Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliului Național

pentru asistență
juridică garantată de stat
oficiul Chișinău.

CERERE

Subsemnatul avocat Sergiu Hîncu, prin prezenta anunț Oficiul teritorial Chișinău al CNAJGS,
Că în perioada 14 Iulie 2021 – 22 august 2021 mă aflu în concediu conform Ordinului Nr.1 di
data de 13.07.2021.

Avocat Sergiu Hîncu 14.07.2021