Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEADE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,NICOLAE

TESTEMIȚANU”

REFERAT
TEMA: ,, Femeile lider”
CUPRINS:
 CONCEPTUALIZARE NOTIUNII DE LEADERSHIP;
 INGREDIENTELE UNUI LEADERSHIP EFICIENT;
 DIVERSITATEA DE GEN ÎN BUSSINESS;
 DE CE LEADERSHIP FEMININ?
 ANALIZA DATELOR STATISTICE REFERITOARE
LA LEADERSHIP-UL FEMININ VS MASCULIN;
 CONCLUZII;
 BIBLIOGRAFIE.
CONCEPTUL NOȚIUNII DE LEADERSHIP.
Termenul „leadership” este polisemantic, şi nu poate fi tradus în limba
română printr-un singur cuvânt care să exprime adevăratele lui semnificaţii.
Dicţionarele româneşti îl traduc prin diverse sintagme a) conducere, comandă;
şefie; comandament ; b) direcţie, conducere; conduită ; c) conducere , la fel ca și
unele lucrări traduse din limba engleză, unde termenul leadership este tradus
prin: a) conducere ; b) abilitatea de a conduce ; c) ştiinţa conducerii ; d)
capacitatea şi/sau actul de a conduce.

Există multe interpretări ale leadership-ului. Definiţia tradiţională spune


că: leadership-ul este influenţa interpersonală îndreptată către atingerea unui
obiectiv sau a unor obiective. Esenţialmente, definiţia tradiţională a leadership-
ului spune că un lider influenţează mai mult de o persoană către atingerea unui
obiectiv. De asemenea, leadership-ul poate fi înţeles ca un atribut al unei poziţii
ierarhice în organizaţie, o caracteristică a unei persoane, un proces de mobilizare
şi antrenare a personalului într-o anumită direcţie, o capacitate de mobilizare sau
o categorie de comportament.
Leadership-ul este ceva mai mult decât autoritate sau putere. El presupune
un anumit nivel de susţinere voluntară din partea membrilor grupului. Liderii nu
conduc simplu, prin directive, ci prin persuasiune, motivare şi împuternicire,
identifică şi câştigă implicarea pentru o viziune stimulatoare sau provocatoare.
Deasemenea, liderii nu gestionează doar performanţele individuale, ci şi
performanţele grupului; iar ca model de exercitare a autorităţii, liderii creează un
context organizaţional adecvat.

Leadership-ul există in viaţa noastră de zi cu zi. Nu este numai


caracteristica 'celor aleşi' ori un eveniment rar sau o ocazie pe care o avem o
singură dată în viaţă. În lumea de azi, în ţara în care trăim sau la locul de munca,
ne confruntăm cu provocări de adaptare la fiecare pas. De fiecare dată când
avem de-a face cu un conflict între valori contradictorii, sau când identificăm o
diferenţă între valorile noastre şi modul în care trăim, trebuie să găsim în noi căi
de evoluţie.

Leadership-ul privit din acest unghi necesită o strategie de învăţare şi


adaptare. Un leader trebuie să-şi angreneze şi antreneze oamenii în a face faţă
provocărilor, să-şi ajusteze valorile, să-şi schimbe perspectivele şi să-şi dezvolte
noi forme de comportament. Nevoile de adaptare ale societăţii de azi necesită un
leadership care este responsabil, fără să aştepte să fie solicitat. Cel care conduce,
trebuie să îşi pună permanent întrebări pentru a fi mereu pregătit în orice
situaţie.

INGREDIENTELE UNUI LEADERSHIP EFICIENT

Leadership -ul este unul dintre cele mai provocatoare subiecte, abordat şi
exploatat atât în domeniul academic, cât şi în mediul de business. Cu toate
acestea, principiile unui leadership eficient nu sunt foarte bine înţelese şi
asumate la nivel organizaţional.
Evaluarea potenţialului membrilor echipei este vitală pentru a ne asigura
că, pe de o parte, oamenii potriviţi sunt în echipă, pe de altă parte, că există o
sincronizare perfectă între profilul unui om şi jobul pe care îl performează. În
plus, un leadership eficient înseamnă şi trasarea unei strategii pentru echipă,
astfel încât aceasta să poată depăşi concurenţa. De asemenea, munca asiduă ş i
dorinţa de a face o treabă bună sunt valori importante atât pentru tineri, cât şi
pentru persoanele mai în vârstă. În business, indiferent de vârstă,de generaţie şi
de gen trebuie înţelese şi asumate principiile de bază: focusul pe clienţi,
integritatea, colegialitatea etc.
În ceea ce priveşte eficienţa leadership-ului, trebuie să nu existe
discriminare între sexe. Bărbaţii nu sunt lideri mai buni decât femeile. Există la
fel de mulţi lideri incompetenţi de sex masculin, cât există lideri incompetenţi de
sex feminin. Atunci când femeile sunt bune, ele sunt la fel de bune ca bărbaţii,
iar atunci când acestea sunt ineficiente, pot fi la fel de ineficiente ca bărbaţii.

