Sunteți pe pagina 1din 19

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

CLASA a II-a
AN ŞCOLAR 2021-2022

Școala Primara Bustuchin Nr.2


Prof.înv.primar: Dirnu Ramona Maria
Semestrul I: 14 săptămâni
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni din care 1 săptămână „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
Total an şcolar predare-învăţare-evaluare: 34 săptămâni;

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CLR - 6 ore pe săptămână (* 1 ora lectură)


MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI MEM - 5 ore pe săptămână
DEZVOLTARE PERSONALĂ DP - 1 oră pe săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM - 2 ore pe săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE AVAP - 2 ore pe săptămână
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT EFS - 2 ore pe săptămână
RELIGIE - 1 oră pe săptămână
LIMBA ENGLEZĂ - 1 oră pe săptămână

1
MANUALE UTILIZATE LA CLASA II:
1.Comunicare în limba română , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Ed.Didactică și Pedagogică,București, 2018
2. Matematică și explorarea mediului , clasa a II-a, Constanța Bălan,Corina Andrei, Cristina Voinea, Nicoleta Stan, Editura Didactică și
Pedagogică,București, 2018
3. Arte vizuale și abilități practice , Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, Ed.Litera, București, 2015 (partea I și partea a II-a)
4. Muzică și mișcare, Alina Perțea, Dumitra Radu Ed.Aramis, București, 2016 (partea I și partea a II-a)
5. Dezvoltare personală , C. Cuciinic, Ed. Aramis, 2015 (partea I și partea a II-a)

Planificarea are la bază următoarele documente școlare:

 Structura anului scolar 2018/ 2019 aprobată prin OMEN nr.3220/ 19.02.2018

 Planul- cadru de învăţământ pentru învăţământul primar aprobat prin OMENCS nr.3371 din 12 martie 2013
 Programele școlare aprobate prin OMEN nr 3418/ 19.03.2013

* Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ,Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 3418/ 19.03.2013
* Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI ,Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin
al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
* Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE,Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului
Nr. 3418/19.03.2013
* Programa şcolară pentru MUZICĂ ŞI MIŞCARE, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
* Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministruluiNr.
3418/19.03.2013
2
SEMESTRUL I
Nr. Unități tematice Disciplina Competențe Conținuturi Nr. Săpt.
crt. specifice ore
1. Bine te-am regăsit 1.1. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea 12 2săpt.
CLR
dragă școală! 1.2. competenţelor clasei I I –II
1.3. ● Cartea
2.3. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi 13-
2.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 24.09.2021
3.1. ● Alfabetul limbii române
3.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
4.1. Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
4.2. ● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
Ziua cand toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iasi
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă Jurnalul unei
poveşti
● Evaluare iniţială
1.1. ● Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea competenţelor 10
MEM
1.2. clasei I
1.3. Numere naturale de la 0 la 100.
1.4. Recunoaștere,formare,citire,scriere
2.1. Numere pare-impare.
2.2. Compararea,ordonarea și rotunjirea numerelor naturale0-100
3.1. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
3.2. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
4.1. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
5.1. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de adunare/scădere
5.2. Natura, prietena mea
6.1. ● Evaluare iniţială
6.2.

