Sunteți pe pagina 1din 11

SPECIFICATIE TEHNICA UNIFICATA Pagina 1 din 11

CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ


PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

Prezentul document este proprietatea intelectuală a societății E- Distribuţie Banat S.A. Reproducerea sau utilizarea integrală sau
parțială a acestuia în orice publicații și prin orice procedeu se va face cu obținerea în prealabil a aprobării societății susmenționate care
își va proteja drepturile civile și penale conform legii.
This document is intellectual property of E- Distribuţie Banat S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by any
means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned companie which will safeguard their rights under the civil and
penal codes.

CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI


UTILIZATĂ PENTRU SCURTCIRCUITAREA
CABLURILOR DE JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE
PROTEJATĂ PENTRU ALIMENTARE VDS
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE UNIFICATE

Editie Natura Modificarilor


Traducerea in limba romana si adaptarea la normele romanesti.
Aceasta specificatie se refera la editia originala EA0556 rev. 00 – 30.10. 2014, drepturile de copiere apartinand
1 Enel Distribuzione SpA.
Translation to romanian language and adaptation to romanian norm.
This spec is referred to the master edition EA0556 rev. 00 – 30.10. 2014,, copyright of Enel Distribuzione SpA.

Unitatea Redactat Verificat Aprobat Data

Proiectare Rețea V. Obrejan A. Mușat M. Știrbulescu 17/01/2017


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pagina 2 din 11
CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ
PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

CUPRINS

1. SCOP ................................................................................................................................................ 3
2. DOMENIU DE APLICARE ................................................................................................................. 3
3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR .............................................................................................. 4
4. PRESCRIPȚII DE REFERINȚĂ .......................................................................................................... 4
5. UNITATE DE MĂSURĂ ..................................................................................................................... 4
6. CARACTERISTICI TEHNICE............................................................................................................. 5
6.1 Materiale................................................................................................................................................... 5

6.2 Caracteristici electrice ............................................................................................................................. 5

6.3 Caracteristici de construcție a clemei..................................................................................................... 5

6.4 Marcare .................................................................................................................................................... 6

7. CARACTERISTICILE FURNITURII .................................................................................................... 7


8. ÎNCERCĂRI ....................................................................................................................................... 7
8.1. Încercări de tip ........................................................................................................................................ 8

8.2. Încercările de acceptare ......................................................................................................................... 8

9. MODALITĂȚI DE EFECTUARE A ÎNCERCĂRILOR .......................................................................... 8


9.1 Control vizual ........................................................................................................................................... 8

9.2 Verificare dimensiuni și caracteristici tehnice ........................................................................................ 8

9.3 Verificare caracteristici de construcție.................................................................................................... 8

9.4 Încercare de montare .............................................................................................................................. 9

9.5 Încercare la impact .................................................................................................................................. 9

9.6 Verificare grad de protecție..................................................................................................................... 9

9.7 Îmbătrânire accelerată............................................................................................................................. 9

9.8 Încercare de izolație ................................................................................................................................ 9

9.9 Încercare de etanșeitate la curent cu intensitate puternică adiabatică .............................................. 10

9.10 Încercarea de etanșeitate la curent cu intensitate puternică neadiabatică ..................................... 10

9.11 Încercare cu cicluri termice…………………………………………………………………………………………………………………..11

9.12 Încercare de rezistență la propagarea flăcării ……………………………………………………………………………..11

EA 0556 RO Ed. 01 17/01/2017


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pagina 3 din 11
CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ
PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

1.SCOP

Prezentul document definește caracteristicile de funcționare, prescripțiile de construcție și de recepție a


clemei de perforare a izolației utilizate pentru scurtcircuitare și pentru derivații protejate după cum este
indicat în fig. 1.

