Sunteți pe pagina 1din 9

UZ INTERN

FISA TEHNICĂ Pag. 1 din 6

FT-327_MAT
SCARĂ ACCES ÎN CABINE SUBTERANE Ed. 01
21.02.2020

Prezentul document este proprietatea intelectuala a societatii E-Distribuţie Dobrogea S.A. Reproducerea sau utilizarea integrala sau
partiala a acestuia in orice publicatii si prin orice procedeu se va face cu obtinerea in prealabil a aprobarii societatii susmentionate care
isi va proteja drepturile civile si penale conform legii.
This document is intellectual property of E-Distribuţie Dobrogea S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by any
means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned companie which will safeguard their rights under the civil
and penal codes.

SCARĂ ACCES ÎN CABINE SUBTERANE

Editie Natura Modificarilor

1 Prima ediţie

Funcţia Prenume şi nume Semnătura Data

Redactat Amalia POLESCU 21/02/2020


Inginer specialist UPR

Verificat Şef UPR Vasilica OBREJAN


Manager Sănătate şi Siguranţă Giovanni IAVARONE
Aprobat Director DOM Mihai ŞTIRBULESCU
Director HSEQ Vincenzo Di LUOZZO
UZ INTERN

FISA TEHNICA Pag. 2 din 9

FT-327_MAT
SCARĂ ACCES ÎN CABINE SUBTERANE Ed. 01
21.02.2020

CUPRINS

1. SCOP ......................................................................................................................................................... 3

2. DOMENIU DE UTILIZARE ........................................................................................................................ 3

3. DESCRIERE PE SCURT........................................................................................................................... 3

4. STANDARDE ŞI NORME DE REFERINŢĂ.............................................................................................. 4

5. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE ................................................................................. 4

5.2.1 MONTANȚI DIN ALIAJ DE ALUMINIU .............................................................................................. 5

5.2.2 TREPTELE ........................................................................................................................................ 5

5.2.3 TRONSONUL .................................................................................................................................... 5

5.2.4 SUPORTUL TELESCOPIC DE SPRIJIN .......................................................................................... 5

5.2.5 SUPORTUL DE ANCORARE ............................................................................................................ 6

6. MARCARE ................................................................................................................................................ 6

7. AMBALARE .............................................................................................................................................. 6

8. PRESCRIPȚII PENTRU RECEPȚIE ȘI FURNIZARE ............................................................................... 6

9. DOCUMENTE ............................................................................................................................................ 9

10. CONDIŢII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE ................................................ 9

11. UNITATEA DE MĂSURĂ .......................................................................................................................... 9

FT-327_MAT Ed.01 21/02/2020


UZ INTERN

FISA TEHNICA Pag. 3 din 9

FT-327_MAT
SCARĂ ACCES ÎN CABINE SUBTERANE Ed. 01
21.02.2020

1. SCOP
Fișa tehnică stabilește caracteristicile tehnice și constructive ale scărilor ce permit accesul în siguranță în
cabinele subterane, conform standardului SR EN 131-4.

2. DOMENIU DE UTILIZARE
Prezenta fișă tehnică se aplică scării de acces în cabine subterane construită în fucție de modalitatea de acces
în aceasta, realizată în întregime din aliaj de aluminiu și acoperită cu pulbere epoxidică. Tronsoanele trebuie
să fie realizate astfel încât să faciliteze accesul în condiții de siguranță a operatorilor în spațiile închise pe care
le deservesc.

3. DESCRIERE PE SCURT

Matricola Descriere pe scurt


676513 SCARA ACCES CABINE SUBTERANE UN TRONSON

DESENE CU TITLU INFORMATIV

Fig.1 Scara cu un tronson


Dimensiuni în mm

Scara strânsă Scara extinsă

FT-327_MAT Ed.01 21/02/2020


UZ INTERN

FISA TEHNICA Pag. 4 din 9

FT-327_MAT
SCARĂ ACCES ÎN CABINE SUBTERANE Ed. 01
21.02.2020

Fig.2 Suport telescopic de sprijin


Dimensiuni în mm

4. STANDARDE ŞI NORME DE REFERINŢĂ


Scara trebuie să satisfacă cerinţele directivelor şi standardelor în vigoare şi trebuie să provină de la producători
care au un sistem de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 „Sisteme
de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare”, Condițiile de sănătate și securitate pentru sistemul
de fabricare trebuie să fie conforme cu condițiile din referențialul SR OHSAS 18001:2008 “Sisteme de
management al sănătății și securității ocupaționale Cerințe”.

