluare orală
ANTERIOARE Exercitiul
Se recită model poezia în întregime, arătând
5.DIRIJAREA în același timp elementul sau imaginea Observarea
ÎNVĂȚĂRII reprezentativă. sistematică a
Poezia Laleaua Conversația Imagini, Frontală comportament
Am sădit în grădiniță panoul de ului copiilor
O lalea, mândră crăiță lectură
Și mă rog de mândrul soare
Să-i dea haine lucitoare
Expunerea
Nu știu ce culoare are:
Roșie, galbenă, oare?
Și aștept ziua de mâine,
Să o ud, s-o îngrijesc
Mare, mare să o cresc!

OC1 -Se recită poezia expresiv, convingător. Se Evaluare


face o pauză dupa recitarea poeziei. se Explicația practic-
explică cuvântul lucitoare. acțională prin
-Ce vă place din poezia noastră? Se cere identificarea
copiilor să arate pe imagini elemente din elementelor
OPM poezie: soarele, copilul, laleaua alba, laleaua din poezie în
roșie, laleaua galbenă. imagini
Se cere copiilor să denumească titlul poeziei Observația
sau se repetă împreună cu cei mici..
  -Se trece la învățarea poeziei împreunǎ. Se
face în funcție de interesul copilului. Se
poate ănvăța doar o parte din poezie. Evaluare orală
Învățarea pe unități logice. Individual
Se mai recită o  dată poezia cu tonul, mimica Exercițiul
şi intonaţia adecvatǎ;
Se va învăţa prima strofă, se repetă împreună
OC2 cu copiii de douǎ ori.
-Cine doreste sǎ recite prima strofǎ?
-Se solicită 2-3 copii.
-Se continuă memorarea strofei a doua
reluându-se cea anterioarǎ.
Se verifică corectitudinea versurilor recitate
de copii.
6.OBȚINEREA OC2 -Copiii vor fi împărțiți în două grupe, grupa Conversația Pe grupe Evaluare orală
PERFORMANȚEI buburuzelor și grupa fluturașilor și vor trebui Exercițiul
să recite, pe rând poezia cât mai corect și
expresiv.
7.ASIGURAREA OC2 -Toți copiii recită poezia, bătând și din Conversația Frontal Evaluare orală
RETENȚIEI ȘI A palme. Se fixează titlul poeziei, se cânta un Exercițiul
TRANSFERULUI cântec de primăvară, despre lalele. Observarea
sistematică a
comportament
ului copiilor
8. EVALUARE - Copiii sunt apreciați asupra modului cum Conversația Medalioane Frontal Aprecieri
au participat la activitate și primesc cu lalele verbal
medalioane cu imaginea unei lalele. Stimulente
Activitatea se încheie cu o tranziție, joc
muzical.