Sunteți pe pagina 1din 36

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială nr.

54 Avizat Director,
Sector 3, Bucureşti
An școlar: 2020-2021
Prof. înv. primar: Filip Ionuţ Răzvan
Clasa a IV-a C Avizat Responsabil comisie metodică,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
INTEGRATĂ

Manuale:
- Limba şi literatura română - Ed. Arthur la scoala
- Matematică - Ed. Arthur la scoala
- Ştiinţe - Ed. Arthur la scoala
- Educaţie civică - Ed. Aramis
- Educaţie muzicală - Ed. Aramis
- Arte vizuale şi abilităţi practice - Ed. Litera
- Istorie- Ed. Corint
- Geografie- Ed.Arthur la scoala
PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE a III-a – a IV-a

ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina CLASA


a III-a a IV-a
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română 5 5
Limba modernă 1 2 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Matematică 4 4
Ştiinţe ale naturii 1 1
OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică 1 1
Istorie - 1
Geografie - 1
Religie* 1 1
ARTE
Muzică şi mişcare 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ , SPORT ŞI SĂNĂTATE
Educaţie fizică 2 2
Joc şi mişcare 1 1
TEHNOLOGII
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - -
NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN 20 21
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII( discipline opţionale) 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 21 22
SEMESTRUL I
Unităţi tematice Disciplina Comp. Conţinuturi Nr. Peri- Obser
Specif. ore oada -
vaţii
Limba şi lit. Text suport: SCRISOARE DE Ana Blandiana 10 S
română 1. Sunetul , litera, vocalele şi consoanele. Cuvântul. Despărţirea în silabe. Sensul I, II
cuvintelor. Ortografia şi punctuaţia.
1. Am scăpat de 1.4. 2. Comunicarea orală. Solicitarea şi oferirea de informaţii. Prezentarea unei 14-
vacanţă 1.5. persoane/ a unei cărţi. Cererea simplă familiară, cererea politicoasă. 18.09
(recapitulare) 2.1 3. Substantivul 21-
3.1. Text suport: Pinocchio in Tara Jucariilor – dupa Carlo Collodi 25.09
3.3 4. Textul literar narativ
5. Adjectivul. Descrierea. Fragmentul descriptiv.
1.Pronumele
2. Textul literar: Vizita la Winnie – dupa A.A.Milne
3. Verbul
4. Scrierea imaginativă- textul creativ. Textul de informare şi funcţional
5. Evaluare iniţială
Lectura: Plouă ! …de George Topîrceanu
Lectură: Nedespărţite !... de Emil Gârleanu
Matematică 1.1, Numere naturale de la 0 la 10 000;adunarea şi scăderea în concentrul 0- 10 000; 8
1.2, înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-10 000; împărţirea numerelor
2.2, naturale în concentrul 0 – 100; fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai
2.4, mic sau egal cu 10; figuri şi corpuri geometrice; măsurări – lungime, capacitate,
3.1, masă, timp, bani
3.2, Amintiri din vacanţă
4.1, Labirintul cu surprize
5.1, 5.2
EVALUARE INIȚIALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu?Cum ştiu?

Ştiinţe 1.1; 1.2 Pământul în sistemul solar 2


2.1; DOMENIUL: ştiinţele pământului
2.2; 2.3 Pământul în Sistemul Solar
2.4; 2.5 Planetele Sistemului Solar. Mişcările Pământului
Soarele - sursă de căldură şi lumină. Ciclul zi - noapte,
anotimpuri. Modificările vremii
Ritmuri cotidiene şi anuale ale activităţilor vieţuitoarelor
Planetele Sistemului Solar. Soarele - sursă de căldură şi lumină.
Mişcările Pământului Ciclul zi - noapte, anotimpuri. Modificările vremii De-a
lungul zilei şi al anului
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 1.1 Recapitulare 1 I
2.3 Ne amintim din clasa a III-a
3.1 Evaluare
3.2 Ne amintim din clasa a III-a 1 II
Joc şi 1.1 Capacitate 2 I,II
mişcare 1.2 psiho - motrică
2.1 Jocuri de mişcare cuprinzând variante de mers, cu schimbări de direcţie
2.2 JOC: ştafete cu deplasări în diferite variante de mers
MM 1.1 ♪ Cântare vocală 2 I,II
2.1 Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual
3.1 Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea tonului, semnal de debut,
dicţie, sincronizare cu colegii şi/sau acompaniamentul
1. Cum cântăm. Cântarea vocală în colectiv
2. Cântarea vocală în grupuri mici. Cântarea vocală individualăRecapitular e
Evaluare
AVAP 2.1; In zbor 2 I,II
2.2; 2.3 Recapitulare: materiale şi instrumente
Recapitulare: elemente de limbaj plastic-punctul, linia, pata de culoare, forma
Recapitulare: tehnici de lucru învăţate în clasa a III-a
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma
Tehnici de lucru mixte: colaj 3D, tangram
Istorie 1.1,1.2, I. Trecutul şi prezentul din jurul nostru 1 I
1.3,4.3 1. Ce este istoria?
2.. Timpul istoric şi modul geografic 1 II

Geografie 1.1,1.2, I.Orizontul local şi apropiat


1.3 1. Orizontul. Linia orizontului. Puncte cardinale 1 I
2.3,3.1, 2. Orizontul apropiat (clasa, şcoala, cartierul, localitatea) 1 II
4.14.3 Orientarea în orizontul apropiat
Limba şi lit. 1.4. Text suport: Un delfin bine – crescut – dupa Carlo Collodi 20 S III,
română 1.5. 1. Cartea . IV,
2. Vorbim pe 2.1. 2. Rolul ilustraţiilor V
săturate 2.2. 3. Scriem corect cel/ ce-l
2.4. 1. Iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal. Reformularea unui mesaj în 28.09-
3.1. funcţie de particularităţile interlocutorului 2.10
3.4. 2. Cuvântul. Despărţirea în silabe
3.5. 3. Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănător 5.10-
3.6. 4. Cuvinte cu sens opus 9-10
4.3. 1. Text literar narativ: Secretele unei prezentari reusite
2. Textul literar narativ 12.10-
3. Delimitarea textului în fragmente 16.10
4. Momentele textului literar narativ
5. Intonarea propoziţiilor. Semnele de punctuaţie 19.10-
1. Felul propoziţiilor după scopul comunicării 23.10
2. Spaţiul, timpul şi personajele în textul narativ
3. Planul simplu de idei al textului narativ
4. Povestirea orală şi scrisă a unui fragment
5. Scriem corect cea/ ce-a

1. Text informativ despre un inventator roman:


2. Un inventator român- Traian Vuia
3. Verbul. Numărul verbului
4. Persoana verbului
5. RECAPITULARE –Text - Leul de Daniil Harms
6. EVALUARE –Fluieraşul de os, adaptare după Iulua Haşdeu
Lectură: Micul patriot padovan de Edmondo de Amicis
Lectură: Biblioteca lui Stardi, de Edmondo De Amicis
Lectură: Legenda Mureşului şi a Oltului

