Sunteți pe pagina 1din 14

Data: 07.12.

2010

Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 100

Obiective de referinţă:
1.4.să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici decât 100
2.2 să descopere, să recunoască şi să utilizeze corespondenţe simple şi succesiuni de obiecte
sau numere asociate după reguli date
2.6. să rezolve şi să compună probleme de tipul: ?±a=b sau ?±a<b, a şi b numere mai mici
ca 1 000, sau de tipul ?c=d; ?:c=d unde c  0, d este multiplu al lui c, în intervalul de numere
naturale de la 0 la 100
3.1 să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea unei probleme

Obiective operaţionale:
1.4.1. să efectueze corect operaţiile de înmulţire date;
1.4.2. să completeze corect operaţiile date cu factorul necunoscut pentru obţinerea unui adevăr
matematic
1.4.3. să efectueze operaţiile corespunzătoare sintagmelor de x ori mai mare decât…, cu x
mai mare decât…, cu x mai mic decât…
2.2.1. să afle dublul, triplul, încincitul şi înzecitul unor numere date, utilizând înmulţirea cu
numărul corespunzător
3.1.1. să rezolve corect problema dată, utilizând planul de rezolvare al problemei

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
NR. ITEM O.O FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Calculează corect minim 9 Calculează corect minim 7 produse. Calculează corect minim 5 produse.
1. 1.4.1. produse.
Completează corect minim 14 Completează corect minim 10 factori Completează corect minim 6 factori
2. 1.4.2. factori necunoscuţi. necunoscuţi. necunoscuţi.
Stabileşte corect minim 10 operaţii Stabileşte corect minim 7 operaţii pe care le Stabileşte corect minim 4 operaţii pe
3. 1.4.3. pe care le rezolvă. rezolvă. care le rezolvă.
Calculează corect dublul, triplul, Calculează corect dublul, triplul şi înzecitul Calculează corect dublul şi triplul
4. 2.2.1. încincitul şi înzecitul numerelor numerelor date. numerelor date.
date.
Stabileşte corect cele două Stabileşte corect o întrebare şi o operaţie, pe Stabileşte şi rezolvă corect o operaţie.
întrebări şi operaţii, pe care le care o rezolvă corect.
5. 3.1.1. rezolvă corect, apoi scrie
rezolvarea problemei printr-o
singură expresie matematică.
Stabileşte corect cele trei întrebări Stabileşte corect două întrebări şi operaţiile Stabileşte corect 1 întrebare şi operaţia
şi operaţiile corespunzătoare şi corespunzătoare pe care le rezolvă. corespunzătoare pe care o rezolvă.
6. 3.1.1.
scrie rezolvarea problemei printr-o
singură expresie matematică.
07.12.2010 NUME:_______________________________________

R1 PROBĂ DE EVALUARE
LA MATEMATICĂ

1. Calculează şi completează:

a 6 4 7 8 1 5 0 9 3 7
b 3 8 5 7 9 6 7 8 9 6
axb

2. Completează căsuţele cu numere potrivite:

x 3 = 21 x 9 = 81 x 8 = 16 x = 12
8 x = 40 6 x = 48 4 x = 36 x = 20
x 8 = 64 x 7 = 63 x 6 = 54 x = 36
7 x = 28 2 x = 18 7 x = 49 x = 70

3. Se dau numerele: 2, 5, 4, 7. Află:


 numerele de 5 ori mai mari

______________________ ______________________
______________________ ______________________

 numerele cu 5 mai mari


______________________ ______________________
______________________ ______________________
 numerele cu 5 mai mici

______________________ ______________________
______________________ ______________________

4. Află:
 Dublul numărului 9:  Încincitul numărului 8:
____________________ ______________________
 Triplul numărului 5:  Înzecitul numărului 4:
______________________ ______________________
5. Victor are 6 bomboane, iar Radu de 6 ori mai multe. Câte bomboane
au cei doi băieți împreună?
Rezolvare
1. ____________________________________ ______________
2. ____________________________________ ______________

R: ____________
* Scrie rezolvarea problemei într-o singură expresie:
_________________________________________________________

6. Pentru împodobirea clasei, învățătoarea a cumpărat 3 cutii a câte 6


globuri fiecare și 2 cutii a câte 8 îngerași fiecare. Câte podoabe a
cumpărat învățătoarea pentru împodobirea clasei?

