Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVATAMANT: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Paul Popescu Neveanu” Timisoara
PROPUNĂTOR: prof. Dana Doogaru
CLASA : a VIII- a A
DATA:
OBIECTUL: Consiliere și orientare
TEMA: CINE SUNT EU?

OBIECTIVE:
 Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere;
 Optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi;
 Pregătirea pentru succes;
 Achiziţionarea unor competenţe şi aptitudini;
 Creşterea interesului pentru schimbare, învăţare, dezvoltare;
 Înţelegerea schimbării ca parte a creşterii şi dezvoltării;
 Participarea activă la propria educaţie şi la integrarea în viaţa socială.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia,


MODUL DE ORGANIZARE : frontal, individual, pe grupe de elevi.
MATERIAL DIDACTIC: fişe de lucru, planse
SCENARIUL DIDACTIC

MOMENTELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI EVALUARE OBSERVAŢII


LECŢIEI
1.MOMENTUL Salutul de dimineaţă: - elevii se salută între ei Frontală
INTRODUCTIV „BUNĂ DIMINEAŢA !

2.CAPTAREA CUM VĂ SIMŢIŢI ASTĂZI? - se identifică cu unul din Individuală


ATENŢIEI Prezint elevilor o planşă chipurile de pe planşă şi
(ANEXA 1) motivează alegerea făcută -
„CUM TE SIMŢI ASTĂZI?”
-Motivează, de ce ?

3. ANUNŢAREA -astăzi vreau să văd în ce masură voi vă - elevii vor primi nişte fişe de Individuală
TEMEI ŞI A cunoaşteţi pe voi lucru
OBIECTIVELOR

4.DIRIJAREA Activitate individuală - Elevii vor completa fişa Observarea


ÎNVĂŢĂRII conform cerinţelor curentă
5.PREZENTAREA - împart elevilor nişte fişe - Elevii îşi vor spune părerea Individuală
NOULUL a.( ANEXA 2 )– HARTA INIMII despre colegii lor iar
CONŢINUT, aceştia vor spune ideile Grupe
AL SARCINILOR - se vor citi câteva fişe cărui coleg i-au plăcut mai
ŞI OBŢINEREA mult.
PERFORMANŢELOR - Îl va felicita şi-i va spune
cât de mult i-a plăcut ceea
ce a gândit

b. (ANEXA 3 )– - Copiii vor completa fişa Individuală


EU SUNT…EU VREAU SĂ FIU… conform cerinţelor
prezentând :
1.caracteristici fizice
2.caracteristici psihice
3.caracteristici sociale
4.caracteristici ideale
5.statut
6.caracteristici
pozitive/negative

- se vor citi câteva fişe şi se vor


comenta
6.ASIGURAREA - se va face o scurtă sinteză a ceea -Elevii vor ieşi pe rând la tablă şi Frontală
FEED-BACK-lui ce s-a făcut în timpul orei vor scrie câte un animal, o
ŞI floare,un personaj, culoare,
INTENSIFICAREA copac, mâncare, pasăre cu care
RETENŢIEI s-ar identifica – motivează de ce

7.MOMENTUL - se va face o scurtă apreciere a felului Individuală


EVALUATIV cum a decurs lecţia iar în încheiere :

JOC : CIORCHINELE -„EU”


(ANEXA 4)