Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE DREPT
ANUL III I.D.

PROGRAMAREA SESIUNII DE TOAMNĂ 2020-2021

RESTANŢE ŞI
MĂRIRI DE NOTĂ

Nr. Ora
Data Seria /
crt Denumirea disciplinei examen Sala Cadrul didactic titular
examenului Grupa
. ului
Drept civil. Succesiuni şi Amfiteatrul 1 (şi măriri
1 31.08.2021 17-20 Ambele serii Prof. univ. dr. Romeo Popescu
liberalităţi de notă)
Dreptul familiei și regimuri Amfiteatrele I şi II (şi
2 03.09.2021 17-19 Ambele serii Prof. univ. dr. Marieta Avram
matrimoniale măriri de notă)
Amfiteatrul I (şi măriri de
3 Drept penal. Parte specială I 07.09.2021 14-15 Ambele serii
notă)
Prof. univ. dr. Cristina Rotaru
Amfiteatrul II (şi măriri
4 Drept penal. Parte specială II 07.09.2021 16-17 Ambele serii
de notă)
Amfiteatrul I (şi măriri de
5 Drept civil. Contracte 08.09.2021 17-20 Ambele serii Lector univ. dr. Doru Trăilă
notă)
Lect. univ. dr. Augustina
6 Dreptul Uniunii Europene II 12.09.2021 11-12 Ambele serii
Aula (şi măriri de notă) Dumitraşcu
Amfiteatrul IV (şi măriri
7 Drept procesual penal I 14.09.2021 18,30-20 Ambele serii Prof. univ. dr. Anastasiu Crişu
de notă)
8 Dreptul mediului 15.09.2021 18-20 Ambele serii Lect. univ. dr. Cristina Petre
Amfiteatrul 1 (şi măriri)
Amfiteatrele I , II şi V (şi
9 Drept procesual penal Il 16.09.2021 18,30-20 Ambele serii Prof. univ. dr. Anastasiu Crişu
măriri de notă)
Drept comercial.
10 19.09.2021 16-20 Ambele serii Aula (şi măriri de notă)
Intreprinderea Prof. univ. dr. Gheorghe
Piperea
11 Drept comercial. Obligaţii 22.09.2021 18-20 Ambele serii Aula (şi măriri de notă)
Conf. univ. dr. Andreea
12 Dreptul transporturilor 22.09.2021 15-17 Ambele serii Aula (şi măriri de notă) Stănescu
In perioada 15-17 septembrie 2021 se vor incărca pe e-mail-ul
dedicat (2021practica-an3id@drept.unibuc.ro), adeverinţele de
13 Practica de specialitate
practică (90 de ore) însoţite de memoriul de practică (de maxim 3
pagini) conceput şi semnat de student. Lect. univ. dr. Manole Popa