A fi un leader înseamnă, în primul rând, a fi viu, a-ţi păstra creativitatea,


curiozitatea, compasiunea şi dragostea pentru oameni chiar şi atunci când eşti
umilit, înăbuşit sau redus la tăcere. Dar oameni de toate culorile/rasele, din orice
colţ al lumii, se auto-protejează şi se izolează din frica de eşec. Auto-protejarea
are sens atîta timp cât pericolele sunt adevărate. Atunci când te ascunzi şi nu mai
eşti tu însuţi, când lupţi să supravieţuieşti şi să te autoconservi, rişti, în egală
măsură,să pierzi însăşi esenţa - inocenţa, curiozitatea şi compasiunea. Acestea
devin cinism, aroganţă şi nesimţire. Cea mai dificilă sarcină a unui leader este să
înveţe să treacă peste suferinţă.

A conduce şi, totodată, a-ţi depăşi stres-ul personal care vine odată cu
procesul de conducere, necesită disciplina interioară. A conduce înseamnă a- ţi
dezvolta capacitatea de a te gestiona singur, de a-ţi administra cu înţelepciune
propriile resurse psihice şi fizice, fără a pierde din eficienţă sau a ceda la diverse
presiuni.
DIVERSITATEA DE GEN ÎN BUSSINESS
Femeia, deşi întotdeauna în postura de mamă, soţie, iubită, a fost, de-a
lungul timpului, mereu discriminată faţă de bărbaţi. Dacă în trecutul nu prea
îndepărtat era privită doar ca o fiinţă ce asigura perpetuarea speciei umane şi
satisfacerea plăcerilor bărbatului, neavând drepturi ci doar obligaţii, astăzi
lucrurile s-au mai schimbat întrucâtva deşi discriminarea nu a dispărut cu totul,
ba chiar îmbracă forme moderne.
În acelasi timp, studii recente anticipează faptul că femeile vor constitui
cea mai mare piaţă emergentă din lume. În următorii zece ani, acestea vor
exercita o puternică influenţă în politică, sport, afaceri şi în societatea civilă.
Venitul global al acestui segment are estimată o creştere de la 13 trilioane de
dolari în 2012 la 18 trilioane de dolari în următorii cinci ani. Diferenţa de 5
trilioane de dolari reprezintă o sumă de două ori mai mare decât creşterea
estimată pentru PIB-ul Chinei şi Indiei la un loc.

Observam că în timp femeile au demonstrat abilităţi de leadership bazat în


special pe comunicare, pe încurajarea exprimării şi orientarea către oameni, ceea
ce le diferă de bărbaţi care sunt mai orientaţi spre sarcini, spre delegarea lor şi pe
un mod de conducere autocrat.
Pentru femei, factorii cei mai importanţi pentru ascensiunea în carieră se
raportează la competenţa de a gestiona şi dezvolta angajaţi, în timp ce pentru
bărbaţi este importantă vizibilitatea şi conştientizarea politicilor şi procedurilor
interne. Barbatii sunt mai direcţi, mai obiectivi şi mai raţionali, în timp ce
femeile sunt creative, empatice, intuitive şi dovedesc excelente abilităţi de
comunicare şi persuasiune.

Cu toate acestea există idei preconcepute care consideră că pentru


anumite poziţii ar fi mai potriviţi bărbaţii, idei care denotă tendinţa de a merge
pe solu ţii dovedite şi lipsa curajului de a promova femeile. Aceste idei
preconcepute duc la o prezenţa scazută a femeilor pe piaţa forţei de muncă,
existând chiar ţări care nu permit femeilor să muncească.
Deşi femeile reprezintă 51% din populaţia totală şi 46,5% din populaţia
activă, doar 11% din boardurile manageriale au în componenţă femei şi doar 4%
din cei mai bogaţi oameni din lume sunt femei. Întrebările legate de diferen ţele
dintre femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte leadershipul primesc două tipuri opuse
de răspunsuri: unul care susţine existenţa unor diferenţe fundamentale (cea mai
populară poziţie) şi unul care promovează similaritatea stilurilor de conducere.
Ambele puncte de vedere au la bază argumente, dar de departe prima variantă
primeşte cea mai puternică susţinere a specialiştilor.
Teoriile privind diferenţele între femei şi b ărbaţi în leadership au pornit
de la cele mai variate ipoteze: diferenţele sunt biologice sau mai degrabă de stil?
Aduc ele diferenţe în eficienţa ca leader, iar dacă da, care diferenţe favorizează
succesul? Diferenţele sunt reale sau percepute? Teoriile au luat în considerare
atât opinii ale leaderilor înşişi (femei sau b ărbaţi), ale colegilor, subordonaţilor
şi şefilor direcţi. Teoria biologică pleacă de la premisa că leadership-ul este
determinat genetic, înnăscut la bărbaţi şi deci inaccesibil femeilor. O altă teorie,
care porneşte de la conceptul de rol de gen (gender role) recunoaş te rolul
socializării şi explorează rolurile specifice genului ca determinanţi ai leadership-
ului. O a treia perspectivă implică identificarea altor factori care ar putea face
diferenţa: atitudinile femeilor faţă de leadership, încrederea femeii în sine,
experienţa anterioară şi stilul predominant masculin al organizaţiei.

