Sunteți pe pagina 1din 42

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Manual măsuri organizatorice în vederea prestării de servicii medicale


pacienților diagosticați COVID-19 aprilie 2021

I. MĂSURI ORGANIZATORICE
Pentru preluarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 Spitalul
Clinic de Recuperare Iași amenajează Tronsonul E din cadrul Secției Clinice
Recuperare Medicală Cardiovasculară conform schiței detaliate în Anexa 1;
Internarea în sector COVID la nivelul etajului 6, tronson E se face numai după:
• obținerea avizului DSP;
• a punctului de vedere ISU privind reamenajarea circuitelor funcționale;
• a notei serviciului tehnic de verificare a instalației electrice pe tronson E, etaj
6, analizând potențialii consumatori;
• reinstruirea personalului din punct de vedere al securității la incendiu;( a se
vedea Anexa 5)
• dotarea tronsonului E, etaj 6 cu senzori detecție concentrație oxigen;
• instruirea personalului privind utilizarea senzorilor de detecție concentrație
oxigen. ( a se vedea Anexa 6);

I.1 Organizarea personalului


➢ Personalul medical și auxiliar care deservește spațiul COVID- tronson E etaj 6 este
asigurat de personalul Secției Clinice Recuperare Medicală Cardiovasculară, personal
din cadrul Secției Clinice Recuperare Medicală Neurologie și a Secției Clinice
Recuperare Medicală Respiratorie. În situația în care completarea schemei de personal
nu poate fi realizată, Serviciul RUNOS propune spre delegare Comitetului Director
personalul necesar desfășurării activității în zona COVID în funcție de personalul
disponibil pe restul secțiilor.
➢ Echipele care deservesc zona COVID sunt formate din:
• 2 medici curanți tura de dimineață ( Secțiile Recuperare Medicală
Cardiovasculară/ Respiratorie, Recuperare Medicală Neurologie);
• 2 medici de gardă Medicină Internă și Neurologie;
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

• 1 asistentă și 1 infirmieră la 6-8 paturi (cel puțin 2 asistente ( 2 infirmiere)/ tură)


cu program 12/24 din cadrul Secțiilor Recuperare Medicală Cardiovasculară,
Recuperare Medicală Respiratorie, Recuperare Medicală Neurologie. ( se
solicită personal de la alte secții de către Serviciul RUNOS în cazul în care
completarea schemei de personal nu poate fi realizată);
• personal zonă non-COVID.

Pentru gestionarea pacienților COVID-19, Spitalul Clinic de Recuperare Iași are


încheiat contract de prestări servicii cu un medic infecționist care colaborează cu medicii
curanți/ de gardă, precum și cu medicul coordonator al zonei COVID în vederea prescrierii
medicației specifice.
În situația necesității utilizării de dispozitive de suport cu presiune pozitivă ( pe mască,
cort, coif, etc.) și aparate de ventilație mecanică noninvazivă, operarea acestor aparate va fi
făcută doar sub coordonarea unui medic în specialitatea ATI, a unui medic cu competență
atestată în terapie intensivă sau a unui medic cu atestat de competență în ventilație mecanică
noninvazivă eliberat în condițiile legii.
!!! Personalul care deservește zona COVID trebuie să fie la nivelul minim de
asigurare a unei îngrijiri adecvate a pacienților pentru a reduce riscul de contaminare și
indisponibilizare pentru ture și pentru a reduce consumul de echipamente de protecție
personal (EPP).
De asemenea, sunt desemnate:
• Coordonator zonă COVID etaj 6 tronson E - Șef secție Recuperare
Cardiovasculară- Prof.Dr. Mitu Florin ( înlocuitor Șef lucrări Dr. Ignat
Bogdan);
• Responsabil stocuri și materiale – Director financiar contabil- Ec. Huțu
Daniela ( înlocuitor Ec. Ghercă Cătălina);
• Gestionar stocuri și materiale: As. Budacă Veronica, înlocuitor Bejenaru
Anca.
• Responsabil stocuri medicamente, materiale sanitare - Farm. Vieru Milica,
înlocuitor Păduraru Doina;
• Responsabil resurse umane: Ec. Axinte Dana ( înlocuitor Ec. Popa Daniela);
• Responsabil tehnic: Ing. Lebădă Dana ( înlocuitor Teh. Zaborilă Liviu);
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

• Responsabil achiziții: Ec. Cozma Monica ( înlocuitor Ec. Niță Mădălina);


• Responsabil ISU: Ing. Brădeanu Vlad;
• Responsabil SSM, PSI: Ing. Covaci Doina.
• Responsabil informare: Ec. Grădinaru Andreea ( înlocuitor Moldovanu Ana
Maria);
Medicul coordonator evaluează necesarul de personal și solicită lunar suplimentarea
cu personal medical: medici, medici rezidenți, asistente, personal auxiliar: infirmiere,
îngrijitoare, brancardieri.

I.2 Organizarea spațiului


Personalul serviciului tehnic reorganizează spațiul în totalitate în cel mai scurt timp
conform Anexei 1.
• Spațiul de lucru amenajat, zonă curată ( spațiu îmbrăcare - schiță Anexa 1) se
dotează cu birou, scaune, 1 frigider, 1 dulap pentru medicamente, 1 dulap
echipamente de protecție, 1 telefon, 1 calculator, 1 imprimantă;
• Căile de acces, precum și toate spațiile se semnalizează fie prin afișe, panouri sau
benzi marcaj podea, zona roșie însemnând zonă murdară, zona albă- zonă curată;
• În spațiul de îmbrăcare/ dezbrăcare se amplasează un afiș cu pașii de urmat;
• La intrarea în spațiul de dezbrăcare se pune un covor de decontaminare/ cuvă cu
soluție dezinfectantă clorigenă;
• În zona de dezbrăcare se trasează marcaje de separare zonă murdară ( locul efectiv
de dezbrăcare / zonă curată ( locul în care se pășeste după dezbrăcare).
• Pentru vizierele sau ochelarii cu utilizare multiplă se instalează în zona de
dezbrăcare o măsuță pe care este așezată o cuvă cu detergent-dezinfectant pentru ca
aceste tipuri de materiale să fie scufundate direct după utilizare în soluția detergent-
dezinfectantă.
• În zona curată a zonei de dezbrăcare se amenajează un spațiu destinat depozitării
echipamentelor de unică folosință ( halat de unică folosință, papuci) necesare în
cazul expunerii echipamentului de spital.
• Alarmarea în caz de necesitate se face de pacienți prin alarmele montate la patul
acestora până la reconectarea instalației de alarmare tronson E. Personalul medical
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

este obligat să informeze pacienții încă de la internare despre modul în care aceștia
pot solicita ajutor în caz de necesitate.
• Resursele din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași: medicamente, materiale
sanitare, materiale de curățenie, echipamente de protecție, aparatură medicală -
concentratoare, injectomate, monitoare, etc se alocă cu prioritate zonei COVID
tronson E, etaj 6.
Activitatea în zona non Covid se reduce conform Ordinului 434/2021.