Fig. 1 – Desenul prezentat este numai indicativ2


2. DOMENIU DE APLICARE

Clema de perforare a izolației este destinată pentru a fi folosită pentru cablurile JT instalate în aval de
întreruptoarele JT unificate ale posturilor de transformare cu următorul dublu obiectiv:
- pentru scurtcircuitarea și punerea la pământ a cablurilor JT pentru a realiza securizarea lucrărilor
pentru liniile JT;
- pentru alimentarea permanentă a dispozitivului de Detectare Prezență Tensiune (VDS) instalat
pe întreruptoarele JT conform specificației DY819 RO prin intermediul unui conductor unipolar
izolat de 1,5 mm2 pentru fiecare fază și neutru.
Clemele sunt utilizate doar pentru cablurile JT prevăzute în specificațiile tehnice ENEL: DC4121,
DC4122, DC4126 RO, DC4141 RO, DC4146 RO, DC4181, DC4182 RO și GSC002.

EA 0556 RO Ed. 01 17/01/2017


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pagina 4 din 11
CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ
PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

În ENEL, clemele de perforare a izolației sunt identificate prin patru matricole diferite, în funcție de
categoria de secțiune a cablului și sunt marcate cu o culoare de identificare (a se vedea tabelul 1).
Dimensiunile cotate în fig. 1 sunt singurele dimensiuni care trebuie respectate pentru gabaritul maxim.
Matricolele clemelor de perforare a izolației sunt indicate în următorul tabel 1.
Tabel 1 – Matricole cleme de perforare a izolației cu derivare VDS

Secțiune cabluri (3)


H
unificate pentru care L Culoare de
Matricolă Tip max Descriere abreviată
clema este potrivită max identificare
2
(mm)
(mm ) (mm)
Mov Clemă perf SCC cablu JT cu
852210 EA0556/1 10-25 48 38
(RAL 4005) deriv. VDS EA0556/1
Verde Clemă perf SCC cablu JT cu
852211 EA0556/2 35-70 48 38
(RAL 6017) deriv. VDS EA0556/2

(1) Portocaliu Clemă perf SCC cablu JT cu


852212 EA0556/3 95-150 55 42
(RAL 2004) deriv. VDS EA0556/3

(2) Negru Clemă perf SCC cablu JT cu


852213 EA0556/4 150 -240 67 52
(RAL 9005) deriv. VDS EA0556/4
(1) 2 (2) 2 (3)
Cablu 150 mm fără manta Cablu 150 mm cu manta Exclusa utilizare maner deschidere sig. fuzibilă

4. PRESCRIPȚII DE REFERINȚĂ

EA0127 Ed. 4 - nov. 2012


ENEL DY819 Ed. 4 - Oct. 2014
IEC TR 60269-5 – 2014 -(siguranțe de joasă tensiune - Ghid de aplicare)
SR EN 60529 -. 1995 (grad IP)
SR EN 61230 - 2009 - (Lucrări sub tensiune. Dispozitive portabile de legare la pământ sau de
legare la pământ şi în scurtcircuit)
SR EN 60900 - 2013 - (Lucrări sub tensiune. Scule de mână pentru utilizare până la 1000 V
curent alternativ şi 1500 V curent continuu)
UNI ISO 2859/1 - (Planuri de eșantionare)
CEI UNEL 00725 (izolație PVC cabluri unipolare)

Edițiile care trebuie utilizate sunt cele mai recente emiterii comenzii, iar edițiile indicate sunt cele în
vigoare în momentul redactării prezentului document.

5. UNITATE DE MĂSURĂ

EA 0556 RO Ed. 01 17/01/2017


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pagina 5 din 11
CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ
PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

Clemele din prezenta specificație sunt furnizate loa bucată.