DE CE LEADERSHIP FEMININ?

Această întrebare își poate găsi răspunsul în faptul că femeile:


- au început să renunţe la prejudecăţi şi să privească dintr-un alt punct de
vedere,
- au puterea de a-şi asuma un statut înalt şi de a trata cu responsabilitate
îndatoririle de zi cu zi.
- pot şi vor.
- au dreptul de a păşi încrezătoare.
Dincolo de individualităţi bine conturate, femeile au trăsături comune în
stilul de a conduce, trăsături a căror cunoaştere ne-ar putea oferi cheia
adaptabilităţii în condiţii extreme.
Din perspectiva bărbaţilor este importantă şansa de a accede la posturi
înalte, bine plătite, posibilitatea de a învăţa şi de a se perfecţiona şi de a rămâne
la curent cu noutăţile.

Femeile, spre deosebire de bărbaţi, acord ă o mare importan ţă faptului de


a lucra într-o atmosferă destinsă, de a avea siguranţa postului, de a avea condiţii
de muncă bune, de a avea relaţii bune cu şefii, cu subalternii sau cu colegii.
Şi femeia poate fi considerată un exemplu de succes în carieră şi în viaţă.
Accesul la poziţiile de vârf în cadrul companiilor ar trebui să se realizeze la fel
de uşor atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Asta, pentru că în organizaţiile în
care predomină feminitatea, se utilizează strategii bazate pe firmă, mai puţin
agresive, pe principiul realizării obiectivelor „pas cu pas”. În astfel de
organizaţii predomină interesul faţă de resursa umană, de motivarea acesteia,
sunt evitate discriminările de orice fel, există preocupare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă, pentru realizarea unui climat de cooperare şi pentru
evitarea conflictelor. Astfel, stilul de management abordat în astfel de
organizaţii este predominat democratic, participativ, bazat pe implicarea
frecventă a salariaţilor în actul decizional.

Dăruire, motivaţie, atitudine, sensibilitate, putere, inspiraţie, încredere în


forţele proprii, aceasta sunt doar parte din conceptele care definesc spiritul
feminin. Acest spirit care a schimbat cutume, a ajutat femeia de-a lungul
timpului să îţi respecte propriile standarde în raport cu a şteptările personale. În
ziua de astăzi, tindem spre un echilibru între orizonturile masculine şi cele
feminine, o societate în care liderul nu mai este un brand ce se identifică cu
bărbatul, ci defineşte şi un atribut prin excelenţă al femeii.

Dezvoltăm această lucrare deoarece credem în stilul de leadership feminin


bazat pe încredere, creativitate, inovaţie şi motivare. Scopul ar fi de a pune în
contact femeile dedicate dorinţei lor de a fi lideri eficienţi cu cele care se fac
urmate zi de zi, astfel aceste modele autentice punând bazele unei societăţi
orientate spre progres şi dezvoltare sustenabilă.

ANALIZA DATELOR STATISTICE REFERITOARE LA LEADERSHIP-


UL FEMININ VS MASCULIN

Studiile privind genul în organizaţii relevă faptul că, deşi femeile pot
adopta stiluri diferite de leadership decât bărbaţii, ele sunt cel puţin la fel de
eficiente în poziţiile de conducere. Femeile tind să fie mai degrabă democratice
în stilul de conducere faţă de bărbaţi care, în general, adoptă un stil mai autocrat,
acest lucru fiind apreciat de angajaţi.
Femeile reprezintă latura „umană“ din business, sunt mai altruiste şi mai
puţin agresive decât bărbaţii atunci când se află în poziţii de conducere, iar
pragmatismul le ajută foarte mult la implementarea proiectelor, însă nu se
concentrează prea mult pe rezultate. În schimb, bărbaţii şefi sunt mai buni la
elaborarea de strategii şi la obţinerea de bani, pentru că au capacitatea de a
planifica pe termen lung, dar uneori îşi asumă riscuri prea mari.
„Aproape jumătate din respondenţi (49%) au spus că femeile nu au
competenţe de leadership. Pe de altă parte, 55% din respondenţi sunt total
împotriva afirmaţiei că femeile din leadership nu fac faţă cu succes unei
perioade de criză.”. „Femeile sunt mai precaute şi au un simţ estetic mai
dezvoltat decât bărbaţii. În schimb, bărbaţii sunt mai calmi în situaţiile de criză,
mai dominatori şi au un mai bun management al stresului decât femeile“.