II. CIRCUITUL PERSONALULUI

Personalul medical desemnat să deservească zona COVID Etaj 6, tronson E:


II.1 La intrare:
• personalul medical folosește intrarea corp Administrativ utilizând obligatoriu la
intrare și la ieșire cartelele securizate pe circuitul:
INTRARE / IEȘIRE – CORP ADMINISTRATIV
↓ LIFT ↑
↓↑
VESTIAR PERSONAL(ETAJ VIII)
↓ LIFT ↑
↓↑
SECȚIE

• se schimbă în echipamentul pus la dispoziție de spital în spațiul vestiar, lâsând


obiectele personale ( telefon, chei, poșetă, laptop, etc.) la nivelul vestiarului;
• merge în spațiul de îmbrăcare (spațiu lucru) unde preia/ predă tura și se
echipează cu echipament personal de protecție corespunzător, pentru a intra în
zona cu pacienți COVID;

II.2 La ieșirea din zona COVID


• înaintea de ieșirea din fiecare salon cu pacienți COVID, personalul medical
dezinfectează mănușile exterioare cu soluție hidroalcoolică 20”;
• la intrarea în spațiul de dezbrăcare personalul va staționa minim 1 minut pe covorul
de decontaminare/ în cuva cu soluție dezinfectantă clorigenă;
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

• personalul dezbracă echipamentul de protecție (EPP) în spațiul special amenajat,(


marcat zonă murdară), urmând cu atenție pașii afișați;
• imediat după dezbrăcare, personalul introduce echipamentele de protecție de unică
folosință în saci de plastic galbeni marcați pericol infecțios- COVID amplasați în
cutii de deșeuri infecțioase;
• imediat după dezbrăcare personalul introduce echipamentele de folosință multiplă,
cum ar fi ochelarii, viziera direct în cuva cu detergent-dezinfectant;
• personalul pășește după efectuarea pașilor anteriori în zona curată, marcată la
nivelul pardoselei;

II.3 Măsurile de precauție necesare a fi luate în eventualitatea unor greșeli/ accidente

Expunere echipament de spital în urma dezbrăcării EPP:


• se dezbracă echipamentul de spital și se lasă pentru a fi colectat în saci galbeni, în
vederea spălării/ dezinfecției acestuia;
• se îmbracă echipamentele de unică folosință aflate în spațiul special amenajat în
zona curată a spațiului de dezbrăcare.

Expunere piele
• se șterge partea contaminată a pielii cu un tifon/ servețele curate;
• se aplică alcool 75% pe piele;
• se lasă să acționeze timp de 3 minute pentru dezinfecție;
• se clătește bine sub jet de apă.

Expunere mucoase precum ochii - se clătește cu ser fiziologic din abundență pentru
dezinfecție;
Expunerea directă a tractului respirator
• se face gargară cu ser fiziologic din plin;
• se introduce un bețișor cu vată în alcool 75%;
• se șterge prin mișcări circulare cavitatea nazală.
Lezionarea cu obiecte ascuțite
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

• se curăță zona lezionată sub jet de apă;


• se aplică dezinfectant cu alcool 3%.

III. CIRCUITUL PACIENTULUI

• Medicul curant/ de gardă de medicină internă cu consultarea prealabilă a medicului


neurolog dă aviz de transfer pacient COVID;
• Circuitul pacientului COVID pentru internare în zona COVID- Tronson E- Secția
Clinică Recuperare Cardiologie este:
Intrare exterioară ATI COVID- hol ATI COVID- Lift mare - etaj 6 tronson E
• Ambulanța este direcționată de către personalul de pază către intrarea exterioară ATI
ORL ( COVID) corp B parter pentru a preda pacientul;
• Medicul de medicină internă/ neurologie are obligația de a anunța:
▪ compartimentul ATI COVID în vederea asigurării circuitului hol ATI
COVID în condiții de siguranță;
▪ liftiera pentru a rămâne cu liftul la nivelul parterului și a asigura
intrările ( dinspre administrativ, ambulator- triaj, rampă);
▪ personal zonă COVID tronson E pentru echipare corespunzătoare și
coborâre în vederea preluării pacientului.

• Medicul de medicină internă/ neurologie împreună cu infirmiera/ brancardierul coboară


cu liftul - traversează holul ATI COVID până la intrarea exterioară pentru a prelua
pacientul.
• După preluare, pacientul este însoțit de medic, infirmieră/ brancardier pe circuit hol
ATI COVID;
• Personalul Compartimentului ATI COVID se asigură că transportul pacientului pe
traseul hol ATI COVID se realizează în condiții de siguranță.
• Liftiera închide intrările dinspre administrativ, ambulator- triaj, rampă;
• La ieșirea din ATI COVID, pacientul împreună cu medicul și infirmiera/ brancardierul
utilizează liftul mare pentru a urca la etajul 6, pentru internarea pacientului în cadrul
tronsonului E.
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

• După efectuarea transportului, personalul ATI COVID asigură curățenia și dezinfecția


pe circuitul ATI COVID.
• După transportul pacientului, liftiera anunță personalul din cadrul Serviciului Primire
Bolnavi pentru curățarea/ decontaminarea atât a tronsonului A în jurul liftului cât și a
interiorului liftului.
• Personalul de la nivelul secției Recuperare Cardiovasculară - zonă non COVID asigură
curățarea, decontaminarea zonei de transport pacienți.
• Pacienții sunt cazați în saloanele amenajate respectându-se distanța de 1m;
• Personalul medical preia documentele pacientului pe care le transmite în format
electronic la Serviciul Primire Bolnavi pentru întocmire FOCG și le depozitează în zona
de îmbrăcare- zona curată.
• Personalul Serviciului Primire Bolnavi întocmește FOCG și anunță pentru preluarea
acesteia personalul de la nivelul secției Recuperare Cardiovasculară - zonă non-
COVID. După preluarea de la Serviciul Primire Bolnavi, predarea primirea FOCG în
zona COVID se face la nivelul ușii de acces tronson E ( zonă curată).
• Depozitarea FOCG se face în zona curată de îmbrăcare, unde se realizează și
completarea acestora cu datele transmise telefonic de personalul din spațiul COVID.

Circuitul pacienților non-COVID pentru internare este următorul:

Intrare principală corp D ( Serviciul primire bolnavi)- Efectuarea triajului


epidemiologic- Testare test rapid antigen la Laborator analize medicale- Spațiu
Igienizare- Ieșire spate hol igienizare- Rampă- Etaj 1- Lift- Etaj 6 Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

IV. ORGANIZAREA ASISTENȚEI MEDICALE PENTRU PACIENȚII


COVID
➢ Personalul medical care deservește zona COVID se concentrează doar pe îngrijirea
pacienților, fiind scutit de orice activitate care poate fi făcută în zona non-COVID.
➢ Informațiile medicale (indicațiile de investigații, temperatură, tensiune, diureză, aport
lichidian, etc.), manevrele efectuate, consumurile de materiale sanitare, medicamente,
materiale de curățenie, dezinfectanți, EPP, starea pacientului, precum și eventualele
urgențe sunt transmise de către personalul medical din cadrul zonei COVID în zona
non COVID- zonă de îmbrăcare ( a se vedea Anexa 1) cu ajutorul telefonului existent
în zona COVID. Transmiterea telefonică se realizează folosind numerele de telefon:
TELEFON ZONĂ CURATĂ: 0742 448 058
ȘI
TELEFON ZONĂ MURDARĂ: 0741 782 034
➢ Medicii curanți sunt nominalizați din cadrul secțiilor Recuperare Medicală
Cardiovasculară, Recuperare Medicală Neurologie, Recuperare Medicală Respiratorie
. Distribuția pacienților este direct proporțională cu resursa umană disponibilă.
➢ Avizul de internare/ externare se dă:
• dimineața de către medicul curant;
• după-amiaza și zile nelucrătoare de către medicul de gardă.
➢ Este responsabilitatea medicului care dă avizul de internare/ externare să completeze
FOCG și documentele de externare a pacientului în colaborare cu coordonatorul zonei
COVID.
➢ Externarea se face:
• în timpul programului de lucru: de secretariatul Secției de Recuperare Medicală
Cardiovasculară;
• în afara programului de lucru: de personalul Serviciului Primire Bolnavi.
➢ Raportarea pacienților se face de fiecare medic curant în parte.
➢ Medicul coordonator al zonei COVID intră în zona roșie însoțit de medicul curant ori
de câte ori este necesar;
➢ Vizita medicală a tuturor pacienților din zona COVID se face:
• dimineața de către unul din medicii curanți;
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

• după-amiaza și zile nelucrătoare de medicul de gardă.