6. CARACTERISTICI TEHNICE

6.1 Materiale
- Corp: din material izolator, rezistent la flăcări și la agenții atmosferici
- Parte electrică: aliaj din cupru cositorit
- Părți metalice: din oțel inoxidabil

6.2 Caracteristici electrice


Clema pentru realizarea funcțiilor de scurtcircuitare și legare la pământ pentru lucrările la liniile JT și de
derivație pentru alimentarea VDS trebuie să aibă următoarele caracteristici electrice:
- tensiune nominală de izolare nu mai mică de 1 kV.
- ținere la curentul de scurtcircuit maxim estimat echivalent cu 8 kA, care corespunde cu valoarea
curentului de scurtcircuit atribuit (lr) în conformitate cu SR EN 61230 paragraful 4.2.
- timp de staționare a curentului de scurtcircuit (eliminarea defecțiunii) echivalent cu 0.2 secunde,
care corespunde timpului atribuit de scurtcircuit (tr) în conformitate cu SR EN 61230 paragraful
4.2.
- factorul de vârf n, egal cu 2, conform SR EN 61230, paragraful 5.7.4.2.
- siguranță cu capsulă cilindrică (dim. 5 x 20 mm) cu greutatea de 2 A - 250 Vn și puterea de
întrerupere 3 kA a seriei "gG", conform cu SR EN 60269-5.

6.3 Caracteristici de construcție a clemei


Clema trebuie realizată, pentru montarea pe cabluri, din două elemente principale de cuplare din
material izolator; unul din cele două elemente trebuie să aibă: un bloc de perforare, bloc din cupru
pentru derivarea conductorului unipolar, suport siguranță și contactele electrice de legătură;
Blocul de perforare trebuie să aibă un orificiu izolat cu diametrul de 8 mm, pentru a se putea introduce și
partea izolată a capătului de îmbinare unificat ENEL ( specificația tehnică EA0127 RO).
După introducerea capătului de îmbinare în punctul fix, trebuie garantată forța de decuplare >500 N.
Acest orificiu nu trebuie să permită lărgirea capătului de îmbinare peste diametrul de 9 mm.
Contactul capătului de îmbinare cu partea activă a clemei trebuie să aibă loc printr-un orificiu aflat în
interiorul blocului care constituie partea de perforare; partea activă de contact a acestui orificiu trebuie
să aibă o lungime care nu este mai mică de 10 mm și o bază care nu permite trecerea formată dintr-un
material conductor ca și partea activă a orificiului.
Strângerea trebuie să se realizeze cu un sistem cu șuruburi cu cap imbus cu deschidere de 5-6 mm și
trebuie poziționat pe aceeași parte a intrării orificiului. Perforarea și contactul electric perfect cu
cablurile indicate în tabel trebuie asigurate în momentul în care se unesc cele două elemente.

EA 0556 RO Ed. 01 17/01/2017


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pagina 6 din 11
CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ
PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

Materialul izolator al clemei nu trebuie supus forței de tracțiune prin folosirea plăcilor metalice paralele
și suprapuse.
Aplicarea clemei trebuie efectuată în condiții de siguranță, cu conductorul cablului sub tensiune, fără a
îndepărta izolația sau protecția cablului.
Orificiul trebuie închis cu un capac detașabil și etanș solidar cu clema sau cu alt sistem adecvat și
trebuie să poată fi deschis fără ajutorul sculelor.
Clema trebuie să aibă rezistența mecanică adecvată împotriva eventualelor șocuri sau acțiuni
mecanice externe.
Clema, odată strânsă, nu trebuie să deterioreze (taiere sau altă acțiune ireversibilă) mantaua
conductorului în niciun punct, exceptând punctele de intrare a dinților de perforare.
Pe clemă, pe partea cu blocul de perforare trebuie să existe o legătură electrică pentru un conductor
unipolar de 1,5 mm2 izolat în PVC calitate R2 (CEI-UNEL 00725) pentru a alimenta diversele faze și
neutrul dispozitivului de detectare a prezenței tensiunii (VDS) care se va instala pe întreruptor (în
conformitate cu specificația tehnică DY819 RO).
Derivația acestui conductor se va realiza simplu prin introducerea acestuia (fără a îndepărta mantaua
de izolație a cablului) în orificiul lateral al clemei (a se vedea fig. 1) perforând izolația și strângând apoi
cu un șurub izolat conductorul (folosind sculele necesare). Operația trebuie efectuată cu instalația sub
tensiune și în condiții de siguranță.
Clema instalată pe cablu cu capacul montat și fără conductorul în derivație trebuie să garanteze un
nivel de protecție care nu trebuie să fie mai mic de IP 40, în conformitate cu standardul SR EN 60529.
Legătura dintre blocul de perforare și derivație trebuie protejată cu o siguranță fuzibilă, care poate fi
inspectată și substituită cu ușurință (a se vedea Fig. 1) cu instalația sub tensiune și în condiții de
securitate.
Suportul siguranței fuzibile trebuie prevăzut cu un capac detașabil și etanș cu siguranța fuzibilă care
permite îndepărtarea și instalarea siguranței fizibile.
Masa clemei complete nu trebuie să fie mai mare de 250 g.

