Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA Director,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Prof. univ. dr.


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE Eugenia Maria Paşca
“GEORGE ENESCU” IAŞI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
str. Costache Negruzzi nr.7-9, 700126 Iaşi, jud. Iaşi
tel. 00.40.232.276462 fax 00.40.232.276462
e-mail: dppd@arteiasi.ro
ROMÂNIA
SC INFO EDUCAŢIA S.R.L. Director general,
ŞOSEAUA BÂRNOVA NR. 100 H Prof. Dr. Anca Coroliuc
tel. 00.40.726687791 fax. 00.40.332440449
e-mail : infoeducatia@yahoo.com

PROIECT INTERINSTITUŢIONAL
Pentru dezvoltarea carierei didactice
universitare şi preuniversitare

Dezvoltarea competenţelor didactice şi


manageriale pentru educaţia artistică
Coordonator proiect
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca
Asistent coordonator proiect
Prof. dr. Anca Coroliuc

Contract nr. /26.06.2017

2017 - 2021
Argument
Proiectul cuprinde programe care se adresează grupului ţintă, reprezentat de către
profesorii din învăţământul universitar şi preuniversitar, absolvenţi ai învăţământului
artistic, care lucrează în facultăţile de muzică, arte vizuale, artele spectacolului sau
şcolile generale şi liceele teoretice, sportive sau tehnologice, celor care conduc cercuri
artistice în cadrul cluburilor şi palatelor copiilor dar şi profesorilor care funcţionează în
şcolile de muzică şi arte plastice sau liceele vocaţionale, teologice, pedagogice şi de artă
(educaţie muzicală generală, specializată – studii teoretice, interpretare muzicală –
instrumentală şi canto, artă teatrală, coregrafie, educaţie artistico-plastică generală,
specializată, arhitectură) din toată ţara. Prin acest demers partenerial, ne propunem să
dezvoltăm cunoştinţele teoretice manageriale, formative, didactice, aplicative, precum şi
pe cele psihopedagogice. Profesorii vor beneficia de actualizări ale tematicilor şi
bibliografiilor, de servicii formative, perfecţionare, specializare, în funcţie de aria de
interes şi domeniul de activitate.
Tipul proiectului
Programe de îmbunătăţire a activităţilor de dezvoltare a resurselor umane prin
programe de educaţia adulţilor, de asistenţă şi consultanţă de specialitate pentru cadrele
didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetare şi inovare în educaţie.

Descrierea proiectului
Ne propunem să organizăm în parteneriat cursuri de formare cu certificare prin
dezvoltarea profesională şi didactică pentru profesorii din învăţământul universitar şi
preuniversitar, absolvenţi ai învăţământului artistic, în funcţie de aria de interes şi
domeniul de activitate ( formatori , manageri , mentori ). În acelaşi timp vor fi propuse
şi dezvoltate şi alte programe complementare în vederea asigurării mobilităţii şi
adaptabilităţii ocupaţionale. Acest proiect se derulează conform ofertei lansate prin
scrisoarea de intenţie anexată de către partener. Continuitatea programelor va fi relevata
si prin analize de nevoi pentru îmbunătăţirea instrumentelor de proiectare, eficientizarea

2
prin modernizarea resurselor metodologice şi materiale, validarea aceastora prin
demersuri de cercetare şi organizarea de conferinţe, trainiguri, workshopuri care vor
viza presonalul didactic din toată ţara.

Perioada de desfăşurare
Proiectul va dura 4 ani , se va desfăşura în perioada 2017 – 2021 şi va fi însoţit de
documente auxiliare (anexe , contracte) pentru fiecare activitate desfăşurată în comun.

Scop
Prin aceste programe ne propunem să dezvoltăm cunoştinţele teoretice manageriale,
formative, didactice, aplicative, precum şi pe cele psihopedagogice în vederea eliminării
disfuncţionalităţilor dintre pregătirea iniţială şi activitatea specifică didactică, în sensul
manifestării unei conduite metodologice inovative în plan profesional şi artistic.
Profesorii vor beneficia de actualizări ale tematicilor şi bibliografiilor, de servicii
formative, perfecţionare, specializare, în funcţie de aria de interes şi domeniul de
activitate.
Obiective generale
1. Eliminarea disfuncţionalităţilor dintre pregătirea iniţială şi activitatea specifică didactică
2. Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional şi artistic
3. Consolidarea şi dezvoltarea pregătirii de specialitate corespunzătoare competenţelor
didactice şi manageriale
Obiective specifice
1. Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi didactice din domeniul de referinţă, pentru
profesorii din învăţământul universitar şi preuniversitar, absolvenţi ai învăţământului artistic
2. Oferirea de programe pentru îmbunătăţirea activităţilor de dezvoltare a resurselor umane
prin programe de educaţia adulţilor
3. Asigurarea de programe de asistenţă şi consultanţă de specialitate pentru cadrele didactice
din învăţământul preuniversitar şi universitar

3
Grup ţintă direct
Profesorii din învăţământul preuniversitar şi universitar, cu specializări artistice
(educaţie muzicală generală, specializată – studii teoretice ,interpretare instrumentală şi
canto, artă teatrală, coregrafie, educaţie artistico-plastică generală şi specializată,
arhitectură) din toate regiunile ţării.

Grup ţintă indirect


Elevii din învăţământul preuniversitar şi studenţii din învăţământul universitar, cu
specializări artistice (educaţie muzicală generală, specializată – studii teoretice
,interpretare instrumentală şi canto, artă teatrală, coregrafie, educaţie artistico-plastică
generală şi specializată, arhitectură) din toate regiunile ţării.

Echipa proiectului
Coordonator: prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca UNAGE Iasi, director DPPD
Asistent coordonator: prof. dr. Anca Coroliuc director InfoEducatia Iasi
Secretariat: Eliza Burghelea, secretar DPPD
Membri: echipa de formatori pusă la dispoziţie de partener în funcţie de fiecare curs solicitat,
precum şi echipa de formatori educaţionali ai DPPD/UNAGE Iaşi

Timp alocat
Cursurile au o durată variabilă de ore, desfăşurate pe parcursul sau la sfârşitul
săptămânii, iar la finalul perioadei de formare susţinându-se examenul de absolvire,
finalizat cu certificat autorizat de către Ministerul Educaţiei Nationale sau/şi Ministerul
Muncii, funcţie de program. Cele acreditate de CNFP au credite. Va fi organizată anual
câte o conferinţă cu tematică educaţională, studiile prezentate fiind popularizate prin
volumele evenimentului. Vor fi organizate anual câte un workshop şi 2-3 traininguri cu
tematică specifică.

4
Buget
Proiectul se va autofinanţa astfel: din veniturile asigurate prin diferitele taxe ale
activităţilor propuse ale DPPD. Vor fi asigurate de către UNAGE/DPPD spaţiile
necesare, dotarea tehnică, corespondenţa telefonică, electronică, poştală, consumabilele,
suporturile în format electronic şi tipărit (2.000 ron) pentru fiecare curs derulat. Costurile
pe cursant sunt de fixate de ofertant şi vor fi suportate de cursanţi. Partenerul Info
Educaţia asigură conţinutul cursurilor, formatorii, logistica şi actele de certificare, care
sunt susţinute financiar prin costurile per cursant. Costurile evenimentelor ştiinţifice vor
fi asigurate din taxele de participare şi publicare. În eventualitatea obţinerii de finanţare
prin aplicare de proiecte, funcţie de buget şi activităţi vor fi asigurate costurile aferente
diferitelor activităţi propuse.

Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca


Director DPPD Universitatea Naţională de Arte „George Enescu„ Iaşi