3
1.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de 2
DP ceilalţi
2.3  Eu si ceilalti – “Amintiri din vacanță”
Eu,familia și prietenii
Eu,colegii și vecinii
 Cum arată oamenii
MM 1.4. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual; Legătura 4
2.1. dintre text şi melodie; mişcări sugerate de text; dansul
3.1. ● Timbrul
3.2. Sunete din mediu înconjurător
1.1. ● Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru; 4
AVAP 2.2. caracteristici observabile ale acestora
2.3. ● Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi crea
2.5. obiecte/desena, picta sau modela
● Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al semnelor. Litere şi
cifre
● Evaluare
2. Școala și cartea, 1.1. Textul.Titlul. Autorul.Alineatele. Transcrierea 18 3 săpt.
CLR
doi prieteni 1.2. Comunicarea orală. Dialogul III- V
adevărați 1.4. A se prezenta, a prezenta pe cineva 27.09-
2.2.  Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog 15.10. 2021
2.3. Ascultarea si respectarea opiniei celuilalt
3.1. Formarea unei solicitari
4.1. ● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Despărţirea cuvintelor în silabe
Texte support
“Luchi”, Otilia Cazimir
,,Cartea de Piatră”, după Vladimir Colin
Recapitulare – În căutarea comorii
Evaluare sumativă – Ce știu? Cat știu? Cum știu?
La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
Numerele naturale de la 0 la 1000 15
MEM
 Formarea, citirea si scrierea numerelor naturale până la 1000.
Numere pare, numere impare. Forme de relief
 Compunerea și descompunerea numerelor naturale.
4
 Compararea și ordonarea numerelor naturale în concentrul 0-
1000. Medii de viață din țara noastră

 Poziția numerelor naturale pe axa numerelor. Estimarea,


aproximarea, rotunjirea numerelor naturale.Alte medii de
viață
 Condiții generale și nevoi de bază ale viețuitoarelor: aer,
apă, hrană;

RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare;

1.1 Eu și ceilalți 3
DP
1.2 Noi... fetele și băieții
2.1 Frumusețea vârstelor
2.3 Cum ne îmbrăcăm?
MM 1.4 Sunete muzicale vocale 6
2.1 Sunete muzicale instrumentale
3.1 Recapitulare
3.2 Evaluare
1.1 Materiale și instrumente 6
AVAP
2.2 Oamenii comunică
2.3 Litere și cifre
2.5 Evaluare
3. Toamna, doamnă 1.1. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18 3 săpt.
CLR
ruginie 1.2. Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină VI-VIII
1.3. Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea opiniei
1.4. celuilalt vorbitor. 18-5.11.
2.1. Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea 2021-
2.2. ● Textul narativ Vacanță
2.3. Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului oral. înv.
2.4. Descrierea unui personaj primar
3.1. Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un 25-29.10.
3.2. ● Texte suport: 2021
5
3.3. Ciuboțelele ogarului, Călin Gruia
3.4. Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil Gârleanu
4.1. ● Recapitulare Călător în țara poveștilor
4.2. ● Evaluare sumativă
4.3. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.4. Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0- 15
MEM
1.5. 1000, fără trecere peste ordin
1.6. ● Modalități de numărare. Nevoi de bază ale viețuitoarelor și
3.1. plantelor;
3.2. ● Compunerea și descompunerea numerelor naturale.
4.1. Reproducerea și creșterea viețuitoarelor;
4.2.  Adunarea și scăderea numerelor naturale mai mici decât 1000,
5.1. 5.2. fără trecere peste ordin
 Proprietățile adunării. Probleme care se rezolvă printr-o
singură operație;
 Proprietățile adunării. Probleme care se rezolvă prin două
operații;
 Scăderea numerelor naturale în concentrul 0 - 1000, fără
trecere peste ordin;
 Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000,
fără trecere peste ordin;
 Proba adunării. Proba scăderii.
 Anotimpuri. Compunere și rezolvare de probleme.