Matematică 1.1, 1.Numerele naturale cuprinse între 0 - 1 000 000 8


1.2, formare, citire, scriere, comparare, ordonare, rotunjire
2.1,
2.2, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
2.3, 5.1
Numere naturale de la 0 la 10 000- formare, citire, scriere, comparare,ordonare,
rotunjire
Numere naturale de la 0 la 1 000 000- formare, citire, scriere
Compararea, ordonarea, rotunjirea numerelor naturale cuprinse între
0 - 1 000 000
Scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
2.Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 III,IV
● Adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
● Număr necunoscut: aflare prin diverse metode ( metoda mersului invers,
metoda balanţei
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10 000. Proprietăţile adunării
Aflarea termenului necunoscut – metoda balanţei, metoda mersului invers 12
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 - 1 000 000, fără trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 - 1 000 000, cu trecere peste ordin
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate
Probleme
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Ştiinţe 4
1.1; 1.2 Pământul în sistemul solar
2.1; DOMENIUL: ştiinţele pământului
2.2; 2.3 Pământul în Sistemul Solar V
2.4; 2.5  Planetele Sistemului Solar. Mişcările Pământului
 Soarele - sursă de căldură şi lumină.
1.1; 1.2  Ciclul zi - noapte, anotimpuri.
2.1;  Modificările vremii
2.2; 2.3  Ritmuri cotidiene şi anuale ale activităţilor vieţuitoarelor
2.4; 2.5 Planetele Sistemului Solar. Soarele - sursă de căldură şi lumină.
3.1 Mişcările Pământului Ciclul zi - noapte, anotimpuri. Modificările vremii De-a
lungul zilei şi al anului
Recapitulare
Evaluare
Existenţa vieţuitoarelor pe Pământ, de-a lungul timpului
DOMENIUL: ştiinţele pământului
Mărturii ale vieţii din trecut III,IV,
V
 Fosilele
Influenţa omului asupra mediului de viaţă
 Dispariţia speciilor (vânătoare/ pescuit excesiv).
 Protejarea mediului
Mărturii ale vieţii din trecut. Fosilele 1
Dispariţia speciilor
Protejarea mediului
Recapitulare
Evaluare

Ed.civică 1.1; Locuri de apartenenţă 4 III,IV,


1.2; Lecţia 1 V,
3.1; • Localitatea şi domiciliul
3.2; • Proiect: Micul gospodar
3.3*; • Lectură: Grădina bunicului, după Ion Giugiuman
Lecţia 2
• Ţara natală. Însemnele ţării
• Proiect: Cântec, joc şi voie bună
• Lectură: Cântarea României, după Alecu Russo
Lecţia 3
• România, membră a Uniunii Europene. Însemnele Uniunii Europene
• Proiect: România, o minune a Europei
• Lectură: Din istoria Uniunii Europene
• Recapitulare
• Evaluare

Joc şi 1.1 Capacitate psiho - motrică


mişcare 2.1 Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de alergare:
2.2 - în zig-zag
JOC: Vizitiul şi căluţul, Figurile geometrice 1 III

Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de alergare:


- cu ocolire de obstacole
JOC: Troica, Semănatul şi culesul cartofilor, Cursa vocalelor, Vizitiul şi doi cai, , 2 IV,V
Calculatoarele)
JOC: Vânătorul, vrabia şi albina, şoarecele şi pisica

Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de alergare:


- cu transport, punere şi culegere de obiecte
JOC: Poşta merge 1 V
Din cerc în cerc
Naveta spaţială

Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de sărituri cu desprindere de


pe un picior şi de pe ambele picioare; în lungime, înălţime şi adâncime, cu 1
coardă
JOC: Elasticul Şotronul,Cercurile zburătoare
MM 1.1 ♪ Cântare vocală
2.1 Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual 2 III,IV
3.1 Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea tonului, semnal de debut,
dicţie, sincronizare cu colegii şi/sau acompaniamentul
1. Cum cântăm. Cântarea vocală în colectiv
2. Cântarea vocală în grupuri mici. Cântarea vocală individuală
Recapitulare
Evaluare
♪Elemente de limbaj muzical
Melodia – diferenţierea înălţimii sunetelor, elemente de notaţie – portativ,
cheie SOL, note de la SOL la SOL2
Ritmul – valori de note (notă întreagă, doime, pătrime, optime) is pauze (de
pătrime şi optime), măsurile de 2, 3 şi 4 timpi
Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde, dansuri, genuri clasice/de 2 V,V
divertsiment
3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică
1.1 4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea, optimea, doimea
2.1 5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
6. Măsura de trei timpi
7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă
8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor
9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de divertisment
Recapitulare
Evaluare

AVAP 2.1; In zbor 1 III


2.2; 2.3 Recapitulare: materiale şi instrumente
Recapitulare: elemente de limbaj plastic-punctul, linia, pata de culoare, forma
Recapitulare: tehnici de lucru învăţate în clasa a III-a
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma
1.1; Povesti de toamna
1.2; Tehnici de lucru mixte: colaj 3D, tangram
2.2; 2.4 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea (nuanţe), forma 2 IV,V,
Tehnici de lucru mixte: decupare după contur
2.1; Noi,in diversitatea lumii
2.2; 2.3 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea (culori calde, culori reci),
forma
Tehnici de lucru mixte: trasare, haşurare, portretul 1
Fotografia ca limbaj

Istorie 1.1,1.3, I. Trecutul şi prezentul din jurul nostru


2.1,2.2 3. Familia 1 III
2.3,3.1, 4. Comunitatea locală şi naţională. Comunităţi ale minorităţilor pe teritoriul 1 IV
3.2, României
4.1,4.2 5. Copilăria de ieri şi ăde azi 1 V
4.3 6. Cunoasterea lumii prin calatori 1
7.Popoare de ieri si de azi
8. Recapitulare

Geografie 1.1,1.2, 3.Planul. Distanţele în orizontul apropiat 1 III


1.3,2.2 4. Harta. Hărţi ale orizontului local. Caracteristici observabile ale orizontului local 1 IV
3.1,3.2, 5. De la orizontul local la ţară
3.3 6. Modificări observabile şi repere de timp 1 V
3.4,4.2 7. Recapitulare 1
4.3

Vacanţă (24.X - 01.XI)

