Sunteți pe pagina 1din 6

1 din 6

GLOBAL STANDARD

GSCF002
CABLU OPTIC DIELECTRIC Rev.0
PENTRU INSTALAREA ÎN TUB 14/06/2016

CABLU OPTIC DIELECTRIC


PENTRU INSTALAREA ÎN TUB
Revizuire Natura modificării

0 Prima emitere

Elaborated by Verified by Approved by

Solution Development DIS-IUN-UML L. Foddai I. Gentilini


Center
R. Emma

Proiect Fibră Optică V. Spinelli A. Birga

Global I&N – NT/NCS F. Giammanco

Traducere si adaptare in limba Verificat Aprobat


romana a documentului

Virginia Sandici Anghel Musat Mihail Stirbulescu

Acest document este proprietatea intelectuală a societății ENEL S.p.A; reproducerea sau divulgarea
acestuia se va face cu obținerea în prealabil a aprobării societății susmenționată, care își va proteja
drepturile civile și penale în temeiul legii. Acest document este cu Uz Intern.
2 din 6

GLOBAL STANDARD

GSCF002
CABLU OPTIC DIELECTRIC Rev.0
PENTRU INSTALAREA ÎN TUB 14/06/2016

CUPRINS

1. Scop
2. Domeniu de aplicare
3. Caracteristici tehnico – constructive
4. Marcaje
5. Prescripții pentru recepție
6. Ambalare și dimensiuni
7. Unitate de măsură
3 din 6

GLOBAL STANDARD

GSCF002
CABLU OPTIC DIELECTRIC Rev.0
PENTRU INSTALAREA ÎN TUB 14/06/2016

1. Scop
Aceste prescripții au scopul de a specifica principalele caracteristici constructive și de a
stabili metodele de efectuare a recepției cablului optic pentru liniile electrice subterane
MT.
2. Domeniul de aplicare
Aceste prescripții se aplică cablului optic dielectric pozat în tub pe teritoriul Enel Distribuție
România.

3. Caracteristici tehnico – constructive

Desenul nu este realizat la scară, este pur orientativ și se referă la un tip posibil de cablu optic.

1- Eement central dielectric 5 – Structura ”Dry core” / prafuri sau fire 8- Fire din fibre de sticlă
hidroexpandabile (no Jelly)
2- Fibre optice 6 - Bandă sau legătură 9 - Mantă din polietilenă neagră

3- Soluţie tampon în interior 7 – Mantă din polietilenă neagră 10 - Fir pentru tăierea mantalei interne
4- Tub „loose” termoplastic sau
materiale de umplutură din PE solid 11 - Fir pentru tăierea mantalei externe
4 din 6

GLOBAL STANDARD

GSCF002
CABLU OPTIC DIELECTRIC Rev.0
PENTRU INSTALAREA ÎN TUB 14/06/2016

CARACTERISTICI DIMENSIONALE ȘI CONSTRUCTIVE ALE CABLULUI MĂRIME UNITATE DE MĂSURĂ VALOARE

Element central dielectric Diametru nominal mm 2,2÷2,5

Tub din material termoplastic sau echivalent Diametru nominal mm 2,2÷2,4

Fibre optice Număr pe șanț nr. 12

Tuburi cu fire:

 capacitate 24 fire Număr de tuburi care conțin fibre nr. 2

 capacitate 48 fire 4

 capacitate 72 fire 6

grosime nominală mm 0,9

Mantă internă din polietilenă neagră grosime medie mm ≥0,8

grosime minimă absolută mm 0,65

grosime nominală mm 1,5

Mantă externă din polietilenă neagră grosime medie mm ≥1,3

grosime minimă absolută mm 1,1

Diametru extern nominal mm 13±1

Masă orientativă Kg/km 120÷150

Raza de curbură minimă mm 200

Sarcina de tracțiune aplicată (IEC – 60794-1-E1) maximă daN 400

Sarcina de turtire (IEC – 60794-1-E1) maximă daN/dm 400

Sarcina la impacturile în timpul pozării maximă J (N*m) 3 x5J

3.1 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE CABLULUI

- Element central de susţinere din fibră de sticlă cu diametrul nominal de 2,2 ÷2,5
- Miez optic constituit din N (2, 4, 5, 6) tuburi + n (4, 2, 1, 0) materiale de umplutură, 12 fibre pe
tub, în total 6 elemente (tuburi şi materiale de umplutură) cordate cu elice deschisă (SZ)
deasupra elementului central sus menţionat. Fiecare tub trebuie să conţină soluţie tampon în
interior cu unsoare sintetică.
- Diametrul exterior nominal al tuburilor: 2.3 ± 0,1 mm.
- Îndesire prin utilizarea elementelor idroexpandibile (fire sau prafuri) care să permită realizarea
rezistenţei la penetrarea longitudinală a apei (dry core).
- Legarea cu fire sau benzi sintetice;
- Mantă din polietilenă neagră cu densitate scăzută
- Dublă armătură de fire din sticlă în direcţii alternative
- Manta exterioară din polietilenă neagră cu densitate scăzută.
5 din 6

GLOBAL STANDARD

GSCF002
CABLU OPTIC DIELECTRIC Rev.0
PENTRU INSTALAREA ÎN TUB 14/06/2016

3.2 COD DE CULORI PENTRU TUBURI ŞI PENTRU FIBRE

- Tuburile trebuie să fie uşor de identificat între ele, folosind următorul cod de culori:

tub 1 = albastru; tub 2 = roşu; tub 3 = galben; tub 4 = negru ; tub 5 = gri; tub 6 = alb

