Sunteți pe pagina 1din 1

PROCEDURA DE INTOCMIRE, PASTRARE SI COMPLETARE A REGISTRUL DE SUPRAVEGHERE A MASINILOR DE

RIDICAT (RSMR) CONFORM PT R 1-2010

1. RSMR SE INTOCMESTE DE CATRE RSVTI CONFORM MODELULUI DIN ANEXA 3 LA PRESCRIPTIA TEHNICA
ISCIR PT R 1-2010 , PE BAZA DATELOR DE PE PLACA DE TIMBRU , A DOCUMENTATIEI TEHNICE A MASINII DE
RIDICAT SI A CARTII ISCIR(UNDE E CAZUL).

2. RSVTI CONSEMNEAZA IN RSMR LUCRARILE DE INTRETINERE , REVIZIE SI REPARARE EFECTUATE PRECUM SI


STAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA(PRIN VERIFICARE LUNARA). ACESTEA SE CONFIRMA PRIN
SEMNATURA SI STAMPILA RSVTI.

3. EFECTUAREA LUCRARILOR DE MONTARE SE CONSEMNEAZA IN RSMR DE CATRE RSL AL PERSOANEI JURIDICE


AUTORIZATE PENTRU ACEST TIP DE ACTIVITATI (UNDE E CAZUL).

4. MACARAGII , STIVUITORISTII ,MANEVRANTII DE PLATFORME AUTORIDICATOARE SI ELEVATOARE AUTO


CONSEMNEAZA IN RSMR PREDAREA-PRIMIREA MASINII DE RIDICAT , MENTIONAND STAREA TEHNICA A
ACESTEIA.

5.MACARAGII, STIVUITORISTII , MANEVRANTII MECANISMELOR DE RIDICAT , AI PLATFORMELOR


AUTORIDICATOARE SI ELEVATOARELOR AUTO CONSEMNEAZA IN RSMR TOATE DEFICIENTELE IN
FUNCTIONAREA MASINILOR DE RIDICAT.

6. DETINATORUL/UTILIZATORUL MASINII DE RIDICAT NUMESTE PRIN DECIZIE SCRISA UNA SAU MAI MULTE
PERSOANE CARE RASPUND DE PASTRAREA RSMR . NUMELE LOR ESTE COMUNICAT RSVTI SI PERSONALULUI DE
DESERVIRE/AUXILIAR DE DESERVIRE. DE REGULA ESTE DESEMNAT SEFUL DIRECT AL PERSONALULUI DE
DESERVIRE/AUXILIAR DE DESERVIRE.

7. REPREZENTANTUL PERSOANEI JURIDICE AUTORIZATE PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE SI REVIZIE( DE


REGULA DE CATRE RSL) CONFIRMA LUCRARILE CONSEMNATE DE RSVTI IN RSMG PRIN SEMNATURA.