Limba şi lit. 1.1. Text : Fluturi cu sute de aripi dupa Mircea Cartarescu 25 S VI,
română 1.4. 1.Semnele de punctuaţie: ghilimelele, punctele de suspensie VIII,
3. Carte frumoasă, 1.5. 1. Pronunţăm şi scriem corect XI,
cinste cui te-a 2.1. 2. Scriem corect odată/ o dată X
scris ! 2.3. Lectură: O altfel de biblioteca
3.1. 02.11-
3.4. 1. Transformarea dialogului în povestire 06.11
3.5. 2. Povestirea scrisă a unor fragmente
4.1. 3. Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după planul simplu de idei 09.11-
4. Substantivul 13.11
Lectură: A doua carte cu Apolodor de Gellu Naum
Grupurile de sunete 16.11-
1. Factorii care pot perturba comunicarea 20.11
2. Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit
3. Pronunţăm şi scriem corect 23.11-
27.11
1. Planul dezvoltat de idei
2. Părţile unui text creativ
3. RECAPITULARE –Charli si fabrica de ciocolata de Roald Dahl
4. Proiect :Cea mai frumoasa carte

Matematică Numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000


Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 16 VII,
1.1,1.2,  înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1 000 VIII,
2.2,2.5, IX,
5.1,5.2,  înmulţirea nr. când fact. au cel mult trei cifre X
5.3
 proprietăţile înmulţirii

Înmulţirea în concentrul 0 – 10 000 – proprietăţile înmulţirii


Înmulţirea cu 10, 100, 1 000
Înmulţirea unui număr de o cifră cu un nr. de mai multe cifre
Înmulţirea unui număr de două cifre cu un nr. de mai multe cifre
Înmulţirea unui număr de 3 cifre cu un nr de 3 sau 4 cifre
Probleme cu operaţii de înmulţire
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şţi pătrate
Să repetăm ce am învăţat Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu

Ştiinţe 1.1; 1.2 Existenţa vieţuitoarelor pe Pământ, de-a lungul timpului 4


2.1; DOMENIUL: ştiinţele pământului VII,
2.2; 2.3 Mărturii ale vieţii din trecut VIII,
2.4; 2.5  Fosilele IX,
3.1 Influenţa omului asupra mediului de viaţă X
 Dispariţia speciilor (vânătoare/ pescuit excesiv).
 Protejarea mediului
Mărturii ale vieţii din trecut. Fosilele
Dispariţia speciilor
Protejarea mediului
Recapitulare
Evaluare

Ed.civică 2.1; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori morale (I) 4 VII,
2.2; Lecţia 1 VIII,
2.3; • Bine – Rău IX,
3.3*; • Proiect: Binele şi răul, în desene şi fotografii X
• Lectură: Tâlharul pedepsit, de Tudor Arghezi
Lecţia 2
• Altruism – Egoism
• Proiect: Egoismul, în imagini şi versuri
• Lectură: Balonul spart, după Tudor Arghezi
Lecţia 3
• Cinste – Necinste
• Proiect: Copacul ideilor
• Lectură: Calul vândut şi diamantul cumpărat, de Grigore Alexandrescu
• Recapitulare
• Lectură: Leagăn pentru toată copilăria, de Adrian Păunescu
• Lectură: Uriaşul cel egoist, după Oscar Wilde
• Evaluare
Joc şi 1.1 Jocuri de mişcare şi şafete cuprinzând variante de sărituri cu desprindere de 1 VII,
mişcare 1.2 pe un picior şi de pe ambele picioare; cu coardă
2.1 JOC: Fereşte-ţi picioarele
2.2 Broscuţele sar în lac Cercurile zburătoare
Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de aruncare şi prindere:
- aruncare azvârlită la distanţă, la ţintă şi la partener
JOC: Suveica dublă
Fereşte-ţi capul 1 VIII,
Mingea la căpitan,
Jocuri de mişcare şi şafete cuprinzând variante de aruncare şi prindere:
- aruncare împinsă cu două mâini de la piept
JOC: Vânătorii şi raţele
Între două focuri,
ştafete cuprinzând variante de aruncare şi prindere: 1 IX,
- prindere cu două mâini a obiectelor rostogolite
- prindere cu două mâini a mingii transmise de un partener
JOC: Ciobanul îşi apără oile
ţintaşii iscusiţi, Suveica încrucişată
1 X

MM ♪ Elemente de limbaj muzical 4 VII,


Melodia – diferenţierea înălţimii sunetelor, elemente de notaţie – portativ, VIII,
1.1 cheie SOL, note de la SOL la SOL2 IX,
2.1 Ritmul – valori de note (notă întreagă, doime, pătrime, optime) is pauze (de X
pătrime şi optime), măsurile de 2, 3 şi 4 timpi
Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde, dansuri, genuri clasice/de
divertsiment
3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică
4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea, optimea, doimea
5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
1.1 6. Măsura de trei timpi
2.1 7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă
3.1 8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor
9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de divertisment
Recapitulare Evaluare

AVAP 2.1; Noi,in diversitatea lumii 3


2.2; 2.3 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea (culori calde, culori reci), VII,
forma VIII,
Tehnici de lucru mixte: trasare, haşurare, portretul IX,
Fotografia ca limbaj X
1.1;
2.1; Povesti de iarna 1
2.2; 2.4 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma
Tehnici de lucru mixte: decupare după contur, colaj
Istorie 1.1,1.2, 9. Evaluare 1 VII,
1.3,2.1 II. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri istorice VIII,
2.2,2.3, 10. Antichitatea 1 IX,
3.1,3.2 Grecii – prima civilizaţie a Europei X
4.1,4.3 11. Dacii şi romanii. Întemeierea poporului român
12. Epoca Medievală 1
Întemeierea statelor medievale româneşti 1
Gelu, Dragoş, Basarab
Geografie 1.1,1.2, 8. Evaluare 1 VII,
2.2,3.1 III. România – elemente de geografie regională VIII,
3.3,3.4, 9. România – aşezare, limite, vecini 1 IX,
4.2,4.3 10. Caracteristicile generale ale reliefului României 1 X
11. Apele
12. Clima, solurile, vegetaţia naturală şi animalele sălbatice 1

Limba şi lit. 2.1. Text suport: Darul lui Mos Craciun dupa T.O. Bobe 20 S XI,
română 2.3. 1. Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după planul dezvoltat de idei XII,
4. O iarna de… 2.4. 2. Substantivul. Felul substantivelor XIII,
poveste/ 3.1. 3. Pronunţăm şi scriem corect XIV
3.2. Lectură: La colindat de Ion Creangă
3.3. 1. Înţelegerea în profunzime a mesajului textului. Asocierea elementelor 2.12-
3.4. textului cu experienţele proprii 04.12
3.5. 2. Numărul substantivului
3.6. 3. Genul substantivului 07.12-
4.1. 4. Textul funcţional. Invitaţia 11.12
4.2. Lectură: Bradul de Hans Christian Andersen
4.3. 1. Textul creativ după un plan de idei 14.12-
4.5. 2. Text cu tematică de iarnă:Cum a furat Grinch Craciunul de Dr. Seuss 18.12
3. Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul
4. Poziţia adjectivului faţă de substantiv 21.12-
1. Scriem corect sar/ s-ar 22.12
2. Înţelegerea în profunzime a mesajului textului. Personajul literar
Un final 4. Descrierea de tip portret a unui personaj pe baza unui plan simplu
spectaculos Lectură: Omul de zapada care voia sa intalneasca soarele dupa Matei Visniec
Descrierea de tip portret a persoanei proprii pe baza unui plan simplu
1. Oferirea de informaţii referitoare la universul şcolar şi extraşcolar
2. Planul simplu de oraş şi harta
3. Scriem corect numai/ nu mai

