Sunteți pe pagina 1din 3

Tehnologia aplicațiilor Office

Curs 2 – Anexa 1
Formatarea personalizată (Custom)

La rubrica „Type” se introduce


șablonul de formatare personalizată
utilizând o serie de coduri rezervate

Coduri utilizate pentru construirea formatelor personalizate


Cod Semnificație
# Înlocuitor de cifră, fără afișarea zerourilor nesemnificative
0 Înlocuitor de cifră, cu afișarea zerourilor nesemnificative
? Înlocuitor de cifră, cu adăugarea spațiului în locul zerourilor nesemnificative, pe ambele părți
ale separatorului zecimal, astfel încât separatorul zecimal să fie aliniate în coloană
% Este adăugat formatul procentual și valoarea este înmulțită cu 100
[culoare] Aplică asupra formatului culoarea specificată
@ Stabilește poziția în care va apărea textul introdus de utilizator
* Repetitor de umplere a unei celule
”text” Inserarea unui șir de caractere în formatul numeric
$ + ():^' {} = - Caractere care pot fi afișate fără a fi trecute între ghilimele
/ ! & ~ >
spațiu

1
Tehnologia aplicațiilor Office
Curs 2 – Anexa 1
Exemple:

Tip format personalizat Număr neformatat Număr formatat


0000 1 0001
0000,00 123 0123,00
# ##0 1234 1 234
# ### 0
*-#.##0 12345 --------------------12.345
#.##0 "buc" 12345 12.345 buc
"cantitate" #.##0 "buc" 12345 cantitate 12.345 buc
@*. taxa taxa............................
[Red] #.##0 12345 12.345

Coduri utilizate pentru formatarea datelor calendaristice


Parte a datei Cod Semnificație Rezultat afișat în urma
calendaristice aplicării formatării asupra
datei calendaristice:
07/04/2010
zi d Afișează ziua sub formă numerică fără cifra zero în 7
față
zi dd Afișează ziua sub formă numerică fără cifra zero în 07
față atunci când este cazul
zi ddd Afișează ziua în format abreviat Mi
zi dddd Afișează ziua cu denumirea completă Miercuri
lună m Afișează luna sub formă numerică fără cifra zero în 4
față
lună mm Afișează luna sub formă numerică fără cifra zero în 04
față atunci când este cazul
lună mmm Afișează luna în format abreviat apr
lună mmmm Afișează luna cu denumirea completă aprilie
an yy Afișează anul sub forma a 2 cifre 10
an yyy Afișează anul sub forma a 4 cifre 2010

Codurile prezentate pot fi combinate pentru obținerea unui format personalizat.

Exemple:

Formatare personalizată Rezultat afișat în urma aplicării formatării


asupra datei calendaristice: 07/04/2010
dd.mmmm.yyyy 07.aprilie.2010
dddd dd.mmmm.yyyy Miercuri 07.aprilie.2010

2
Tehnologia aplicațiilor Office
Curs 2 – Anexa 1
Includerea condițiilor în formatul personalizat
Condițiile se adaugă între paranteze drepte, iar șabloanele de formatare aplicate pentru diferitele condiții
sunt separate de simbolul ;

Exemplu:

Formatare personalizată cu condiții Rezultatul aplicării formatării personalizate


cu condiții asupra plajei de celule A43:A48
[Blue][>5000] #.##0,00;[Red][<0] (#.##0,00);#.##0,00

Formatare Formatare Formatare


aplicată aplicată aplicată

pentru valorile pentru valorile pentru


celelalte
mai mici decât 0

Formatarea în patru trepte


Formatarea personalizată, cu excepția celei care conține condiții, poate include până la 4 secțiuni de
șabloane de formatare, separate de punct și virgulă.

Cele 4 secțiuni (obligatoriu în această ordine) sunt:

Format pentru numere pozitive;Format pentru numere negative;Format pentru valoarea nul;Format pentru text

Exemplul:

# ##0;[Red]-# ##0;"***";"eroare"

Conținutul celulei Rezultat


5000 5 000
-5000 -5 000
0 ***
Popa eroare