SR EN 131-4
SR EN 1090-3
SR ISO 2859-1
UNI 10401

5. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE


5.1 Caracteristici tehnice:
Tronsoanele sunt construite în întregime din aliaj de aluminiu (montanți și trepte) acoperit cu pulbere
epoxidică, în conformitate cu SR EN 1090-3 și realizate astfel încât să susțină operatorul, să reziste la
îmbătrânire și la modificările de temperatură, conform SR EN 131-2. Scara trebuie să fie prevăzută cu suport
de sprijin, pentru fixarea sigură în perete, precum și cu un suport telescopic de extindere și retragere brațe
care să permită sprijinirea operatorului în vederea coborârii și ieșirii în siguranță, ambele realizate din structură
de aliaj de aluminiu acoperit cu pulbere epoxidică.
Suportul telescopic aplicat pe montanții scării, trebuie să fie prevăzut în interiorul fiecărui montant cu câte un
arc care să se tensioneze și detensioneze în funcție de poziția brațelor.

FT-327_MAT Ed.01 21/02/2020


UZ INTERN

FISA TEHNICA Pag. 5 din 9

FT-327_MAT
SCARĂ ACCES ÎN CABINE SUBTERANE Ed. 01
21.02.2020

Tălpile și capetele scării, precum și capetele suportului telescopic, trebuie să fie din material dur sau moale.
Șuruburile, niturile de fixare trebuie să fie din oțel inox sau aluminiu zincate electrolitic.
Utilizarea altor materiale decât cele precizate trebuie să fie aprobată în prealabil de către Enel.

5.2 Caracteristici constructive:


Scara, schematic reprezentată în fig.1, este fixă, formată dintr-un tronson, de lungimi diferite în funcție de
adâncimea spațiului de acces.
Numărul treptelor se va stabili în funcție de lungimea tronsonului de scară.
Montanții tronsonului trebuie să fie astfel dispuși încât să permită aplicarea ambelor tălpi pe treaptă. Distanța
față de perete trebuie să fie aleasă astfel încât vârful bocancului să atingă peretele, iar mijlocul tălpii să fie pe
treaptă de ex. 80.00 ≤ d ≤ 150.00 mm.
Capătul tronsonului de trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de fixare pe perete astfel încât poziția să fie
paralelă cu acesta.
Scara trebuie să fie dotată cu un sistem telescopic, care să fie aplicat pe scară astfel încât să îndeplinească
următoarele sarcini:
- Să permită extinderea și retragerea brațelor care asigură operatorului coborârea/ieșirea din spațiul închis,
- Să permită închiderea trapei de acces în cabina subterană;
- Să permită aplicarea suportului de ancorare flexibil cu opritor de cădere, linia vieții, care asigură protecția
împotriva căderilor de la înălțime.

5.2.1 MONTANȚI DIN ALIAJ DE ALUMINIU


Montanții trosonului trebuie să fie din aliaj de aluminiu extrudat acoperit cu pulbere epoxidică, profil închis
80x30mm.
Distanța dintre montanți să fie de 320 ÷ 340 mm.

5.2.2 TREPTELE
Treptele trebuie să fie din aliaj de aluminiu extrudat din profil acoperit cu pulbere epoxidică, rectangular de
80x30mm cu suprafață antiderapantă. Toate tronsoanele trebuie să posede trepte identice, ca formă,
dimensiuni și secțiune.
Pasul între trepte să fie de 270±1 mm.

5.2.3 TRONSONUL
Tronsonul trebuie să fie construit cu montanți și trepte din aliaj de aluminiu acoperit cu pulbere epoxidică,
treptele fiind încastrate și sudate de montanți. Montantul trebuie să fie găurit pentru ca treapta să fie îmbinată
de montant. Găurirea nu este efectuată până în exteriorul montantului și treapta trebuie sprijinită în peretele
intern al profilului montantului.
Tronsonul trebuie să fie prevăzut cu suport de sprijin, pentru fixarea sigură în perete la o distanță de 80 ≤ d ≤
150 mm.

5.2.4 SUPORTUL TELESCOPIC DE SPRIJIN


Scara trebuie să fie prevăzută cu un suport telescopic aplicat fix pe aceasta, care să permită coborârea și
urcarea operatorului. Suportul sistemul telescopic fig.2, asigură ușurința ieșirii în zona trapei având urmatoarele
caracteristici:
- In interiorul fiecărui montant trebuie să se prevadă un arc care să se tensioneze și detensioneze în funcție
de poziția brațelor suportului telescopic.
- Brațele să se extindă pe o lungime de la 1000 ÷ 1200 mm în funcție de nivelul străzii, lungimea totală fiind
de min. 1500mm;
- Distanța dintre axele brațelor să fie de max. 600 mm.

