Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Gabriela Bărbulescu Daniela Beșliu Daniela Ioniţă

EDUCAȚIE CIVICĂ
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina de învăţământ: Educție civică
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică orientativă


An școlar 2021 – 2022

Unitatea Compe- Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


de tenţe de
învăţare ore

SEMESTRUL I
1. Ne 1.3.  Noțiunea de persoană 3 I-III
amintim 2.1. Trăsături morale ale persoanei
din clasa 2.2.  Raporturile noastre cu animalele, cu
a III a 3.1 plantele și cu lucrurile
Raporturile noastre cu ceilalți oameni

Evaluare inițială
Proiect: Eu și ceilalți
2. Locuri Apartenența locală 8 IV-XI
de aparte- 1.1.  Localitatea mea
nență  Tradiții locale
1.2.
Apartenența națională
3.3.  Țara mea
 Însemnele țării: drapelul, imnul, stema,
ziua națională
 Dragostea față de țară
Apartenența europeană
 România, membră a Uniunii Europene
 Însemnele Uniunii Europene: drapelul
european, imnul european, ziua Europei

Recapitulare – Evaluare
Proiect: Eu, comunitatea, țara
Unitatea Compe- Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
de tenţe de
învăţare ore

3. Valori 2.1.  Ce sunt valorile morale? 8 XII- XIX


morale 2.2.  Bine / Rău
3.1.  Altruism / Egoism
3.3. SEMESTRUL al II lea
 Cinste / Necinste Respect / Lipsă de
respect
 Responsabilitate / Lipsă de
responsabilitate
 Solidaritate / Lipsă de solidaritate

Recapitulare – Evaluare
Proiect: Cutia cu fapte bune
4. Norme Norme morale 8 XX- XXVII
morale. 1.3.  Exemplificări ale normelor morale.
Compor-  Rolul normelor morale
2.1.
tamente
moral 2.2. Comportamente moral-civice
civice  Viața morală cotidiană:
2.3. comportamentul în familie
3.1.  Viața morală cotidiană:
comportamentul în școală
3.3.
 Viața morală cotidiană:
comportamentul în grupul de prieteni
 Viața morală cotidiană:
comportamentul în locuri publice
 Comportamente prosociale (ajutorare,
cooperare, competiție, toleranță, sprijin,
voluntariat) și antisociale (conflictuale,
agresive).
 Schimbarea comportamentelor

Recapitulare – Evaluare
Proiect: Știm să trăim împreună

Săptămâna „Școala altfel” XXVIII


Unitatea Compe- Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
de tenţe de
învăţare ore

5. 1.1. Drepturile universale ale copilului 4 XXIX-


Drepturil 2.3.  Sunt copil, am drepturi XXXII
e 4.1.  Toți copiii au drepturi
universale 1.2.  Drepturi și responsabilități
ale 2.2.
copilului 3.1.
Recapitulare – Evaluare
3.4.
Proiect: Cunoaște-ți drepturile!
4.2.
1.3.
2.1.
3.2.
2
3.3. Recapitulare finală
XXXIII-
4.3.
Evaluare finală XXXIV