Sunteți pe pagina 1din 8

COLEGIUL TEHNIC DECEBAL

Drobeta Turnu Severin

Proces verbal
Nr. ………………../03.oct.2012

Încheiat azi- 3 oct.2012- în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor clasei a XI-a C de


la Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin.

Tematica şedinţei:

 Precizarea componenţei corpului profesoral al clasei şi structura anului şcolar; Orarul


clasei, manuale şcolare
 Analiza situaţiei şcolare 2011-2012
 Rezultatele evaluărilor naţionale – necesitatea de a învăţa şi de a depune efort
intelectual;
 Precizarea responsabilităţilor în clasă, obiectivele activităţii educative, sarcinile
dirigintelui şi ale părinţilor, acord parteneriat şcoală - familie;
 Alegerea comitetului de părinţi al clasei;
 Tematica orelor de dirigenţie
 Prezentarea Regulamentul de ordine interioara – propuneri din partea părinţilor pentru
ROI;
 Completarea fişei individuale a elevului cu datele legate de familie, numai în cazul în
care au intervenit modificări şi la elevii veniţi prin transfer;
 Bani de liceu, burse medicale şi alte burse, Euro 200;
 Prezentarea pliantului cabinetului de consiliere psihopedagogică;
 Promovarea Clubului Impact Decebal – activităţi extraşcolare, educaţie nonformală;
 Promovarea centrului de CETĂŢENIE ACTIVĂ şi a proiectelor desfăşurate în şcoală –
PIC, Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare, Model de consiliere centrat pe
consilierea şi educarea carierei elevilor şi VIA-Vocaţie. Interese. Autocunoaştere şi
dezvoltare, caravana Carierei
 Precizare concursuri Juvenes Translatores, Agis pour tes droits
 Puncte de vedere ale părinţilor – sugestii, nemulţumiri, aprecieri
 Temă de autocunoaştere pentru acasă – „Blazonul meu”. Prezentarea cerinţelor temei
pornind de la ideea că la clasă doar trei elevi au reuşit să finalizeze cerinţa.
 Precizări ale Asociaţiei de Părinţi ProDecebal şi ale direcţiunii liceului - şedinţa cu părinţii
reprezentativi pe şcoală – 10 octombrie 2012

Prof. diriginte,

Liliana Ionescu

Proces verbal, şedinţa cu părinţii, 03.octombrie 2012


COLEGIUL TEHNIC DECEBAL
Drobeta Turnu Severin

Comitetul de părinţi a făcut următoarele alegeri:

- preşedinte al comitetului de părinţi :..................................................................................


- membri : .............................................................................................................................
….………………………………………………………………………………..

La şedinţă au participat următorii părinţi:

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Prof. diriginte,

Liliana Ionescu

Proces verbal, şedinţa cu părinţii, 03.octombrie 2012


COLEGIUL TEHNIC DECEBAL
Drobeta Turnu Severin

CONSILIRE ŞI ORIENTARE, Clasa a XI-a,


teme propuse în comisia metodică a diriginţilorechipa a propus:
2012-2013

Prelucrare ROI
Analiza SWOT - autocunoaştere
Planuri de viitor şi viabilitatea lor în
societate
Fereastra JOHARI
Portret de negociator - tehnici de reyolvare
a unui conflict
Un om informat este un om puternic
Test de supravieţuire
CV personal
Drepturi şi obligaţii ca cetăţean european
Modele de viaţă, modele de carieră
Comportamente de risc pentru sănătate
Alcoolul, drogurile şi calitatea vieţii
Sursele de stress din viaţa de zi cu zi
Analiza situaţiei şcolare

Proces verbal, şedinţa cu părinţii, 03.octombrie 2012


COLEGIUL TEHNIC DECEBAL
Drobeta Turnu Severin

Tabel cu propunerile părinţilor pentru Regulamentul de ordine


interioră, cât şi propuneri pentru temele la ora de

Consiliere şi orientare, 2012-2013

Nr.crt. Propuneri teme


Propuneri ROI
Părinte Consiliere şi orientare

Proces verbal, şedinţa cu părinţii, 03.octombrie 2012


COLEGIUL TEHNIC DECEBAL
Drobeta Turnu Severin

Propuneri, sugestii şi/sau aprecieri ale părinţilor elevilor claseia XI-a C

vizavi de activităţile didactice şi educative

Nr.crt. Propuneri activităţi


Propuneri, sugestii sau aprecieri
Părinte educative

Proces verbal, şedinţa cu părinţii, 03.octombrie 2012


COLEGIUL TEHNIC DECEBAL
Drobeta Turnu Severin

Angajament,

Nr. ………………../03.oct.2012

Următorii părinţi consimt prin semnătură să ţină legătura cu şcoala, lunar, şi cu


profesorul diriginte pentru a fi la zi cu starea disciplinară şi efortul intelectual şi fizic
depus de elev în anul şcolar 2012-2013.

De asemenea, părinţii au oportunitatea să acceseze o bază de date cu informaţii


legate de progresul şcolar al elevului pe grupul de discuţii al elevilor clasei XIC.

Părinte- Nume şi prenume Elev – Nume şi prenume Semnătura părinte

Proces verbal, şedinţa cu părinţii, 03.octombrie 2012


COLEGIUL TEHNIC DECEBAL
Drobeta Turnu Severin

Părinte- Nume şi prenume Elev – Nume şi prenume Semnătura părinte

Prof. diriginte, Liliana Ionescu

Proces verbal, şedinţa cu părinţii, 03.octombrie 2012


COLEGIUL TEHNIC DECEBAL
Drobeta Turnu Severin

Director,

Prof. Vasile Busuioc

Proces verbal, şedinţa cu părinţii, 03.octombrie 2012

S-ar putea să vă placă și