FT-327_MAT Ed.01 21/02/2020


UZ INTERN

FISA TEHNICA Pag. 6 din 9

FT-327_MAT
SCARĂ ACCES ÎN CABINE SUBTERANE Ed. 01
21.02.2020

5.2.5 SUPORTUL DE ANCORARE


Acest suport este conceput pentru a asigura operatorului urcarea şi coborârea în condiții de siguranţă și
trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:
- Punctul de ancorare și fixare a suportului de ancorare flexibil pe scară trebuie să fie dimensionat în așa fel
încât să susțină sistemul de protecție împotriva căderilor de la înălțime;
- Suportul de ancorare flexibil prevăzut cu sistemul de protecție, trebuie astfel montat astfel încât să faciliteze
alunecarea opritorului de cădere ce va fi fixat la nivelul sternului operatorului.
- Suportul de ancorare, trebuie să poată fi desfășurat pe lungimea scării.

5.3 DIMENSIUNI
- Lungime tronson: 3000 ÷ 5000 mm;
- Lungime scară extinsă (inclusiv sistem telescopic): 3000 ÷ 5000 ± (1000÷1200 mm);
- Lățime scară: 350 ÷ 400 mm
- Lățime sistem telescopic: 480 ÷ 490 mm;

5.4 MASA
- Masa scării complete ≤ 40÷42 kg (inclusiv suportul telescopic de sprijin)

5.5 SARCINA MAXIMĂ A SCĂRII


Sarcina maximă a scării trebuie să fie egală cu 200 kg confom standardului SR EN 131-4.

6. MARCARE
Pe fiecare scară, la circa 1500 mm de la extremitatea inferioară a tronsonului, trebuie să fie prezente în mod
indelebil și clar ligibile, prin stampilare sau etichete metalice, următoarele marcaje:
Tot ce este prevazut în standardul SR EN 131-4 și în plus:
- înscrisul sau marca Enel;
- numele sau marca fabricantului;
- luna și anul de producție și numărul de serie;
- date tehnice şi de identificare;
- standardele de referinţă;
- pictograme privind siguranţa;
- sarcina maximă adsmisibilă 200 kg (din SR EN 131-4)
- marcaj CE

7. AMBALARE
Scara trebuie să fie furnizată într-un ambalaj care trebuie să conțină o singură scară completă cu suportul
telescopic de sprijin și dispozitivul de ancorare.
Scara portabilă trebuie să fie însoțită de Instrucțiuni de utilizare, în limba română în conformitate cu cele
dispuse în standardul SR EN 131-4.

8. PRESCRIPȚII PENTRU RECEPȚIE ȘI FURNIZARE


Fabricantul trebuie să furnizeze certificarea prevăzută în standardul SR EN 131-4 emisă de un laborator
acreditat.
În raportul de încercări trebuie să fie evidențiat că încercările prevăzute de SR EN 131-4 au fost efectuate.

FT-327_MAT Ed.01 21/02/2020


UZ INTERN

FISA TEHNICA Pag. 7 din 9

FT-327_MAT
SCARĂ ACCES ÎN CABINE SUBTERANE Ed. 01
21.02.2020

8.1 ÎNCERCĂRI DE TIP


Scara trebuie să fie supusă la încercările de tip marcate cu X în următorul tabel 1, ori se verifică corespondența
scării cu cerințele prevăzute în prezentul document.
Aceste încercări trebuie să fie efectuate și certificate de un „laborator oficial” acreditat conform legislației în
vigoare.
Fabricantul trebuie să demonstreze la Enel ca încercările de tip prezentate în tabelul 1 au fost efectuate cu
succes.
În cazul unor modificări în proiect, fabricație sau materiale sunt necesare alte noi încercări de tip.

8.2 ÎNCERCĂRI DE ACCEPTARE


Constau în execuția încercărilor nr. 1 și 4 prezentate în următorul tabel 1, cu scopul de a verifica că lotul
furnizat corespunde cu prototipul abrobat.
Pentru încercări vor fi adoptate procedeele de încercare statistică pentru atribute în conformitate cu SR ISO
2859-1 în baza unui plan de eșantionare simplu pentru o încercare obișnuită de nivel II și un LQA de 2,5%.