Rezolvare
1. ____________________________________ ______________
2. ____________________________________ ______________
3. ____________________________________ ______________
R: ____________

* Scrie rezolvarea problemei printr-o expresie:


_________________________________________________________

07.12.2010 NUME:_______________________________________

R2 PROBĂ DE EVALUARE
LA MATEMATICĂ

1. Calculează şi completează:
a 7 3 9 0 5 6 1 8 4 7
b 6 9 8 7 6 3 9 7 8 5
axb

2. Completează căsuţele cu numere potrivite:

8 x = 40 7 x = 28 2 x = 18 x = 70
x 7 = 63 x 6 = 54 x 8 = 64 x = 12
4 x = 36 7 x = 49 6 x = 48 x = 20
x 3 = 21 x 8 = 16 x 9 = 81 x = 36

3. Se dau numerele: 7, 5, 2, 4. Află:


 numerele de 5 ori mai mari

______________________ ______________________
______________________ ______________________

 numerele cu 5 mai mari


______________________ ______________________
______________________ ______________________

 numerele cu 5 mai mici

______________________ ______________________
______________________ ______________________

4. Află:
 Dublul numărului 8:  Încincitul numărului 5:
____________________ ______________________
 Triplul numărului 4:  Înzecitul numărului 9:
______________________ ______________________
5. Mircea are 6 caramele, iar Cornel de 6 ori mai multe. Câte caramele
au cei doi băieți împreună?
Rezolvare
1. ____________________________________ ______________
2. ____________________________________ ______________

R: ____________
* Scrie rezolvarea problemei într-o singură expresie:
_________________________________________________________

6. Pentru împodobirea clasei, învățătoarea a cumpărat 3 cutii a câte 6


globuri fiecare și 2 cutii a câte 8 îngerași fiecare. Câte podoabe a
cumpărat învățătoarea pentru împodobirea clasei?

Rezolvare
1. ____________________________________ ______________
2. ____________________________________ ______________
3. ____________________________________ ______________
R: ____________

* Scrie rezolvarea problemei printr-o expresie:


____________________________________ ______________

07.12.2010 R1

BAREM DE CORECTARE AL PROBEI DE EVALUARE

LA MATEMATICĂ – UNITATEA 3

1. Calculează şi completează:
7
a 6 4 7 8 1 5 0 9 3 7
b 3 8 5 7 9 6 7 8 9 6
axb 18 32 35 56 9 30 0 72 27 42

2. Completează căsuţele cu numere potrivite:

7 x 3 = 21 9 x 9 = 81 2 x 8 = 16 3 x 4 = 12
8 x 5 = 40 6 x 8 = 48 4 x 9 = 36 4 x 5 = 20
x 8 = 64 x 7 = 63 x 6 = 54 x = 36
8 9 9 6 6
7 x = 28 2 x = 18 7 x = 49 x 10 = 70
4 8 7 7

3. Se dau numerele: 2, 5, 4, 7. Află:


 numerele de 5 ori mai mari

5 x 2 = 10 5 x 4 = 20
5 x 5 = 25 5 x 7 = 35

 numerele cu 5 mai mari


2+5=7 4+5=9
5 + 5 = 10 7 + 5 = 12

 numerele cu 5 mai mici

5–2=3 5–4=1
5–5=0 7–5=2

4. Află:
 Dublul numărului 9:  Încincitul numărului 8:
2 x 9 = 18 5 x 8 = 40
 Triplul numărului 5:  Înzecitul numărului 4:
3 x 5 = 15 4 x 10 = 40
5. Victor are 6 bomboane, iar Radu de 6 ori mai multe. Câte bomboane
au cei doi băieți împreună?
Rezolvare
1. Câte bomboane are Radu? 6 x 6 = 36 (bomboane)
2. Câte bomboane au cei doi fraţi împreună? 6 + 36 = 42(bomboane)

