Sunteți pe pagina 1din 2

TEME DE REFERAT + SUGESTII BIBLIOGRAFICE

1. Modele teoretice ale proceselor de negociere comercială


2. Stiluri de negociere în afaceri
3. Etapele pregătirii şi derulării procesului de negociere comercială
4. Comunicarea în negocierea de afaceri
5. Tehnici utilizate în negocierea comercială
6. Negocierea în relaţiile economice internaţionale
7. Strategii şi abilităţi de comunicare inter-personală în domeniul
afacerilor
8. Etica negocierii comerciale
9. Manipularea în afaceri
10. Negocierea managerială
11. Personalitatea negociatorului
12. Negociere si mediere
13. Utilizarea tehnicilor de programare neuro-lingvistică (tehnici NLP) în
negocierea comercială

Kotler, Philip: Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucuresti, 1998

Nita, Mircea Aurel: Tehnici de negociere, Ed. SNSPA, Bucuresti, 2000

Prutianu, Stefan: Manual de comunicare si negociere în afaceri, vol II - Negocierea, Ed.


Economica, Bucuresti, 2000

Stull, J. B.; Baird, J.W. (2003): Comunicarea în afaceri, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti

Vasile, Dragoş (2000): Tehnici de negociere şi comunicare, Ed. Expert, Bucureşti

Vasile, Dragoş Constantin (2006): Comunicare comercială, Editura Uranus, Bucureşti

Georgescu, Toma, Caraiani, Gheorghe, Managementul negocierii afacerilor. Uzante.


Protocol, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003

Caraiani Gheorghe, Georgescu Toma “Negocierea interculturala în tranzactiile


comerciale internationale”, Universul Juridic, Bucuresti, 2006.

Caraiani Gheorghe, Georgescu Toma & Co. – Managementul afacerilor –, Ediţia a IV-a
revăzută şi adăugită, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007
Popa Ioan – Tranzacţii de comerţ exterior –, Editura Economică Bucureşti, 2006

Dobrescu Andrei, Potecea Valeriu, Dorobanţu Dragoş – Iniţierea, proiectarea şi derularea


afacerilor – Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005

Popa Ioan – Negocierea comercială internaţională –, Editura Economică, Bucureşti, 2006

Potecea Valeriu – Negocierea afacerilor internaţionale - Editura Pro Universitaria,


Bucureşti, 2007

Curry, J.E. – “Negocieri internationale de afaceri”, Ed. Teora, Bucuresti, 2000

Gheorghe Pistol “Tehnica şi strategia negocierilor. Uzanţe şi protocol”, Editura


Universitară, 2002

Bill Scott, 1996, ,,Arta negocierii” , Editura Tehnica.

Gulea, M., 2000, Strategii, tehnici, tactici în negocierea comerciala fata în fata – sinteza
si aplicatii, Editura Oscar Print, Bucuresti.

Jay Conrad Levinson “Negocierea de gherilă”, Editura BusinessTech Internaţional Press,


2004
Christian Thuderoz “Negocierile. Eseu de sociologie despre liantul social”, Editura
Ştiinţa, 2002

http://nlpuniversitypress.com/html2/N03.html