Sunteți pe pagina 1din 47

Ocnița

Bălți
Rîbnița

CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA


Ungheni

Chișinău

PLANUL DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE A Tighina

Î.S „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA” Cuciurgan

Basarabeasca
Prut 2

Giurgiulești
1 INSTRUMENTARIUL MANAGERIAL
1. INSTRUMENTARIUL MANAGERIAL
Reforma
CFM

Reforma organizațională
Proiecte investiționale Management de rutină al ÎS CFM
a sectorului

• Achiziția și operarea eficientă a


• Îmbunătățirea guvernanței
• Aprobarea Codului feroviar locomotivelor noi
corporative
• Separarea Î.S CFM în CFM-Infra & • Reabilitarea tronsonului Tighina-
• Vânzarea activelor
CFM-Marfă & CFM-Pasageri Giurgiulești și Chișinău - Ungheni
neoperaționale
(eventual CFM-Tracțiune) ș.a.)
• Majorarea volumelor de marfă
• Crearea Agenției Feroviare ș.a.) • Crearea centrelor logistice
transportate
• Investiții în material rulant
1. INSTRUMENTARIUL MANAGERIAL
Finanțe Organizare Comercial
Guvernanță corporativă Digitalizare Non-OPS
CONCEPT DE REFORMARE A Î.S CFM

Infrastructură logistică Achiziții corporative Transmitere active


Audit intern
Vânzare active
Relații de muncă
Infra BERD-BEI-UE
Litigii judiciare

ADMINISTRARE
Infra Guvernul Franței

Operațiuni
Basarabeasca-Berezino
INVESTIȚII CFM Penurie de vagoane

Basarabeasca-Prut- Penurie de locomotive


Cahul-Giurgiulești

Vagoane
Agenția Feroviară CFM Infra
REFORME
Alte Codul Feroviar CFM Marfă

Separarea CFM CFM Pax


1. INSTRUMENTARIUL MANAGERIAL

1. DIMENSIUNEA STRUCTURALĂ 2. DIMENSIUNEA RESURSE UMANE


• reguli și norme • motivare
• obiective • împuternicire
• planuri de afaceri și de acțiuni • instruire
• rapoarte, bugete, control intern etc. • mentorship
• încurajare
• delegarea responsabilităților

4. DIMENSIUNEA SIMBOLICĂ 3. DIMENSIUNEA POLITICĂ


• viziunea pentru viitor • interacțiunea cu mediul extern entității
• valorile și evenimentele corporative • înțelegerea grupurilor de interese din
• atmosfera de lucru interiorul entității
• coduri etice de conduită • gestiunea conflictelor
• coduri de excelență profesională etc. • formarea alianțelor
• mobilizarea resurselor
1. INSTRUMENTARIUL MANAGERIAL

1. DIMENSIUNEA STRUCTURALĂ 2. DIMENSIUNEA RESURSE UMANE


1. Reforma organizațională a sectorului 1. Punerea în valoare a specialiștilor CFM
feroviar 2. Fortificarea funcțiilor de finanțe,
2. Gestiunea proiectelor investiționale marketing, management al calității,
3. Standarde moderne de management achiziții, audit intern
corporativ
4. Vânzarea activelor neoperaționale
1 2 3. Stimularea performanței,
responsabilității, integrității
4. Claritate în privința achitării arieratelor și
a perspectivelor de creștere a salariilor.

1. Orientare spre piață: parte integrantă a


logisticii internaționale și a rețelei TEN-T
2. Orientare spre piață: tranziția de la 4 3 1. Susținerea statului în dezvoltarea și
operator feroviar la operator logistic întreținerea infrastructurii feroviare,
3. Inovare: asigurarea conectivității cu prin comandă de stat și alocare de
orașele mari în raza de 500-700 km fonduri bugetare
4. Inovare: dezvoltarea produselor 2. Susținerea partenerilor de dezvoltare:
intermodale, hub-uri logistice și infrastructură, material rulant,
conexiunea cu aeroporturile. echipament și tehnologii
4. DIMENSIUNEA SIMBOLICĂ 3. DIMENSIUNEA POLITICĂ
2 PROBLEME FUNDAMENTALE
2. CINCI PROBLEME FUNDAMENTALE