Tabelul 1
Încercări efectuate Încercări Încercări
Nr.
pe o scară completă de Tip de Acceptare
1 Controlul corespondenței la prototipul aprobat X
2 Examinare vizuală X
3 Verificarea dimensiunilor, masei și funcționarea scării X
4 Verificarea indelebilității marcajului X X
5 Încercări prevăzute în SR EN 131-4 X
6 Verificarea documentației de certificare X

8.2.1 DESCRIEREA ÎNCERCĂRILOR


Încercarea nr. 1: CONTROLUL CORESPONDENȚEI LA PROTOTIPUL APROBAT
Controlul trebuie să fie efectuat comparând caracteristicile constructive, dimensionale și masa, a
componentelor prezentate la recepție conform celor prezentate în documentele aprobate de Enel și păstrate
la fabricant și/sau furnizor. Trebuie de asemenea efectuate și următoarele verificări:
✓ Examinare vizuală:
• Eșantioanele dacă prezintă defecte vizibile de fabricație și în particular tot ce poate cauza daune
utilizatorilor;
• Construcția este executată cu acuratețe;
• Eșantioanele prezintă defecte de material (de ex.: decolorare, pete, găuri, fisuri, zgârieturi, riduri și
bule, îngroșări și umpluturi);
• Eșantioanele sunt completate de toate părțile componente și că sunt montate corect;
• Sunt prezente toate marcajele prevăzute;
• Verificarea instrucțiunilor pentru utilizator.

✓ Verificarea funcționalității constă în acceptarea ca:


• Scara funcționează în condiții de siguranță și ușor de utilizat chiar și cu suportul telescopic de sprijin;
• Scara funcționează în condiții de siguranță și ușor de utilizat cu suport de ancorare
• Părțile amovibile pot fi ușor de îndepărtat și înlocuit;

FT-327_MAT Ed.01 21/02/2020


UZ INTERN

FISA TEHNICA Pag. 8 din 9

FT-327_MAT
SCARĂ ACCES ÎN CABINE SUBTERANE Ed. 01
21.02.2020

Încercarea nr. 2: EXAMINARE VIZUALĂ


Trebuie să fie verificată conformitatea scării și părtile sale componente cu accesorii, atât cerințele prevăzute
în prezența specificație Enel și a celor indicate în documentația Fabricantului sau/și Furnizorului.
În particular trebuie verificat:
• Eșantioanele dacă prezintă defecte visibile de fabricație și în particular tot ce poate cauza daune
utilizatorilor;
• Construcția este executată cu acuratețe;
• Eșantioanele prezintă defecte de material (de ex.: decolorare, pete, găuri, fisuri, zgârieturi, riduri și
bule, îngroșări și umpluturi);
• Eșantioanele sunt completate de toate părțile componente și care sunt montate corect;
• Sunt prezente toate marcajele prevăzute;
• Verificarea instrucțiunilor pentru utilizator.

Încercarea nr. 3: VERIFICAREA DIMENSIUNILOR, MASEI ȘI A FUNCȚIONĂRII SCĂRII


Trebuie să fie verificat că:
• Dimensiunile corespund atât celor prevăzute în această specificație Enel cu cele raportate în desenele
constructive ale Fabricantului și/sau Furnizorului;
• Masa nu trebuie să fie superioară celei prescrise în prezenta specificație Enel.
• Verificarea funcționalității constă în acceptarea ca:
o Scara funcționează în condiții de siguranță și ușor de utilizat chiar și cu suportul telescopic de
sprijin;
o Scara funcționează în condiții de siguranță și ușor de utilizat cu suport de ancorare
o Părțile amovibile pot fi ușor de îndepărtat și înlocuit;

Încercarea nr. 4: VERIFICAREA INDELEBILITĂȚII MARCAJULUI


Toate marcajele trebuie să fie frecate timp de 15 s cu o cârpă înmuiată în apă și succesiv pentru 15s cu o
cârpă înmuiată în benzină: după acest tratament nu trebuie să se observe ștersături sau decolorări.
În cazul în care datele sunt raportate pe o etichetă metalică, caracterele trebuie să fie realizate în relief și
lizibile. Eticheta trebuie să fie fixată mecanic.

Încercarea nr. 5: ÎNCERCĂRI PREVĂZUTE ÎN STANDARDUL SR EN 131-4


Trebuie să fie efectuate toate încercările prevăzute în standardul SR EN 131-4.
Având în vedere posibilitatea unor modificări, ca urmare a unui experiment, este necesar ca scările achizionate
în faza de testare să fie conforme cu încercările mecanice prevăzute de SR EN 131-4.