Recapitulare.
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

1.1 Eu și ceilalți 3
DP
1.2 Fiecare este unic

6
2.1 Suntem diferiți
2.3 Recapitulare
Iată ce am învățat!
MM 1.1; 1.2 Jucării instrumentale 6
1.3; 1.4 Jucării muzicale din materiale naturale și reciclabile
2.1; 2.3 Orchestra de jucării muzicale
3.1; 3.2 Recapitulare
3.33.4 Evaluare
1.2 Familia mea 6
AVAP
2.1 Casa mea
2.2 Locul unde mă joc
2.3 2.4 Evaluare
4. Familia, leagănul
CLR
1.1.  Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul 17 3 sapt.
copilăriei 1.2.  Asezarea in pagina caietului a textului scris in versuri in
1.3. versuri
1.4. Povestirea unor intamplari trăite sau observate IX-XI
2.1.  Transcrierea unui text în versuri
2.2.  Poezii despre universul copilăriei 08-26.11.
2.3.  Dialoguri despre familie și locuință 2021
2.4.  Descrierea unei persoane
3.1.
 Scrierea imaginativă după un șir de imagini
3.2.
 Texte suport
3.3.
”Mama”,după Panait Cerna
3.4.
”Bunica”, de Stefan Octavian Iosif
4.1.
• Recapitulare. Noi și cuibul parintesc
4.2.
Evaluare sumativă
4.3.
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.4. Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0- 14
MEM 1.5.
1.6. 1000 cu trecere peste ordin
3.1.  Adunarea cu trecere peste ordinul unităților.Corpul omenesc
3.2. -menținerea stării de sănătate.
4.1.  Adunarea numerelor naturale în concentrul 0-1000 cu trecere
4.2.
5.1. peste ordinul zecilor
7
5.2.  Adunarea numerelor naturale în concentrul 0-1000, cu trecere
peste ordinul unităților si al zecilor.Alimentație sănătoasă și
reguli de igienă.
 Prevenirea și tratarea bolilor. Organizarea datelor în
tabele.
 Scăderea numerelor naturale 0-1000, cu împrumut la ordinul
zecilor
 Scăderea numerelor naturale 0-1000, cu împrumut la ordinul
sutelor
 Scăderea numerelor naturale 0-1000, cu împrumut la ordinul
zecilor si al sutelor
 Universul. Planetele sistemului solar. Scăderea numerelor
naturale în concentrul 0-1000, cu trecere peste ordin;
 Ciclul zi-noapte, Organizarea și reprezentarea datelor: tabele,
grafice;
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare;

DP 1.3. Vreau o viaţă sănătoasă – Igiena personală (norme de igienă în 3


2.3. contexte variate)
Sunt curat și îngrijit
Igiena sălii de clasă
Reguli de igienă acasă
Importanța normelor de igienă pentru sănătate și învățare
Importanța normelor de sănătate pentru relațiile cu ceilalți
Recapitulare

MM 1.1; 1.2 Ritmul 5


1.3; 1.4 Sunetul lung, sunetul scurt
2.1; 2.3 Marcarea structurilor ritmice
3.1; 3.2 Audiția interioară. Improvizația ritmică spontană
3.3 Recapitulare
3.4 Evaluare

8
1.1 Povești despre curcubeu 5
AVAP
1.2 Cu umbrela prin ploaie
2.2 Curcubeul nostru
2.3 2.4 Evaluare
5. ● Povestirea orală a unui fragment de text 18 3 sapt.
CLR
1.2. ●Propoziția. Enunțul. Intonarea propozițiilor
Vin sărbătorile ! 1.3. Semnul intrebarii?Punctul. Semnul exclamarii! XII-XIV
2.3. ● Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p sau b 29-22.12.
3.1. ● Intonarea propozițiilor 2021
3.2. ● Formularea răspunsurilor la întrebări.
4.1. ● Scrierea funcțională. Felicitarea. Cuvinte cu inteles asemănător
4.2. Texte suport
4.3. ,,Vreau sa traiesc printre stele, după V.Eftimiu
,,Colindatorii(fragment), de G.Coșbuc
Recapitulare: La colindat
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
2.1. Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-100 (I) 15
MEM 2.2.  Legătura dintre adunarea repetată de termeni egali și
3.1.
3.2. înmulțire;
4.1.  Înmultirea cand unul dintre factori este 2. Proprietățile
4.2. înmulțirii;
5.1.  Înmulțirea când unul dintre factori este 3 sau 4. Pământul,
5.2.
alcătuire;
 Înmulțirea când unul dintre factori este 5 sau 6. Proprietățile
înmulțirii;
 Înmultirea cand unul dintre factori este 7, 8, 9. Proprietățile
înmulțirii;
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare;