6.4 Marcare
Prin imprimarea sau marcarea în relief sau cu alte sisteme care nu pot fi înlăturate și permanent
descifrabile, cu o înălțime minimă a literelor de 3 mm, clema trebuie să includă următoarele informații:
Numele sau marca producătorului
Anul de fabricație (ultimele două cifre)
Tipul clemei EA0556/X
Curentul de scurtcircuit atribuit nominal lr (kA), timpul acordat tr (s) al dispozitivului și valoarea
factorului de vârf atribuit nominal
expresia "ALIM VDS JT";
Pe capacul suportului siguranței se va indica curentul siguranței fuzibile.

EA 0556 RO Ed. 01 17/01/2017


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pagina 7 din 11
CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ
PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

7. CARACTERISTICILE FURNITURII

Clema de perforare a izolației asamblată și cu siguranța fuzibilă introdusă va fi furnizată


pentru a fi utilizată imediat, în cutii din carton care conțin 25 bucăți și însoțite de manualul de
instrucțiuni pentru instalare.

8. ÎNCERCĂRI

Clemele trebuie supuse încercărilor din tabelul 2:


Tabelul 2 - Listă și clasificare Încercări
Nr. Categorie Tip Prevederi
Descriere
încercare Tip Acceptare Distructive Nedistructive recepție

1 X X Control vizual X 9.1

2 X X Verificare dimensiuni și X 9.2


greutăți
3 X X Verificare caracteristici de X 9.3
construcție
4 X X Încercare de montare X 9.4
5 X Încercare de percutare X 9.5

6 X Verificare grad de protecție X 9.6


7 X Îmbătrânire accelerată X 9.7
8 X X Încercare de izolație X 9.8
9 X Încercare de etanșeitate la X 9.9
curent cu intensitate
puternică adiabatică
10 X Încercare de etanșeitate X 9.10
cu curent cu intensitate
puternică neadiabatica
11 X Încercare cu cicluri termice X 9.11
12 X Încercare de rezistență la X 9.12
propagarea flăcării

EA 0556 RO Ed. 01 17/01/2017


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pagina 8 din 11
CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ
PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

8.1. Încercări de tip


Încercările de tip trebuie efectuate în ordinea indicată în tabelul 2 și pe un număr de 4 loturi formate din
două eșantioane din fiecare tip.
Încercările 9.1 și 9.2 se efectuează pe toate eșantioanele.
Încercările 9.3 și 9.4. se efectuează pe toate eșantioanele primului lot.
Încercarea 9.5 se efectuează pe toate eșantioanele primului lot montate pe cablul de secțiune mai mare.
Încercarea 9.6. se efectuează pe toate eșantioanele primului lot montate pe cablul de secțiune mai mică.
Încercările 9.7, 9.8 și 9.9 se efectuează pe toate eșantioanele celui de-al doilea lot montate pe cablurile
cu secțiune minimă și maximă prevăzută pentru fiecare tip.
Încercarea 9.10 se efectuează pe toate eșantioanele celui de-al treilea lot montate pe cablurile de
secțiune minimă și maximă prevăzută pentru fiecare tip.
Încercările 9.11 și 9.12 se efectuează pe toate eșantioanele celui de-al patrulea lot montate pe cablurile
de secțiune minimă și maximă prevăzute pentru fiecare tip.
Nu se acceptă rezultate negative.