- Sau colorând cel puţin două adiacente şi lăsându-le pe celelalte de culoare naturală sau albă:

 Tub pilot = roşu;

 Tub direcţional = maron

 Alte tuburi = natural/alb

- Fibrele trebuie să fie colorate în mod omogen şi continuu după cum urmează:

 1 a fibră: culoare roşu

 2 a fibră: culoare verde

 3 a fibră: culoare galben

 4 a fibră: culoare maron

 5 a fibră: culoare albastru

 6 a fibră: culoare violet

Fiecare culoare trebuie să fie păstrată constant pentru toate dimensiunile în vederea identificării cu
uşurinţă a fibrelor la extremităţile fiecărei dimensiuni.

CARACTERISTICI DIMENSIONALE ALE FIBRELOR MĂRIME UNITATE DE MĂSURĂ VALOARE

Diametrul stratului primar Fibră optică necolorată nominală μm 245±10

Fibră optică colorată nominală μm 250±15

Diametrul mantalei nominală μm 125±2

Necircularitate a mantalei maximă % 2

Eroare de concentricitate a mantalei / câmp modal maximă μm 1,0

Note:

a) Dimensiunile, toleranţele şi erorile sus indicate sunt în conformitate cu Recomandările ITU – TG.
652

b) Raza minimă de curbură permanentă a fibrelor trebuie să fie de 30 mm (raza minimă de curbură
are importanţă în scopurile cablării, ca de exemplu în cutiile de joncţiune)

Fibrele trebuie să fi fost supuse unei probe de tracţiune, de durata de 1 s, care să fi provocat o întindere
minimă de 1% (IEC 60793 – 2 par. 34).
6 din 6

GLOBAL STANDARD

GSCF002
CABLU OPTIC DIELECTRIC Rev.0
PENTRU INSTALAREA ÎN TUB 14/06/2016

CARACTERISTICI DE TRANSMISIE ALE FIBRELOR CABLATE MĂRIME UNITATE DE MĂSURĂ VALOARE

Atenuare (IEC 60793 - 2 § 35.1


λ = 1310 nm max. dB/km 0,43
λ = 1550 nm max. dB/km 0,26

Centre de scattering (1) Nici unul

Număr maxim de centre de atenuare concentrată (fiecare fibră în parte / dimensiune) (IEC 60794 - 3 § 4.2.2.1)
Valoare aferentă:
λ = 1310 nm max. Nr. 1
λ = 1550 nm max. dB 0,05
dB 0,1

Uniformitate longitudinală de retrodifuziune: (Tabel Unificare Enel DC 4678)


λ = 1310 nm dB ± 0,05
λ = 1550 nm dB ± 0,05
Diametrul câmpului modal (Petermann II) (IEC 60793 - 2 § 35.3)
λ = 1310 nm μm 9,3 ± 0,5
λ = 1550 nm μm 10,6 ± 1

Dispersie cromatică: (IEC 60793 - 2 § 35.2)


λ = 1280÷1330 nm max. ps/(nm·km) 3,5
λ = 1525÷1575 nm max. ps/(nm·km) 20

Lungimea undei de tăiere λc (2) (IEC 60794 – 3 § 4.3)


max. mm 1280
Cu "centre de scattering" se înţeleg anomaliile concentrate care apar pe linia OTDR a cărei valoare de vârf - vârf depășește limitele specificate pentru liniaritatea caracteristicii
de atenuare.
Lungimea undei de tăiere λc a fibrei numai cu stratul primar este cuprinsă între 1150 şi 1330 nm, dacă măsurată cu metoda de referinţă prevăzută de ITU; ca şi probă de rutină
este măsurată λc, asigurând în orice caz pentru λcc valoarea sus indicată.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE FIBRELOR


- Fibră de siliciu/ dioxid de siliciu, de tip SM-R (Single Mode Reduced), în conformitate cu ITU – T G652.
- Profil cu gradient de refracție.
- Stratul primar de protecţie din compozit este constituit dintr-un strat dublu de acrilat.

4. Marcaje

Pe mantaua exterioară a fiecărei dimensiuni trebuie să fie imprimat, la intervale de 1 metru şi fără a
provoca deformări sau daune cablului, următorul marcaj de culoare alb:
XXXXXX - CABLU OPTIC - YY FO - "ENEL" - (AN) - WWWW – ZZZZ

unde X indică marca sau denumirea producătorului cablului, Y numărul de fibre, W numărul de
identificare a fibrei optice, Z marcajul metric secvenţial al cărui început poate fi diferit de zero.

5. Prescripţii pentru recepţie

Recepţie: Prescripţii Enel DC 4678 în cazurile în care se pot aplica

6. AMBALARE ŞI DIMENSIUNI

Cablul este înfăşurat pe tamburi de lemn de dimensiune corespunzătoare. Lungimea nominală a


dimensiunilor este de 2.100 ± 50 m, 3.150 ± 80 m, 4.200 ± 100 m, cu excepţia altor prescripţii. În cazul
dimensiunilor cu lungime impusă se acceptă toleranţe ale aceleiaşi lungimii de -0, +3%.

7. UNITATE DE MĂSURĂ: metru.