➢ Vizita medicală se face ori de câte ori este nevoie în vederea monitorizării și
recomandării unui tratament adecvat.
➢ Atunci când este posibil, se recomandă ca vizita să se efectueze odată cu internarea de
noi pacienți.
➢ Tratamentul utilizat în tratarea pacienților cu COVID-19 internați în cadrul Spitalului
Clinic de Recuperare Iași va respecta Protocolul de tratament al infecției cu virusul
SARS-CoV-2 PL 106-216 Ed. I, rev. 1, anexă la prezentul manual.
➢ Tratamentul este prescris de medicul curant/ de gardă în colaborare cu medicul
infecționist.
➢ Asistenta medicală care deservește zona COVID își organizează activitatea centrat pe
câte un pacient și nu centrat pe o manevră ( recoltare, tratament) ca de obicei.
➢ Înainte de a se duce la un bolnav, asistenta consultă recomandările specifice acelui
pacient. Apoi aceasta încarcă pe masa mobilă de recoltare/ tratament toate materialele,
medicamentele necesare pentru recoltarea, tratamentul, manevrele specifice fiecărui
bolnav. Masa de lucru trebuie să aibă atașat un recipient pentru colectare deșeuri
înțepătoare/ tăietoare.
➢ Asistenta se deplasează la un pacient cu masa pregătită și va efectua în calup: recoltări,
tratamente, pansamente, etc).
➢ În cazul în care starea unui pacient se agravează se ia legătura cu medic ATI zona
COVID în vederea transferului în ATI COVID din cadrul spitalului sau de la alt spital,
dacă situația o impune.
➢ În situația în care starea unui pacient se amelioreză după 14 zile de internare însă
continuă să necesite îngrijire medicală acesta poate fi transferat pe una din secțiile post
COVID.
➢ În cazul apariției unei situații de urgență pentru pacient, se aplică procedura de urgență
PO 106-108 Acordarea situației de urgență pentru situații medicale cu risc vital;
➢ În cazul pacienților cu comportament agresiv, se aplică procedura PO 106-107
Preluarea și monitorizarea pacienților cu comportament agresiv/ cu
particularități psihocomportamentale/ socioeconomice;
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

➢ În cazul apariției unei situații de urgență ( incendiu, cutremur, etc) se aplică


procedurile PO 111-13 Instrucțiuni, măsuri, evacuare în caz de incendiu, respectiv
PO 111-11 Comportarea și protecția în caz de dezastre, după caz.
➢ În cazul pacienților care necesită suport psihologic, se contactează psihologul
spitalului la nr. de tel: 0762121425
➢ În cazul pacienților care necesită asistență religioasă se ia legătura cu preotul unității
la nr. de tel: 0763644831
➢ În cazul apariției unei situații de urgență pentru personalul aflat în spațiu COVID - zona
roșie ( de natură medicală, pacient agresiv, etc), se alertează fără a părăsi zona COVID
personalul aflat în zona curată ( zona de îmbrăcare) care va interveni în cel mai scurt
timp posibil.
➢ În cazul în care este necesară realizarea de investigații imagistice pentru pacienții
infectați cu COVID-19 se procedează astfel:
• se anunță Laboratorul de Radiologie despre necesitatea efectuării de investigații
radiologice la pacient infectat cu virusul SARS CoV-2;
• după terminarea programului cu pacienții spitalului medicul/ asistentul de la
Radiologie anunță personalul din zona COVID etaj 6 tronson E când pot aduce
pacienți COVID pentru efectuare investigații imagistice;
• personalul din zona murdară, echipat COVID pregătește pacientul pentru
trasport Laborator Radiologie și RETUR ( îl echipează cu mască FPP2, halat
UF, capelină, botoși, mănuși ) și îl însoțește pe următorul circuit:

Ieșire tronson E- Lift- Etaj 1- Hol Explorări funcționale-


Laborator Radiologie și imagistică medicală

• În vederea transportului se eliberează holul, se blochează ușile către tronsoanele


conexe, se interzice accesul în zona de tranzit pe perioada transportului
pacientului COVID către Laborator Radiologie;
• Personalul desemnat de Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală face
dezinfecția terminală pe traseul pacientului ( aparat radiologie, hol, explorări
funcționale, zonă lift);
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

• Personalul de la nivelul secției Recuperare Cardiovasculară - zonă non COVID


asigură curățarea, decontaminarea zonei de transport pacienți.
➢ Pacienții internați care au declarat că sunt fumători curenți ( au fumat în ultimele 7 zile)
sunt informați că este complet interzis fumatul oricărui produs care conține nicotină:
țigarete, trabuc, cigarillos, pipa, țigări electronice, produse din tutun încălzit.
➢ Este interzisă utilizarea oricărui produs ori dispozitiv nemedical sau neautorizat care
funcționează cu flacără deschisă ori închisă sau cu orice modalitate de încălzire în
spațiile în care se folosește orice modalitate de administrare a oxigenului.
➢ Toate tipurile de deșeuri provenite din sectoarele care tratează pacienți cu COVID-19
sunt tratate ca deșeuri infecțioase.
➢ În spațiile în care sunt cazați pacienți infectați cu COVID-19 curățenia și dezinfecția
se efectuează de trei ori pe zi utilizând doar dezinfectanți de nivel înalt.
➢ La externarea unui pacient ( ameliorare/ deces), acesta va fi însoțit de foaia de
observație stocată în zona curată.
➢ Aparținătorii vor fi informați telefonic în legătură cu cazurile severe/ critice și despre
survenirea decesului.
➢ La externarea pacienților, obligatoriu, în spațiul de cazare (salon) se va realiza
dezinfecția de nivel înalt prin nebulizare, urmată de curățenie.
➢ Solicitările de vizitare a pacienților internați în zona COVID tronson E, etaj 6, se
analizează în cadrul unei comisii formată din director medical, medic curant, medic
coordonator zonă COVID, consilier juridic.

!!! Este interzisă intrarea în zona COVID cu telefon mobil personal și purtarea de
bijuterii.
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

V. CIRCUITUL DOCUMENTELOR

➢ Toate actele medicale ( FOCG, plan îngrijire, etc), cu excepția consimțămintelor stau
doar în zona curată- spațiu lucru asistente, spațiu medici;
➢ Consimțământul informat – supraveghere, monitorizare, terapie ( Anexa nr. 2), precum
și Solicitarea pacientului de externare la cerere ( Anexa 3) stau la nivelul zonei COVID
( zona roșie). Consimțămintele și solicitările de externare completate se vor colecta
într-un dosar / cutie dedicate/ă. În FOCG, în spațiul de lucru (zona de îmbrăcare -
curată) se scrie la consimțământ că există completat în zona de izolare. Dosarele/ cutiile
cu consimțămintele și solicitările de externare se arhivează după dezinfectare fără a
mai fi introduse în FOCG specifică.
➢ În situația în care pacientul solicită externarea, iar medicul recomandă prelungirea
izolării, medicul curant/ de gardă informează și solicită la DSP Iași emiterea deciziei
de izolare/ prelungire a izolării prin intermediul aplicației CAPESARO, utilizând
conturile create.
➢ DSP Iași, în termen de cel mult două ore, va emite DECIZIA prin care confirmă sau
infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării, care de asemenea stă în zona COVID
( murdară).
➢ Fiecare medic curant are obligația:
• de a completa fișa de spital pentru toți pacienții pozitivi internați în aplicația
informatică Corona Forms, în primele 12 ore de la internare;
• de a completa pentru pacienții externați în fișa de spital din aplicația Corona
Forms statusul pacientului: vindecat, transferat sau izolat la domiciliu, în
maximum 24 de ore de la externare.
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