9
2.1. Dezvoltare emoțională socială 3
DP
2.2. Relațiile cu ceilalți. Prietenia
2.3. Cum relaţionez? – Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte
familiare
Știu să-mi fac prieteni
Îmi pasă de ceilalți
Respectă și vei fi respectat
Recapitulare
Iată ce am învățat!
MM 1.3 Melodia 6
1.4 Sunete înalte, sunete joase
2.1 Mersul melodiei
2.2 Strofa și refrenul
3.1 3.4 Colinde
1.2 Ninge 6
AVAP
1.3 Omul de zăpadă
2.2; 2.3 Obiceiuri de iarnă
2.5; 2.6 Evaluare
SEMESTRUL al II-lea

6. Farmecul iernii 1.1. ● Recapitulare 18 3 săpt.


CLR
1.2. Povestirea orală a unui text
1.3. Povestirea unor întâmplări observate XV-XVII
1.4. Reguli ale discursului oral
2.3. Pronunția clară și corectă 10.01-
3.1. Virgula 28.01.
3.2. ● Textul nonliterar/informativ 2022
3.4. Descrierea unui fenomen
4.1. Propoziția
4.2. Cuvântul
Silaba
Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa
Scrierea imaginativă după ilustrație
Texte suport
Iarna, după M.Sadoveanu

10
Fiecare fulg de nea e unic, după Justin Pollard
Recapitulare Crăiasa Zăpezii
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.5. Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-100 (II) 15
MEM
1.6.
5.2. • Inmultirea cand unul dintre factori este 1, 0 sau 10. Forțe
3.1. exercitate de magneți. Experimente;
3.2.  Proprietatile înmultirii;
 Ordinea efectuării operațiilor;
 Forșa magnetică - aplicație.
 Probleme care se rezolva prin operații diferite;

RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare;

2.1 Comunicare eficientă – elemente de ascultare activă: contact 3


DP
2.2 vizual, postură, voce (intonaţie, accent
2.3 Mesajul corpului
Ascultarea activă – vocea
Recapitulare
Iată ce am învățat!
MM 1.3 Melodia 6
1.4 Genuri muzicale
2.1 2.2 Folclorul copiilor
3.1 3.4 Recapitulare
Evaluare
2.1 Piatră 6
AVAP
2.3 Lemn
2.4 Plastic
2.5 Recapitulare
Evaluare
11
7. Învățăm să CLR 1.1. ● Dialogul 18 3 săpt.
ne 1.2. Dialogul în situații concrete
comportăm 1.3. Formularea de întrebări și răspunsuri XVIII-XX
1.4. Povestirea orală a unui text citit 31.01-
1.5. A cere și a da informatii 18.03.
1.6. ● Două puncte 2022
3.1. Repovestirea unei întamplari citite
3.2. Scrierea pe liniatură dictando
4.1. Cuvinte cu înțeles opus
4.2. Texte suport
5.1. Ce baiat!, după Octavian Pancu-Iasi
5.2. Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis
61. ● Recapitulare Despre prietenie
6.2. ● Evaluare sumativă
6.4. Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM . Împărțirea cu rest 0 a numerelor în concentrul 15
1.5. 0-100 (I)
1.6.  Scăderea repetată și legătura ei cu împărțirea;
2.2.
 Legătura dintre înmulțire și împărțire. Electricitate - corpuri
3.1.
și materiale care conduc electricitatea.
3.2.
 Împărțirea - operația inversă înmulțirii
5.2.
 Împartirea la 2;
 Împartirea la 3;
 Împartirea la 4;
 Împartirea la 5;
 Împărțirea la 6;
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare;

