Sunteți pe pagina 1din 5

Întroducere

Serviciul de sănătate al Republicii Moldova este parte componentă a sferei


sociale, care are drept scop asigurarea sănătăţii societăţii întregi şi a fiecărui
cetăţean în parte, precum şi prelungirea longevităţii vieţii omului.
Sistemul farmaceutic al Republicii Moldova este parte integrată a sistemului de
sănătate. Orientarea socială a sistemului farmaceutic lasă amprenta respectivă
asupra rolului farmacistului în sistemul de sănătate.
Actualizarea rolului farmacistului în socitatea contemporană a fost iniţiată în
sesiunea Organiyaţiei Mondiale a sănătăţii de la Tokyo 1993 cu genericul “Rolul
farmacistului în sistemul de sănătate”. În raportul OMS la acest for internaţional
se menţionează că medicina eficientă poate fi practicată numai acolo unde există
un management eficient a medicamentului. Numai în cazul în care farmacistul este
acceptat ca partener vital al echipei de sănătate se pot organiza servicii de asistenţă
medicală cu un nivel cerut al profesionalizmului.
OMS evidenţiază faptul că farmacistul ca partener al echipei de sănătate prin
însăşi formaţia sa ştiinţifică de nivel înalt şi pluridisciplinară este unicul specialist
calificat a cărui competenţă a fost deja aprobată în:
- Conducerea şi administrarea serviciilor farmaceutice
- Elaborarea legislaţiei în domeniul medicamentului şi urmărirea aplicării
acestuia
- Pregătirea produselor farmaceutice şi controlul calităţii lor
- Procesul de înregistrare a medicamentelor în vederea certificării calităţii
lor, eficacităţii şi siguranţei acestora
- Asigurarea calităţii produselor farmaceutice pe tot parcursul circulaţiei
lui
- Procurarea medicamentelor
Rolul principal al farmaciştilor este acordarea serviciilor farmaceutice.
Serviciile farmaceutice includ: : servicii prestate de farmacişti în vederea
împlementării conceptului îngrijirilor farmaceutice. Noi suntem responsabili
pentru obţinerea rezultatelor scontate în vederea îmbunătăţirii calităţii veţii
pacientului.
Aceste rezultate sunt:
a) vindecarea pacientului
b)eliminarea simptomelor de boală
c)încetinirea procesului bolii
d)prevenirea bolii
Mi-am început activitatea de muncă după absolvirea Şcolii de Medicină de
Bază din Chişinău(astăzi Colegiul de Medicină) în anul 1988, fiind repartiuată
la farmacia “Centrofarm” unde am activat 10 ani. Această experienţă a fost o
lecţie foarte bună şi o pistă de decolare în domeniul sistemului farmaceutic cu
ajutorul colegilor mai în vîrstă care i-am întîlnit la începutul carierei de
farmacist. Am învăţat pas cu pas lucruri care nu se predau la colegiu, răbdarea
de a asculta pacientul, de a fi disciplinat, responsabil, comunicabil, amabil,
empatic. În prezent activez în farmacia “Orient ” amplasată pe str.Testemiteanu
22/4 or. Chişinău, unde activez de 10 ani.

Caracteristica generală a farmaciei

Farmacia “Orient ” cu suprafaţa de 220 m2, iar intrarea este din artera de
circulaţie, ceea ce beneficiază fluxul de pacienţi.
Farmacia este compusă din urmatoarele încăperi:
- Sala de deservire
- Depozit pentru păstrarea stocurilor de marfă
- Camera de menaj a personalului
- Bucătărie
- Blocul sanitar

Dotarea farmaciei

În scopul realizării funcţiilor sale farmacia este dotată cu :


- Mobilier farmaceutic(vitrine, dulapuri) safeuri, frigidere, aparate de casă,
calculatoare, xerox.
- Mijloace circulante : medicament, produse parafarmaceutice, ambalaj
- Trusă de medicamente pentru acordarea ajutorului premedical de urgenţă
- Butelie cu apă pentru administrarea medicamentelor de urgenţă
- Cîntar şi tensiometru pentru oferirea serviciilor de screening

