Sunteți pe pagina 1din 3

Redactarea lucrării: Times New Roman, de 12, la spațiu de 1,5.

Notele TNR, de 10,


la spațiu de 1 rând. Minim 50 pagini fără introducere, concluzii și bibliografie. Cu cât mai
mult, cu atât mai bine.
Fiecare capitol este autonom în cadrul unei lucrări, de aceea el trebuie sa aibă o scurtă
introducere în care să explicați care sunt obiectivele acelui capitol, ce vă propuneți să faceți și
de ce este importantă abordarea respectivă în economia generală a tezei. Daca folosiți arhive
sau faceți o analiză de presă în capitolul respectiv este bine să evidențiați și folosirea surselor
primare. La finalul capitolului trebuie să existe 2-3 paragrafe de concluzii foarte punctuale
privind ceea ce reiese din analiza pe capitolul respectiv. În fiecare capitol notele încep de la 1.

Introducerea ar trebui să aibă cel puțin 2 pagini (ca și concluziile finale) și ar trebui să
urmăriți următoarea schemă în redactarea ei:
-motivația alegerii temei (profesionala și, dacă e cazul, personală)
-premisa de la care pornește analiza voastră
-obiectivele majore ale tezei
-istoriografia subiectului (cine și cum a mai scris despre subiect)
-sursele (arhiva, presa) pe care le veți folosi în teză și importanța folosirii acelor
documente. (puteți detalia cât de mult tipul de surse folosite)
-structura tezei pe capitole (este important să vă scoateți în evidență contribuția voastră
la analiza subiectului, adică analiza pe care o faceți pe sursele primare).
Introducerea o veți redacta la final, pentru a avea mult mai clar în față textul, cu ceea ce
ați reușit să analizați.

Bibliografia se ordonează alfabetic, după numele autorului.


Arendt, Hannah, Le système totalitaire, Paris, Editions du Seuil, 1972.
Nu numerotați cărțile.
Bibliografia va fi împărțită, în funcție de particularitățile fiecărei teze, în mai multe
categorii, începând cu:
I. Izvoare (1. arhivă, 2. periodice, 3. Volume de documente; 4 scrieri de epocă,
5. memorii);
II. Instrumente de lucru
III. Lucrări generale
IV. Lucrări speciale (lucrările speciale sunt cele care v-au ajutat cel mai mult în
analiza voastră).
Redactarea notelor:

- La prima citare a unei cărți, se trece numele autorului/autorilor, titlul complet al


lucrării(cu italic), vol., (unde este cazul), locul apariției, editura, anul, pagina:

Feliks Ciuev, Viaceslav Molotov, Conversații cu Molotov. În cercul puterii comuniste,


București, Corint Books, 2017, p 10.

- În cazul unui culegeri de studii sau volum coordonat/editat/îngrijit se trece mai întâi
editorul/coordonatorul/îngrijitorul ediției, apoi titlul volumului (cu italic), locul apariției,
editura, anul. În cazul existenței a mai mult de trei editori/coordonatori, se poate trece et al.:

Gelina Hartlaftis, Nikos Karapodakis, Kostas Sbonias and Vaios Vaiopoulos (eds.),
The New Ways in History. Developments in Historiography, London, New York, Tauris
Academic Studies, 2010, p. 35.

Guy Hermet (coord.), Dictionnaire de la science politique et des institutions


politiques, Paris, Armand Colin, 2000, p. 74.

- La prima citare a unui studiu/articol de ziar, se trece numele autorului, titlul complet
al studiului (cu italic), revista în care a apărut (între ghilimele) / culegerea de studii / volumul
coordonat în care a apărut/ ziarul, apoi volumul/tomul nr., anul apariției, pagina:

Sarah Davies, The Crime of Anti-Soviet Agitation in the Soviet Union in the 1930, în
„Cahiers du Monde Russe”, vol. 39 (1-2), ianuarie-iunie 1998, p. 14.

- Pentru citări succesive se pot folosi Idem/ Eadem (pentru autor), Ibidem (pentru citare
completă). Pentru alte citări se poate folosi op. cit. (pentru citarea titlului unei cărți/studiu),
urmat de menționarea paginii:

Guy Hermet (coord.), op. cit., p. 107.

- Pentru citarea unor surse de arhivă, se trece mai întâi numele titlul documentului (cu
italic), denumirea Arhivei (se pot folosi abrevieri), fondul/ pachetul, numărul
dosarului/documentului/anul, fila:
-Proces-verbal, în Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR,
Secția Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 50/1950, f. 77.

- Se pot folosi abrevieri.