1. FOND DE RULMENT 2. PIERDERI OPERAȚIONALE


- 300M LEI - 15M LEI LUNAR

Înseamnă: Înseamnă:
Salarii neplătite/ Restanțe la plăți Micșorarea continuă a fondului
/Criză de furnizori / Obligația de de rulment/ Insuficiență de
plată a Guvernului pe creditul fonduri pentru mentenanță
EBRD

Riscuri fatale:
Greve /Lipsă de combustibil
/Sechestre pe conturi
3. STAREA TEHNICĂ
5. RESURSE UMANE 4. COTA DE PIAȚĂ REDUSĂ DEGRADAREA INFRASTRUCTURII
ȘI A MATERIALULUI RULANT
PERICLITAREA PROCESELOR SCĂDEREA CANTITĂȚII DE MĂRFURI Înseamnă:
OPERAȚIONALE TRASPORTATE Restricții de ordin tehnic /Cerere
Înseamnă: Înseamnă: de transport nesatisfăcută /Costuri
Performanță scăzută / salarii mici Cedarea întâietății la transportarea mărfurilor de transport exagerate
/pierderea angajaților calificați tipice domeniului feroviar în favoarea altor
tipuri de transport
2.1. FONDUL DE RULMENT
DESCRIEREA PROBLEMEI
FONDUL DE RULMENT LA 30.06.2021

-261,8M LEI
ACTIVE PE TERMEN SCURT DATORII PE TERMEN SCURT

ACTIVE CIRCULANTE:
10M LEI
SALARII:
119,6M LEI
CASH:
2M LEI FURNIZORI:
12M LEI 132,9M LEI

PLĂȚI FISCALE:
21,3M LEI

273,8M LEI
2.1. FONDUL DE RULMENT
DESCRIEREA PROBLEMEI

Situația financiară a Î.S „CFM” pentru perioada de gestiune 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021

Mijloace fixe 3 494,1M LEI


ACTIVE 91,64% 8,36%
Mijloace circulante 318,7M LEI*

Capital propriu 2 892M LEI

Datorii pe termen lung 508,6M LEI PASIVE 75,85% 13,34% 10,81%

Datorii pe termen scurt 412,2M LEI

*cel puțin 200M nu sunt reale, trebuie casate


2.1. FONDUL DE RULMENT
DESCRIEREA PROBLEMEI

Datoriile înregistrate de Î.S „CFM”


la 26 iulie 2021
CREDITE FURNIZORI

PLĂȚI FISCALE ȘI SOCIALE 487,5 56,9


COMBUSTIBIL 26,9

18,4

TOTAL DATORII:

759,6M LEI 0,4

INTERNET,
TELEFONIE,
22,2 CONSUMABILE
COMODITĂȚI
33

LOCOMOTIVE
114,3
MILIOANE LEI (WABTEC)

SALARII
2.2. PIERDERI OPERAŢIONALE
DESCRIEREA PROBLEMEI
PIERDERI, 6 LUNI 2021:

-100M LEI
VENITURI CHELTUIELI
VENITURI DIN VÂNZĂRI: COSTUL VÂNZĂRILOR:
220,3M LEI 293,8M LEI

ALTE VENITURI DIN ALTE CHELTUIELI PENTRU


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ: ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ:
20,1M LEI 34,7M LEI
VENITURI FINANCIARE:
21,5M LEI CHELTUIELI FINANCIARE:
35,5M LEI
VENITURI DIN ACTIVE
IMOBILIZATE ȘI EXCEPȚIONALE: CHELTUIELI CU ACTIVE
3,1M LEI TOTAL IMOBILIZATE ȘI EXCEPȚIONALE:
265M LEI 1M LEI
TOTAL
365M LEI
2.2. PIERDERI OPERAŢIONALE
DESCRIEREA PROBLEMEI
Cheltuieli cu active
imobilizate și Alte cheltuieli
excepționale operaționale
Venituri cu active
Cheltuieli
imobilizate și
Alte venituri financiare
excepționale
operaționale
PIERDERI Venituri
Costul
vânzarilor
financiare

-100M LEI

Situația veniturilor raportate la


cheltuieli în cadrul Î.S „CFM”,
pentru perioada de gestiune
1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021 Venituri
din vânzari