VI. CIRCUITUL HRANEI

Producere și împărțire: personal bloc alimentar


Distribuire: recipient de unică folosință

Transport:
• cărucioare de inox destinate alimentelor aflate în antecamera Blocului alimentar
• de către personal bloc alimentar

Circuit: bloc alimentar tronson C parter lift mare destinat în program orar
stabilit etaj 6 tronson E preluare nivel lift etaj 6 a căruciorului de ingrijitoare oficiu
alimentar pentru amplasare porții pe tăvi predare la nivelul intrării în tronson E a tăvilor
către infirmieră.

După distribuirea porțiilor,:


• tăvile sunt dezinfectate prin pulverizare;
• tăvile se predau la nivelul întrării tronson E de la infirmiera din tronson E la
îngrijitoarea din zona non COVID pentru depozitare în oficiu, unde sunt din nou
curățate și dezinfectate;
• resturile alimentare sunt tratate ca deșeuri infecțioase ( sac galben plasați în cutie
de carton);
• cărucioarele cu care a fost transportată masa pacienților cu COVID-19 se
dezinfectează prin ștergere cu detergent dezinfectant.

Transportul se face în intervalul orar stabilit respectând precauțiunile standard.


Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

VII. CIRCUITUL DEȘEURILOR/ LENJERIEI MURDARE

!!!! Toate deșeurile provenite din zone cu pacienți COVID sunt considerate
deșeuri infecțioase

Lenjeria murdară nu se triază și nu se manipulează sub nici o formă. Lenjeria se


manevrează cu atenție.
Colectare - la locul de producere
-de către infirmieră
-în cutii galbene/ sac galben marcate cu data, locația și specificația COVID.

EPP specific zonă COVID ( mască, halat/ combinezon, mănuși, vizieră/ ochelari, capelină,
botoși înalți/ cizme cauciuc).

Transport: după fiecare colectare se închid cutiile/ sacii de către infirmieră ( se depozitează
în spațiul depozit temporar) transport intrare zonă roșie predare în pubela adusă de
infirmiera din zona de depozitare pubele ( zonă curată) la nivelul ușii zonei roșii fără a
atinge exteriorul pubelei transport lift mare destinat tronson C parter spațiu
central de stocare deșeuri .

EPP personal zonă non COVID care efectuează transportul ( mască, halat de unică folosință,
vizieră/ ochelari de protecție, mănuși, capelină, botoși)

Deșeurile înțepătoare
Colectare - la locul de producere
-de către asistenta medicală
-în cutii galbene cu capac, tip găletușă, aflate pe masa de tratamente

Transport - același circuit și echipament de protecție ca în cazul deșeurilor infecțioase

Transportarea deșeurilor se va face în programul orar stabilit, conform „Programului


Circuite Curat/murdar”, respectând precauțiunile standard.
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

VIII. CIRCUITUL PROBELOR DE LABORATOR

Toate probele recoltate pentru investigațiile de laborator sunt considerate ca fiind


potențial infecțioase.
Personalul medical care recoltează probele are obligația de a utiliza EPP adecvat
COVID-19.
1. Probele recoltate etichetate corespunzător sunt introduse de asistentă într-o primă pungă
la nivelul zonei roșii COVID;
2. Asistenta anunță personalul din zona non-COVID pentru ridicarea probelor;
3. Personalul din zona non COVID, echipat corespunzător merge la intrarea în zona roșie
a tronsonului E;
4. La nivelul ușii, asistenta din zona COVID introduce punga cu proba recoltată în a doua
pungă adusă de personalul din zona non COVID fără a atinge cea de-a doua pungă care
se sigilează;
5. Punga se introduce ulterior în cutie de transport în biosiguranță;
6. Cutia se transportă de personalul din zona non COVID la Laboratorul de analize
medicale;
7. Asistenta din zona COVID anunță în prealabil personalul Laboratorului de analize
medicale că urmează predarea unor probe recoltate de la pacient infectat cu SARS CoV
-2.

Întreg personalul care transportă probele trebuie să fie instruit în privința practicilor de
manipulare a probei în condiții de siguranță și a procedurilor de decontaminare.
În vederea asigurării permanenței pentru analizele uzuale menționate în anexa nr. 1.3
la Ordinul 434/2021, se transferă analizorul existent în cadrul Secției Ortopedie Traumatologie
la Secția Recuperare Medicală Cardiovasculară. În cazul necesității efectuării unor analize care
nu pot fi realizată la acest analizor, se utilizează analizorul existent la ATI COVID.
Utilizarea celor 2 analizoare se face de personalul Secțiilor Recuperare Medicală
Cardiovasculară, Secția Recuperare Medicală Neurologie, Secția Recuperare Medicală
Respiratorie.
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

IX. CIRCUITUL MEDICAMENTELOR, MATERIALELOR , LENJERIEI


CURATE

• Materialele sanitare,
• medicamentele,
• dezinfectanții,
• materialele de curățenie,
• echipamentele de protecție personal,
• lenjeria curată
se transportă de la nivelul Farmaciei/ Magaziei de materiale a spitalului/ depozitului
central lenjerie curată de către de către personalul farmaciei / magaziei până la nivelul etajului
6, tronson E zonă COVID de unde le preia infirmiera care deservește zona care le va depozita
în spațiul materiale/ spațiu lenjerie urmând a fi distribuite în funcție de necesități.

Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

X. DECESUL PACIENTULUI INFECTAT CU COVID-19

Măsuri care privesc bolnavul cu COVID-19 în cazul în care prezintă simptome severe
de boală
• medicul curant/ medicul care constată decesul sau un cadru medical desemnat de
acesta va anunța instituția de medicină legală competentă încă din timpul vieții
pacientului care prezintă semne severe de boală dacă se încadrează în cazurile în
care se dispune autopsia medico-legală conform art. 185 din NCPP;
• în situația în care pacientul decedează și există suspiciuni cu privire la decesul
pacientului infectat cu COVID-19 confirmat prin teste de laborator, altele decât
decesul prin acțiunea bolii virale, se va anunța în cel mai scurt timp instituția
medico-legală competentă și organele judiciare pentru dispunerea ridicării
cadravrului și efectuarea autopsiei medico-legale;
• în cazul în care pacientul infectat cu COVID-19 decedează prin acțiunea bolii virale
și nu există suspiciuni în acest sens, autopsia medicolegală a cadavrului nu mai este
necesară și este de evitat din cauza riscurilor posibile în condițiile exercitării
profesiei și de transmitere a bolii infecto- contagioase la personalul medical.

