Sunteți pe pagina 1din 1

Gheorghe Ciobanu (1909-1995) – reputat folclorist român din secolul XX

Date biografice
Profesor, etnomuzicolog şi bizantinolog de prestigiu. Absolvent al Seminarului
Central din Bucureşti. A urmat cursurile Academiei Regale de Muzică şi Artă Dramatică
din Bucureşti având ca profesori pe Mihail Jora (Armonie), Dimitrie Cuclin (forme
muzicale), Constantin Brăiloiu (Istoria muzicii, Folclor) şi Ştefan Popescu (ansamblu şi
dirijat coral). S-a specializat în studiul paleografiei şi al cântului gregorian cu Ioan D.
Petrescu (1944-1946) în cadrul instituţiei menţionate.
A fost profesor de muzică bisericească la Seminarul Central din Bucureşti (1939-
1952), cercetător ştiinţific şi şef al Sectorului muzical la Institutul de Etnografie şi Folclor
din Bucureşti. Lector şi conferenţiar la Conservatorul de Muzică George Enescu din Iaşi
(anii ‘60).
A depus o prodigioasă activitate în domeniul publicisticii, al folcloristicii şi al
bizantinologiei. A fost un important animator al vieţii muzicale, susţinând numeroase
conferinţe, lecţii, emisiuni radiotelevizate, concerte. A participat la numeroase sesiuni
ştiinţifice interne şi internaţionale.
Opere
În domeniul folclorului a editat împreună cu Vasile D. Nicolescu volumul 200
cântece şi doine, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R., 1962 (192 pag.).
Teza sa de doctorat, Lăutarii din Clejani, este un studiu etnomuzicologic de referinţă
însoţit de o valoroasă antologie folclorică despre stilul de interpretare şi repertoriul
tarafurilor din comuna Clejani de lângă Bucureşti, (Bucureşti Editura Muzicală, 1969).
Are numeroase studii şi comunicări publicate în Studii de etnomuzicologie şi
bizantinologie, volumele I, II, III, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1974, 1979 şi respectiv 1992.
Problematica abordată în aceste studii se referă mai ales la originea muzicii
populare româneşti, raportul dintre vers şi muzică în folclor, modurile cromatice,
stratificarea muzicii populare, folclorul urban, portretele unor lăutari (Barbu Lăutaru) ş.a.