12
2.1. Emoţiile noastre - emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, 3
DP
2.3. furie) exprimate în comportamente
Starea de bine-Bucuria
Bucuria alungă tristețea- Tristețea
Nu te împrieteni cu frica!- Frica
Păstrează-ți calmul!- Furia
Recapitulare
MM 1.1 Interpretarea 6
1.3 Nuanțe
1.4 Cântec vesel, cântec trist
2.1 Procedee armonico-polifonice: solist, cântare în lanț, dialog
2.2 muzical, grupe alternative
Recapitulare
Evaluare
1.2 Muzica, pasiunea mea 6
AVAP
2.2 Instrumente muzicale de jucărie
2.3 Evaluare
8. Călător pe CLR 1.1. ● A formula o idee A identifica un obiect/un loc/o persoană. 18 3sapt.
aripile 1.2. Desparțirea în silabe la capăt de rând
imaginației 1.3. Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit XXI-XXIII
1.4. ● Acordul în număr și gen
1.5. Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o 21.02-
1.6. Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate 11.03.
3.1. ● Texte suport: 2022
3.2. Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov
4.1. Vrajitorul din OZ, după Lyman Frank Baum
4.2. ● Recapitulare
5.1. Hoinărind prin Țara Minunilor
5.2. ● Evaluare sumativă
61. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.2. ● La pas!Un pas mai sus!
6.4. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 1.5. Împărțirea cu rest 0 a numerelor în concentrul 0-100 15
1.6. (II)
5.2.  Împartirea la 7
13
3.1.  Împartirea la 8
3.2.  Împărțirea la 9
4.1.  Cazuri speciale de împărțire. Proba înmulțirii. Proba
4.2. împărțirii.
 *Ordinea efectuării operațiilor. Exerciții cu paranteze rotunde.
 EXPERIMENT - realizarea unui circuit electric simplu;
 Probleme care se rezolvă prin operații diferite;
 Fracții 1/2(jumătate/doime), 1/4(sfert, pătrime), fracții
echivalente1/2=2/4;
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare;

2.1. Dezvoltare emoțională socială 3


DP
2.2. Relațiile cu ceilalți. Prietenia
2.3. Cum relaţionez? – Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte
familiare
Știu să-mi fac prieteni
Îmi pasă de ceilalți
Respectă și vei fi respectat
Recapitulare
Iată ce am învățat!
MM 2.3 Cântare vocală 6
3.1 Poziția, emisia, tonul, semnalul de început, dicția,
3.3 sincronizarea
3.4 Cântare vocală în colectiv
Cântare vocală în grupuri mici
Cântare vocală individuală
Recapitulare
Evaluare
2.1 Frunze 6
AVAP
2.2 Flori
2.3 Fructe
2.4 2.5 Evaluare
Bun venit, CLR 1.1. ● Sunelele limbii române 24 4 săpt.
14
9. primăvară! 1.2. ● Vocale şi consoane
1.3. ● Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete: oa, ea, ia, XIV-
1.4. ie, ua, uă XXVII
1.5. ● Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au
1.6. ● Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir de întrebări 14.03-
3.1. ● Texte suport: 07.04
3.2. Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu 2022
4.1. Buburuza, după Eugen Jianu
4.2. Textul informativ
5.1. Scrierea funcțională. Biletul.
5.2. Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare
6.1. Afișul
6.2. Scrierea cuvintelor care contin litera x
6.4. ● Text suport:
Cheile, după T.Arghezi
Întâlnire în lumea căților

● Recapitulare. File din cartea naturii


● Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM Unitati de masura 20
1.5.  Măsurarea timpului: unități de măsură, instrumente de
1.6. măsurare;
3.2.  Măsurarea lungimii: unități standard, instrumente de
4.2. măsurare;
5.2.  Unități de măsură pentru capacitate: litrul, mililitrul;
 Masa corpurilor: unități și instrumente de măsură;
 Banii: leul, euro. Monede și bancnote.
 Intensitatea și tăria sunetului
 CONSOLIDARE:
 Aflarea numărului necunoscut
 Ordinea efectuarii operațiilor
Probleme care se rezolvă prin una sau mai multe operații
15
Medii de viață
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare;