Venituri
Cheltuieli
2.3. STAREA TEHNICĂ
DESCRIEREA PROBLEMEI

CORIDORUL NORD CORIDORUL CENTRU CORIDORUL SUD

• Lungime totală – 297 km (Tighina-


Giurgiulești)
• 44 sectoare cu restricții la viteză
• Lungimea totală a sectoarelor –
• Lungime totală – 392 km • Lungime totală – 241 km
62,5 km (21 %)
• 67 sectoare cu restricții la viteză • 28 sectoare cu restricții la viteză
• Lungimea totală a sectoarelor – • Lungimea totală a sectoarelor -
• Lungime totală alternativa Vest –
118,6 km (30,25 %) 42,6 km (17,67 %)
187,6 km
• 14 sectoare cu restricții la viteză
• Lungimea totală a sectoarelor –
90,1 km (49 %)
2500 t
2.3. STAREA TEHNICĂ Ocnița
DESCRIEREA PROBLEMEI
Coridorul NORD
3200 t Reparații restante pe 206,7 KM
3000 t
STAREA TEHNICĂ
Bălți
24,5 Râbnița
km/h
Starea deplorabilă a infrastructurii.
Coridorul CENTRU
Termene de efectuare a reparațiilor 37,4 Reparații restante pe 182 KM
Ungheni
capitale expirate. km/h
Chișinău

Tighina
Restricții de viteză 3000 t

• Consum sporit de combustibil Cuciurgan

• Uzura accelerată a locomotivelor 20


km/h
Basarabeasca
Prut 2
Limită de greutate Coridorul SUD
• Randament redus al locomotivelor 1500 t 27,3
km/h
Reparații restante pe 237,5 KM
• Consum sporit de combustibil Alternativa Vest -
construcție nefinalizată

Giurgiulești
Norma de greutate pe sector
Limită medie de viteză pe sectoarele cu restricții
2.3. STAREA TEHNICĂ
DESCRIEREA PROBLEMEI

VAGOANE LOCOMOTIVE MAGISTRALE LOCOMOTIVE DE MANEVRĂ

Dinamica degradării materialului Situația la zi privind starea tehnică a Situația la zi privind starea tehnică a

Locomotive noi
rulant 2011-2021 locomotivelor magistrale locomotivelor de manevră
5000
4487
4458 12
4500 4069 4251
57
3813
4000

Locomotive vechi
59 24
3500
2896 2804 2939
3000 5
2570 2623 5
2500
1835 12
2000
Total locomotive Funcționale În reparație Total locomotive Funcționale În reparație
1500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
• Vârsta locomotivelor magistrale este • Vârsta locomotivelor de manevră este
Vagoane funcționale
cuprinsă între 34-52 ani cuprinsă între 32 - 46 ani
• Termenul de exploatare a expirat pentru • Termenul de exploatare a expirat pentru
toate locomotivele magistrale toate locomotivele de manevră
2.4. COTA DE PIAŢĂ
DESCRIEREA PROBLEMEI
Dinamica transportului feroviar de mărfuri pentru perioada 2005 - 2020
6000
11846,8
12000
11092,5
5430,6
5500
11006,2
10000 5008,4
4928,4
5000
4793,9

8000 4554
Milioane tone

4414,9 4500
4270,9
4157,9
6000
4163,8 4000

3852,1
4000
3500
3493

2000 3000
2887,4

0 2500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.4. COTA DE PIAŢĂ
DESCRIEREA PROBLEMEI

COMBUSTIBIL:
Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020

100%

2020 171 118 262 944 56 403 90%

80%
2019 404 968 391 754 105 456
70%

60%
2018 139 128 424 268 80 936
50%

2017 110 525 366 982 79 448 40%

30%

2016 146 082 341 874 69 818 20%

10%
2015 253 093 413 526 46 778
0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tranzit(tone) Import(tone) Export(tone) Tranzit(tone) Import(tone) Export(tone)


2.4. COTA DE PIAŢĂ
DESCRIEREA PROBLEMEI

MATERIALE DE CONSTRUCȚIE:
Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020