Astfel utilarea farmaciei permite de a crea condiţii necesare de păstrare a


produselor farmaceutice şi de organizare a muncii colectivului farmaciei.
Sarcina de baza a farmaciei “Orient”este desfăşurarea activităţii famarceutice
multilaterale în vederea acordării populaţiei asistenţei calificate cu medicamente,
produse farmaceutice şi alte obiecte de uz medical.
Farmacia dispune de literatură necesară:
1. “Reglementarea activităţii farmaceutice în Republica Moldova”
2. “Medicamente omologate în Republica Moldova”
3. Buletinul INF
4. “Ghid farmaceutic” de C.Matcovschi,V. Procopisin si B. Parii
5. “Ghid farmaceutic Vidal”
6. “Compendium Midicamentorum”
În timpul activităţii ne conducem şi respectăm ordinele:
N960 din 01.X.2012 “Cu privire la modul de prescriere şi livrare a
medicamentelor” N492/139A din 22.04.2013 “Cu privire la medicamentele
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (ordin
comun al MS si CNAM)
Ord. N28 din 16.01.2006 “Cu privire la păstrarea medicamentelor, produselor
parafarmaceutice şi articolelor cu destinaţie medicală”.
Ord. MS N144 din 28.02.2011 “Despre modificarea anexei N2 la ord. N162 din
23.IV.2007 “Cu privire la aprobarea Regulamentului şi Listei medicamentelor
esenţiale”
Ord. 959 din 01.X.12 “Cu privire la asigurarea accesului populaţiei la
medicamente şi dispositive medicale de importanţă socială”
Ord 440 din 15.05.12 “Cu privire la fortificarea prestării serviciilor
farmaceutice”

Caracteristica sortimentului de medicamente

Farmacia “Orient” dispune de un sortiment necesar de medicamente pentru


tratarea diferitor maladii şi satisfacerea necesităţilor populaţiei cu produse
parafarmaceutice, spre exemplu:
- medicamente ce fac parte din toate grupele farmaco-terapeutice;
- plante medicinale;
- hrană pentru copii;
- produse cosmetice şi de igienă;
- produse homeopatice.
Asistenţa farmaceutică a populaţiei

Asistenţa cu medicamente în farmacie este bazată pe urmatoarele principii:


- garanţia necondiţionată a livrarilor de medicamente către vizitatori în
conformitate cu reţeta medicului şi reeşind din disponibilitatea
medicamentului prescris.
Ştiind că informaţia verbal prin dialogul farmacist-pacient este esenţială, ne
straduim să informăm pacientul despre acţiunea medicamentului prescris, modul
de administrare şi păstrare în condiţii casnice.
În farmacia noastră oferim următoarele servicii farmaceutice:
- servicii de valoare adaugată (asociate cu produsul) : livrarea medicamentelor
cu reţeta, fără reţetă (conform listei OTC), cu reţete parţial compensate
echipamentului medical;
- servicii pure (neasociate): consultaţii telefonice, consultaţii privind modul
sănătos de viaţă, servicii de screening (măsurarea tensiunii arteriale,
greutăţii).
Datorită serviciilor prestate în farmacie în vederea implementării conceptului
ingrijirilor farmaceutice responsabil pentru obţinerea rezultatelor scontate în
vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii pacientului:
- vindecarea pacientului;
- eliminarea simptomelor de boală;
- încetinirea procesului bolii;
- prevenirea bolii.
Ne bucură faptul , că pe parcursul anilor s-a stabilit o relaţie de încredere şi stimă
reciprocă între pacient şi farmacist.

Controlul farmaceutic intern

Controlul farmaceutic intern începe la etapa de primire a medicamentelor de la


furnizori. Se atrage atenţia la calitate, certificatele de calitate termenele de
valabilitate.
Medicamentele cu termenul scurt de valabilitate sunt înregistrate într-un registru
special.
În farmacie este asigurată păstrarea medicamentelor conform ordinului N28 din
16.01.2006 “Cu privire la pastrărea medicamentelor, produselor parafarmaceutice
şi articolelor cu destinaţie medicală conform următoarelor principii:
- toxicologice (lista A, B, anooline);
- modul de administrare: intern, extern;
- proprietăţi fizico-chimice;
- termenul de valabilitate;
- acţiunea farmacologică şi farmacoterapeutică;
- caracterul diferitor forme medicamentoase.
Medicamentele sunt păstrate pe grupe conform condiţiilor de păstrare.

Lucrul cu furnizorii

Pe parcursul anilor se colaboreaza cu unii şi aceiaşi furnizori, astfel stabilindu-se


relaţii de încredere.
Furnizorii principali ce ne asigură cu medicamente şi produse parafarmaceutice
sunt :
“Vinamex”
“DitaEstFarm” SRL
“Esculap farm”
“Becor” farm
“Orbico”
“Ursan”
“Romsticom”

Încheiere

Pentru a fi la curent cu toate schimbările din domeniul organizaţiei


farmaceutice, cu corectitudinea întocmirii documentaţiei, eliberarea corectă şi
oportună a medicamentelor este necesară ridicarea nivelului de cunoştinţe şi
calificare.
Doresc să aplic în activitatea mea realizările actuale în domeniul tehnologiei
medicamentelor şi practica avansată în domeniul asistenţei cu medicamente şi este
necesar să-mi ridic calificarea profesională, de aceea aplic la pachetul cu
documente Comisiei de Atestare a laboranţilor-farmacişti.

S-ar putea să vă placă și