Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume ____________________ NR.

1
Grupa_________________

Examen Drept procesual penal – Partea Generală (Măriri și restanțe ID 14.09.2021)

1. Acțiunea civilă:
a) dacă este exercitată în mod legal în procesul penal, va fi lăsată nesoluționată de către instanța de
judecată atunci când va constata incidența amnistiei sau grațierii pentru infracțiunea ce face obiectul
judecății;
b) dacă a fost lăsată nesoluționată de instanța penală prin hotărâre definitivă, persoana
vătămată poate introduce ulterior acțiune la instanța civilă, cu precizarea că probele administrate
în procesul penal pot fi folosite la instanța civilă;
c) în procesul penal, poate fi exercitată în numele persoanei vătămate lipsite de capacitate de
exerciţiu şi de procuror.

2. Curtea de apel:
a) judecă în primă instanță infracțiunile săvârşite de către judecători, indiferent de gradul instanţei la
care activează;
b) soluționează conflictul de competență ivit intre o judecătorie și un tribunal, dacă aceste
instanțe se află în circumscripția sa teritorială;
c) soluționează cererea de strămutare a judecării unei cauze de la o judecătorie la alta sau de la
un tribunal la altul, din circumscripția sa teritorială .

3. Audierea inculpatului:
a) este un procedeu probatoriu;
b) poate fi întreruptă dacă organul judiciar va constata că acesta prezintă simptomele unei boli
care îi afectează capacitatea psihică de a participa la ascultare;
c) nu se poate realiza prin videoconferinţă în nicio situaţie.

4. Referitor la actele procedurale:


a) începerea urmăririi penale in rem este un act procedural;
b) punerea în mişcare a acţiunii penale nu este un act procedural;
c) acestea pot fi realizate numai de organele judiciare.

5. Indicaţi afirmaţia/afirmaţiile corecte:


a) reunirea cauzelor este obligatorie în cazul concursului formal de infracţiuni;
b) în caz de reunire a unor cauze aflate pe rolul a două instanţe, dintre care una este civilă şi alta
militară, competenţa judecării cauzelor reunite aparţine instanţei militare;
c) excepţia de necompetenţă teritorială a instanţei de judecată poate fi invocată până la pronunţarea
hotărârii definitive.

6. Referitor la asistența juridică în cauzele penale:


a) asistența juridică a persoanei vătămate, nu este niciodată obligatorie în procesul penal;
b) asistența juridică a inculpatului, este obligatorie, în cursul urmării penale, în cauzele în care legea
prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani;
c) asistența juridică a suspectului, este obligatorie când organul judiciar apreciază că acesta nu
își poate face singur apărarea.

7. Măsura preventivă a controlului judiciar:


a) încetează de drept la momentul pronunţării unei hotărâri de renunţare la aplicarea pedepsei,
chiar nedefinitivă;
b) poate fi luată, din oficiu, și de către judecătorul de cameră preliminară;
c) în cursul urmăririi penale, poate fi dispusă numai de judecătorul de drepturi și libertăți.

8. Mandatul de aducere:
a) poate fi emis și pentru un martor, în condițiile legii;
b) în cursul urmăririi penale, poate fi emis numai de către judecătorul de drepturi și libertăți;
c) nu poate fi emis în nicio situație față de suspect.

9. Nulitatea relativă:
a) poate fi invocată numai de persoana căreia prin nerespectarea legii procesuale i s-a produs o
vătămare;
b) se acoperă dacă persoana interesată a renunţat în mod expres la invocarea nulităţii;
c) în cursul judecăţii poate fi invocată în condiţiile legii şi de procuror.

10. Achitarea inculpatului se dispune:


a) și în cursul urmăririi penale, prin ordonanța procurorului;
b) dacă se reține că fapta nu este prevăzută de legea penală;
c) dacă se reține că lipsește plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

11. Măsura preventivă dispusă în cauzele penale se revocă:


a) dacă procurorul a dispus clasarea cauzei;
b) din oficiu sau la cerere, dacă au încetat temeiurile care au determinat luarea măsurii
preventive;
c) dacă instanța pronunță încetarea procesului penal întrucât a intervenit amnistia.

12. Cererea de recuzare în cauzele penale:


a) poate fi formulată numai în scris doar de părţi sau persoana vătămată;
b) se formulează doar împotriva organului judiciar care efectuează activităţi judiciare în cauza
în care se cere recuzarea;
c) în cursul judecății poate fi formulată numai până la începerea cercetării judecătoreşti la judecata în
primă instanță.

13. Măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal:


a) sunt măsuri de constrângere cu caracter real care pot fi dispuse în tot cursul procesului penal,
inclusiv la judecata în apel;
b) constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile și pot fi dispuse numai asupra
bunurilor suspectului, inculpatului sau părții responsabile civilmente;
c) în cursul urmăririi penale pot fi dispuse de procuror însă, în unele cazuri prevăzute de lege, și de
judecătorul de drepturi și libertăți.

14. Referitor la măsura arestării preventive dispusă în cursul urmăririi penale:


a) poate fi prelungită de organul judiciar competent numai la propunerea motivată a
procurorului;
b) dacă propunerea procurorului de luarea acestei măsuri este respinsă, legea permite judecătorul de
drepturi și libertăți să dispună luarea unei alte măsuri preventive, însă numai privativă de libertate, dacă
sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
c) durata maximă a acesteia nu poate fi mai mare de 180 zile, calculate potrivit legii.

15. În cazul termenelor procedurale:


a) la calculul termenelor pe zile, ziua în care se împlinește termenul procedural, nu se socotește;
b) legea nu permite prorogarea acestora, dacă ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare;
c) la calculul termenelor pe ore, intră în calcul ora de la care începe să curgă termenul.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15