Lectură:

1. RECAPITULARE -Sifonierul, Leul si Vrajitoarea dupa C. S. Lewis


2. EVALUARE - Noapte de Otilia Cazimir Acvariul de Marin Sorescu
3. Evaluarea portofoliului

4. Şezătoare literară

5. Proiect: Mici copii, mari actori

Matematică 1.1, Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-100 16 XI,


1.2,  împărţirea numerelor mai mici decât 100 la un număr de cel XII,
2.2, XIII,
2.4,  mult două cifre (cu rest zero sau diferit de zero) XIV
5.1,
5.2, Împărţirea dedusă din tabla înmulţirii
5.3, Împărţirea unui nr. de două cifre la un nr de o cifră, cu rest0
Împărţirea unui nr. de două cifre la un nr de o cifră, cu rest diferit de 0
Împărţirea când deîmpărţitul şi împărţitorul au două cifre
Probleme cu operaţii de împărţire
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate
Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
Metoda comparaţiei
Metoda mersului invers
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000 8
1.1,  împărţirea unui număr cu 10,100, 1000
1.2,
2.2,  împărţirea numerelor mai mici de 1 000 000 la un număr de cel
2.5,
5.1, mult două cifre (cu rest zero sau diferit de zero)
5.2, 5.3 Împărţirea la 10, 100, 1 000
Împărţirea unui nr mai mic decât 1 000 la un nr de o cifră
Împărţirea unui nr mai mic decât 1 000 la un nr de două cifre
Împărţirea unui nr mai mic decât 10 000 la un nr de o cifră
Împărţirea unui nr mai mic decât 10 000 la un nr de două cifre
Împărţirea la 10, 100, 1 000
Împărţirea unui nr mai mic decât 1 000 000 la un nr de o cifră
Împărţirea unui nr mai mic decât 1 000 000 la un nr de două cifre
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate
Probleme cu operaţii de împărţire
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?

Ştiinţe 1.1; 1.2 Lumea vie 4 XI,


3.1 DOMENIUL: ştiinţele vieţii XII,
Cicluri de viaţă în lumea vie XIII,
 Părinţi şi urmaşţi în lumea vie: asemănări şi deosebiri XIV
Principalele etape din ciclul de viaţă al plantelor şi al animalelor
Relaţii dintre vieţuitoare şi mediul lor de viaţă
 Adaptări ale vieţuitoarelor la condiţii de viaţă din diferite
medii (pajişte, pădure, râu, mare, deşert)
 Relaţii de hrănire dintre vieţuitoare (lanţuri trofice simple)
Omul - menţinerea stării de sănătate
 Dietă echilibrată, mişcare
Ciclul de viaţă la plante
Ciclul de viaţă la animale şi om
Vieţuitoarele şi adaptarea la mediu
Relaţii de hrănire între vieţuitoare
Omul - menţinerea stării de sănătate
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 2.1; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori morale (II) 4 XI,
2.2; Lecţia 1 XII,
2.3; • Respect – Lipsă de respect XIII,
3.3*; • Proiect: Cuvinte magice XIV
• Lectură: Întâmplări din clasă, după Dimitrie Goga
Lecţia 2
• Responsabilitate – Lipsă de responsabilitate
• Proiect: Un regulament al clasei noastre
• Lectură: Lişeţa, raţa şi gâsca, de Grigore Alexandrescu
Lecţia 3
• Solidaritate – Lipsă de solidaritate
• Proiect: Târgul jucăriilor
• Lectură: Ziua Internaţională a Solidarităţii Umane
• Recapitulare
• Evaluare
Joc şi 1.1 Jocuri de mişcare, trasee aplicative şi șşafete cuprinzând deprinderi motrice 1 XI,
mişcare 1.2 complexe (utilitar-aplicative): XII,
2.1 - tracţiune-împingere XIII,
2.2 JOC: Derdeluşul XIV
Ajută-te singur
Lupta cocoşilor, Ancorăm corabia la mal

Jocuri de mişcare, trasee aplicative şi ştafete cuprinzând deprinderi motrice 1


complexe (utilitar-aplicative):
- tracţiune
-escaladare
JOC: Avionul
Transportul rănitului
Cobiliţa, Remorcarea

RECAPITULARE
JOC: Vizitiul şi doi cai
şarpele îşi prinde coada 1
Cursa broscuţelor

EVALUARE
JOC: Naveta spaţială
Apărătorul cetăţii

JOCURI LIBERE
JOC: Ogarul şi iepurele
Mingea prin tunel
MM 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 2 XI,
2.1 Melodia – diferenţierea înălţimii sunetelor, elemente de notaţie – portativ, XII,
3.1 cheie SOL, note de la SOL la SOL2 XIII,
Ritmul – valori de note (notă întreagă, doime, pătrime, optime) si pauze (de XIV
pătrime şi optime), măsurile de 2, 3 şi 4 timpi
Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde, dansuri, genuri clasice/de
divertsiment
3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică
4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea, optimea, doimea
5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
6. Măsura de trei timpi
7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă
8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor
9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de divertisment
Recapitulare
Evaluare

♫ Elemente de limbaj muzical


Timbrul – sunete din mediul înconjurător, diferenţierea tipurilor de voce
(copil, femeie, bărbat), a anumitor instrumente muzicale
Dinamica (nuanţe)
10. Timbrul. Sunete din mediul înconjurător, sunete vocale, sunete instrumentale 2
11. Dinamica. Nuanţe
Recapitulare
Evaluare

AVAP 1.1; Povesti de iarna 2 XI,


2.1; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma XII,
2.2; 2.4 Tehnici de lucru mixte: decupare după contur, colaj XIII,
XIV
Simboluri 2
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma
Istorie 1.1,1.2, 13. Figuri legendare ale Ţării Româneşti 1 XI,
1.3,2.1 a) Mircea cel Bătrân XII,
2.2,2.3, 14. Figuri 1 XIII,
3.1,3.2 b) Vlad Ţepeş XIV
4.1,4.2, 15. Figuri 1
4.3 c) Mihai Viteazul
16. Recapitulare

17. Evaluare 1
Geografie 1.1,1.2, 13. Locuitorii şi aşezările omeneşti 1 XI,
1.3,2.2 14. Activităţile economice. Resursele 1 XII,
3.1,3.2, subsolului şi activităţile industriale XIII,
3.3 15. Principalele produse agricole 1 XIV
3.4,4.3 16. Căile de comunicaţie 1
17. Recapitulare
18. Evaluare

