Sunteți pe pagina 1din 1

U3 Unde găsim frumusețea?

Lectură

Lecţia 1. Textul liric. Frumusețea naturii

Pentru început Text de bază

1 Care este cel mai frumos lucru pe care l-ai văzut vreodată? Într-un lac
Te poți referi la un peisaj, un chip, un animal, o plantă, un
de Tudor Arghezi
obiect, un fenomen al naturii etc.

2 Frumusețea există și dincolo de ceea ce poate fi perceput


Într-un lac alb de lumină,
vizual. Pot exista sentimente, idei, valori frumoase. Preci-
A ieşit o lună plină.
zează un sentiment, o idee sau o valoare pe care le consi-
Ce mai caută şi luna
deri frumoase. Tot în lacuri todeauna?
3 Ce au în comun tablourile de mai jos? Care ți se pare mai
frumos? De ce? Limpezeşte şi îşi spală,
Noaptea, farfuria goală,
Porţelanu-având o pată
De argint necurăţată.

Azi, în lacul îngheţat,


Blidul nu i-a mai intrat
Şi-i atârnă-n ceaţa sură
Vătămat de-o ştirbitură.

Edvard Munch Claude Monet (1840 – 1926), Impresii după prima lectură
(1863 – 1944), Luna Impresie, răsărit de soare

1 Notează primele tale impresii despre poezie,


4 Criteriile după care ai ales pictura preferată sunt obiec- completând enunțurile din cadranele date.
tive sau subiective? Precizează ce anume ai avut în
vedere când ai răspuns (frumusețea desenului, cro- Imaginea care m-a N-am înțeles ...
matica picturii, emoțiile pe care ți le-a transmis fiecare surprins este …
tablou, altceva etc.).
Textul îmi amintește Poezia m-a făcut să mă
5 Ascultă poezia alăturată în lectura profesorului. de ... simt ...

2 Ce strofă a poeziei Într-un lac ți s-a părut cea


mai frumoasă? Justifică-ți răspunsul.

3 Care dintre picturile din stânga crezi că poate fi


asociată cu poezia Într-un lac? Explică.

Ideile și organizarea textului liric


Tudor Arghezi (1880 – 1967)

Unul dintre cei mai de seamă poeți


Explorare
români, Tudor Arghezi a debutat la
doar 16 ani, în revista Liga orto-
doxă a lui Alexandru Macedonski. 1 Alege, pentru fiecare strofă a poeziei, un cuvânt
Primul său volum, Cuvinte potrivite, sau un vers care crezi că sintetizează cel mai bine
a fost însă publicat târziu, în 1927, ideea strofei respective. Confruntă răspunsurile
fiind urmat de Flori de mucigai, tale cu propunerile celorlalți colegi de clasă.
Cărticică de seară, Hore, Cântare 2 Care este, după părerea ta, obiectul descris în
omului, Frunze etc. S-a remarcat și poezie, lacul sau luna? Justifică-ți răspunsul.
ca prozator, dramaturg și jurnalist.
În anul 1955 a fost ales membru al 3 În poezie, sunt prezente două câmpuri lexicale
Academiei Române. diferite: cel al elementelor naturii și cel al obiec-
Poezia Într-un lac a apărut în volumul Hore (1939). telor casnice. Menționează cuvintele din text
aparținând celor două câmpuri lexicale.

92