Este adevărat că bărbaţii pot fi uneori mai competitivi şi mai agresivi


atunci când deţin funcţii de conducere, spre deosebire de femei, care
colaborează mai bine, însă per ansamblu munca în echipe mixte este benefică
pentru organizaţii. „Un board fără femei este un board plictisitor, «macho» şi
mai agresiv, iar bărbaţii îşi asumă riscuri mai mari în unele cazuri “.

Apare eterna întrebare: femeile sau bărbaţii? Nu mai contează dacă


vorbim despre salariile cele mai mari, funcţiile cele mai înalte, industriile în care
predomină sau tehnicile de management pe care le aplică. Potrivit unei cercetări
realizate de Perspective Group, rata de promovare a femeilor în cadrul aceleiaşi
companii este de 60%, iar primele trei domenii de activitate în care femeile
conduc din poziţia de manager sunt publicitatea, relaţiile publice şi resursele
umane. Dacă femeile au şanse atât de mari să promoveze pe poziţii de top, de ce
vedem atât de des la cârma companiilor bărbaţi?
CONCLUZII

O concluzie generală a acestei lucrări este aceea că, indiferent de rolul pe


care l-a avut până în prezent în societate, în anumite zone ale lumii si în anumite
conjuncturi, poziţia femeii devine din ce în ce mai importantă, necesitatea
implicării ei în viaţa publică şi în managementul organizaţiilor fiind absolut
necesară si de necontestat.

Astfel, răspunsul la întrebarea „femeile sau bărbaţii?” este simplu: atât


femeile cât şi bărbaţii au locul lor într-o companie. Fără urme de discriminare ş i
accese feministe sau misogine, observăm cu ochiul liber că cel mai important
lucru într-o companie, societate sau lume, populată de ambele sexe, este că şi
femeile şi bărbaţii ar fi ideal să îşi asume ceea ce ştiu să facă şi mai ales, ceea ce
nu ştiu să facă.

Conform studiilor, companiile cu trei sau mai multe femei în poziţii de


top management au avut rezultate mai bune decât companiile fără femei în astfel
de poziţii în cazul a 9 criterii de excelenţă: leadership, viziune, responsabilitate,
coordonare şi control, inovaţie, orientare externă, capacitate, motivaţie, mediu
de lucru şi valori.
BIBLIOGRAFIE

1. Bantaş,A, Dicţionar englez-român, Bucureşti, Editura Teora, 1996,


2. Certo, S, C, Managementul modern, Bucureşti, Editura Teora,
2002; Strategie. Ghid propus de The Economist Books, Bucureşti,
editura Nemira, 1998,;
3. Harper Collins Publishers, The Collins English Dictionary, 1998
4. Harper Collins Publishers, The Collins English Dictionary, 1998
5. Hofstede, Geert (1996). Managementul structurilor multiculturale, Editura
Economica, Bucuresti, p 99
6. Luca, Adina. Studiul despre valorile şi comportamentul românesc
din perspectiva dimensiu-i, nilor culturale după metoda lui Geert
Hofstede
7. Luthans, Fred (1992). Organizational Behavior, McGraw Hill
International Editions, p 590
8. Maxwell, J, C, Cele 21 de legi supreme ale liderului, Bucureşti,
Editura AMALTEA, 2002, Păuş, V.A., Comunicare şi resurse umane,
Ed. Polirom, Iaşi, 2006
9. Robert Hogan, articol “Cinci perspective asupra unui leadership eficient”,
2012
10.Studiului Ernst & Young, 2012 http://www.forbes.ro/Studiu-femeile-
intra-pentru-prima-data-in-economia-globala_0_5256.html
11.http://www.amosnews.ro/egalitatea-de-sanse-intre-femei-si-barbati-
afaceri-si-economie-2012-08-19
12.http://bussinessmagazin.ro
13.http://cariereonline.ro
14.http://money.ro
15.http://wall-street.ro
16.http://www.geert-hofstede.com/
17. http://www.i-interact.ro/
18.(http://www.geert- hofstede.com)

S-ar putea să vă placă și