100%

2020 496 227 492 425 12 462 90%

80%
2019 639 184 637 519 30 387
70%

60%
2018 704 462 687 897 34 316
50%

2017 270 704 442 660 20 571 40%

30%

2016 379 615 225 825 31 508 20%

10%
2015 313 876 227 312 47 977
0%
2015 2016 2017 2018 2019

Import(tone) Export(tone) Tranzit(tone) Import(tone) Export(tone) Tranzit(tone)


2.4. COTA DE PIAŢĂ
DESCRIEREA PROBLEMEI

METALE:
Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020

100%

2020 251 028 191 436 7 069 90%

80%
2019 305 519 180 702 21 591
70%

60%
2018 412 940 292 390 19 797
50%

2017 382 038 263 833 13 857 40%

30%

2016 103 513 72 298 17 290 20%

10%
2015 337 256 105 832 150 508
0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Import (tone) Export (tone) Tranzit (tone) Import (tone) Export (tone) Tranzit (tone)
2.4. COTA DE PIAŢĂ
DESCRIEREA PROBLEMEI

MINEREU:
Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020

100%
31 488
2020 25 282 90%
28 019
50 045 80%
2019 82 004
619 253 70%

34 704 60%
2018 46 194
1 059 079 50%
21 688
2017 53 734 40%
977 946
30%
4 327
2016 47 344 20%
1 060 135
8 589 10%
2015 27 755
1 263 967 0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Export Import Tranzit Tranzit Import Export


2.4. COTA DE PIAŢĂ
DESCRIEREA PROBLEMEI

CEREALE:
Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020

100%

2020 210 170 90%


30 038
80%
2019 565 381
85 570 70%

60%
2018 543 727
111 315 50%
192
2017 483 574 40%
52 339
30%
2 098
2016 319 815 20%
22 605
10%
2015 303 981
27 514 0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tranzit (tone) Export (tone) Import (tone) Import (tone) Export (tone) Tranzit (tone)
2.4. COTA DE PIAŢĂ
DESCRIEREA PROBLEMEI

ALTE TIPURI DE MĂRFURI:


Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020

100%

2020 100 813 341 370 165 773 90%

80%
2019 51 597 394 712 172 892
70%

60%
2018 214 834 461 614 171 078
50%

2017 355 220 354 568 139 969 40%

30%

2016 253 591 317 281 98 982 20%

10%
2015 222 072 263 230 184 519
0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tranzit(tone) Import(tone) Export(tone) Tranzit(tone) Import(tone) Export(tone)


2.5. RESURSE UMANE
DESCRIEREA PROBLEMEI

Distribuția angajaților CFM după Distribuția angajaților CFM


categoria de vârstă după tipul de studii

9.53%
SALARIU MEDIU PE 47,18%

ÎNTREPRINDERE
46.54% 31,92%

4 000 LEI
25.12%

13.95% 13,63%

7,26%
4.86%

Studii superioare Studii medii de Studii medii Studii medii incomplete


specialitate
2.6. SINTEZA PROBLEMELOR
INFRASTRUCTURĂ
DEGRADATĂ
• Nivel scăzut de
siguranță
• Restricții de viteză

• Consum sporit de
combustibil

• Uzură accelerată a
locomotivelor
2.6. SINTEZA PROBLEMELOR
• Nivel scăzut de
siguranță
• Nivel scăzut de
confort

• Restricții de viteză

• Consum sporit de
combustibil
• Costuri de transport
exagerate
• Uzură accelerată a
MATERIAL
locomotivelor
RULANT DEGRADAT
2.6. SINTEZA PROBLEMELOR
• Nivel scăzut de
siguranță
• Nivel scăzut de
confort

• Restricții de viteză
• Consum sporit de
combustibil
• Pierderea know-how-
ului

• Costuri de transport
exagerate • Uzură accelerată a
RESURSE
UMANE INSUFICIENTE locomotivelor
• Periclitarea proceselor
operaționale
3 SOLUȚII
3.1. FONDUL DE RULMENT
SOLUŢII: COMERCIALIZARE ACTIVELOR NEOPERAŢIONALE