8.2. Încercările de acceptare


Încercările de acceptare trebuie executate în conformitate cu procedura de inspecție statică pentru
atribute ținând cont de standardul SR ISO 2859-1 cu un plan de eșantionare simplu, inspecție severă,
nivel de control special S4, LQA echivalent cu 0.4%
Încercarea nr. 8 se va efectua cu o eșantionare de 1% din componentele lotului pregătit cu NR
echivalent cu 1 (unu).

9. MODALITĂȚI DE EFECTUARE A ÎNCERCĂRILOR

9.1 Control vizual


Se va constata dacă:
- nu există defecte vizibile de fabricație;
- construcția este corectă;
- sunt incluse toate marcările prevăzute;
- sunt respectate culorile indicate în tabel.

9.2 Verificare dimensiuni și caracteristici tehnice


Se va constata dacă sunt respectate dimensiunile, masa și caracteristicile siguranței fuzibile prevăzute
la paragrafele anterioare.

9.3 Verificare caracteristici de construcție


Se va constata dacă sunt respectate prevederile de construcție de la paragraful anterior 6.3 și mai
exact dacă:
clema este formată din două macropărți și dacă nu sunt prevăzute alte accesorii pentru montare;
strângerea cuplării cu cablul este realizată pe aceeași parte a orificiului;

EA 0556 RO Ed. 01 17/01/2017


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pagina 9 din 11
CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ
PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

conductorul unipolar din derivație iese pe partea laterală a clemei în mișcare paralelă la cablul de la care
se alimentează.

9.4 Încercare de montare


Se realizează montarea fiecărui tip de clemă pe cablul aferent minim și maxim prevăzut de specificațiile
de unificare. Se va constata dacă în timpul strângerii și după strângere, partea izolantă a clemei este
2
supusă doar acțiunii de compresiune. Apoi, se va introduce un conductor unipolar izolat de 1,5 mm în
orificiul izolat lateral al clemei și cu un șurub de perforare prezent se va asigura strângerea conductorului
acesta și continuitatea electrică cu cablul încercat.
Montajul trebuie să fie ușor.
În final, pe aceeași clemă se va asigura verificarea/substituirea fără dificultăți a siguranței fuzibile.

9.5 Încercare la impact


Clema montată pe cablul cu secțiune maximă este supusă la încercarea la impact în conformitate cu
indicațiile din SR EN 60900 paragraf 5.4.1. și 5.4.2. Fiecare suprafață a clemei este supusă unui
impact, direcționa perpendicular cu suprafața pentru a realiza o ciocnire de 1J.
Nu trebuie să apară deschiderea clemei, ruperea sau deformarea pentru a deteriora caracteristicile
funcționale ale clemei.

9.6 Verificare grad de protecție


Se va verifica gradul de protecție IP40, conform standardului SR EN 60529 pentru clema montată pe
cablul prevăzut de specificațiile de unificare după cum este indicat în penultimul paragraf de la pag. 6,
se verifică gradul de protecție IP40, conform standardului SR EN 60529.

9.7 Îmbătrânire accelerată


Se va efectua în conformitate cu modalitățile indicate la paragraful 5.7.1 din standardul SR EN 60900.

9.8 Încercare de izolație


La temperatura mediului, clema montată în condiții de funcționare se va poziționa într-un recipient
umplut cu biluțe din oțel inoxidabil, din nichel sau din fier nichelat, cu diametrul nu mai mic de 2 mm.
Biluțele trebuie să fie curățate periodic cu un solvent adecvat (de ex. Tricloretilena)
Clema trebuie să fie înconjurată complet de biluțe cu o grosime de cel puțin 10 mm, iar capetele
secțiunii de cablul pe care clema este montată trebuie să prezinte o proeminență de cel puțin 20 mm.
Între conductor și biluțele metalice se va aplica o tensiune alternativă cu frecvență industrială de 4 kV cu
o durată de 1 minut. Încercarea a trecut dacă nu se constată perforarea conținutului izolant sau
descărcări superficiale care afectează clema.

