Sunteți pe pagina 1din 1

Echipamente individuale de protectie – legislatie generala

1. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitătii şi sănătătii în munca ( art.5 -lit. j , art. 12 – alin.1 ,lit. b , art.
13 – lit. r, s , art. 18 – alin. 3 , lit.c , art. 23-alin. 1 , lit. b , art. 39-alin. 2, 4 ,5, alin. 9-lit.p )
2. HG 1425/2006 (art. 15-alin. 1 – pct. 20,21 , art. 67-lit. d , art. 93-lit. e ,art. 96-alin. 5 , art. 122-alin. 1, lit.
c)
3. HOTĂRÂRE Nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
4. HOTĂRÂRE Nr. 305/2017 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind
echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului
5. REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016
privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului
6. HOTĂRÂRE NR. 857 DIN 24 AUGUST 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
din domeniul sănătăţii publice ( art. 52 - lit.g,h )
7. HOTĂRÂRE Nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor ( anexa 1
– pct. 1.7.4.2.- lit. m )