Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Data: 23.10.2017
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a V-a
Propunător: prof.
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educație muzicală
Subiectul lecţiei: Duratele sunetelor muzicale. Pauzele
Tipul lecţiei: Combinată
Scopul lecţiei : De predare şi asimilare de cunoştinţe despre tempo și de formare a priceperilor şi deprinderilor de a recunoaşte şi utiliza termenii specifici
Competențe specifice:
- să interpreteze vocal, individual sau în colectiv cântece de diferite tipuri şi genuri;
- audierea cu interes a unor lucrări muzicale de diferite genuri, sesizând expresivitatea elementelor de limbaj muzical

Obiective operaţionale:
O1 - Să recunoască duratele sunetelor muzicale și pauzele
O2 - Să precizeze numele duratelor și pauzelor
O3 - să intoneze sunete muzicale cu anumite durate, respectând și pauzele
Strategii didactice:

a) Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observarea, problematizarea, învăţare prin descoperire, audiția.
b) Forma de organizare a activităţii: frontală, individuală şi în grup;
c) Materiale didactice: CD-player, Instrument electronic cu clape, manual, fișe Braille, L.van Beethoven, Oda bucuriei din Simfonia a IX-a.
Durata: 50 min
O.O. Conceperea și organizarea activității Evaluare Observații
Etapele lecţiei

1.Momentul organizatoric Se asigură un climat potrivit pentru buna desfăşurare a lecţiei.


Elevii se aşează în bănci şi se pregătesc pentru oră.
2. Captarea atenţiei P. propune câteva exerciţii de vocalitate şi de respiraţie: Aprecieri verbale.
- suflatul în lumânare;
- suflatul vântului;
- dezumflatul cauciucului;
- umflatul balonului.

di-ri-di-ri-di-ri-di-ri do
3. Dirijarea învățării P propune o audiție: „Cântecul duratelor” Aprecieri verbale.

Scriu în mijlocul tablei cuvintele: duratele muzicale.

O1. O1 va fi considerat atins


dacă toți elevii recunosc
duratele sunetelor muzicale
și pauzele
- La ce vă gândiţi voi când auziţi aceste cuvinte?
Sunetele muzicale au durate diferite. Exprimarea duratei
sunetelor muzicale se face cu ajutorul semnelor grafice
convenționale, numite valori de note, care precizează timpii sau
O2. părțile de timp.
Timpul este unitatea de măsură a duratei sunetelor și se O2 va fi considerat atins
marchează printr-o mișcare a mâinii, a piciorului sau prin dacă elevii precizează
numărătoare. numele duratelor și pauzelor
- Care sunt duratele muzicale?
Nota întreagă. Cum se notează ea?
Umblă ursul prin pădure,
După fragi şi după mure. - se aud două bătăi din palme pe o
silabă
- Ce schimbare observaţi? (Repet versul)
- De ce durată muzicală vă amintesc aceste versuri?
- Cum se notează doimea?
- Câţi timpi durează o doime?
- Care este silaba ritmică specifică doimii?
ra-ar
- Haideţi să rostim împreună următoarele versuri:
Mergem unul după altul.
- Haideţi să ritmizăm prin bătăi din palme acest vers.
- Ce durate am marcat noi prin bătăi din palme?
- De unde v-aţi dat seama?
- Haideţi să pronunţăm pentru fiecare bătaie din palme această
silabă.
- Acum fiţi atenţi la mine.
(Rostesc pe prima bătaie din palme pas, apoi sa, pentru a
introduce pauza de pătrime)
- Cum se notează pătrimea?
- Prin ce silabă ritmică putem indica pătrimea?
O3. Pas O3 va fi considerat atins
- Fiţi atenţi la versurile următoare (Rostesc şi marchez metrul): dacă elevii intonează sunete
Hai să prindem iepuraşul, muzicale cu anumite durate,
Iute, iute, iute, iute. respectând și pauzele
- I-a mai corespuns fiecărei bătăi din palme, o silabă?
- Dar câte silabe aţi auzit pe o bătaie din palme? (Repet
versurile)
două
- De ce durate muzicale vă aminteşte această diferenţă?
- Cum se notează optimile?
- Cât durează o optime?
- Dar două optimi?
- Ce silabe ritmice le putem atribui optimilor?
Iu-te
- Ascultaţi următoarele versuri (Rostesc mersul şi marchez
metrul):
P propune învățarea după auz a cântecului „Cântecul duratelor”
- Cântăm cântecelul, copiii, ritmizând prin bătăi din
palme
Cântăm cântecelul pe grupe

4. Consolidarea noilor Activitatea 2 Aprecieri verbale asupra


cunoștințe P. propune un joc: “Oda bucuriei”; se vor utiliza boomwackers. activității elevilor.

5. Oferirea feedback-ului Elevii au posibilitatea să adreseze alte întrebări sau să spună Aprecieri verbale asupra
final dacă sunt lucruri pe care nu le-au înţeles, după care se vor face activității elevilor.
aprecieri referitoare la performanţele lor de pe parcursul lecţiei
curente.