Sunteți pe pagina 1din 3

ANGAJAMENT

FIȘA DE LECTURĂ NR.


Subsemnatul................................................................................., vârsta........, de profesie..............., domiciliat
în .................................................................................., încadrat la SC Gimn. „P.N. Grigorescu”-Titu, mă oblig să
restitui la termen și în aceeași stare cărțile împrumutate, trecute în fișa de lectură. În caz de nerestituire a cărților după
prima înștiințare, mă oblig să plătesc contravaloarea acestora, adică lei....................(..........................................) în
termen de 30 de zile de la data emiterii înștințării. BI/CI seria..........NR..........................., emis
de ...........................................................NR.TEL:.........................................ELEV
NR.Matricol........................................
SEMNĂTURA..........................................................................
Nr DATA NR. C SEMNĂTURA DATA
crt împrumut AUTORUL ȘI TITLUL cărții inventar Z cititorului restituirii Semnătura
bibliotecar
U
1

ANGAJAMENT
FIȘA DE LECTURĂ NR.
Subsemnatul................................................................................., vârsta........, de profesie..............., domiciliat
în .................................................................................., încadrat la SC Gimn. „P.N. Grigorescu”-Titu, mă oblig să
restitui la termen și în aceeași stare cărțile împrumutate, trecute în fișa de lectură. În caz de nerestituire a cărților după
prima înștiințare, mă oblig să plătesc contravaloarea acestora, adică lei....................(..........................................) în
termen de 30 de zile de la data emiterii înștințării. BI/CI seria..........NR..........................., emis
de ...........................................................NR.TEL:.........................................ELEV
NR.Matricol........................................
SEMNĂTURA..........................................................................
Nr DATA NR. C SEMNĂTURA DATA
crt împrumut AUTORUL ȘI TITLUL cărții inventar Z cititorului restituirii Semnătura
bibliotecar
U
1

9
Nr DATA NR. CZU SEMNĂTURA DATA
crt împrumut AUTORUL ȘI TITLUL cărții inventar cititorului restituirii Semnătura
bibliotecar
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nr DATA NR. CZU SEMNĂTURA DATA


crt împrumut AUTORUL ȘI TITLUL cărții inventar cititorului restituirii Semnătura
bibliotecar
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25