ACTIVE PASIVE ACTIVE PASIVE

CREȘTERE
MC
C C ACTIVE PASIVE

OPS OPS

DTS < MC
MC MIJLOACE CIRCULANTE Non- C
CASH
Non-OPS ACTIVE NEOPERAȚIONALE OPS
OPS ACTIVE OPERAȚIONALE
DTS > MC

C CAPITAL
OPS
DTL DTL
DTL DATORII PE TERMEN LUNG
DTS DATORII PE TERMEN SCURT
Non-
OPS VÂNZARE MC+
NON-OPS DTL

DTS DTS
MC-
MC DTS-

ACHITARE
DATORII
3.1. FONDUL DE RULMENT ACTIVE PASIVE

SOLUŢII: CAPITALIZARE

ACTIVE PASIVE ACTIVE PASIVE

C+ > C
C+
MF
C C
MC MIJLOACE CIRCULANTE GUVERN
MF MIJLOACE FIXE
MF MF
C CAPITAL
CAPITAL
DTL DATORII PE TERMEN LUNG CASH CFM
DTS DATORII PE TERMEN SCURT
TS > MC

DTL DTL DTL


CAPITALIZARE

MC+

MC+ > DTS


DTS DTS DTS
MC MC
3.1. FONDUL DE RULMENT
SOLUŢII
• Imobile • Infuzie de capital din
Mai mult de 80 de clădiri (~100 000 m.p.) bugetul de stat
• Metal uzat
Locomotive /Vagoane /Altele (~ 13 000 t)

VALORIFICARE ACTIVE
DE LUCRU
CAPITAL

CAPITALIZARE
-300M LEI NEOPERAȚIONALE
+200M lei
+200M lei
DE LUCRU
CAPITAL

ALTE SURSE LICHIDAREA RESTANȚELOR SALARIALE


+25M LEI
+25M lei -100M lei

• Recuperarea creanțelor și
pagubelor aduse CFM • Stingerea totală a arieratelor față
• Evitarea plăților pe contracte de angajații CFM
dubioase, aflate pe rol în cauze
Proces penale
de lungă durată
3.1. FONDUL DE RULMENT
SOLUŢII

VALORIFICARE ACTIVE LICHIDAREA RESTANȚELOR


CAPITALIZARE ALTE SURSE
NEOPERAŢIONALE SALARIALE

• Imobile
• Mai mult de 80 de clădiri • Recuperarea creanțelor
pentru comercializare cu și pagubelor aduse CFM
• Stingerea totală a
o suprafață de ~ 100 mii • O infuzie de capital din • Evitarea plăților pe
arieratelor față de
m.p bugetul de stat contracte dubioase,
angajații CFM
• Metal uzat aflate pe rol în cauze
• Locomotive / Vagoane / penale
Altele (~13 000 t)

+200M lei +200M lei -100M lei +25M lei


3.2. PIERDERI OPERAŢIONALE
SOLUŢII

CREȘTEREA REDUCEREA
-15M LEI / LUNĂ +10M LEI / LUNĂ
VENITURILOR CHELTUIELILOR

➢ Tranzit de minereu din Ucraina: + 1M tone/an,


+100M lei/an ➢ Renunțarea la cursele locale de pasageri:
➢ Transportare materii prime pentru construcții +50M lei/an
civile și drumuri: +1M tone/an, +100M lei/an ➢ Gestiunea eficientă a motorinei (ArcGIS):
➢ Transport metale: + 200k tone/an, +30M lei/an +25M lei/an
➢ Transport cereale și oleaginoase: +560K tone/an, ➢ Optimizarea logistică:+15M lei/an
+120M lei/an ➢ Optimizarea organizatorico – structurală:
➢ Transport combustibil: +200K tone/an, +50M +40M lei/an
lei/an
➢ Relansarea curselor internaționale: Chișinău –
Odesa, Chișinău-Iași, +10M lei/an
3.3 RAȚIONAMENTUL INTERVENȚIEI
PE TERMEN LUNG

INFRASTRUCTURA

PIAȚĂ

RESURSE
UMANE
MATERIAL ORGANIZAȚIE
RULANT
3.3. STAREA TEHNICĂ Ocnița
SECTOR:
CORIDORUL NORD
SOLUŢII Km – ~392
Sursa de finanțare – IFI
Cost – ~147M euro
Statut – neiniţiat
Bălți
Râbnița
SECTOR:
REABILITAREA INFRASTRUCTURII TIGHINA – GIURGIULEȘTI
Km – 297
Sursa de finanțare – BERD/BEI
Necesități de reabilitare a Cost – 107.5M euro
Ungheni Statut – necesită continuare
infrastructurii feroviare Chișinău