Vacanţă (23.XII.2020 - 10.I.2021)

Săptămâna “Școala Altfel”, 11-15 ianuarie 2021

5.Suntem bine Limba şi lit. 1.3. Text: Pinguinii 15 S XV,


informaţi română 1.4. 1. Pronumele personal XVI,
2.1. 2. Textul nonliterarÎnţelegerea mesajului poeziei XVII
2.2. 3. Formularea de concluzii simple pe baza unei poezii
2.4. 4. Scriem corect mia/ mi-a 11.01-
3.1. Text  : Fructele, un aliat pretios 15.01
3.4. Dialogul în textul narativ
4.1. 1. Formularea de întrebări şi răspunsuri 18.01-
4.3. 2. Formularea unor predicţii pe baza unor fragmente din text 22.01
4.4. Lectură: Muzeul copilariei
1. Pronumele personal. Pronumele personal de politeţe 25.01-
2. Numărul pronumelui 29.01
3. Persoana pronumelui
4. Genul pronumelui
Lectură: O rază de Emil Gârleanu

1. Alte forme ale pronumelui personal


2. Textul creativ cu început sau sfârşit dat
3. Sensurile cuvintelor
4. Relatarea unei întâmplări după banda desenată
Lectură: Vizită de Ioan Luca Caragiale
1. Scriem corect ai/ a-i
2. RECAPITULARE –UPWORDS
3. EVALUARE - Jocul suprapunerilor
Matematică 1.1, 1.Rezolvare de probleme 12 XV,
1.2, Ordinea operatiilor - Paranteze XVI,
2.2, XVII
2.5, 2.Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul
5.1, egal cu 100
5.2, 5.3  diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin desene
 fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
 adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
 scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%, 75%)
Diviziuni ale unui întreg

Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare

Compararea si ordonarea fracţiilor

Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor

Scrierea procentuală
Probleme
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Elemente de geometrie
Localizarea unor obiecte
 terminologie specifică: paralel, perpendicular
 coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea
 hărţi

Figuri geometrice
 drepte perpendiculare, paralele
 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi
 cerc
Axa de simetrie
Perimetrul
Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
Corpuri geometrice
 cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con (identificare,

desfăşurare, construcţie folosind tipare sau diverse materiale)


 volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu latura 1 cm
Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă, segment
Unghiuri
Drepte paralele; drepte perpendiculare
Triunghiul
Dreptunghiul şi pătratul
Paralelogramul şi rombul
Cercul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului şi paralipipedului
Piramida
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi
Probleme cu elemente de geometrie
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Ştiinţe 1.1; 1.2 Corpuri. Proprietăţi 3 XV,
2.1; DOMENIUL: ştiinţele fizicii XVI,
2.2; Corpuri - proprietăţi XVII
2.4; 2.5  Plutirea corpurilor în apă
3.2  Proprietăţile apei. Utilizări ale apei în diferite stări de agregare
Apa. Proprietăţile apei.
Utilizări ale apei în diferite stări de agregare
Plutirea corpurilor în apă
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 1.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (III) XV,
2.1; Norme şi comportamente moral-civice 3 XVI,
2.2; Lecţia 1 XVII
3.1; • Norme morale
• Lectură: Lăcomia, de Iulia Haşdeu
Lecţia 2
• Comportamentul în familie
• Lectură: Acadeaua, de N. Nosov
Lecţia 3
• Comportamentul în şcoală şi în grupul de prieteni
• Lectură: Desen după natură, de Mircea Sântimbreanu
Lecţia 4
• Comportamentul în locuri publice
• Lectură: D-l Goe..., de I.L. Caragiale
• Recapitulare
• Lectură: Scrisori către Vasile Alecsandri, de Ion Ghica
• Evaluare

Joc şi 2.Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă


mişcare 1.1
1.2 Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea calităţilor motrice combinate: 1 XV,
2.1 - viteza de deplasare în relaţie cu un partener XVI,
2.2 JOC: XVII
Vânătorul, vrabia şi albina
Al treilea fuge

Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea calităţilor motrice combinate:


- forţă dinamică a trunchiului şi abdomenului
JOC: Nu te lăsa frate
Banda rulantă
Nu te lăsa frate – variant

Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea calităţilor motrice combinate: 1


- rezistenţa generală
JOC: Şoarecele istţ şi pisica periculoasă
Şotronul
Vânătorii şi raţele

3.Stil de viaţă activ


Jocuri pentru coordonare oculo-motorie:
- coordonare ochi – mână
- coordonare ochi – picior
JOC: Ocupă locul
Păsărelele intră-n cuib
Recunoşte-şi vecinii
Ţintaşii iscusiţi,
1
Jocuri pentru coordonare oculo-motorie:
- coordonare generală
JOC: Poşta merge, Cercurile zburătoare
Vânătorii şi raţele, Între două focuri)

MM 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 3 XV,


1.3 *Alteraţii (diez, bemol, becar) XVI,
2.1 Legătura dintre text şi melodie – strofa/refrenul XVII
3.1 Semnele de repetiţie
Elemente de formă: strofă/refren, repetiţie/schimbare
1. Semnele de repetiţie
2. Repetiţie şi schimbare în linia melodică. și schimbare în text
4. Legătura dintre text şi melodie
5. Alteraţii – Diez, bemol, becar*
Recapitulare
Evaluare
AVAP Meseriile pamantului 3
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma XV,
1.1; Fotografia ca limbaj XVI,
2.2; XVII
2.3; 2.4 Lumea florilor
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma
Tehnici de lucru mixte: îndoire, kirigami, decupare după contur

Istorie 1.1,1.2, III. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri istorice


1.3,2.1 1. Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare
2.2,3.1, 2. Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei 1 XV,
3.2,4.1 3. Transilvania – spaţiu multietnic. Sat şi oraş în Evul Mediul. Despre 1 XVI,
personalităţi ale minorităţilor 1 XVII
4. Epoca Modernă
Cuza şi Unirea Principatelor Române
5. Cucerirea Independenţei în timpul lui Carol I

Geografie 1.1,1.2, III. România – elemente de geografie regională XV,


1.3,2.2 20. Munţii Carpaţi 1 XVI,
2.3,3.3, 21. Dealurile şi podişurile 1 XVII
3.4 22. Câmpiile 1
4.2,4.3 23. Delta Dunării
24. Organizarea administrativă a României
Vacanţă inersemestrială (30 ianuarie – 7 februarie)