EA 0556 RO Ed. 01 17/01/2017


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pagina 10 din 11
CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ
PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

9.9 Încercare de etanșeitate la curent cu intensitate puternică adiabatică


Eșantioanele montate conform schemei de încercare de la Fig. 2, pentru cablurile de secțiune din tabelul
3, trebuie supuse trecerii curentului de încercare care, în conformitate cu paragraful 5.7.4. din standardul
SR EN 61230, au următoarele caracteristici:
- componenta din c.a. a curentului de încercare lt trebuie să fie egală cu 9.2 kA, cu 1.15 ori curentul
nominal lr = 8 kA.
- factorul curentului de vârf n trebuie să fie egală cu 2
- curentul de vârf pentru prima undă a curentului de încercare ltm trebuie să fie mai mare sau egal
cu 18.4 kA echivalent cu produsul factorului de vârf n pentru componenta a.c. a curentului de
încercare lt.
- curentul de încercare din c.a. trebuie aplicat pentru o durată tt egală sau mai mică de 1.15 ori
timpul nominal tr = 0.2 s sau 0,2 s  tt  0,23 s.
Încercarea este considerată reușită dacă nu se vor constata ruperea sau fisurarea blocului de perforare
și deteriorarea, fisurarea, înmuierea părții izolante.

9.10 Încercarea de etanșeitate la curent cu intensitate puternică neadiabatică


Eșantionul montat conform cu schema de încercare de la fig. 2 trebuie supus trecerii curentului cu
valorile indicate în tabelul 3.

Fig. 2 - Schemă de încercare

EA 0556 RO Ed. 01 17/01/2017


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pagina 11 din 11
CLEMĂ DE PERFORARE A IZOLAȚIEI UTILIZATĂ
PENTRU SCURTCIRCUITAREA CABLURILOR DE
EA 0556 RO
JOASĂ TENSIUNE CU DERIVAȚIE PROTEJATĂ
Ed. 01
PENTRU ALIMENTARE VDS
17/01/2017
ÎNTRERUPTOARE DE JOASĂ TENSIUNE
UNIFICATE

Tabelul 3
Clemă instalată pe Curent de încercare Timp de încercare
cablurile de secțiune (A) (sec)
2
(mm )

10-16 400 30

25-35 800 60
50-70 1000 60

95- 150- 24 0 1300 60

Încercarea a trecut dacă nu apar ruperi, crăpături ale blocului de perforare, deteriorare, fisuri, înmuiere
etc. ale părții izolante.

9.11 Încercare cu cicluri termice


Eșantioanele montate în condiții de funcționare pe cablul cu o lungime care nu este mai mică de 1 metru
sunt supuse unui număr de 500 cicluri de încălzire și răcire.
Faza de încălzire este realizată prin circularea continuă pe cabluri timp de 30 minute (cu o toleranță de
+10 minute) a unui curent alternativ cu o intensitate care va duce conductoarele la temperatura maximă
de funcționare a izolației +10 °C.
Temperatura se va menține la această valoare timp de cel puțin 5 minute.
La sfârșitul ciclului de încălzire, circularea curentului este întreruptă și se va produce răcirea până la
temperatura mediului cu o toleranță de +5°C (răcirea poate fi accelerată cu mijloace adecvate).
La sfârșitul ciclurilor, fiecare clemă va fi supusă încercării 9.9.

9.12 Încercare de rezistență la propagarea flăcării


Încercarea se va efectua în conformitate cu prevederile standardului SR EN 60900, paragraful 5.10.1,
aplicând flacăra arzătorului în orice punct al clemei.

EA 0556 RO Ed. 01 17/01/2017