Tighina
Proiecte existente și potențiale SECTOR:
CHIȘINĂU – UNGHENI
Km – 108 Cuciurgan
Sursa de finanțare – Guvernul Franței

SUMA TOTALĂ: Cost – ~50M euro


Statut – urmează a fi lansat
Basarabeasca
Prut 2
~380-400M SECTOR:

EURO GIURGIULEȘTI – CAHUL – PRUT -


BASARABEASCA
Km – ~187,6
În derulare
Sursa de finanțare – IFI
Cost – ~70M euro Finanțare identificată
Statut – neiniţiat Finanțare neidentificată
Giurgiulești
3.3. STAREA TEHNICĂ
SOLUŢII INVESTIŢII ÎN MATERIAL RULANT
REPARAŢII ACHIZIŢII

VAGOANE DE MARFĂ

1 100 VAGOANE 3 800 VAGOANE


Reparaţii capitale pentru 600 vagoane, cu prelungirea Preţ per vagon - ~ 45K euro
termenului de exploatare pe 20 ani–17,4M euro Preţ total – 171M euro
Piese pentru reparaţia a 500 vagoane – 14,5M euro Cost de amortizare (în 30 ani) – 120M lei/an
Preţ total – 31,9M euro Termen prevăzut pentru finalizarea achiziţiei –2024
Cost de amortizare (în 20 ani) – 35M lei/an
Termen prevăzut pentru finalizarea reparaţiilor – 2024
LOCOMOTIVE DE MANEVRĂ

25 UNITĂŢI
TOTAL COST DE Preţ per unitate - ~ 2,5M euro
AMORTIZARE: Preţ total – ~ 62,5M euro
Cost de amortizare (în 30 ani) – ~ 45M lei/an
~200M LEI/AN Termen prevăzut pentru finalizarea achiziţiei –2024
3.3. STAREA TEHNICĂ
SOLUŢII ÎNTREȚINEREA ANUALĂ A INFRASTRUCTURII
Venituri

Transport marfă Transport


Alte venituri
(3M tone) pasageri

Cheltuieli

Material rulant Infrastructură Alte cheltuieli

SUMA 54M lei NECESAR PENTRU INFRA 296M lei


350M lei
SURSA DE ACOPERIRE

UTILIZATORI BUGET
3.3. STAREA TEHNICĂ
SOLUŢII

Impactul creșterii cantității de mărfuri transportate asupra acoperirii costurilor pentru infrastructură din
comandă de stat și de la utilizatorii de infrastructură
Evoluția surselor de acoperire a cheltuielilor pentru infrastructură în dependență de volumul de mărfuri transportate
350 14
Contribuție utilizatori Contribuție buget Cantitate mărfuri transportate de CFM
300 12 12

250 296 10
242

Milioane tone
Milioane lei

200 8

150
6 215 6
135
100 3 108
4

50 2
54
0 0
2021 2023 2027
3.4. COTA DE PIAŢĂ Evoluţia transportului de marfă pe nomenclatura de bază
SOLUŢII
2020 2022-2023
CEREALE

De la 240 000 t La 800 000 t

COMBUSTIBIL

De la 500 000 t La 700 000 t

MINEREURI

De la 100 000 t La 1 200 000 t

MATERIALE DE CONSTRUCȚIE

De la 1 000 000 t La 1 800 000 t


METAL

De la 500 000 t La 800 000 t

TOTAL: 2 340 000 t TOTAL: 5 600 000 t


3.4. COTA DE PIAŢĂ
SOLUŢII
CENTRU LOGISTIC MODERN
Locaţie: Chişinău, str. Muncești 271
Tip: Zonă Economică Liberă
Scop: Atragerea fluxului de mărfuri destinate Republicii Moldova,
dinspre Portul Odesa.
Potenţial: ~ 3-4M tone/an

