Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat:

Unitatea şcolară:
Disciplina: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Director:
Profesor: _____________________
Clasa a XI-a A – 1 oră / săptămână
Şef de catedră:
Planificare calendaristică
Tehnici de prelucrare audio-vizuală _____________________
Anul şcolar 2015-2016
Conform programei aprobate cu O.M. Nr. 5099/09.09.2009
Filiera vocaţională
Profil artistic
Nr. Competenţe Conţinuturi Nr Obs
Unităţi de învăţare Săptămâna
crt. specifice ore
 Imaginile bitmap, în puncte. Caracteristici.
1.1.  Formatul vectorial. Caracteristici. 14-18 IX
2
 Tipurile BMP, TIF, GIF, JPEG, etc. Descriere şi caracteristici 22-26 IX
1 Formate grafice principale
 Evaluare sumativă
1.1 1 29 IX-3 X
 Redimensionarea imaginilor 6-10 X
 Decuparea (crop) unei imagini 13-17 X
 Modificarea rezoluţiei
 Controlul pe culoare, dominante de culoare 20-24 X
 Modificarea contrastului şi luminozităţii 27 X-31 X
 Filtre pentru efecte speciale
 Instrumente grafice simple (Paint – Microsoft Windows, 3-7 XI
1.2. 2.1. GIMP - Linux, iPhoto – Macintosh) 9 10-14 XI
Operaţii de  Funcţii specifice de desenare ale editoarelor grafice:
2
prelucrare grafică instrumente de trasare linii drepte şi curbe, instrumente de trasare a 17-21 XI
figurilor geometrice de baza (dreptunghi, elipsa).
 Atribute de culoare, grosime linie 24-28 XI
 Operaţii de selecţie în vederea prelucrării. Operaţii de rotire,
deplasare, deformare a unei imagini selectate. 1-5 XII
 Salvarea imaginii în diferite formate
 Evaluare sumativă
1.2, 2.1 1 8-12 XII

1
Nr. Competenţe Conţinuturi Nr Obs
Unităţi de învăţare Săptămâna
crt. specifice ore
 Obiecte grafice primare în programele de procesare de text 15-19 XII
învăţate (Microsoft Word sau PowerPoint: linii, dreptunghiuri, 20.12.2014 –
elipse). 4.01.2015 – Vacanța
------------------------------------------------------------------------------ de iarnă

Prelucrări asupra  Forme predefinite (shapes) 5-9 I


2.2. 3
obiectelor grafice în  Controlul asupra dimensiunii, tipului de linie, culorii, poziţiei
3 faţă de text sau faţă de alte obiecte
programele de
procesare text  Gruparea obiectelor. Prelucrări asupra unui grup de obiecte. 12-16 I
Poziţionarea obiectelor grafice în raport cu textul.
 Utilizarea obiectelor grafice din exterior şi modificarea
acestora: contrast, luminozitate, nivel de culoare
 Evaluare sumativă
2.2 1 19-23 I
 Formate audio. Caracteristici.
 Formate audio-video
26-30 I
1.3. ------------------------------------------------------------------------------ 2 ------------- 31 I – 8 II – Vacanță
Formate audio -  Tipurile WAV, WMA, MID, MP3 etc. Descriere şi 9-13 II intersemestrială
4
video caracteristici principale
 Tipurile MPEG, AVI etc.
 Evaluare sumativă
1.3 1 16-20 II
 Înregistrarea şi redarea sunetelor 23-27 II
 Tehnicile mono şi stereo
 Salvarea în diferite formate 2-6 III
Operaţii de  Controlul volumului, frecvenţei etc.
1.4. 3
prelucrare audio -  Realizarea mixajelor
5  Aplicarea efectelor speciale (ecou, digital etc.) 9-13 III
video
 Operarea cu fişiere audio-video
 Selecţia, decuparea şi copierea secvenţelor
 Evaluare sumativă
1.4 1 16-20 III

2
Nr. Competenţe Conţinuturi Nr Obs
Unităţi de învăţare Săptămâna
crt. specifice ore
 Instrumente audio simple (de exemplu, Sound Recorder –
Microsoft Windows)
23-27 III
 Configurarea sistemului audio (placă de sunet, difuzoare,
microfon)
 Funcţii specifice de înregistrare şi redare a sunetelor: 6 – 10 IV –
30 III-3 IV
înregistrare, pauză, poziţionare, redare Săptămâna Altfel
-------------
---------------------------------------------------------------------------
Editarea şi
 Operaţii de selecţie în vederea prelucrării 11 IV-19 IV –
prelucrarea 3.1. 3.2. 7 20-24 IV
6  Salvarea sunetelor în diferite formate Vacanța de primăvară
fişierelor audio 27 IV-30 IV
 Gestiunea fişierelor audio
 Selecţia unor segmente. Copierea şi mutarea. Mixarea
4-8 V
informaţiilor din diferite fişiere
11-15 V
 Aplicarea unor efecte speciale de temporizare, volum, de ecou,
vibraţie etc.
18-22 V
 Analiza bruiajelor. Controlul frecvenţei în vederea eliminării
unor bruiaj.
3.1, 3.2  Evaluare sumativă 1 25-29 V
Editarea şi  Instrumente de captură audio-video
3.2. 2-5 VI
prelucrarea  Selecţii, decupări, mutări şi copieri de secvenţe 2
7 8-12 VI
fişierelor video  Comprimarea fişierelor audio-video
3.3  Evaluare sumativă 1 15-19 VI

Competenţe specifice asociate unităţilor de învăţare:

1.1. Utilizarea formatelor grafice


1.2. Deprinderea tehnicilor de prelucrare Grafică
1.3. Utilizarea formatelor audio şi audiovideo
1.4. Deprinderea tehnicilor de prelucrare audio
2.1. Utilizarea funcţiilor grafice ale aplicaţiilor grafice studiate în clasa a IX-a
2.2. Utilizarea aplicaţiilor de birotică învăţate în vederea dezvoltării unor funcţii grafice a acestora
3.1. Utilizarea aplicaţiilor audio ale sistemului de operare
3.2. Utilizarea aplicaţiilor de prelucrare audio specializate (de exemplu, Wave Editor)
3.3. Utilizarea aplicaţiilor de prelucrare audio-video specializate (de exemplu, VirtualDub, WebCam software, WinDvdCreator etc.)

S-ar putea să vă placă și