Sunteți pe pagina 1din 4

Recapitulare | Unghiuri.

Linii importante în triunghi

FIȘĂ DE LUCRU
Partea I- Unghiuri
1. Construiți următoarele unghiuri și în dreptul fiecăruia scrieți natura acestuia:
a) ≮ AOB=300 ; ≮ MAC=00 ; ≮ SAM =12 00 ;
b) ≮ R=9 0 0; ≮ SAR=18 00 ; ≮ G=43 0 ;

2. In figura 1 se dau ≮ AOB=10 00 si ≮ AOC=9 00 , atunci ≮ C OB este .... .

figura 1

o
3. Suplementul unghiului de 78 este .... , iar complementul aceste unghi este de ......
4. Studiati figura 2 si asociati fiecarei litere aflata in coloana din stanga, cifra corespunzatoare
aflata in coloana din dreapta astfel incat afirmatia sa fie corecta:

figura 2
a) ≮ AOB 1. … este opus la varf cu ≮ BOC
b) ≮ BOC 2. … suplementul lui ≮ AOE
c) ≮ COD 3. … este unghi drept .
d) ≮ EOD 4. … este opus la varf cu ≮ DOE
5. … complementul lui ≮ AOB
Recapitulare | Unghiuri. Linii importante în triunghi

5. Sa se deseneze doua unghiuri adiacente suplementare.


1
1
6. Un unghi are masura egala cu 4 din masura complementului sau. Aflati masura unghiului
respectiv.
7. În figura 3 ≮ AOD=2 x+30 0și≮ BOC=5 x−78 0. Aflati x .

figura 3

8. Se considera ≮ AOB si ≮ BOC adiacente astfel incat ≮ BOC=860 si≮ AOB=220.


Determinați unghiul format de bisectoarele celor două unghiuri date.
9. În figura 4 se dau trei drepte concurente în punctul O astfel încât ≮ AOB=400și BE  FC .

figura 4

a) Determinati masura unghiului ≮ DOE.


b) Aratati ca ≮ AOF =500.
c)
Daca semidreapta  OM este bisectoarea unghiului≮ AOB , aflati ≮ MOD.
Recapitulare | Unghiuri. Linii importante în triunghi

10. Unghiurile ≮ AOB ,≮ BOC , ≮COD si ≮ AOD sunt unghiuri in jurul unui punct O , astfel
incat sunt indeplinite simultan condițiile:

i. ≮ AOB=x 0 ii. ≮ BOC=2 x +100


iii. ≮ COD=3 x−50 iv. ≮ AOD=4 x+5 0
a) Aratati ca x  35 .
o o

b) Demonstrați ca ≮ AOD este obtuz.


c) Aflați măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor ≮ BOC si≮ AOD .
11. Se conidera unghiurile AOB, BOC, COD, DOE, EOF si FOA in jurul punctului O.
Știind că [OC si [OF sunt semidrepte opuse, ≮ AOE=1800 , [OD este bisectoarea
unghiului COE, ≮ BOC=20 0si≮ EOF=500, aflați măsurile unghiurilor: AOF, AOB și
BOD.

Partea a II-a –Triunghiuri și linii importante în triunghi

1. Centrul cercului cirumscris unui triunghi este punctul de concurență a :


a) bisectoarelor b) mediatoarelor c) medianelor d) înălțimilor.
2. În triunghiul ABC echilateral cu perimetrul egal cu 24 cm, lungimea laturii este:
a) 6 cm b) 8 cm c) 72 cm d) 12 cm.
3. Segmentul deteminat de vârful unui triunghi și mijlocul laturii opuse se numește:
a) bisectoare b) mediatoare c) mediană d) înălțime.
4. În triunghiul ABC se cunosc ∢ A=80 ° și ∢ B=40 ° . Atunci măsura unghiului C este egală
cu :
a) 60° b) 80° c) 180° d) 40°
5. Fie AD înălțime în triunghiul ABC , cu D ∈ BC , și ∢ ABC=75° . Atunci măsura unghiului
∢ BAD este:
a) 75° b) 90° c) 30° d)15°.
6. Centrul de greutate al unui triunghi se notează cu G și este punctul de intersecție a :
a) bisectoarelor b) mediatoarelor c) medianelor d) înălțimilor.
7. Construiți triunghiul ABC cu AB=8 cm, AC=6 cm și ∢ BAC=50 ° . În acest triunghi
desenați bisectoarele unghiurilor și notați cu I punctul lor de intersecție. Construiți cercul
înscris în triunghi.
8. Măsurile unghiurilor triunghiului MNP sunt invers proporționale cu numerele 0,25; 0,(3)
1
și . Aflați măsurile unghiurilor acestui triunghi.
2
Recapitulare | Unghiuri. Linii importante în triunghi

9. În triunghiul ABC se cunosc ∢ A=70 ° și ∢ B=80 °. Aflați măsura unghiului format de


înălțimea din A și bisectoarea unghiului A.
10. În triunghiul ABC se construiesc medianele BM și CP și fie BM ∩CP= {G }. Dacă BC=8
cm, MG=5 cm și CP=9 cm, determinați perimetrul triunghiului BCG.
11. Se considera ABC cu AB<AC. Mediatoarea laturii AC intersecteaza latura BC in M. Daca
AB=8 cm, BC=12 cm si stim ca AM=MC, atunci calculati perimetrul ABM.
12. În ABC, măsura ≮ A=80 0. Dacă (BI și (CI sunt bisectoare în triunghi calculați măsura BIC.
13. Se considera ABC si medianele BM si CN, BMCN={G}. Daca BC=7 cm, NG=3 cm si
BM=8 cm, calculati perimetrul BGC.
14. In ABC, masura unghiului determinat de înălțimea AD și bisectoarea AE are masura de 10 0.
Știind că masura unghiului C este de 300 aflați măsurile unghiurilor BAC și B ale triunghiului.
15.

S-ar putea să vă placă și