Încercarea nr. 6: VERIFICAREA DOCUMENTAȚIEI DE CERTIFICARE


Furnizorul trebuie să pună la dispoziție un dosar cu următoarele documente:
• Certificarea relativă la încercările de tip prevăzute în prezenta specificație;
• Instrucțiuni pentru utilizator;
• Fișa tehnică a scării, în care este prezentată o descriere a scării (dimensiuni, masa pentru tronsoanele
individuale cât și cea totală, număr de trepte pe tronson, etc...);
• Fișa tehnică detaliată a materialelor (descrise la par. 5 din prezenta specificație) conținute în scară,
pentru a putea verifica conformitatea acestor materiale la prezenta specificație;
• Desene detaliate ale scării;
• Desene cu marcaje prezente pe scară;
• Fotografii color atât a scării cât și a accesoriilor sale.

FT-327_MAT Ed.01 21/02/2020


UZ INTERN

FISA TEHNICA Pag. 9 din 9

FT-327_MAT
SCARĂ ACCES ÎN CABINE SUBTERANE Ed. 01
21.02.2020

9. DOCUMENTE
9.1 Prezentarea în oferta tehnică
Oferta tehnică va conţine în mod obligatoriu următoarele:
a) Fişa tehnică a scării trebuie să corespundă cerinţelor caracteristicilor tehnice și de construcție indicate în
prezentul document, semnată de către ofertant (inclusiv desen/foto);
b) Declaraţia de conformitate întocmită de producător sau reprezentantul său pe propria răspundere (dar care
are la bază Dosarul tehnic de conformitate care poate fi examinat la cerere) şi trebuie să respecte cerinţele
generale din SR EN ISO/CEI 17050-1 „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor
Partea 1 Cerințe generale” și SR EN ISO/CEI 17050-2 „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate
data de furnizor Partea 2: Documentație suport”;
a) Certificatul de conformitate emis, de către un organism de certificare competent
b) Buletinele aferente încercărilor și verificărilor făcute în concordanță cu normele specifice în vigoare;
c) Certificat de garanţie (o garanție de minim 24 luni de la data recepţionării de către E-Distribuție);
d) Producătorul trebuie să facă dovada implementării unui sistem integrat al calității conform condițiilor din
standardul SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe” care garantează
menținerea neschimbată a caracteristicilor produsului;
e) Producătorul trebuie să facă dovada implementării sistemului de fabricare conform cu condițiile din
standardul SR EN ISO 14001:2015 „Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare” sau
comparabile și trebuie să fie controlate și certificate de o organizație acreditată;
f) Producătorul trebuie să facă dovada implementării sistemului de fabricare conform cu condițiile din
referențialul SR OHSAS 18001:2008 „Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Cerinţe” sau comparabile și trebuie să fie controlate și certificate de o organizație acreditată.
g) Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de viață și fișe de
securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.

9.2 Prezentarea la livrare


Documentele care însoţesc marfa la livrare sunt:
a) Declaraţia de conformitate CE;
b) Certificat de garanţie (o garanție de minim 24 luni de la data recepţionării de către beneficiar);
c) În interiorul ambalajului trebuie să se găsească lista componentelor ce intră în componența produsului,
cartea tehnică, instrucțiunile de manipulare, depozitare, transport și întreținere în limba română.

10. CONDIŢII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE


10.1. CFMD – RO ”Condiţii particulare de Furnizare Material de Distribuţie”
10.2. Livrarea produsului se va efectua cu documentele însoţitoare prevăzute la cap.9.
10.3. Produsul trebuie să fie livrat într-un ambalaj individual astfel încât să se asigure o protecţie
corespunzătoare în timpul transportului şi depozitării.
10.4. În interiorul fiecărui ambalaj trebuie să se regăsească cartea tehnică şi instrucțiunile de manipulare,
depozitare, transport, exploatare și întreținere în limba română.
10.5. Pe exteriorul fiecărui ambalaj individual trebuie să fie aplicată o etichetă, clară vizibilă, care să includă
următoarele informaţii minime:
− Numele şi/sau sigla Producătorului;
− Denumirea produsului şi a modelului
10.6. Pe exteriorul ambalajului ce conţine scările, trebuie să fie aplicată o etichetă, clară vizibilă, care să
includă următoarele informaţii minime:
− Numele şi/sau sigla Producătorului;
− Denumirea produsului
− Greutatea în kg.

11. UNITATEA DE MĂSURĂ


Bucăţi (buc.)

FT-327_MAT Ed.01 21/02/2020