➢ Certificatul medical constatator al decesului va putea fi completat și eliberat de către


medicul curant al pacientului din secția de spital, dacă nu se dispune efectuarea
autopsiei medico-legale.
➢ În cazul decesului se va indica prezentarea la spital pentru ridicarea decedatului în
termen de 24 de ore de la deces, pentru aparținătorii care locuiesc la o distanță mai mică
de 100 km de locul decesului și de maximum 48 de ore dacă aceștia locuiesc la o
distanță mai mare de 100 km sau în situații speciale.
➢ În situația în care în urma comunicării telefonice a acestor condiții, aparținătorul
declară că nu se poate ocupa personal de formalitățile de declarare a decesului în
termenul stabilit (este internat în spital, este în carantină/izolare la domiciliu, suferă de
o afecțiune medicală gravă care îi împiedică deplasarea etc.), va fi îndrumat să trimită,
pe e-mail, whatsapp, fax sau alt mijloc de comunicare la distanță sau chiar printr-o
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

persoană delegată, o declarație semnată pe propria răspundere, la care anexează actul


său de identitate și o delegație pentru o altă persoană sau un reprezentat al unei firme
de pompe funebre care să efectueze identificarea și să ridice decedatul.
➢ Nu este permisă ieșirea aparținătorului din izolare sau carantină pentru identificarea
sau ridicarea decedatului.
➢ Dacă aparținătorul sau delegatul acestuia nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut
anterior, se va elibera certificatul medical constatator al decesului. În această situație,
asistentul social sau o persoană delegată în acest sens din unitatea medicală va anunța
de urgență serviciul social de pe lângă primăria locală și va declara decesul la oficiul
de stare civilă.

Măsuri care privesc transportul decedatului din secția de spital către morgă
➢ Cadavrul persoanei decedate ca urmare a infecției COVID-19 confirmată prin teste de
laborator fără leziuni traumatice, nu se îmbălsămează;
➢ Cadavrul va fi așezat într-un sac impermeabil dublu și ermetic închis cu fermoar și va
fi pulverizat cu produse biocide tip TP22 (pe bază de formol);
➢ Produsele biocide de tip TP2 vor fi folosite pentru suprafețe în concentrațiile și la timpul
de expunere recomandate de producător și specificate pe eticheta produsului.
➢ Cadavrul va fi depus în frigider la morga spitalului în așteptarea derulării procedurilor
specifice medicinei legale, respectiv a familiei pentru identificare.
➢ În situația în care nu există frigider cu posturi separate, se va identifica un spațiu separat
față de restul cadavrelor, care se va dezinfecta după fiecare prezentare.
➢ În cazul în care familia nu vine să ridice cadavrul se vor anunța autoritățile competente
în vederea ridicării și înhumării în cel mai scurt timp.
➢ Transportul cadavrului către morgă de la nivelul secției în care s-a produs decesul se
face în sac închis ermetic. Liftul și targa prin care a fost asigurat transportul cadavrului
din secția spitalului până la frigiderul din morgă vor fi dezinfectate cu produse biocide
de tip TP2 (de suprafețe).

Măsuri care privesc personalul implicat în manipularea cadavrelor în incinta unității


sanitare
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

➢ Personalul care, potrivit atribuțiilor, manipulează cadavrul, îmbrăcămintea și obiectele


contaminate cu secreții ale persoanei decedate și transportă cadavrul către spațiile
special destinate va purta obligatoriu echipament individual de protecție, după cum
urmează:
✓ combinezon complet de protecție din material impermeabil sau material nețesut
rezistent la apă care prezintă și protecție pentru cap sau halat cu mâneci lungi
impermeabile la apă și bonetă;
✓ protectoare faciale: mască cu vizetă, măști chirurgicale și protectoare oculare;
✓ două rânduri de mănuși latex;
✓ cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.
➢ Pentru personalul care manipulează cadavrul sau îmbrăcămintea și obiectele posibil
contaminate cu secreții ale decedatului este obligatorie spălarea mâinilor cu apă caldă
și săpun după fiecare manoperă. Ulterior se va efectua dezinfecția mâinilor cu produse
biocide de tip TP1 destinate dezinfecției mâinilor prin frecare.

Măsuri care privesc aparținătorii decedatului


➢ Echipamentele individuale de protecție pentru aparținătorii decedatului care vor
parcurge procedura de identificare a cadavrului vor fi asigurate cu titlu gratuit de către
Spitalul Clinic de Recuperare Iași;
➢ Aparținătorii decedatului care parcurg procedura de identificare a cadavrului vor purta
obligatoriu echipament individual de protecție de unică folosință, după cum urmează:
✓ halat de unică folosință din material țesut sau impermeabil la apă;
✓ mască facială;
✓ botoși (protecții încălțăminte);
✓ mănuși.
➢ Cel mult două persoane dintre aparținătorii decedatului pot vedea cadavrul numai după
ce îmbracă echipamentul individual de protecție descris anterior. Aparținătorii
decedatului vor parcurge obligatoriu procedura de identificare a cadavrului. În caz de
identificare pozitivă (potrivire) vor semna o declarație – Anexa nr. 4 și se va completa
într-un registru special dedicat.
➢ Personalul implicat în manipularea cadavrului pulverizează produse biocide de tip
TP22 sau soluție de formaldehidă peste cadavru, apoi îl introduce în doi saci rezistenți
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

de vinil, astfel: după fiecare introducere a cadavrului în sac se pulverizează produs


biocid tip TP22 folosind un echipament de pulverizare fină, ulterior acesta se introduce
în sicriu, urmând a se închide și sigila capacul sicriului.
➢ Familia este cea care aduce sicriul în care se pune cadavrul.
➢ Din acest moment și până la înhumare/incinerare sicriul va rămâne închis, fiind
interzisă orice acțiune de deschidere a acestuia.
➢ Înhumarea/Incinerarea se va efectua în cel mai scurt timp disponibil cu sicriul sigilat.
➢ Pentru aparținătorii decedatului care au intrat în contact direct cu cadavrul este
obligatorie spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun urmată de dezinfecția cu produse
biocide de tip TP1 destinate dezinfecției mâinilor prin frecare.

În vederea aplicării corespunzătoare a protocolului privind pacienții COVID-19


decedați, se ia legătura cu medicul anatomo-patolog, Dr. Chirana Alice, la nr. de tel.
0740346511.

Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

XI. RESPONSABILITĂȚI

RESPONSABILITĂȚI MEDIC COORDONATOR ZONĂ COVID

Prof. Dr. Mitu Florin ( înlocuitor Dr. Ignat Bogdan)

1. Organizează și instruiește personalul care desfășoară activitatea în spațiul COVID cât


și cel care desfășoară activitate în spațiul non COVID;
2. Întocmește grafice de lucru;
3. Verifică asigurarea permanenței și continuității în zona COVID:
• 2 medici curanți tura de dimineață;
• 2 medici gardă pentru tura de după amiază și tura de noapte;
• 1 medic specialitatea ATI care asigură operarea apratelor de ventilație mecanică
noninvazivă;
• asistente și infirmiere în funcție de numărul de pacienți cu program 12/24 din
cadrul Secțiilor Recuperare Medicală Cardiovasculară, Recuperare Medicală
Respiratorie, Recuperare Medicală Neurologie.
• personal zonă non-COVID.
4. Sesizează conducerea spitalului dacă constată imposibilitatea asigurării permanenței
personalului în zona COVID;
5. Intră în zona roșie însoțit de medicul curant de câte ori este nevoie;
6. Monitorizează aprovizionarea în zona COVID cu materiale sanitare, medicamente,
echipamente de protecție, dezinfectanți, materiale de curățenie și analizează zilnic
stocurile, anunțând responsabilul cu planificarea stocurilor de la nivelul spitalului Ec.
Huțu Daniela, (înlocuitor Ec. Ghercă Cătălina) și a responsabilului cu medicamentele
și materialele sanitare Farm. Vieru Milica (înlocuitor Păduraru Doina) de eventualele
disfuncționalități;
7. Urmărește utilizarea rațională a materialelor, adaptând resursele umane, materiale în
funcție de numărul de pacienți;
8. Ține în permanență legătura cu conducerea unității - telefonic, SMS, WhatsApp;
9. Anunță conducerea spitalului despre orice accident, incident apărut la nivelul zonei
COVID;
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

10. Urmărește respectarea circuitelor COVID-19 și a interdicției de acces neconform în


cadrul zonei COVID;
11. Urmărește activitatea medicală a personalului din cadrul zonei COVID;
12. Urmărește echiparea corespunzătoare a personalului; personalul va utiliza în
exclusivitate echipament sterilizat pus la dispoziție de spital.

Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

RESPONSABILITĂȚI MEDIC INFECȚIONIST

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Se echipează cu echipamentul de protecție în spațiul destinat îmbrăcării ZONA
CURATĂ;
3. Se îndreaptă spre spațiul COVID, închizând zona;
4. Prescrie, recomandă tratament, investigații, manevre medicale în colaborare cu medicul
curant;
5. Dezbracă echipamentul de protecție în CAMERA DE DEZBRĂCARE amenajată, cu
atenție la modul de dezechipare, respectând toți pașii. Echipamentul de protecție se
pune într-un sac galben / cutie destinat deșeurilor infecțioase. Ochelarii de protecție/
viziera se depozitează în cuva cu soluție clorigenă în vederea decontaminării;

Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

RESPONSABILITĂȚI MEDIC CURANT

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Răspunde la solicitările medicale venite din zona COVID;
3. Se echipează cu echipamentul de protecție în spațiul destinat îmbrăcării ZONA
CURATĂ;
4. Se îndreaptă spre spațiul COVID, închizând zona;
5. Dă avizul de internare/ externare;
6. Face vizita medicală a pacienților;
7. Completează FOCG/ documente de externare în zona administrativă ( zona de
îmbrăcare - curată);
8. Obține consimțământul informat de la pacient, pe care îl lasă la nivelul zonei roșii
COVID într-un spațiu special amenajat;
9. Comunică informațiile medicale personalului prezent în zona curată prin intermediul
telefonului de la nivelul zonei roșii COVD;
10. Completează condica de medicamente;
11. Asigură monitorizarea și terapia pacienților;
12. În cazul apariției unei situații de urgență pentru pacient, aplică procedura de urgență
PO 106-108 Acordarea situației de urgență pentru situații medicale cu risc vital;
13. În cazul pacienților cu comportament agresiv, aplică procedura PO 106-107
Preluarea și monitorizarea pacienților cu comportament agresiv/ cu
particularități psihocomportamentale/ socioeconomice;
14. În cazul apariției unei situații de urgență ( incendiu, cutremur, etc) aplică procedurile
PO 111-13 Instrucțiuni, măsuri, evacuare în caz de incendiu, respectiv PO 111-11
Comportarea și protecția în caz de dezastre, după caz.
15. În cazul pacienților care necesită suport psihologic, contactează psihologul spitalului
la nr. de tel: 0762121425
16. În cazul pacienților care necesită asistență religioasă ia legătura cu preotul unității la
nr. de tel: 0763644831
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

17. În cazul în care starea unui pacient se agravează ia legătura cu medic ATI zona COVID
în vederea transferului în cadrul ATI COVID din cadrul spitalului sau din afara
acestuia, dacă situația o impune.
18. Completează fișa de spital pentru toți pacienții pozitivi internați în aplicația informatică
Corona Forms, în primele 12 ore de la internare;
19. Completează pentru pacienții externați în fișa de spital din aplicația Corona Forms
statusul pacientului: vindecat, transferat sau izolat la domiciliu, în maximum 24 de ore
de la externare.
20. Dezbracă echipamentul de protecție în CAMERA DE DEZBRĂCARE amenajată, cu
atenție la modul de dezechipare, respectând toți pașii. Echipamentul de protecție se
pune într-un sac galben / cutie destinat deșeurilor infecțioase. Ochelarii de protecție/
viziera se depozitează în cuva cu soluție clorigenă în vederea decontaminării;
21. Anunță telefonic aparținătorii în legătură cu cazurile severe/ critice și despre
survenirea decesului.

Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

RESPONSABILITĂȚI MEDIC GARDĂ

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Răspunde la solicitările medicale venite din zona COVID;
3. Se echipează cu echipamentul de protecție în spațiul destinat îmbrăcării ZONA
CURATĂ;
4. Se îndreaptă spre spațiul COVID, închizând zona;
5. Dă avizul de internare/ externare;
6. Face vizita medicală a pacienților;
7. Completează FOCG/ documente de externare în zona administrativă ( zona de
îmbrăcare - curată);
8. Obține consimțământul informat de la pacient, pe care îl lasă la nivelul zonei roșii
COVID într-un spațiu special amenajat;
9. Comunică informațiile medicale personalului prezent în zona curată prin intermediul
telefonului de la nivelul zonei roșii COVD;
10. Completează condica de medicamente;
11. Asigură monitorizarea și terapia pacienților;
12. În cazul apariției unei situații de urgență pentru pacient, aplică procedura de urgență
PO 106-108 Acordarea situației de urgență pentru situații medicale cu risc vital;
13. În cazul pacienților cu comportament agresiv, aplică procedura PO 106-107
Preluarea și monitorizarea pacienților cu comportament agresiv/ cu
particularități psihocomportamentale/ socioeconomice;
14. În cazul apariției unei situații de urgență ( incendiu, cutremur, etc) aplică procedurile
PO 111-13 Instrucțiuni, măsuri, evacuare în caz de incendiu, respectiv PO 111-11
Comportarea și protecția în caz de dezastre, după caz.
15. În cazul pacienților care necesită suport psihologic, contactează psihologul spitalului
la nr. de tel: 0762121425
16. În cazul pacienților care necesită asistență religioasă ia legătura cu preotul unității la
nr. de tel: 0763644831
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

17. În cazul în care starea unui pacient se agravează ia legătura cu medic ATI zona COVID
în vederea transferului în cadrul ATI COVID din cadrul spitalului sau din afara
acestuia, dacă situația o impune.
18. Completează fișa de spital pentru toți pacienții pozitivi internați în aplicația informatică
Corona Forms, în primele 12 ore de la internare;
19. Completează pentru pacienții externați în fișa de spital din aplicația Corona Forms
statusul pacientului: vindecat, transferat sau izolat la domiciliu, în maximum 24 de ore
de la externare.
20. Dezbracă echipamentul de protecție în CAMERA DE DEZBRĂCARE amenajată, cu
atenție la modul de dezechipare, respectând toți pașii. Echipamentul de protecție se
pune într-un sac galben / cutie destinat deșeurilor infecțioase. Ochelarii de protecție/
viziera se depozitează în cuva cu soluție clorigenă în vederea decontaminării;
21. Anunță telefonic aparținătorii în legătură cu cazurile severe/ critice și despre
survenirea decesului.

Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

RESPONSABILITĂȚI ASISTENT MEDICAL

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Se echipează cu echipamentul de protecție în spațiul destinat îmbrăcării ZONA
CURATĂ;
3. Se îndreaptă spre spațiul COVID, închizând zona;
4. Repartizează pacienții în paturile aferente saloanelor;
5. Măsoară parametri vitali: temperatură, tensiune arterială, saturație SO2 și alți parametri
la indicația medicului;
6. Ajută medicul cu orice este nevoie în vederea efectuării consultului;
7. Comunică informațiile medicale personalului prezent în zona curată prin intermediul
telefonului de la nivelul zonei roșii COVID;
8. Recoltează analizele recomandate de medic, le etichetează, le introduce în pungă și
anunță personalul laboratorului și personalul din zonă non COVID;
9. Aplică protocolul terapeutic recomandat de medic, în funcție de situație;
10. Răspunde la orice solicitare a pacientului, după informarea prealabilă a medicului
numai cu echipament de protecție personal destinat;
11. Anunță Laboratorul de analize medicale că urmează efectuarea transportului probelor
recoltate de la pacient infectat cu virus SARS-CoV-2;
12. Utilizează Analizorul de analize transferat în cadrul secției precum și a celui din cadrul
ATI COVID;
13. În cazul apariției unei situații de urgență pentru pacient, aplică procedura de urgență (
PO 106-108 Acordarea situației de urgență pentru situații medicale cu risc vital);
14. În cazul pacienților cu comportament agresiv, aplică procedura PO 106-107
Preluarea și monitorizarea pacienților cu comportament agresiv/ cu
particularități psihocomportamentale/ socioeconomice;
15. În cazul apariției unei situații de urgență ( incendiu, cutremur, etc) aplică procedurile
PO 111-13 Instrucțiuni, măsuri, evacuare în caz de incendiu, respectiv PO 111-11
Comportarea și protecția în caz de dezastre, după caz.
16. Completează planul de îngrijire și condicile de materiale sanitare;
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

17. Verifică stocurile de medicamente, materiale sanitare, materiale de curățenie,


echipamente de protecție, dezinfectanți, furnituri de birou, alte materiale și solicită
reîntregirea acestora în funcție de necesități;
18. Dezbracă echipamentul de protecție în CAMERA DE DEZBRĂCARE amenajată, cu
atenție la modul de dezechipare, respectând toți pașii. Echipamentul de protecție se
pune într-un sac galben / cutie destinat deșeurilor infecțioase. Ochelarii de protecție/
viziera se depozitează în cuva cu soluție clorigenă în vederea decontaminării;
19. Supraveghează și ajută personalul aflat în activitate în vederea îmbrăcării/ dezbrăcării
EPP și sesisează orice deficiență în vederea remedierii acesteia;
20. Anunță telefonic personalul ierarhic superior, medicul epidemiolog despre orice
suspiciune de contaminare a sa.

Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

RESPONSABILITĂȚI INFIRMIERĂ

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Se echipează cu echipamentul de protecție în spațiul destinat îmbrăcării ZONA
CURATĂ;
3. Se îndreaptă spre spațiul COVID, închizând zona;
4. Participă la primirea pacienților;
5. Preia la nivelul ușii desemnate în Anexa 1 tăvile cu hrana adusă de îngrijitoarea din
zona non COVID;
6. Distribuie hrana pacienților la nivelul fiecărui salon COVID;
7. Colectează și manevrează cu atenție lenjeria și deșeurile rezultate de la pacienți COVID
și le introduce în saci galbeni ( toate deșeurile rezultate de la pacienți COVID sunt
deșeuri infecțioase);
8. Efectuează în spațiile în care sunt cazați pacienți infectați cu COVID-19 curățenia și
dezinfecția de trei ori pe zi utilizând doar dezinfectanți de nivel înalt, respectând
procedura de curățenie și dezinfecție;
9. La externarea pacienților, obligatoriu, în spațiul de cazare (salon) realizează dezinfecția
de nivel înalt prin nebulizare, urmată de curățenie generală;
10. În cazul apariției unei situații de urgență pentru pacient, aplică procedura de urgență (
PO 106-108 Acordarea situației de urgență pentru situații medicale cu risc vital);
11. În cazul pacienților cu comportament agresiv, aplică procedura PO 106-107
Preluarea și monitorizarea pacienților cu comportament agresiv/ cu
particularități psihocomportamentale/ socioeconomice;
12. În cazul apariției unei situații de urgență ( incendiu, cutremur, etc) aplică procedurile
PO 111-13 Instrucțiuni, măsuri, evacuare în caz de incendiu, respectiv PO 111-11
Comportarea și protecția în caz de dezastre, după caz.
13. În cazul deplasării pacientului spre ATI /Laborator Radiologie-, pregătește și însoțește
pacientul în vederea transportului;
14. Dezbracă echipamentul de protecție în CAMERA DE DEZBRĂCARE amenajată, cu
atenție la modul de dezechipare, respectând toți pașii. Echipamentul de protecție se
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

pune într-un sac galben / cutie destinat deșeurilor infecțioase. Ochelarii de protecție/
viziera se depozitează în cuva cu soluție clorigenă în vederea decontaminării;
15. Supraveghează și ajută personalul aflat în activitate în vederea îmbrăcării/ dezbrăcării
EPP și sesisează orice deficiență în vederea remedierii acesteia;
16. Preia materialele, medicamenele, echipamentele, lenjeria aduse de personalul zonei non
COVID și le depozitează în spațiile special amenajate;
17. Anunță telefonic personalul ierarhic superior, medicul epidemiolog despre orice
suspiciune de contaminare a sa.

Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

RESPONSABILITĂȚI PERSONAL zonă non COVID

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Anunță telefonic personalul ierarhic superior, medicul epidemiolog despre orice
suspiciune de contaminare a sa;
3. Preia și transportă cutiile cu probe în biosiguranță de la nivelul zonei COVID tronson
E etaj 6 la nivelul Laboratorului de analize medicale;
4. Preia și transportă pubelele cu deșeuri/ lenjerie murdară.

RESPONSABILITĂȚI PERSONAL BLOC ALIMENTAR

1. Pregătește și împarte porțiile pacienților distribuite în recipiente de unică folosință.


2. Preia cărucioarele destinate alimentelor de la oficiu alimentar și le transportă la nivelul
zonei COVID tronson E, etaj 6 se vedea Anexa1.

RESPONSABILITĂȚI PERSONAL SERVICIU PRIMIRE BOLNAVI

1. Imbracă echipamentul de protecție corespunzător activității desfășurate;


2. Respectă circuitele stabilite în contextul COVID-19;
3. Anunță telefonic personalul ierarhic superior despre orice suspiciune de contaminare a
sa;
4. Întocmește FOCG pe baza documentelor primite și o transmite prin intermediul
personalului zonei non-COVID către zona COVID tronson E, etaj 6.
5. Curăță/ decontaminează atât zona tronsonului A în jurul liftului cât și interiorul
liftului.
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

RESPONSABILITĂȚI PERSONAL LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

1. Îmbracă/ dezbracă echipamentul de protecție corespunzător în funcție de


activitatea desfășurată;
2. Anunță telefonic personalul ierarhic superior despre orice suspiciune de
contaminare a sa;
3. Preiau și prelucrează probele pentru pacienții COVID respectând măsurile de
precauție corespunzătoare;

RESPONSABILITĂȚI PERSONAL LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI


IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1. Imbracă echipamentul de protecție corespunzător în funcție de activitatea desfășurată;


2. Respectă circuitele stabilite în contextul COVID-19;
3. Anunță telefonic personalul ierarhic superior despre orice suspiciune de contaminare a
sa;
4. După terminarea programului cu pacienții spitalului anunță personalul din zona COVID
când se pot aduce pacienți COVID pentru efectuare investigații imagistice;
5. Efectuează investigațiile radiologice pentru pacienții COVID, respectând măsurile de
precauție corespunzătoare;
6. Face dezinfecția terminală pe traseul pacientului ( aparat radiologie, hol, explorări
funcționale, zonă lift);
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