SEMESTRUL al II-lea
6. Gata de Limba şi lit. 1.1. Poveste popular : Cipi, acest pitic urias dupa Fodor Sandor 30 S XVIII,
aventură română 1.2. Textul literar narativ XIX,
2.2. Cuvântul - parte de propoziţie XX,
2.4. Predicatul exprimat prin verb XXI,
3.1. Sensurile neobişnuite ale cuvintelor XXII
3.3 Lectură: Racul, broasca şi o ştiucă de Alecu Donici XXIII
3.4. Textul creativ în care se introduc expresii şi cuvinte de sprijin
3.5. Text : Povestea a doi pui de tigru, numitiNninigra si Aligru de Nina Cassian 08.02-
4.1. Subiectul. Subiectul exprimat prin substantiv 12.02
Subiectul exprimat prin pronume personal
Acordul subiectului cu predicatul 15.02-
Lectură: Lupul şi barza de La Fontaine 19.02
Propoziţia simplă. Părţile principale de propoziţie
Propoziţia dezvoltată. Părţile secundare de propoziţie 22.02-
Scriem corect var/ v-ar 26.02
Organizatori grafici Barza
Extragerea unor elemente considerate importante dintr-un text de informare 01.03-
Lectură: Corbul şi vulpea de La Fontaine 05.03
Textul creativ cu titlu dat
Formularea de concluzii simple pe baza lecturii unui text informativ 08.03-
Prezentarea unei activităţi 12.03
Povestirea scrisă a unei activităţi
Textul creativ în care se introduce dialogul 15.03-
Lectură: Leul deghizat de George Topîrceanu 19.03
Familia de cuvinte
RECAPITULARE- Vic – pitic si-o poveste din nimic de Victoria Patrascu
EVALUARE- Povestea unei pescaruse si a motanului care a invatat-o sa
zboare de Luis Sepulveda
Matematică 1.1, Elemente de geometrie 20 XVIII,
1.2, Localizarea unor obiecte XIX,
2.2,  terminologie specifică: paralel, perpendicular XX,
2.5,  coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea XXI,
5.1, XXII
5.2, 5.3  hărţi XXIII

Figuri geometrice
 drepte perpendiculare, paralele
 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi
 cerc
Axa de simetrie
Perimetrul
Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)

Corpuri geometrice
 cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con (identificare,
desfăşurare, construcţie folosind tipare sau diverse materiale)
 volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu latura 1 cm
1.1,
1.2, Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă, segment
2.2, Unghiuri
2.4, Drepte paralele; drepte perpendiculare
5.1, Triunghiul
5.2, 5.3 Dreptunghiul şi pătratul
Paralelogramul şi rombul
Cercul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului și paralipipedului
Piramida
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi
Probleme cu elemente de geometrie
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Ştiinţe 1.1; 1.2 Schimbări ale caracteristicilor corpurilor şi materialelor 4 XVIII,
2.1; DOMENIUL: ştiinţele fizicii XIX,
2.2; Schimbări ale caracteristicilor corpurilor şi materialelor XX,
2.3;  Amestecuri şi separarea amestecurilor XXI,
2.4;  Dizolvarea. Influenţa temperaturii asupra procesului de dizolvare XXII
2.5  Ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere XXIII
3.2 Amestecuri şi separarea amestecurilor
Dizolvarea. Influenţa temperaturii asupra procesului de dizolvare
Arderea, ruginirea, putrezirea, alterarea, coacerea
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 1.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (III) 1 XVIII,
2.1; Norme şi comportamente moral-civice XIX,
2.2; Lecţia 1 XX,
3.1; • Norme morale XXI,
• Lectură: Lăcomia, de Iulia Haşdeu XXII
Lecţia 2 XXIII
• Comportamentul în familie
• Lectură: Acadeaua, de N. Nosov
Lecţia 3
• Comportamentul în şcoală şi în grupul de prieteni
• Lectură: Desen după natură, de Mircea Sântimbreanu
Lecţia 4
• Comportamentul în locuri publice
• Lectură: D-l Goe..., de I.L. Caragiale
• Recapitulare
• Lectură: Scrisori către Vasile Alecsandri, de Ion Ghica 3
• Evaluare
Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (IV)
Comportamente moral-civice
Lecţia 1
• Comportamente prosociale
• Lectură: Incendiul, de Edmondo de Amicis
Lecţia 2
• Comportamente antisociale
• Lectură: Revista presei
• Recapitulare
• Lectură: Scrisoare pe adresa unui chiulangiu, de Mircea Sântimbreanu
• Evaluare
Joc şi Jocuri de mişcare pentru dezvoltarea funcţiilor cardiace şi respiratorii 1 XVIII,
mişcare 1.1 JOC: Uliul şi porumbeii XIX,
1.2 ţcardiace şi respiratorii 1 XX,
2.1 JOC: Năvodul, Leapşa – pe ghemuite XXI,
2.2 1 XXII
Jocuri de mişcare desfăşurate în diferite anotimpuri, în aer liber XXIII
JOC: Derdeluşul, Cărăuşii 1
JOC: Ţintaşii iscusiţi, Cursa pe numere

MM 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 2 XVIII,


1.3 *Alteraţii (diez, bemol, becar) XIX,
2.1 Legătura dintre text şi melodie – strofa/refrenul XX,
3.1 Semnele de repetiţie XXI,
Elemente de formă: strofă/refren, repetiţie/schimbare XXII
1. Semnele de repetiţie XXIII
2. Repetiţie şi schimbare în linia melodică.
3. Elemente de formă – Strofă şi refren. Repetiţie şi schimbare în text
4. Legătura dintre text şi melodie
5. Alteraţii – Diez, bemol, becar*
Recapitulare
Evaluare
♫ Cântarea instrumentală
Percuţia corporală diversă
Utilizarea de jucării muzicale, instrumente muzicale
Cântarea cu acompaniament realizat de cadrul didactic şi/sau de copii (jucării, 2
percuţie corporală, instrumente muzicale)
5. Percuţia corporală diversă
6. Orchestra de jucării muzicale. Instrumente muzicale
7. Cântarea cu acompaniament
Recapitulare
Evaluare

AVAP 1.1; Lumea florilor 1 XVIII,


2.1; 2.3 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma XIX,
Tehnici de lucru mixte: îndoire, kirigami, decupare după contur XX,
XXI,
In lumea celor care nu cuvanta XXII
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma XXIII
1.1; Tehnici de lucru mixte:decupare după contur, rupere şi lipire, îndoire, ţesere cu 3
2.1; benzi de hârtie
2.2;
2.3; 2.4
Istorie 1.1,1.2, 6.Eroi ai Primului Război Mondial 1 XVIII,
1.3,2.1 7. Regele Ferdinand şi Marea Unire 1 XIX,
2.2,3.2, 8. Epoca Contemporană 1 XX,
4.1 România la cumpăna dintre milenii XXI,
9. Recapitulare 1 XXII
XXIII

Geografie 1.1,1.2, 25. Bucureşti 1 XVIII,


1.3,2.2 26. Caracterizarea regiunii orizontului local şi a regiunilor învecinate. 1 XIX,
3.1,3.2, Caracterizarea judeţului XX,
3.3 27. Recapitulare 1 XXI,
3.4,4.3 28. Evaluare 1 XXII
XXIII

