Sunteți pe pagina 1din 3

Procese verbale

ale ședințelor cu
părinții

( Toate Procesele verbale ale adună-rilor de părinți, se scriu într-un caiet sau
pe foi conform modelului de mai jos)
PROCES VERBAL Nr.

Încheiat astăzi , ................. , în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor clasei a


__
Ordinea de zi cuprinde :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
La şedinţă sunt prezenţi ...... părinţi din totalul de …… , un număr
de ....... lipsind motivat , iar restul de ............ nemotivat .
Discuţii :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal .
Participanţii la şedinţa cu părinţii clasei ……… din data de .....................
Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.