R: 42 (bomboane)
* Scrie rezolvarea problemei printr-o expresie:
6 + 6 x 6 = 6 + 36 = 42 (bomboane)

6. Pentru împodobirea clasei, învățătoarea a cumpărat 3 cutii a câte 6


globuri fiecare și 2 cutii a câte 8 îngerași fiecare. Câte podoabe a
cumpărat învățătoarea pentru împodobirea clasei?

Rezolvare
1. Câte globuri a cumpărat învăţătoarea? 3 x 6 = 18 (globuri)
2. Câţi îngeraşi a cumpărat învăţătoarea? 2 x 8 = 16 (îngeraşi)
3. Câte podoabe a cumpărat învăţătoarea? 18 + 16 = 34 (podoabe)
R: 34 (podoabe)

* Scrie rezolvarea problemei printr-o expresie:


3 x 6 + 2 x 8 = 18 + 16 = 34 (podoabe)

07.12.2010 R2

BAREM DE CORECTARE AL PROBEI DE EVALUARE

LA MATEMATICĂ – UNITATEA 3
1. Calculează şi completează:

a 7 3 9 0 5 6 1 8 4 7
b 6 9 8 7 6 3 9 7 8 5
axb 42 27 72 0 30 18 9 56 32 35

2. Completează căsuţele cu numere potrivite:

8 x 5 = 40 7 x 4 = 28 2 x 9 = 18 7 x 10 = 70
9 x 7 = 63 9 x 6 = 54 8 x 8 = 64 3 x 4 = 12
4 x 9 = 36 7 x 7 = 49 6 x 8 = 48 5 x 4 = 20
7 x 3 = 21 2 x 8 = 16 9 x 9 = 81 6 x 6 = 36

3. Se dau numerele: 7, 5, 2, 4. Află:


 numerele de 5 ori mai mari

5 x 7 = 35 5 x 2 = 10
5 x 5 = 25 5 x 4 = 20

 numerele cu 5 mai mari


7 + 5 = 12 2+5=7
5 + 5 = 10 4+5=9

 numerele cu 5 mai mici

7–5=2 5–2=3
5–5=0 5–4=1

4. Află:
 Dublul numărului 8:  Încincitul numărului 5:
2 x 8 = 16 5 x 5 = 25
 Triplul numărului 4:  Înzecitul numărului 9:
3 x 4 = 12 10 x 9 = 90
5. Mircea are 6 caramele, iar Cornel de 6 ori mai multe. Câte caramele
au cei doi băieți împreună?
Rezolvare
1. Câte caramele are Cornel? 6 x 6 = 36 (caramele)
2. Câte caramele au cei doi băieţi împreună? 6 + 36 = 42 (caramele)

R: 42 (caramele)
* Scrie rezolvarea problemei printr-o expresie:
6 + 6 x 6 = 6 + 36 = 42 (bomboane)

6. Pentru împodobirea clasei, învățătoarea a cumpărat 3 cutii a câte 6


globuri fiecare și 2 cutii a câte 8 îngerași fiecare. Câte podoabe a
cumpărat învățătoarea pentru împodobirea clasei?

Rezolvare
1. Câte globuri a cumpărat învăţătoarea? 3 x 6 = 18 (globuri)
2. Câţi îngeraşi a cumpărat învăţătoarea? 2 x 8 = 16 (îngeraşi)
3. Câte podoabe a cumpărat învăţătoarea? 18 + 16 = 34 (podoabe)
R: 34 (podoabe)

* Scrie rezolvarea problemei printr-o expresie:


3 x 6 + 2 x 8 = 18 + 16 = 34 (podoabe)

S-ar putea să vă placă și