ATRIBUȚII RESPONSABIL STOCURI ȘI MATERIALE


Ec. Huțu Daniela ( înlocuitor Ec. Ghercă Cătălina)
1. Monitorizează apovizionarea cu prioritate a materialelor sanitare, medicamente,
dezinfectanți, reactivi, echipamente de protecție, utilități;
2. Dispune de situația:
✓ consumabilelor existente în depozite;
✓ aparaturii disponibile și stării de funcționare - responsabil Bioing
Adriana Dimitriu;
✓ Sintetizează rapoartele privind starea cantitativă și calitativă a
materialelor, stocurilor existente la nivelul
o secţiilor;
o unității de transfuzii;
o farmaciei;
o sterilizării;
o serviciilor auxiliare ( responsabil Lebădă Dana, înlocuitor teh.
Zaborilă Liviu):
- staţie de oxigen;
- generator;
- grup electrogen;
- cazan apă;
- încălzire / apa potabilă;
- spălătorie.
- lift
3. Monitorizează asigurarea alimentației – responsabil Diet. Diac Virginia;
4. Prezintă conducerii spitalului situația stocurilor și estimează asupra necesităților;
5. Monitorizează distribuția materialelor în zona COVID;
6. Are în grijă inventarul mijloacelor materiale primite de la alte spitale.
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

ATRIBUȚII STOCURI MEDICAMENTE, MATERIALE SANITARE


Farm. Vieru Milica ( înlocuitor Păduraru Doina)

1. Crează gestiune separată a medicamentelor specifice COVID;


2. Menține legătura între medicul infecționist și personalul medical din zona COVID;
3. Ține evidența stocului de medicamente și materiale sanitare;
4. Revizuiește în permanență stocul de medicamente și materiale sanitare.

ATRIBUȚII RESPONSABIL RESURSE UMANE


Ec. Axinte Dana ( înlocuitor Ec. Popa Daniela)

1. Sesizează conducerea spitalului dacă constată imposibilitatea asigurarii permanenței


personalului în zona COVID;

ATRIBUȚII RESPONSABIL TEHNIC


Ing. Lebădă Dana ( înlocuitor Teh. Zaborilă Liviu)

1. Verifică funcționalitatea:
• staţie de oxigen;
• generator;
• internet;
• grup electrogen;
• cazan apă;
• încălzire / apa potabilă;
• spălătorie.
2. Semnalizează și organizează spațiile destinate circuitelor provizorii COVID.
3. Răspunde solicitărilor privind defecțiunile de la nivelul spațiului, folosind
echipamentul de protecție corespunzător pentru accesul în zona COVID.
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

ATRIBUȚII RESPONSABIL ACHIZIȚII


Ec. Cozma Monica ( înlocuitor Ec. Niță Mădălina)

1. Monitorizează aprivizionarea cu prioritate a materialelor sanitare, medicamente,


dezinfectanți, reactivi, echipamente de protecție, utilități;

ATRIBUȚII PERSONAL PAZĂ


1. Asigură protecția și paza personalului și pacienților Spitalului Clinic de Recuperare
Iași;
2. În situația în care este imperios necesară intrarea personalului de pază în zona COVID,
acesta va avea acces doar după ce în prealabil s-a echipat cu EPP specific COVID.

ACTIVITĂȚI RESPONSABIL INFORMARE


Ec. Grădinaru Andreea ( înlocuitor Ref. Moldovanu Ana Maria);

1. Redactează și afișează materiale informative privind măsurile de respectat în zona


COVID.

ACTIVITĂȚI PERSONAL SPSU/ SSM/PSI

1. Instruiește personalul privind prevenirea și comportamentul privind situații de urgență


( incendiu, cutremur)

Manager, Director medical


Ec. Carmen Cumpăt Dr. Baltag Doru

Director Financiar Contabil, Medic epidemiolog,


Ec. Huțu Daniela Dr. Popa Florentina
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Anexa 1

Revizia 0
CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro Ediția I,

Operator de date cu caracter personal nr. 17761


SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Revizia 0
CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro Ediția I,

Operator de date cu caracter personal nr. 17761


SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Anexa 2
!!!SE ARHIVEAZĂ ÎN ZONA MURDARĂ

ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT

Nume și prenume:
1.Date pacient Codul numeric personal:
Domiciliul / reședință :
Nume și prenume:
Codul numeric personal:
2.Reprezentant legal * Domiciliul / reședința;
Calitate :
3.Actul medical
( descriere)

4.Au fost furnizate pacientului următoarele informații în legătură cu actul Da Nu


medical:
Date despre starea de sănătate
Diagnostic
Prognostic
Natura și scopul tratamentului propus
Intervențiile și strategia terapeutică propuse
Beneficiile și consecințele actului medical, insistându-se asupra
următoarelor:

Riscurile și consecințele actului medical, insistându-se asupra următoarelor:

Alternative viabile de tratament și riscurile acestora, acestora insistându-se


asupra următoarelor:

Riscurile neefectuării tratamentului


Riscurile nerespectarii recomandărilor medicale
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

• Se utilizează în cazul minorilor și majorilor fără discernământ


5.Consimțământ pentru recoltare Pacientul este de acord cu recoltarea,
păstrarea și folosirea produselor
biologice
6.Alte informații care au fost furnizate pacientului
Informații despre serviciile medicale disponibile
Informații despre identitatea și statutul profesional al personalului care îl va
trata*
Informații despre regulile / practicile / obiceiurile din unitatea medicală pe
care trebuie să le respecte
Pacientul a fost înștiințat că are dreptul la o a doua opinie medicală
Pacientul dorește să fie informat în continuare desprea starea sa de sănătate
*Identificat în tabelul cu personalul medical care îngrijește pacientul

I) Subsemnatul ……………………….. ( numele și prenumele pacientului / reprezentantului


legal) declar că am înțeles toate informațiile furnizate de
către…………………………………….( numele și prenumele medicului/ asistentului medical
care a informat pacientul) enumerate mai sus, că am prezentat medicului/ asistentului medical
doar informații adevarate și imi exprim consimtamantul informat pentru efectuarea actului
medical.

X Data: / / Ora:

Semnătura pacientului / reprezent legal care consimte informat la efectuarea actului medical

X Data: / / Ora:

Semnătura pacientului / reprezent legal care refuză efectuarea actului medical

=
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Anexa 3
!!!! SE ARHIVEAZĂ ÎN ZONA MURDARĂ
Solicitare externare la cerere

Subsemnatul/a ______________________________________________________,
identificat cu CI nr. ____Seria________CNP_______________________, domiciliat/ă în
_________________________________________________________________________
str. _______________________________________________________________________,
nr. telefon _________________, adresă e-mail ________________________________,
solicit continuarea izolării la adresa____________________________________________
_________________________________________________________________________
conform legii 136/2020 unde îndeplinesc condițiile cerute de aceasta

DECLAR CĂ:
• Mă oblig să anunț medicul de familie, Dr.
________________________________ce poate fi contactat la nr. de
telefon________________________
• Mă voi deplasa la adresa de izolare menționată cu
_______________________________________________
• Voi respecta și îmi asum autoizolarea la adresa menționată încă ________zile.

Numele și prenumele ____________________


Data: ___________________
Semnătura
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Anexa 4

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/ Subsemnata ……………………………………………………………


cu domiciliul în…………………………………………………………………………………
legitimat / legitimată cu ……. Seria……. Nr…………..CNP………………………………….
având calitatea de aparținător al decedatului…………………………………………………….
cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare , cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta pe propria
răspundere că am parcurs procedura de identificare a
decedatului……………………………………………………….. confirm identitatea acestuia
și a faptului că am fost informat despre măsurile ulterioare necesare a fi luate.

Data Semnătura
Revizia 0

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761

S-ar putea să vă placă și