Sunteți pe pagina 1din 6

Profesor: Avizat sef catedra:

Nr. De ore: Avizat director:


Clasa: a VII a L1
Manualul: Limba moderna 1 engleza (Right On 3) – Student’s book

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LIMBA ENGLEZĂ 2019-2020


SEM.I SI II

Nr. UNITATEA DE NR. DE


Crt ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI COMPETENŢE ORE SĂPT. OBSERVAŢII
(MODULES)
1. WELCOME Daily routines
BACK • Free time activities
• Shops & Services
• Food/Drinks; sports;
entertainment;
appearance; clothes &
accessories; means of
transport
• Prepositions of time
• Pronouns – Possessive case
• Question words
• C/U nouns, plurals –
Partitives
• Prepositions of
place/movement
PROGRESS CHECK
2. OUR WORLD Nature curiosities 1.1 Identificarea informaţiilor principale
• Free-time activities din știrile prezentate la TV/
• Places to live: features materiale înregistrate, referitoare la
of the countryside/city diferite evenimente, atunci când
• Present simple • Adverbs of comentariul este ilustrat prin imagini
frequency 1.3 Identificarea unor elemente comune
• Present continuous • Stative culturii proprii și culturii studiate
verbs 2.2 Participarea la conversaţii în legătură
• Present simple vs Present cu planificarea unor activităţi
continuous 2.3 Formularea unei păreri asupra unei
• (to-) infinitive • -ing form probleme practice, cu sprijin din
CLIL (Citizenship): Green partea interlocutorului
Neighbourhood Saturday 3.2 Selectarea de informaţii din texte pe
teme din viaţa cotidiană
3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o
PROGRESS CHECK
scrisoare personală simplă/e-mail în
vederea redactării unui răspuns
3.4 Căutarea de surse adecvate de lectură
și de informare
4.1 Elaborarea unui mesaj simplu de
prezentare pentru un profil personal
4.3 Manifestarea unei atitudini pozitive
faţă de participarea la schimbul de mesaje
scrise
3. TRUTH OR Landmarks & Materials 1.1 Identificarea informaţiilor principale
LEGEND? • Weather din știrile prezentate la TV/
• Natural disasters materiale înregistrate, referitoare la
• Feelings diferite evenimente, atunci când
• Past simple comentariul este ilustrat prin imagini
• Subject/Object questions 1.2 Identificarea detaliilor din mesaje și
• Past continuous interacţiuni pe subiecte
• Past simple vs Past previzibile când locutorii/interlocutorii
continuous vorbesc clar și rar
CLIL (History): The 1.3 Identificarea unor elemente comune
culturii proprii și culturii studiate
Achievements of Ancient
2.3 Formularea unei păreri asupra unei
Rome probleme practice, cu sprijin din
PROGRESS CHECK partea interlocutorului
3.2 Selectarea de informaţii din texte pe
teme din viaţa cotidiană
3.4 Căutarea de surse adecvate de lectură
și de informare
4.2 Relatarea pe scurt a unei întâmplări
utilizând cuvinte de legătură
pentru a marca ordinea cronologică –
Relatare

4. FIT FOR LIFE Activities & Sports 1.1 Identificarea informaţiilor principale
• Phrases with do, have, din știrile prezentate la TV/
make, take materiale înregistrate, referitoare la
• Health problems & what diferite evenimente, atunci când
to do comentariul este ilustrat prin imagini
• Present perfect 1.3 Identificarea unor elemente comune
• have been/have gone culturii proprii și culturii studiate
• for – since – just – already 2.2 Participarea la conversaţii în legătură
– never – cu planificarea unor activităţi
ever – yet 3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o
• Present perfect vs Past scrisoare personală simplă/e-mail în
simple vederea redactării unui răspuns
 • Present perfect 3.4 Căutarea de surse adecvate de lectură
continuous și de informare
CLIL (PSHE): Germs 4.2 Relatarea pe scurt a unei întâmplări
 PROGRESS CHECK utilizând cuvinte de legătură
pentru a marca ordinea cronologică –
Relatare
4.3 Manifestarea unei atitudini pozitive
faţă de participarea la schimbul de mesaje
scrise

5. IN THE NEWS Modern technology 1.3 Identificarea unor elemente comune


• Jobs culturii proprii și culturii studiate
• Using social media 2.1 Prezentarea unor planuri/expunerea
• Means of unor intenţii și proiecte de viitor
communication 2.2 Participarea la conversaţii în legătură
• can/can’t – could/couldn’t cu planificarea unor activităţi
• may/may not – might/might 2.4 Manifestarea unei atitudini pozitive
not faţă de participarea la dialog și
• must/mustn’t – exprimarea în public
should/shouldn’t 3.1 Extragerea informaţiilor necesare pe
• The imperative • baza lecturii unor instrucţiuni de
Comparative utilizare, regulamente
• Superlative 3.2 Selectarea de informaţii din texte pe
CLIL (ICT): Internet Safety teme din viaţa cotidiană
Tips 3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o
PROGRESS CHECK scrisoare personală simplă/e-mail în
vederea redactării unui răspuns
4.1 Elaborarea unui mesaj simplu de
prezentare pentru un profil personal
4.3 Manifestarea unei atitudini pozitive
faţă de participarea la schimbul de mesaje
scrise

6. BE GREEN The environment: 1.1 Identificarea informaţiilor principale


problems & solutions din știrile prezentate la TV/
• Green activities materiale înregistrate, referitoare la
• Wild animals diferite evenimente, atunci când
• Countable/Uncountable comentariul este ilustrat prin imagini
nouns 1.3 Identificarea unor elemente comune
• Quantifiers • Irregular culturii proprii și culturii studiate
plurals 2.1 Prezentarea unor planuri/expunerea
• some/any/no/every & their unor intenţii și proiecte de viitor
compounds 2.2 Participarea la conversaţii în legătură
• will – be going to cu planificarea unor activităţi
• Present continuous/Present
simple 2.4 Manifestarea unei atitudini pozitive
(future meaning) faţă de participarea la dialog și
CLIL (PSHE): Green Living exprimarea în public
Flash Time! 5 – Project: An 3.2 Selectarea de informaţii din texte pe
advert about a national park teme din viaţa cotidiană
in my country 3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o
PROGRESS CHECK scrisoare personală simplă/e-mail în
vederea redactării unui răspuns
3.4 Căutarea de surse adecvate de lectură
și de informare
4.3 Manifestarea unei atitudini pozitive
faţă de participarea la schimbul de mesaje
scrise

7. ARTS & • Festivals & Events 1.3 Identificarea unor elemente comune
FESTIVALS • Places of entertainment culturii proprii și culturii studiate
• Areas in a theatre 2.2 Participarea la conversaţii în legătură
• Types of music cu planificarea unor activităţi
• Types of books 3.2 Selectarea de informaţii din texte pe
• Subject – Predicate teme din viaţa cotidiană
agreement 3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o
• Conditionals (type 1) scrisoare personală simplă/e-mail în
• Adverbs vederea redactării unui răspuns
• Adjectives – Order of 4.2 Relatarea pe scurt a unei întâmplări
adjectives utilizând cuvinte de legătură
• Question tags pentru a marca ordinea cronologică –
CLIL (Literature): A book Relatare
description 4.3 Manifestarea unei atitudini pozitive
Flash Time! 6 – Project: faţă de participarea la schimbul de mesaje
Research about film scrise
characters
PROGRESS CHECK
8 EVALUATIONS Modules 1- 6

S-ar putea să vă placă și