Limba şi lit. 2.2 Textul : Pipi Sosetica de Astrid Lindgren 20 S


7. Prieteni pe viaţă română 2.3 1. Personajul literar/ Portretul XXIV
3.3 2. Relatarea orală şi scrisă a unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de XXV,
3.5 sprijin XXVI
3.6 3. Felurile propoziţiilor după aspectul predicatului XXVII
4.1 4. Scriem corect întruna/ într-una XXVIII
4.2 Lectură: Omul nu poate să facă, un lucru la toţi să placă de Anton Pann
4.5 1. Sotia Domnisoarei Poimaine dupa Adina Rosetti 22.03-
2. Prezentarea unui proiect şi a rezultatelor acestuia 26.03
3. Textul creativ după un plan propriu de idei
4. Comunicarea nonverbală 29.03-
5. Formularea de solicitări formale şi informale 01.04

Lectură: La scăldat de Ion Creangă 12.04-


1. Legendă Povestea mărului 16.04
2. Proiectul de documentare
3. Afişul 19.04-
4. Exprimarea propriilor opinii 23.04
5. Textul creativ liber
1. Scriem corect mie/ mi-e 26.04-
2. Cartea poştală
3. RECAPITULARE –Povestea lui Harap – Alb dupa Ion Creanga 29.04
4. EVALUARE Cu masca , fara masca
5. FIŞĂ DE PORTOFOLIU
Lectură: Concurs literar

Matematică 1.1, 1.Elemente de geometrie 4 XXIV


1.2, Localizarea unor obiecte XXV,
2.2,  terminologie specifică: paralel, perpendicular XXVI
2.4,  coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea XXVII
5.1, 5.2  hărţi XXVIII
Figuri geometrice
 drepte perpendiculare, paralele
 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi
 cerc
Axa de simetrie
Perimetrul
Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
Corpuri geometrice
 cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con (identificare,
desfăşurare, construcţie folosind tipare sau diverse materiale)
 volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu latura 1 cm
Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă, segment
Unghiuri
Drepte paralele; drepte perpendiculare
Triunghiul
Dreptunghiul şi pătratul
Paralelogramul şi rombul
Cercul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului şi paralipipedului
Piramida
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi
Probleme cu elemente de geometrie
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
2.Unităţi de măsură pentru lungime; pentru volumul lichidelor; pentru masă
● Unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii; litrul, cu submultiplii,
multiplii; kilogramul, cu submultiplii, multiplii
● transformări pentru lungime, volum, masă, în limita operaţiilor cunoscute
● Instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie,
ruleta, cântarul, balanţa
● Operaţii cu unităţile de măsură
Unităţi de măsură pentru lungime – metrul cu multiplii şi submultiplii
Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor – litrul cu multiplii şi submultiplii 8
Unităţi de măsură pentru masa corpurilor – kilogramul cu multiplii şi submultiplii
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Unităţi de măsură pentru timp; unităţi de măsură monetare
Unităţi de măsură pentru timp
 calculul unor intervale temporale, transformări din unităţi mai mari în
unităţi mai mici de timp
 instrumente de măsură: ceasul, cronometrul
Unităţi de măsură monetare
 unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul (monede şi
bancnote în uz)
 schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară
Unităţi de măsurare a timpului mai mici decât o zi
Anul, deceniul, secolul, mileniul
Unităţi de măsură monetare - leul şi banul, euro şi eurocentul
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Ştiinţe 1.1; 1.2 Energie. Curent electric. Lumină 4 XXIV
2.1; DOMENIUL: ştiinţele fizicii XXV,
2.2; Energie - surse şi efecte XXVI
2.3;  Transferul de căldură între obiecte. Materiale conductoare şi izolatoare de XXVII
2.4; căldură XXVIII
2.5 Curent electric. Lumină
3.2  Circuite electrice simple
 Surse de lumină. Fenomene comune care implică lumina (umbra,
1.1; 1.2 curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor)
2.1;
2.2; Transferul de căldură între obiecte
2.3; Circuite electrice simple
2.4; 2.5 Surse de lumină
3.2 Umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 1.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (IV) 1 XXIV
2.3; Comportamente moral-civice XXV,
3.1; Lecţia 1 XXVI
• Comportamente prosociale XXVII
• Lectură: Incendiul, de Edmondo de Amicis XXVIII
Lecţia 2
• Comportamente antisociale
• Lectură: Revista presei
• Recapitulare
• Lectură: Scrisoare pe adresa unui chiulangiu, de Mircea Sântimbreanu
• Evaluare
3
Drepturile universale ale copilului
Lecţia 1
• Drepturile şi îndatoririle copilului (I)
• Lectură: Piatra albastră, de Bruno Ferrero
Lecţia 2
• Drepturile şi îndatoririle copilului (II)
• Lectură: Însemnări de lector, de Mircea Sântimbreanu
Lecţia 3
• Respectarea şi încălcarea drepturilor copilului
• Lectură: Pantofii roşii, de N. Calma
• Recapitulare
• Lectură: Deschid uşa..., de Titel Constantinescu
• Evaluare
• Recapitulare finală
Joc şi Jocuri de mişcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând întrecerea 2 XXIV
mişcare 1.1 între grupuri XXV,
1.2 JOC: Vânătorii şi raţele XXVI
2.1 Ciobanul îşi apără oile XXVII
2.2 JOC: Mingea la căpitan, Între două focuri XXVIII

Jocuri de mişcare pentru timpul liber desfăşurate în excursii, taberţ 2


Vânătorul iscusit
JOC: Acul cu aţa
Salut prietene
MM 1.1 3 XXIV
2.1 ♫ Cântarea instrumentală XXV,
3.1 Percuţia corporală diversă XXVI
Utilizarea de jucării muzicale, instrumente muzicale XXVII
Cântarea cu acompaniament realizat de cadrul didactic şi/sau de copii (jucării, XXVIII
percuţie corporală, instrumente muzicale)
5. Percuţia corporală diversă
6. Orchestra de jucării muzicale. Instrumente muzicale
7. Cântarea cu acompaniament
Recapitulare
Evaluare
Mişcarea pe muzică
Dansuri populare 1
Dansuri de societate şi moderne
Mişcări de tactare a măsurii
Mişcări sugerate de ritm, melodie, expresivitate, mişcări libere
8. Tactarea măsurii. Mişcări sugerate de ritm. Expresivitate, mişcări libere
9. Dansuri populare
10. Dansuri de societate şi moderne
Recapitulare
Evaluare
AVAP Inventeaza/ Reinventeaza 4 XXIV
2.1; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma XXV,
2.3; 2.4 Tehnici de lucru mixte: lucru cu fâşii de hârtie, îndoire, lipire, răsucire, quilling, XXVI
decupare după contur XXVII
Fotografia ca limbaj XXVIII