2.2. Învăţ cum să învăţ – Abilităţi şi atitudini de învăţare 4


DP
3.1. (condiţiile învăţării: factori favorizanţi /resurse, factori de
3.2. stres/ obstacole, instrumente, persoane, context)
Ce mă ajută să învăț
Uneori am nevoie de ajutor
Recapitulare
MM 1.1 Cântare instrumentală 8
1.3 Percuția corporală diversă
2.1 Cântarea cu acompaniament
Recapitulare
Evaluare
1.3 Familia Miau 8
AVAP
2.2 Fluturi
2.3 2.5 Evaluare
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL ,,SĂ ȘTII MAI
MULTE, SĂ FII MAI BUN”08 -14 APRILIE 2022
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ- 15 - 29 APRILIE 2022

10. CLR 1.1. RECAPITULARE 18 3 săpt.


Copilăria cea 1.2. ● Alfabetul limbii române
mai frumoasă 1.3. ● Grupurile de litere XXIX-
vârstă 1.4. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate XXXI
1.5. Aşezarea textului în pagină
1.6. Textul literar. Textul nonliterar
3.1. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală 02.05-
3.2. ● Scrierea funcţională 20.05.
4.1. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare 2022
4.2. Felicitarea. Afişul
5.1. ● Ortografia
16
5.2.  Proiect – Proiectul meu din clasa a II-a
 În lumea cărţilor
 Lectură: Întâlnire în lumea cărților
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 3.2. Figuri și corpuri geometrice. 15
3.2. • Figuri plane-pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, semicerc
6.4. • Axa de simetrie.
4.2. • Corpuri geometrice-cub, cuboid, cilindru, sferă, con
6.1. • Recapitulare. Evaluare
6.2. • Ameliorare. Dezvoltare
6.3. RECAPITULARE
6.4. EVALUARE SUMATIVĂ
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare;

1.3. Timpul din viața noastră 3


DP
2.1. Învăț organizat
2.3. Recapitulare
3.1. Iată ce am învățat!
3.2. Te privesc, te înțeleg
MM 3.1 Mișcarea pe muzică 6
3.2 Dirijatul intuitiv
3.3 Pasul cadențat, marșul
3.4 Recapitulare
Evaluare
1.1 Pești 6
AVAP
2.2 Țestoase de apă
2.3 Caracatițe
2.5 Evaluare
11. Detectivii CLR 1.1. RECAPITULARE FINALĂ 12 2 săpt.
vacanței 1.2. ● Alfabetul limbii române
1.3. ● Grupurile de litere XIV- XV
17
1.4. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
1.5. Aşezarea textului în pagină
1.6. Textul literar. Textul nonliterar 03.06 -
3.1. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală 14.06.
3.2. ● Scrierea funcţională 2019
4.1. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
4.2. Felicitarea. Afişul
5.1. ● Ortografia
5.2.  Proiect – Proiectul meu de vacanţă
61.  În lumea cărţilor
6.2.  Lectură: Întâlnire în lumea cărților
6.4.  Lista lecturilor recomandate
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.1 Recapitulare finală 10
1,2 Numere naturale de la 0 la 1000
1.3
1.4 Adunarea si scăderea numerelor naturale în concentrul 0 -
1,5 1000
1.6 Înmultirea si împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 -
2.2 100
3.1
5.1 Figuri si corpuri geometrice
5.2 Măsurarea cu unităţi standard
6.4 Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe operaţii de
adunare, scădere, înmultire, împărtire
Corpul uman; Plante si animale; Pământul; Universul
Evaluare finală
3.2. Descopăr meseriile 2
DP
3.3. Vreau să devin…
Ce pot face două mâini dibace
MM 3.1 Genuri muzicale – din folclorul copiilor 4
3.2 Recapitulare
3.3 3.4 Evaluare
2.2 La castel 4
AVAP
2.3 Cai și unicorni
2.4 Prâslea cel voinic
18
Personajul ECO
Recapitulare-Evaluare

19

S-ar putea să vă placă și