CREŞTEREA TERMINAL SPECIALIZAT PE CONTAINERE


COTEI Locaţie: Chişinău
Scop: Atragerea fluxului de mărfuri containerizate
Potenţial: ~ 1000-1200K containere x 20 tone/lună, până la
300 000k tone/an
TERMINAL SPECIALIZAT PE PIETRIŞ
Locaţie: Ungheni
Scop: Creşterea volumelor de transport de pietriş importat
din România
Potenţial: ~ 500-700K tone/an
• Creştere de salarii (etapa II)
3.5. RESURSE UMANE
SOLUŢII • Perfecţionare
• Digitalizare
• Inovare
• Creştere de salarii
(etapa I) Cheltuieli de salarizare:
• Optimizare structurală, 810M lei
operațională și
corporativă Salariu mediu:
CFM
2026
15 000 lei
Cheltuieli de salarizare: Angajați:
• Lichidarea 528M lei 4 500
restanţelor salariale Salariu mediu:
CFM
2023 8 000 lei
Cheltuieli de salarizare:
Angajați:
300M lei
5 500
CFM Salariu mediu:
2021 4 000 lei
Angajați:
6 300
3.6. PRIORITĂȚI INVESTIȚIONALE
SOLUŢII

INOVARE
CREȘTERE /
MODERNIZARE 8 – 15 ani
REABILITARE 5 – 7 ani
3 – 4 ani
1 Achiziție de locomotive de manevră
2 Achiziție de vagoane de marfă
3 Modernizarea infrastructurii
4 Digitalizare și soluții IT integrate
5 Infrastructură pentru mărfuri în vrac
6 Echipament pentru întreținerea infrastructurii
7 Dezvoltarea profesională a angajaților
8 Achiziția vagoanelor de pasageri
9 Înființare de centre logistice
10 Achiziție de locomotive magistrale
4 PERSPECTIVE
4. PERSPECTIVE

1. FOND DE RULMENT 2. VENIT DIN OPERAȚIUNI


+200M LEI +10M LEI LUNAR

Înseamnă: Înseamnă:
Echilibru financiar/ rambursarea Stabilitate financiară/ Fonduri pentru
datoriilor pe termen scurt/ mentenanța infrastructurii şi a
lichidități suficiente materialului rulant

5. RESURSE UMANE 3. STAREA TEHNICĂ


4. COTA DE PIAȚĂ REDUSĂ INFRASTRUCTURĂ REABILITATĂ ȘI
RESTANȚE SALARIALE LICHIDATE
CREȘTEREA CANTITĂȚII DE MĂRFURI PARCUL DE MATERIAL RULANT ÎNOIT
Înseamnă:
Performanță crescută / salarii mai TRASPORTATE
Înseamnă:
mari / păstrarea angajaților
Înseamnă: Satisfacerea cererii de transport şi
calificați și atragerea altora
Restabilirea întâietății la transportarea creşterea acesteia / Reducerea
mărfurilor tipice domeniului feroviar costurilor de transport
4. PERSPECTIVE

ÎNTREȚINEREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE:


Avantajele comenzii de stat

Reducerea congestiunii rutiere Creșterea plăților la buget Creșterea siguranței rutiere

Scăderea costurilor de
întreținere a drumurilor
publice

1M tone/an
= 40 000 camioane/an Impact pozitiv pentru comunitățile
Reducerea emisiilor nocive locale (reducerea zgomotului,
= 110 camioane/zi
poluării etc. )
4. PERSPECTIVE

OPTIMIZARE CFM 2026

CAPITALIZARE CIFRA DE AFACERI: 2 000M lei

SERVICII PUBLICE Cheltuieli de salarizare: 810M lei

RESTRUCTURARE Salariu mediu: 15 000 lei


CFM 2023
INVESTIȚII Angajați: 4 500

CIFRA DE AFACERI: 1 500M lei

Cheltuieli de salarizare: 528M lei

CFM 2021 Salariu mediu: 8 000 lei

CIFRA DE AFACERI: 1 000M lei Angajați: 5 500

Cheltuieli de salarizare: 300M lei

Salariu mediu: 4 000 lei

Angajați: 6 300
Ocnița

Bălți
Rîbnița

Ungheni
Chișinău

Tighina
VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! Cuciurgan

Basarabeasca
Prut 2

Giurgiulești