Istorie 1.1,1.2, 10. Evaluare 1 XXIV


1.3,2.1 11. Locuri istorice în comunitate 1 XXV,
2.3,3.1, 12. Construcţii religioase şi ctitorii lor 1 XXVI
3.2 13. Monumente şi locuri istorice incluse în patrimoniul UNESCO 1 XXVII
XXVIII

Geografie 1.1,1.2, IV. România în Europa şi pe Glob


1.3,2.1 29. Poziţia României în Europa. Vecinii României 1 XXIV
2.2,2.3, 30. Europa şi Uniunea Europeană 1 XXV,
3.1 31. Terra 1 XXVI
3.3,4.1, 32. Recapitulare 1 XXVII
4.3 XXVIII

Vacanţă (02 – 11 aprilie)


Limba şi lit. 1.4 Text suport: A oftat padurea de Lucia Olteanu- Text cu tematică de vară 15 S
română 2.1 1. Poezia ca vorbire despre sineScriem corect ceai/ ce-ai XXIX,
2.3 2. Compunere descriptive XXX
8. Ora de poezie 2.5 Mata deseneaza – un ghem de Marin Sorescu XXXI
3.2 Lectură: Cântăreţul de Emil GârleanuRECAPITULARE –Merlin vrajitorul-
3.5 legendă britanică 10.05-
3.6 1. RECAPITULARE-Ora de poezie - 14.05
4.2 2. Am zarit de Nichita Stanescu 17.05-
3. EVALUARE –Secretul de Grete Tartler 21.05
4.4 4. Șezătoare literară 24.05-
28.05

Matematică 1.1, Unităţi de măsură pentru timp; unităţi de măsură monetare 4 XXIX,
1.2, Unităţi de măsură pentru timp XXX
2.1,  calculul unor intervale temporale, transformări din unităţi mai mari în XXXI
2.2, unităţi mai mici de timp
2.3,
2.4,  instrumente de măsură: ceasul, cronometrul
5.1,
5.2, 5.3 Unităţi de măsură monetare
 unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul (monede şi
bancnote în uz)
 schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară

Unităţi de măsurare a timpului mai mici decât o zi


Anul, deceniul, secolul, mileniul
Unităţi de măsură monetare - leul şi banul, euro şi eurocentul
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
● Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000
● Operaţii cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000 8
● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice; metoda mersului invers; metoda
comparaţiei
● Fracţii
● Măsurări – lungime, capacitate, masă, timp, bani
● Elemente de geometrie
Să fiu mai bun! Bucuria verii
Ştiinţe 1.1; 1.2 Energie. Curent electric. Lumină 2 XXIX,
2.1; DOMENIUL: ştiinţele fizicii XXX
2.2; Energie - surse şi efecte XXXI
2.3;  Transferul de căldură între obiecte. Materiale conductoare şi izolatoare de
2.4; 2.5 căldură
3.2 Curent electric. Lumină
 Circuite electrice simple
 Surse de lumină. Fenomene comune care implică lumina (umbra,
curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor)

Transferul de căldură între obiecte


Circuite electrice simple
Surse de lumină
Umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor
Recapitulare
Evaluare 1
Recapitulare finală
Recapitulare finală
Pământul în Sistemul nostru solar
Existenţa vieţuitoarelor pe Pământ, de-a lungul timpului
Lumea vie
Corpuri. Proprietăţi. Schimbări ale caracteristicilor corpurilor şi materialelor
Energie. Curent electric. Lumină
Ed.civică 1.3; 3 XXIX,
2.4; Drepturile universale ale copilului XXX
3.1; Lecţia 1 XXXI
3.2; • Drepturile şi îndatoririle copilului (I)
3.3*; • Lectură: Piatra albastră, de Bruno Ferrero
Lecţia 2
• Drepturile şi îndatoririle copilului (II)
• Lectură: Însemnări de lector, de Mircea Sântimbreanu
Lecţia 3
• Respectarea şi încălcarea drepturilor copilului
• Lectură: Pantofii roşii, de N. Calma
• Recapitulare
• Lectură: Deschid uşa..., de Titel Constantinescu
• Evaluare
• Recapitulare finală
Joc şi 1.1 1 XXIX,
mişcare 1.2 Activităţi turistice XXX
2.1 JOC: Mingea pe pod XXXI
2.2 Unde-s doi puterea creşte
1
RECAPITULARE
JOC:
Coşuleţul cu două toarte
Mingea prin tunel (variant) 1

EVALUARE
JOC: Crabii şi creveţii
Îndemânaticii
MM 2.1 ♫ Mişcarea pe muzică 3 XXIX,
3.1 Dansuri populare XXX
3.2 Dansuri de societate şi moderne XXXI
3.3 Mişcări de tactare a măsurii
Mişcări sugerate de ritm, melodie, expresivitate, mişcări libere
8. Tactarea măsurii. Mişcări sugerate de ritm. Expresivitate, mişcări libere
9. Dansuri populare
10. Dansuri de societate şi moderne
Recapitulare
Evaluare
AVAP 1.1; Trecut, prezent, viitor 3 XXIX,
2.3; 2.4 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma XXX
Tehnici de lucru mixte: îndoire, lipire, decupare după contur, colaj XXXI

Istorie 1.1,1.2, 14. Recapitulare 1 XXIX,


3.1,3.2 15. Evaluare 1 XXX
4.2,4.3 16. Recapitulare finală 1 XXXI

Geografie 1.2,2.1, 33. Evaluare 1 XXIX,


2.2,2.3 34. Recapitulare finală 2 XXX
3.4,4.3 XXXI

Vacanţă (30 aprilie – 9 mai)


S
9. Ultimele Limba şi lit. Text: Batik Scamatorul de Florin Bican 15 XXXII
scamatorii română Secretele textului - Recapitulare XXXIII
Evaluare : Fata saracului cea isteata de Petre Ispirescu XXXIV

Lecturi de vacanta 31.05-


04.06
07.06-
11.06
14.06-
18.06

Matematică ● Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000 12 XXXII


● Operaţii cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000 XXXIII
● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde XXXIV
● Probleme ; metoda reprezentării grafice; metoda mersului invers; metoda
comparaţiei
● Fracţii
● Măsurări – lungime, capacitate, masă, timp, bani
● Elemente de geometrie
Să fiu mai bun!
Bucuria verii
EVALUARE FINALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Matematica prin joc
Ştiinţe Evaluare finala 2 XXXIII
XXXIV

Ed.civică Evaluare finala 2 XXXIII


XXXIV

Joc şi JOCURI IN AER LIBER LA ALEGERE XXXIII


mişcare XXXIV
MM Ne pregatim de serbare 2 XXXIII
XXXIV
AVAP Evaluare finala -Expozitie cu lucrari 2 XXXIII
XXXIV
Istorie Evaluare finala 2 XXXIII
XXXIV
Geografie Evaluare finala 2 XXXIII
XXXIV

Săptămâna “Școala Altfel”, 11-15 ianuarie 2021